Versionsinformation om Cloud Manager 2023.1.0 i Adobe Experience Manager as a Cloud Service release-notes

Den här sidan dokumenterar versionsinformationen för Cloud Manager version 2023.1.0 i AEM as a Cloud Service.

NOTE
Se den här sidan för den aktuella versionsinformationen för Adobe Experience Manager as a Cloud Service.

Releasedatum release-date

Releasedatum för Cloud Manager version 2023.1.0 i AEM as a Cloud Service är 19 januari 2023. Nästa version är planerad till den 16 februari 2023.

Nyheter what-is-new

  • Användbarhetsförbättringarna var att uppdatera markörstilar som skiljer mellan var användarna kan agera och standardpekaren.

  • I listor över miljöer och pipeline-körningar kan du nu komma åt information genom att klicka på den enskilda raden.

  • Testrapporter för anpassat användargränssnitt kopieras nu till molnhanterarens lagringsutrymme och kan nås via API-anrop till molnhanteraren.

  • Användare kan nu växla mellan GoLive-widgetlägen med vänster-höger-pilar.

    GoLive-widgetövergångar

  • Självbetjäning skapa HIPAA-aktiverade program är nu möjligt när motsvarande berättiganden och behörigheter är tillgängliga.

Felkorrigeringar bug-fixes

  • Cloud Manager förhindrar att två pipelinekörningar startar samtidigt (eller nästan samtidigt), vilket undviker pipeline-fel.
recommendation-more-help
fbcff2a9-b6fe-4574-b04a-21e75df764ab