Indexering efter migrering av innehåll Indexing-content

Indexering aem-indexing-process

När Cloud Acceleration Manager har slutfört inmatningen av innehåll i din Cloud Service är det klart att användas. Till att börja med är innehållet inte indexerat, vilket sannolikt leder till en instabil miljö där problem som till exempel osökbart innehåll och försämrade prestanda kan förväntas. För optimala prestanda för instansen kommer migreringsprocessen automatiskt att starta indexeringen av innehållet. Det finns inget att göra förutom att övervaka indexeringsförloppet.

Mer information om hur du påbörjar ett intag finns i Infoga innehåll i Cloud Service.

Följande steg visar det allmänna flöde som du kan förvänta dig att se i användargränssnittet vid indexering. En del etiketter har ett användbart sammanhang i verktygstipsen, så se till att du håller muspekaren över objekten för att lära dig mer om den aktuella indexeringsstatusen.

Börja med att gå till Cloud Acceleration Manager. Klicka på projektkortet och klicka sedan på kortet för innehållsöverföring. Navigera till Inmatningsjobb och se jobben.

NOTE
Du kan visa eller ladda ned indexeringsloggarna med hjälp av funktionsmakrona i jobbet med hjälp av listrutan … Loggarna finns i
Indexeringslogg-åtgärdsavsnitt, när indexeringsjobbet har slutförts

Väntande

Så här visas matningsjobbets rad när matningen körs, innan indexeringsjobbet har startats. Användaren behöver inte utföra någon åtgärd. Om intaget misslyckas av någon anledning kommer köningen av indexjobbet att avbrytas och inte startas.

bild

Körs

När importen är klar initieras indexeringsjobbet automatiskt. Inmatningsjobbraden visar en förloppsikon för AEM indexeringsstatus. Du kan öppna dialogrutan för varaktighet för att se förloppet för jobbet.

bild

Complete

När indexeringsjobbet lyckas är instansen klar att användas med optimala prestanda. Nu kan du visa eller ladda ned indexeringsjobbloggar för att inspektera dem.

bild

Fel

Indexeringen av målinstansen kommer troligtvis att lyckas. I vissa fall kan det misslyckas och raden för ingrepp visas enligt följande. I samtliga fall kan du ta reda på lite detaljer om felet genom att hovra över felstatusen, och du kan få mer information som hjälper dig att avgöra nästa steg. Nu kan du visa eller ladda ned indexeringsjobbloggar för att hitta felets källa. Om nästa steg inte är klart kontaktar du Adobe Support med information om intaget och indexeringsloggen.

TIP
Om indexeringsjobbet verkar vara för långt bör du kontrollera att IP-Tillåtelselista har inte tillämpats via Cloud Manager eftersom det förhindrar att Cloud Acceleration Manager når migreringstjänsten.

bild

What's Next whats-next

När målmolntjänstinstansen har indexerats kan du visa loggar för indexeringsjobben och söka efter information och fel.

Migreringen är klar. Testning och validering av målmolntjänstinstansen kan börja.

recommendation-more-help
fbcff2a9-b6fe-4574-b04a-21e75df764ab