Versionsinformation om Cloud Manager i Adobe Experience Manager as a Cloud Service 2022.01.0 release-notes

På den här sidan beskrivs versionsinformationen för Cloud Manager i AEM as a Cloud Service 2022.01.0.

NOTE
Se den här sidan för den aktuella versionsinformationen för Adobe Experience Manager as a Cloud Service.

Releasedatum release-date

Releasedatum för Cloud Manager i AEM as a Cloud Service 2022.01.0 är 20 januari 2022. Nästa version är planerad till den 10 februari 2022.

Nyheter what-is-new

  • Cloud Manager kommer att undvika att återskapa kodbasen när den upptäcker att samma Git-implementering används i flera fullständiga pipeline-körningar.
  • För att få åtkomst till AEM måste du Distributionshanteraren produktprofil. Användare utan den här profilen ser en inaktiverad knapp i användargränssnittet.
  • Gränssnittet tillåter inte konfiguration av pipeline i gränssnittet för ett program där Sites inte är aktiverat som en lösning.
  • När du genererar ett Git-lösenord visas förfallodatumet.

Felkorrigeringar bug-fixes

  • Null-pekarundantag som påträffades i vissa frontendsdistributioner har korrigerats.
  • Miljövariabler kan nu läggas till, uppdateras och tas bort när en miljö kör en gammal version av AEM.
  • Steget för att skapa bilder markeras inte längre som FEL för rörledningar som i vissa sällsynta fall använde det schemalagda steget.
  • För program med endast en databas visas databasens namn på körningsskärmen för pipeline.
recommendation-more-help
fbcff2a9-b6fe-4574-b04a-21e75df764ab