Anslut AEM Forms as a Cloud Service med Adobe Acrobat Sign integrate-adobe-sign-with-aem-forms

Version
Artikellänk
AEM 6.5
Klicka här
AEM as a Cloud Service
Den här artikeln

Adobe Acrobat Sign möjliggör arbetsflöden för e-signaturer i anpassningsbara Forms- och AEM arbetsflöden. E-signaturer förbättrar arbetsflödena för att bearbeta dokument inom juridik, försäljning, löneadministration, personaladministration och många andra områden.

I en typisk Adobe Acrobat Sign och Adaptiv Forms fyller en användare i ett adaptivt formulär som kan användas för en tjänst. Till exempel kan en kreditkortsansökan och en medborgare få förmåner. När en användare fyller i, skickar och signerar ansökningsformuläret skickas formuläret till tjänsteleverantören för ytterligare åtgärder. Tjänsteleverantören granskar programmet och använder Adobe Acrobat Sign för att markera ansökan som godkänd. AEM Forms stöder både Adobe Acrobat Sign och Adobe Acrobat Sign Solutions for Government. Beroende på licens och krav kan du integrera eller ansluta AEM Forms med någon av lösningarna:

Anslut AEM Forms till Adobe Acrobat Sign adobe-sign

Ansluta AEM Forms med Adobe Acrobat Sign, ställer in programvaran och kontona som listas i avsnittet Krav och konfigurerar Adobe Sign Cloud Service i Forms as a Cloud Service Author och Publish:

Krav för att ansluta AEM Forms till Adobe Acrobat Sign prerequisites-for-adobe-sign

Du behöver följande inställningar för att kunna integrera Adobe Acrobat Sign med AEM Forms:

 1. En aktiv Adobe Acrobat Sign utvecklarkonto.
 2. An Adobe Acrobat Sign API-program.
 3. Autentiseringsuppgifter (klient-ID och klienthemlighet) för Adobe Acrobat Sign API-program.
 4. (Endast för autentisering med myndighets-ID) Aktivera autentiseringsmetoden för autentisering av myndighets-ID.

Koppla samman AEM Forms Author och publicera förekomster med Adobe Acrobat Sign configure-adobe-sign-with-aem-forms

Utför följande steg för att konfigurera Adobe Acrobat Sign med AEM Forms på Author-instanserna.

 1. I AEM Forms-författarinstansen går du till Tools hammare > General > Configuration Browser.

 2. Configuration Browser sida, markera Create.

 3. I Create Configuration dialogruta, ange Title för konfigurationen, aktivera Cloud Configurations och markera Create. Den skapar en konfigurationsbehållare för lagring av Cloud Service. Kontrollera att mappnamnet inte innehåller något utrymme.

 4. Navigera till Tools hammare > Cloud Services > Adobe Acrobat Sign och öppna konfigurationsbehållaren som du skapade i föregående steg.

  note note
  NOTE
  När du skapar ett adaptivt formulär anger du behållarnamnet i dialogrutan Configuration Container fält.
 5. Välj på konfigurationssidan Create att skapa Adobe Acrobat Sign i AEM Forms.

 6. I General -fliken i Create Adobe Acrobat Sign Configuration sida, ange en Name för konfigurationen och välj Next. Du kan också ange en Title och bläddra för att välja Thumbnail för konfigurationen.

 7. Nu kan du Select solution för att markera Adobe Acrobat Sign.

  Adobe Acrobat Sign Solutions

 8. Kopiera URL:en som finns i det aktuella webbläsarfönstret till en anteckningsruta och ta bort delen /ui#/aem från webbadressen. Den ändrade URL:en måste sedan konfigureras Adobe Acrobat Sign program med AEM Forms, i ett senare steg. Välj Next.

