Lägga till en IP-Tillåtelselista add-ip-allow-list

Lär dig hur du lägger till egna IP-tillåtelselista med hjälp av Cloud Manager.

En användare i Företagsägare eller Distributionshanteraren kan följa de här stegen för att lägga till ett IP-tillåtelselista.

 1. Logga in i Cloud Manager på my.cloudmanager.adobe.com och välja lämplig organisation.

 2. Mina program väljer du programmet.

 3. Från Ökning sida, navigera till IP-Tillåtelselista sida med sidnavigeringsfliken.

  Alternativet IP-tillåtelselista på sidopanelen

 4. Klicka Lägg till IP Tillåtelselista.

  Dialogrutan Lägg till IP-Tillåtelselista

 5. I Lägg till IP Tillåtelselista anger du ett namn som du vill använda som referens för tillåtelselista i dialogrutan IP-Tillåtelselista namn fält.

  • Namnet är endast informativt och bör vara beskrivande så att du lättare kan identifiera listan.
 6. Ange ett IP- eller IP CIDR-block i dialogrutan IP-adress/CIDR fält.

  • Flera block kan avgränsas med kommatecken eller tabbar.
 7. Klicka Spara.

När du har sparat visas det nya IP-tillåtelselista som en rad i tabellen i IP-Tillåtelselista sida.

recommendation-more-help
fbcff2a9-b6fe-4574-b04a-21e75df764ab