Versionsinformation om Cloud Manager 2022.3.0 i Adobe Experience Manager as a Cloud Service release-notes

Den här sidan dokumenterar versionsinformationen för Cloud Manager 2022.3.0 i AEM as a Cloud Service.

NOTE
Se den här sidan för den aktuella versionsinformationen för Adobe Experience Manager as a Cloud Service.

Releasedatum release-date

Lanseringsdatumet för Cloud Manager version 2022.3.0 i AEM as a Cloud Service är 10 mars 2022. Nästa version är planerad till den 7 april 2022.

Nyheter what-is-new

  • Åtkomst AEM miljöloggen kan göras med hjälp av rollen Utvecklare.

Felkorrigeringar bug-fixes

  • En delmängd av Git-databaser som skapats manuellt hade ett felaktigt namnvärde, vilket hindrade återanvändningsfunktionen för build-felaktigheter från att vara effektiv. Namnen på dessa databaser har ändrats och användarna ser det korrigerade namnet i Cloud Manager API/UI.
  • Artefakter från rörledningar som inte är avsedda för produktion återanvänds på ett olämpligt sätt i rörledningar för hela produktionen.
  • När du lägger till eller redigerar en pipeline för kodkvalitet visas inte längre alternativen för att hantera måttfel.
  • En del oväntade pipelinevariabelkonfigurationer kan orsaka i byggsteget.
recommendation-more-help
fbcff2a9-b6fe-4574-b04a-21e75df764ab