Exempel på ContextHub Store-kandidater sample-contexthub-store-candidates

ContextHub innehåller flera exempel på lämpliga lagringskanaler som du kan använda i dina lösningar. Följande information tillhandahålls för varje prov:

 • Var du hittar källkoden så att du kan öppna den i utbildningssyfte.
 • Så här konfigurerar du de butiker du skapar från butikskandidaterna.
 • Hur lagringsdata är strukturerade så att du kan komma åt dem.
WARNING
Exempelbutikskandidaterna tillhandahålls som referenskonfigurationer som hjälper dig att skapa en egen dedikerad konfiguration för ditt projekt. Använd dem inte direkt.

aem.segmentation Sample Store Candidate aem-segmentation-sample-store-candidate

Lagra för lösta och olösta ContextHub-segment. Hämtar automatiskt segment från ContextHub SegmentManager.

Källplats source-location-segmentation

/libs/settings/cloudsettings/legacy/contexthub/segmentation

Basimplementering base-implementation-segmentation

Affärskandidaten aem.segmentation utökar ContextHub.Store.PersistedJSONPStore.

Konfiguration configuration-segmentation

När du skapar aem.segmentation butik behöver du inte ange någon detaljerad konfiguration. Standardkonfigurationen anger platsen för ContextHub-segmentdefinitionerna.

{
  "service":{
   "jsonp":false,
   "timeout":1000,
   "path":"/etc/segmentation/contexthub.segment.js"
  }
}

contexthub.geolocation Sample Store Candidate contexthub-geolocation-sample-store-candidate

The contexthub.geolocation Exempelbutikskandidaten använder Google Maps för att hämta och lagra information om klientens plats.

Källplats source-location-geolocation

/libs/settings/cloudsettings/legacy/contexthub/geolocation

Basimplementering base-implementation-geolocation

The contexthub.geolocation butikskandidattillägg ContextHub.Store.PersistedJSONPStore.

Konfiguration configuration-geolocation

Standardkonfigurationen anger information om Google-tjänsten och de inledande latitud- och longitudkoordinaterna.

{
    "service": {
      "jsonp": false,
      "timeout": 1000,
      "ttl": 1800000,
      "secure": false,
      "host": "maps.googleapis.com",
      "port": 80,
      "path": "/maps/api/geocode/json"
    },

    "eventDeferring": 16,

    "html5coordinatesDiscoveryAPI": {
      "timeout": 30000,
      "ttl": 900000,
      "highAccuracy": false
    },

    "initialValues": {
      "latitude": 37.331375,
      "longitude": -121.893992
    }
  }

Dataobjekt data-items-geolocation

I butiken används ett dataträd som liknar följande exempel:

{
  "latitude":"37.331375",
  "longitude":"-121.893992"
}
NOTE
En säkerhetsprincip som introducerades i Chrome 50.x kräver att alla geopositioneringsrelaterade anrop görs via en skyddad anslutning. AEM tvingar därför även https-användning för API-anrop för geopositionering om AEM körs över https. Annars används http för att följa principen för samma ursprung.
Se det här Google-blogginlägget om du vill ha mer information om förändringen i Chrome.

contexthub.surferinfo Sample Store Candidate contexthub-surferinfo-sample-store-candidate

Lagrar information om den aktuella klientmiljön, t.ex. enhet, fönster, webbläsare, datum och tid.

Källplats source-location-surferinfo

/libs/settings/cloudsettings/legacy/contexthub/surferinfo

Basimplementering base-implementation-surferinfo

The contexthub.surferinfo butikskandidattillägg ContextHub.Store.PersistedStore.

Konfiguration configuration-surferinfo

Standardkonfigurationen ärvs från ContextHub.Store.PersistedStore.

Dataobjekt data-items-surferinfo

Lager som använder den här butikskandidaten har ett dataträd som liknar följande exempel:

{
  "display":{
   "resolution":{
     "width":1440,
     "height":900
   },
   "devicePixelRatio":1,
   "colorDepth":24,
   "nrOfColors":16777216,
   "pixelsPerInch":96,
   "orientation":{
     "mode":"landscape",
     "direction":"normal"
   }
  },
  "window":{
   "dimension":{
     "width":1395,
     "height":652
   },
   "percentageUsage":0.7
  },
  "browser":{
   "version":"39.0",
   "family":"Firefox",
   "userAgent":"Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.9; rv:39.0) Gecko/20100101 Firefox/39.0"
  },
  "device":{
   "category":"Desktop",
   "type":"Desktop",
   "model":"PC",
   "version":""
  },
  "isMobile":true,
  "os":{
   "name":"Mac OS X",
   "version":"10"
  },
  "year":2015,
  "month":7,
  "day":22,
  "hour":14,
  "minutes":1
}

granite.emulators Sample Store Candidate granite-emulators-sample-store-candidate

The granite.emulators Exempelarkivets kandidatlager lagrar information om klientenheter.