 9. I Settings tab,

  • den OAuth URL -fältet innehåller standardwebbadressen som innehåller Adobe Sign-databasdelning. URL-formatet är:

   https://<shard>/public/oauth/v2

   Till exempel:
   https://secure.na1.echosign.com/public/oauth/v2

  • den Access token URL -fältet innehåller standardwebbadressen som innehåller Adobe Sign-databasdelning. URL-formatet är:

   https://<shard>/oauth/v2/token

   Till exempel:
   https://api.na1.echosign.com/oauth/v2/token

  där:

  na1 refererar till standarddatabasfragmentet. Du kan ändra värdet för databasdelningen. Se till att ​ Adobe Acrobat Sign Molnkonfigurationer pekar mot korrigera Shard.

  note note
  NOTE
  • Behåll Skapa Adobe Acrobat Sign-konfiguration sidan öppnas. Stäng den inte. Du kan hämta Klient-ID och Klienthemlighet efter konfigurering av OAuth-inställningar för Adobe Acrobat Sign som beskrivs i kommande steg.
  • När du har loggat in på ditt Adobe Sign-konto går du till Acrobat Sign API > API Information > REST API Methods Documentation > OAuth Access Token för att få tillgång till information om Adobe Sign OAuth URL och Access Token URL.
 10. Konfigurera OAuth-inställningar för Adobe Acrobat Sign program:

  1. Öppna ett webbläsarfönster och logga in på Adobe Acrobat Sign utvecklarkonto.

  2. Välj det program som konfigurerats för AEM Formsoch markera Configure OAuth for Application.

  3. I Redirect URL lägger du till URL-adressen som kopierades i ett tidigare steg (steg 8) och klickar på Save.

  4. Aktivera följande scope för Adobe Acrobat Sign program och klickar på Save.

  • aggrement_read
  • aggrement_write
  • aggrement_send
  • widget_read
  • widget_write
  • workflow_read

  Om du vill ha stegvis information om hur du konfigurerar OAuth-inställningar för en Adobe Acrobat Sign program och hämta nycklarna, se Konfigurera autentiseringsinställningar för programmet dokumentation för utvecklare.

  OAuth-konfiguration

 11. Gå tillbaka till Create Adobe Acrobat Sign Configuration sida. I Settings -fliken, ange [Client ID (kallas även program-ID) och Client Secret]. Använd Klient-ID och klienthemlighet för Adobe Acrobat Sign-program som du skapade i föregående steg.

 12. Välj Enable Adobe Acrobat Sign for attachments möjlighet att lägga till filer som är kopplade till ett adaptivt formulär i motsvarande Adobe Acrobat Sign dokumentet har skickats för signering.

 13. Välj Connect to Adobe Acrobat Sign. När du uppmanas att ange autentiseringsuppgifter anger du användarnamn och lösenord av kontot som användes när Adobe Acrobat Sign program. När du ombeds att bekräfta har du åtkomst till your developer account, klicka Allow Access. Om autentiseringsuppgifterna är korrekta och du tillåter AEM Forms för att få tillgång till Adobe Acrobat Sign utvecklarkontot visas ett meddelande om att åtgärden lyckades.

  Konfigurationen av Adobe Acrobat Sign Cloud lyckades

 14. Välj Create för att skapa Adobe Acrobat Sign konfiguration.

 15. Välj konfigurationen och klicka på Publish, markera konfigurationen och klicka på Publish. Konfigurationen replikeras till motsvarande publiceringsmiljöer.

 16. Upprepa alla ovanstående steg på utvecklaren, scenen och produktionsinstanserna (beroende på vad som återstår) för att slutföra konfigurationen Adobe Acrobat Sign med AEM Forms för din miljö.

Nu kan du använda lägg till Adobe Acrobat Sign-fält i ett adaptivt formulär. Se till att du lägger till konfigurationsbehållaren som används för Cloud Servicen i alla adaptiva Forms som aktiveras för Adobe Acrobat Sign. Du kan ange en konfigurationsbehållare bland egenskaperna för ett adaptivt formulär.

NOTE
Om du vill konfigurera Adobe Sign-sandlådan kan du följa samma konfigurationssteg som beskrivs i Adobe Sign.

Felsökning resolve-config-error

När du ansluter Adobe Acrobat Sign med AEM Forms och hitta ett fel Unable to authorize access because the client configuration is invalid: invalid_request enligt bilden nedan. Du löser detta genom att följa stegen nedan:

Konfigurationsfel

 1. Kopiera URL:en som finns i det aktuella webbläsarfönstret till en anteckningsruta och ta bort delen /ui#/aem från webbadressen.
 2. Öppna ett webbläsarfönster och logga in på Adobe Acrobat Sign utvecklarkonto.
 3. Välj det program som konfigurerats för AEM Formsoch markera Configure OAuth for Application.
 4. I Redirect URL lägger du till URL-adressen som kopierades i ett tidigare steg och klickar på Save.

