Versionsinformation om Cloud Manager 2022.10.0 i Adobe Experience Manager as a Cloud Service release-notes

Den här sidan dokumenterar versionsinformationen för Cloud Manager 2022.10.0 i AEM as a Cloud Service.

NOTE
Se den här sidan för den aktuella versionsinformationen för Adobe Experience Manager as a Cloud Service.

Releasedatum release-date

Releasedatum för Cloud Manager version 2022.10.0 i AEM as a Cloud Service är 6 oktober 2022. Nästa version är planerad till den 3 november 2022.

Nyheter what-is-new

  • Versionen av AEM projekttyp som används av Cloud Manager har uppdaterats till version 39.
  • Användargränssnittet för kontrollpanelen för licenser kommer nu att informera användare om ett platsprogram har konfigurerats med ett CDN AEM as a Cloud Service.

Felkorrigeringar bug-fixes

  • En situation där användare med versaler i e-postadressen inte kunde läggas till i ett New Relic-underkonto i Cloud Manager har åtgärdats.
  • Skärmlösningen visas nu om det finns flera lösningar i programmet.
  • En situation har korrigerats där körningen av pipeline i frontend inte skulle starta när miljön hade statusen UPDATING.
recommendation-more-help
fbcff2a9-b6fe-4574-b04a-21e75df764ab