Källplats source-location-emulators

/libs/settings/cloudsettings/legacy/contexthub/emulators

Basimplementering base-implementation-emulators

The granite.emulators butikskandidattillägg ContextHub.Store.PersistedStore.

Konfiguration configuration-emulators

Standardkonfigurationen innehåller en array med namnet defaultEmulators som innehåller information om olika enheter. När du skapar en butik kan du ange olika enhetsprofiler i egenskapen Detaljkonfiguration efter behov, med det format som visas i följande exempel:

{
  "defaultEmulators":[
    {
      "id": "iphone-6",
      "title": "iPhone 6",
      "type": "mobile",
      "platform": "iOS",
      "platformVersion": "8.1.3",
      "width": 750,
      "height": 1334,
      "canRotate": true,
      "orientation": "Portrait",
      "device-pixel-ratio": 2
    },
    {
      "id": "iphone-6-plus",
      "title": "iPhone 6 Plus",
      "type": "mobile",
      "platform": "iOS",
      "platformVersion": "8.1.3",
      "width": 1080,
      "height": 1920,
      "canRotate": true,
      "orientation": "Portrait",
      "device-pixel-ratio": 3
    },
    {
      "id": "galaxy-s4",
      "title": "Samsung Galaxy S4",
      "type": "mobile",
      "platform": "Android",
      "platformVersion": "4.4.2 KitKat",
      "width": 1080,
      "height": 1920,
      "canRotate": true,
      "orientation": "Portrait",
      "device-pixel-ratio": 3
    }
  ]
}

Dataobjekt data-items-emulators

Lagringsdataträdet liknar följande exempel:

{
  "devices":[
   {"id":"native",
   "title":"Native",
   "type":"screen",
   "width":1395,
   "height":374,
   "orientation":"Landscape",
   "platform":"Mac OS X",
   "platformVersion":"10",
   "canRotate":false
   },
   {"id":"ipad-3",
   "title":"iPad 3 / 4 / Air",
   "type":"tablet",
   "platform":"iOS",
   "platformVersion":"8.1.3",
   "width":1536,
   "height":2048,
   "canRotate":true,
   "orientation":"Portrait",
   "device-pixel-ratio":2
   },
   {"id":"iphone-6",
   "title":"iPhone 6",
   "type":"mobile",
   "platform":"iOS",
   "platformVersion":"8.1.3",
   "width":750,
   "height":1334,
   "canRotate":true,
   "orientation":"Portrait",
   "device-pixel-ratio":2
   },
   {"id":"galaxy-s4",
   "title":"Samsung Galaxy S4",
   "type":"mobile",
   "platform":"Android",
   "platformVersion":"4.4.2 KitKat",
   "width":1080,
   "height":1920,
   "canRotate":true,
   "orientation":"Portrait",
   "device-pixel-ratio":3
   }
  ],
  "currentDeviceId":"native",
  "orientations":[
   {"id":"landscape",
   "title":"Landscape"
   },
   {"id":"portrait",
    "title":"Portrait"
   }
  ],
  "currentDevice":{
   "id":"native",
   "title":"Native",
   "type":"screen",
   "width":1395,
   "height":374,
   "orientation":"Landscape",
   "platform":"Mac OS X",
   "platformVersion":"10",
   "canRotate":false
  }
}

granite.profile Sample Store Candidate granite-profile-sample-store-candidate

Lagrar information om den aktuella användaren.

Källplats source-location-profile

/libs/settings/cloudsettings/legacy/contexthub/profile

Basimplementering base-implementation-profile

The granite.profile butikskandidattillägg ContextHub.Store.PersistedJSONPStore.

Konfiguration configuration-profile

Följande standardkonfiguration används. Du bör inte ändra den här konfigurationen.

{
  "service":{
   "jsonp":false,
   "timeout":1000,
   "path":"${contexthub:/store/profile/path}.infinity.json"
  },
  "initialValues":{"path":"/home/users/a/anonymous"}
}

Dataobjekt data-items-profile

Lager som använder den här butikskandidaten har ett dataträd som liknar följande exempel:

{
  "displayName":"anonymous",
  "path":"/home/users/6/6zavE_DGre6Ad9Y5E0Ba",
  "avatar":"/etc/designs/default/images/social/avatar.png",
  "authorizableId":"anonymous"
}
recommendation-more-help
fbcff2a9-b6fe-4574-b04a-21e75df764ab