Översikt över testning av Cloud Manager overview

Det finns tre testkategorier som stöds av Cloud Manager för rörledningar för Cloud Service.

 1. Testning av kodkvalitet

  • Kodkvalitetstestningen utvärderar kvaliteten på programkoden.
  • Kodkvalitetspipelinen utförs omedelbart efter byggsteget i alla icke-produktions- och produktionspipelinjer.
  • The regler för anpassad kodkvalitet som körs av Cloud Manager skapas baserat på bästa praxis från AEM Engineering.
 2. Funktionstestning

 3. Testning av Experience Audit

  • Experience Audit-testning är aktiverat i alla produktionspipelines i Cloud Manager och kan inte hoppas över.

Dessa tester kan vara:

 • Kundskriven
 • Adobe-skriven
 • Skapat med verktyg med öppen källkod
NOTE
Både kundskrivna tester och Adobe-skrivna tester körs i en containerinfrastruktur som är utformad för att köra sådana tester.
recommendation-more-help
fbcff2a9-b6fe-4574-b04a-21e75df764ab