ContextHub contexthub

ContextHub är ett ramverk för att lagra, ändra och presentera kontextdata. Den huvudsakliga funktionen är möjligheten att visa kontextdata samtidigt som man simulerar och växlar mellan olika personligheter.

Med ContextHub kan du:

Med JavaScript API:t på klientsidan kan du komma åt data för att anpassa innehåll.

Presentation presentation

The ContextHub-verktygsfältet gör det möjligt för marknadsförare och författare att se och ändra butiksdata för att simulera användarupplevelsen när de skapar sidor. Verktygsfältet består av grupper med UI-moduler som ger åtkomst till ContextHub-butiker, som innehåller ContextHub-data på klienten.

Varje ContextHub-gränssnittsmodul är en instans av en fördefinierad modultyp:

Utvecklare måste lägg till ContextHub-komponenten på sidan.

Persistence persistence

ContextHub lagrar kontextdata på klienten. Med ContextHub JavaScript API kan du komma åt butiker för att skapa, uppdatera och ta bort data efter behov. Därför representerar ContextHub ett datalager på dina sidor.

Varje ContextHub-butik är en instans av en fördefinierad lagringstyp:

Segmentering segmentation

ContextHub innehåller en segmenteringsmotor som hanterar segment och fastställer vilka segment som matchas för den aktuella kontexten. Flera segment är definierade. Du kan använda JavaScript-API:t för att identifiera matchade segment.

recommendation-more-help
fbcff2a9-b6fe-4574-b04a-21e75df764ab