Koppla AEM Forms till Adobe Acrobat Sign Solutions för myndigheter adobe-acrobat-sign-for-government

Att knyta AEM Forms till Adobe Acrobat Sign Solutions för myndigheter är en flerstegsprocess. Den innehåller följande uppgifter:

 • Skapar omdirigerings-URL för dina AEM
 • Dela omdirigerings-URL:er och omfattningar med Adobe Sign Solutions for Government-teamet
 • Få inloggningsuppgifter från Adobe Sign team
 • Använda inloggningsuppgifterna för att ansluta AEM Forms till Adobe Acrobat Sign Solutions för myndigheter

Adobe Sign Government Workflow

AEM Forms as a Cloud Service tillhandahåller utvecklings-, scen- och produktionsmiljöer. Du kan börja med att ansluta utvecklingsmiljön för med Adobe Acrobat Sign Solutions för myndigheter och senare koppla samman scen- och produktionsmiljöerna.

Innan du börjar prerequisites-for-adobe-sign-for-acrobat-sign-for-government

Innan du börjar ansluta AEM Forms med Adobe Acrobat Sign Solution måste du se till att Adobe Acrobat Sign Solutions för myndigheter kontot har etablerats.

Anslut AEM Forms as a Cloud Service till Adobe Acrobat Sign Solutions för myndigheter connect-adobe-acrobat-sign-for-government

Skapa en omdirigerings-URL för AEM

 1. På Forms as a Cloud Service författarinstans går du till Tools hammare > General > Configuration Browser.
 2. Configuration Browser sida, markera Create.
 3. I Create Configuration dialogruta, ange Title för konfigurationen, aktivera Cloud Configurations och markera Create. Den skapar en konfigurationsbehållare för lagring av Cloud Service. Kontrollera att mappnamnet inte innehåller något utrymme.
 4. Navigera till Tools hammare > Cloud Services > Adobe Acrobat Sign och öppna konfigurationsbehållaren som du skapade i föregående steg. När du skapar ett adaptivt formulär anger du behållarnamnet i dialogrutan Configuration Container fält.
 5. Välj på konfigurationssidan Create att skapa Adobe Acrobat Sign i AEM Forms.
 6. Kopiera URL-adressen till det aktuella webbläsarfönstret till ett anteckningsblock och ta bort /ui#/aem från webbadressen. Denna URL kallas re-direct URL.
  I nästa avsnitt delar du re-direct URL och Scopes med Adobe Sign team och begära inloggningsuppgifter (klient-ID och klienthemlighet).

Dela omdirigerings-URL:en och omfattningarna med Adobe Sign team och få inloggningsuppgifter

Adobe Acrobat Sign for Government Solutions-teamet kräver re-direct URL och vilka scope som ska aktiveras för ditt Adobe Acrobat Sign-program (se nedan) för att generera autentiseringsuppgifter (klient-ID och klienthemlighet) som gör att du kan ansluta AEM Forms till Adobe Acrobat Sign Solutions för myndigheter.

Dela scopes (visas nedan) och re-direct URL skapat och noterat i sista steget i föregående avsnitt med en representant för Adobe Acrobat Sign for Government Solution (Adobe Professional Services teammedlem).

Omfång

 • aggrement_read
 • aggrement_write
 • aggrement_send
 • widget_read
 • widget_write
 • workflow_read
 • offline_access

Representanten genererar och delar uppgifter med dig. I nästa avsnitt använder du inloggningsuppgifterna (Klient-ID och Klienthemlighet) för att ansluta AEM Forms till Adobe Acrobat Sign Solutions för myndigheter.

Använd de inloggningsuppgifter som tas emot för att ansluta AEM Forms till Adobe Acrobat Sign Solutions för offentlig sektor

 1. Öppna re-direct URL i webbläsaren. Du skapade och antecknade i re-direct URL i det sista steget i skapa en omdirigerings-URL för din AEM -avsnitt.

 2. I General -fliken i Create Adobe Sign Configuration sida, ange en Name för konfigurationen och välj Next. Du kan också ange en Title och bläddra för att välja Thumbnail för konfigurationen. Klicka på Next.

 3. I Settings -fliken i Create Adobe Sign Configuration sida, för Select solution alternativ, markera Adobe Acrobat Sign Solutions for Government.

