Versionsinformation om Cloud Manager 2022.11.0 i Adobe Experience Manager as a Cloud Service release-notes

Den här sidan dokumenterar versionsinformationen för Cloud Manager 2022.11.0 i AEM as a Cloud Service.

NOTE
Se den här sidan för den aktuella versionsinformationen för Adobe Experience Manager as a Cloud Service.

Releasedatum release-date

Releasedatum för Cloud Manager version 2022.11.0 i AEM as a Cloud Service är 3 november 2022. Nästa version är planerad till den 29 november 2022.

Nyheter what-is-new

  • På kontrollpanelen för licenser för AEM Sites-lösningen visas nu avtalsinformation, inklusive om klientorganisationen ingår i prenumerationen eller inte.
NOTE
Den här funktionen kommer att lanseras i faser under de närmaste veckorna för alla hyresgäster.
  • När en miljö som är associerad med en pipeline har en status som inte tillåter att pipeline körs, inaktiveras körningsåtgärden med ett förklarande verktygstips.
  • Ett förbättrat meddelande lades till i användargränssnittet när Lägg till program har inaktiverats på grund av otillräckliga berättiganden för innehavaren.

Felkorrigeringar bug-fixes

  • Feedback under redigeringsprocessen har förbättrats för att fånga upp enstaka förekomster av en eller flera miljöer som saknas.
recommendation-more-help
fbcff2a9-b6fe-4574-b04a-21e75df764ab