Versionsinformation för Cloud Manager i Adobe Experience Manager as a Cloud Service 2021.9.0 release-notes

På den här sidan beskrivs versionsinformationen för Cloud Manager i AEM as a Cloud Service 2021.9.0.

NOTE
Om du vill visa den aktuella versionsinformationen för Adobe Experience Manager as a Cloud Service klickar du på här.

Releasedatum release-date

Releasedatum för Cloud Manager i AEM as a Cloud Service 2021.9.0 är 9 september 2021.

Nyheter what-is-new

  • Den version av AEM Project Archettype som används av Cloud Manager har uppdaterats till version 30.

  • Programkorten på landningssidan för Cloud Manager och tillhörande upplevelser har uppdaterats.

  • Kodkvalitetsstegloggen innehåller nu utförlig loggningsinformation om OakPal-skanningen.

  • Menyalternativen på sidan Aktivitet innehåller nu ett alternativ för att Hämtningslogg för slutförda kodgeneratorkörningar. Om du väljer det här alternativet hämtas loggen för byggsteget.

  • När du klickar direkt på programkortet går du nu till Cloud Managers Ökning sida. Se Skapa ett produktionsprogram för mer information.

Felkorrigeringar bug-fixes

  • Användaren ser nu ett mer begripligt meddelande när han/hon försöker lägga till ett IP-tillåtelselista i ett program som har nått det högsta tillåtna antalet IP-tillåtelselista som kan konfigureras.

  • Fel URL kopierades när menyalternativet Kopiera URL valdes på skärmen Databaser.

recommendation-more-help
fbcff2a9-b6fe-4574-b04a-21e75df764ab