Product Cockpit product-cockpit

Ökning overview

I Product Cockpit finns en enhetlig översikt över länkade produktkataloger och tillhörande innehåll. Allt associerat innehåll har länkar som snabbt kommer åt det från cockpit.

Mellanlagrade produktdata inkluderar eventuell mutation i framtiden, t.ex. nya kategorier, produkter eller uppdaterade egenskaper.

NOTE
Termen produktkatalog är utbytbar med e-handelsbutiker, butiksvy och liknande uttryck.

Konfiguration configuration

Produktkataloger måste konfigureras i AEM. Mer information finns i konfigurera butik och kataloger.

Aktivering av mellanlagrade katalogfunktioner kräver autentisering. Mer information finns i Komma igång.

NOTE
Mellanlagrade katalogfunktioner är bara tillgängliga med Adobe Commerce- och tredjepartsanslutningar som stöder tokenbaserad autentisering.

Öppnar produktdockan opening-product-cockpit

Det enklaste sättet att komma åt produktdockan är via menyn Commerce AEM huvudmenyn. Det går också att använda Omnissearch (sök efter Commerce) eller öppna https://<yourAEMInstance>/commerce.html.

AEM-menyn

Bläddra i produktkataloger browsing-product-catalogs

Produktkatalogen ordnas hierarkiskt efter produktkatalogstrukturen. Den första nivån visar katalogrotnivån för alla konfigurerade produktkataloger, inklusive metainformation om e-handelsserverdelen.

Konfigurerade kataloger

När du klickar på en kategori läses de underordnade objekten för den valda kategorin in.

Kategoriunderordnade

När du klickar på en produkt läses produktvariationer in om sådana finns.

Produktvariationer

NOTE
Produktkatalogdata i AEM är data som hämtas i realtid via den konfigurerade slutpunkten för e-handel. Inga produktkatalogdata lagras i AEM.

Söker produktkataloger searching-product-catalog

En textsökning i hela produktkatalogen finns på den vänstra filterfliken för att snabbt hitta produkter.

sök

Bläddrar i den mellanlagrade produktkatalogen staged-product-catalogs

Som standard visas data i produktkatalogen i produktcockpiten. Om du använder"STAGED CATALOG" på den vänstra filterfliken läses produktkatalogen in för ett valt datum.

mellanlagrad katalog

Egenskaper för produktkatalog catalog-properties

Om du klickar på egenskapsikonen för en produkt eller kategori öppnas egenskapsvyn för det markerade objektet. Öppna egenskaper för en produktvariant är lika med öppna de huvudsakliga produktegenskaperna.

Commerce Tabs tabs

På flikarna Allmänt och Variant visas fördefinierade handelsegenskaper som kommer från e-handelsservern. Denna information (inkl. varianter) är skrivskyddade data i AEM eftersom arkivsystemet är e-handelsserverdelen. Variantfliken visas bara för produkter med varianter och visar en lista med alla varianter.

katalogegenskaper

AEM innehållsflikar content-tabs

Dessa flikar, grupperade efter AEM (Experience Fragments, Content Fragments, Associated Assets), visar AEM innehåll som är associerat med handelsobjektet. Åtgärden Visa detaljer öppnar en ny webbläsarflik med det valda innehållet.

innehållsegenskaper

recommendation-more-help
fbcff2a9-b6fe-4574-b04a-21e75df764ab