  Adobe Acrobat Sign Solutions för myndigheter

 4. I Email anges den e-postadress som är kopplad till ditt Adobe Acrobat Sign Solutions for Government-konto.

 5. I Settings tab,

  • den OAuth URL -fältet innehåller standardwebbadressen som innehåller Adobe Sign-databasdelning. URL-formatet är:

   https://<shard>/api/gateway/adobesignauthservice/api/v1/authorize

   Till exempel:
   https://secure.na1.adobesign.us/api/gateway/adobesignauthservice/api/v1/authorize

  • den Access token URL -fältet innehåller standardwebbadressen som innehåller Adobe Sign-databasdelning. URL-formatet är:

   https://<shard>/api/gateway/adobesignauthservice/api/v1/token

   Till exempel:
   https://secure.na1.adobesign.us/api/gateway/adobesignauthservice/api/v1/token

  där:

  na1 refererar till standarddatabasfragmentet. Du kan ändra värdet för databasdelningen. Se till att ​ Adobe Acrobat Sign Molnkonfigurationer pekar mot korrigera Shard.

  note note
  NOTE
  • När du har loggat in på ditt Adobe Sign-konto går du till Acrobat Sign API > API Information > REST API Methods Documentation > OAuth Access Token för att få tillgång till information om Adobe Sign Autentiserings-URL och Access Token-URL.
 6. Använd autentiseringsuppgifterna som delas av Adobe Acrobat Sign för handläggare ([Adobe Professional Services teammedlem]) i föregående avsnitt som [Client ID och Client Secret].

 7. Välj Enable Adobe Acrobat Sign for attachments möjlighet att lägga till filer som är kopplade till ett adaptivt formulär i motsvarande Adobe Acrobat Sign dokumentet har skickats för signering.

 8. Välj Connect to Adobe Sign. Ange användarnamn och lösenord för kontot som används när du skapar inloggningsuppgifter Adobe Acrobat Sign program. När du ombeds att bekräfta åtkomsten för your developer account, klicka Allow Access. Om autentiseringsuppgifterna är korrekta och du tillåter AEM Forms för att få tillgång till Adobe Acrobat Sign utvecklarkontot visas ett meddelande om att åtgärden lyckades.

  Konfigurationen av Adobe Acrobat Sign Cloud lyckades

 9. Välj Create för att skapa konfigurationen.

 10. Välj konfigurationen och klicka på Publish, markera konfigurationen och klicka på Publish. Konfigurationen replikeras till motsvarande publiceringsmiljöer.

 11. Upprepa alla ovanstående steg på utvecklaren, scenen och produktionsinstanserna (beroende på vad som återstår) för att slutföra konfigurationen Adobe Acrobat Sign Solutions for Government med AEM Forms för din miljö.

Nu kan du använda lägg till Adobe Acrobat Sign-fält i ett adaptivt formulär eller AEM. Se till att du lägger till konfigurationsbehållaren som används för konfigurationen av Cloud Servicen i alla adaptiva Forms som aktiveras för Adobe Acrobat Sign. Du kan ange en konfigurationsbehållare bland egenskaperna för ett adaptivt formulär.

Konfigurera Adobe Acrobat Sign schemaläggaren för att synkronisera signeringsstatusen configure-adobe-sign-scheduler-to-sync-the-signing-status

AEM Forms as a Cloud Service tillhandahåller en schemaläggningstjänst som kontrollerar signerarnas status med definierade intervall. Scenerna där du konfigurerar schemaläggningstjänsten:

Som standard är Adobe Acrobat Sign Tjänsten Scheduler kontrollerar (enkäter) signerarens svar efter var 24:e timme. Du kan ändra standardintervallet för din miljö.

Om du vill ändra standardintervallet anger du en cron-uttryck för sign.status.exp egenskapen för Konfigurationstjänst för Adobe Acrobat Sign konfiguration.

Om du till exempel vill köra konfigurationstjänsten varje dag klockan 00:00 anger du sign.status.exp egenskapen för Konfigurationstjänst för Adobe Acrobat Sign konfiguration som ska anges 0 0 0 1/1 * ? *. I följande JSON-fil visas exemplet som ska köra konfigurationstjänsten varje dag klockan 00:00:

{
 "sign.status.exp":"0 0 0 1/1 * ? *"
}

Så här anger du värden för en konfiguration: Generera OSGi-konfigurationer med AEM SDKoch distribuera konfigurationen till din Cloud Service.

recommendation-more-help
fbcff2a9-b6fe-4574-b04a-21e75df764ab