Versionsinformation om Cloud Manager i Adobe Experience Manager as a Cloud Service 2020.6.0 release-notes

På den här sidan beskrivs versionsinformationen för Cloud Manager i AEM as a Cloud Service 2020.6.0.

Releasedatum release-date

Releasedatum för Cloud Manager i AEM as a Cloud Service 2020.6.0 är 4 juni 2020.

Nyheter whats-new-cloud-manager

 • En användare i Företagsägare rollen i Cloud Manager kan nu ta bort ett sandlådeprogram från landningssidan (via snabbåtgärdsknappen på programkortet) eller inifrån programmet.

  Se Ta bort ett sandlådeprogram för mer information.

 • En användare av sandlådeprogrammet i Företagsägare eller Distributionshanteraren rollen i Cloud Manager kan nu ta bort sin produktionsmiljö och scenmiljö som angetts via användargränssnittet i Cloud Manager. Alternativet Ta bort är nu tillgängligt både från miljökortet på Programöversikt sidan och Miljö sida. Om du väljer borttagningsalternativet för antingen produktion eller scen tas även det andra bort i uppsättningen.

  Se Ta bort ett sandlådeprogram för mer information.

 • Tips på landningssidan som informerar och instruerar användaren om grundläggande navigering.

 • Tips på Programöversikt för att informera och instruera användaren om grundläggande navigering i Cloud Manager för att komma igång.

 • A LÄR DIG sidan är nu tillgänglig i Cloud Manager via den övre navigeringen. Den här sidan innehåller resurser som hjälper användare att lära sig mer om de mest använda arbetsflödena som är relevanta för deras roller som tilldelats i Cloud Manager.

 • Sandlådeprogram identifieras nu med en Sandbox emblem som visas på programkortet på landningssidan och bredvid programnamnet i Programöversikt sida.

 • En användare i rollen SysAdmin har nu tillgång till den plats i Admin Console där användarroller eller behörigheter till Cloud Manager kan hanteras med ett enda klick. A Hantera åtkomst finns nu på landningssidan intill Lägg till program -knappen.

  Se SysAdmin-uppgifter för mer information.

 • En användare i rollen SysAdmin har nu tillgång till författarinstansen med ett klick direkt från Cloud Manager.

  Se Hantera åtkomst till författarinstansen för mer information.

 • Build-loggen innehåller nu en lista över identifierade artefakter, inklusive överhoppade innehållspaket.

 • I steget Skapa valideras nu att genererade innehållspaket innehåller alla obligatoriska egenskaper - namn, grupp och version.

 • Bygg-steget verifierar nu att bygget producerade minst ett innehållspaket.

Felkorrigeringar bug-fixes-cm

 • I vissa situationer visas ikonerna i Skapa program dialogrutan var feljusterad.

 • Den AEM releaseidentifieraren visades inte konsekvent på Programöversikt sida.

 • När produktionsflödet konfigureras visas Schemalagd distribution för vissa kunder.

Kända fel known-issues-cm

 • Miljöer i ett sandlådeprogram försätts i viloläge när ingen aktivitet identifieras under en viss tid. Den här statusen observeras inte i Cloud Manager. Statusen kan dock observeras via Developer Console. Den här möjligheten kommer att åtgärdas i en kommande version.

 • Länken till Developer Console direkt från Cloud Manager visar inte alternativet att avplacera/viloläge för sandlådeprogrammets miljö. För att åtgärda detta lägger du till mönstret en gång på Developer Console #release-cm-p1234-e5678 till slutet av URL:en, där 1234 är program-ID och 5678 är miljö-ID. Den här möjligheten kommer att åtgärdas i en kommande version.

recommendation-more-help
fbcff2a9-b6fe-4574-b04a-21e75df764ab