Versionsinformation om Cloud Manager 2022.7.0 i Adobe Experience Manager as a Cloud Service release-notes

På den här sidan visas versionsinformation för Cloud Manager 2022.7.0 i AEM as a Cloud Service.

NOTE
Se den här sidan för den aktuella versionsinformationen för Adobe Experience Manager as a Cloud Service.

Releasedatum release-date

Releasedatum för Cloud Manager version 2022.7.0 i AEM as a Cloud Service är 8 augusti 2022. Nästa version är planerad till den 11 augusti 2022.

Nyheter what-is-new

  • Användare av Cloud Manager har nu tillgång till användbara videokurser från Välkommen på landningssidan när som helst.

Felkorrigeringar bug-fixes

  • Feedback-meddelanden i användargränssnittet som rör skapande av New Relic-underkonton när program skapas har förbättrats.
  • Användarna kan nu hämta anpassade gränssnittstestningsloggar från användargränssnittet i Cloud Manager.
  • Ett problem har korrigerats där inga anrop gjordes för att köra distributionssteget efter godkännandet av en frontpipeline.
recommendation-more-help
fbcff2a9-b6fe-4574-b04a-21e75df764ab