Live Search CIF live-search-cif-component

Live Search för Adobe Commerce ger en snabb, relevant och intuitiv sökupplevelse utan extra kostnad. Live Search som drivs av Adobe Sensei använder artificiell intelligens och maskininlärningsalgoritmer för att göra en djupgående analys av samlade besöksdata. När dessa data kombineras med din Adobe Commerce-katalog skapas en relevant och personaliserad shoppingupplevelse.

I det här avsnittet beskrivs hur du använder en AEM CIF-komponent för att implementera Live Search Produktlistsida (PLP) i din AEM.

Förutsättningar prerequisites

Det här avsnittet förutsätter att du har en lokal AEM konfigurera.

PLP-komponenten kräver Live Search CIF installeras. PLP-widgeten kräver en webbläsarsessionsvariabel som genereras av povern.

Uppdatera disposition update-composer

Lägg till händelsemoduler i ui.frontend/package.json.

På rad 27 ska du ändra:

...
 },

 "devDependencies": {

  "@babel/core": "^7.3.4",
...

till:

...
 },
 "type": "module",
 "devDependencies": {
  "@adobe/magento-storefront-event-collector": "^1.5.4",
  "@adobe/magento-storefront-events-sdk": "^1.5.4",
  "@babel/core": "^7.3.4",
...

Filändringar files-changes

Flera filer måste uppdateras för att kunna aktiveras Live Search funktionalitet. Redigera följande filer. Radnummer kan skilja sig något från dem som visas här.

 • ui.apps/src/main/content/jcr_root/apps/venia/clientlibs/clientlib-cif/.content.xml

  Lägg till core.cif.productlist.v1 till embed linje.

  code language-none
  embed="[core.cif.components.common,core.cif.components.product.v3,core.cif.components.productcarousel.v1,core.cif.components.productcollection.v2,core.cif.components.productteaser.v1,core.cif.components.searchbar.v2,core.cif.components.header.v1,core.cif.components.carousel.v1,core.cif.components.categorycarousel.v1,core.cif.components.featuredcategorylist.v1,core.cif.components.storefront-events.v1,core.cif.components.extensions.product-recs.storefront-events-collector.v1,core.wcm.components.commons.site.link,core.cif.productlist.v1]"
  
 • ui.apps/src/main/content/jcr_root/apps/venia/components/commerce/productlist/clientlibs/.content.xml

  Skapa en fil .content.xml:

  code language-xml
  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
  <jcr:root xmlns:cq="http://www.day.com/jcr/cq/1.0" xmlns:jcr="http://www.jcp.org/jcr/1.0"
   jcr:primaryType="cq:ClientLibraryFolder"
   allowProxy="{Boolean}true"
   categories="[core.cif.productlist.v1]"
   jsProcessor="[default:none,min:none]"/>
  
 • ui.apps/src/main/content/jcr_root/apps/venia/components/commerce/productlist/clientlibs/css.txt

  Skapa filen css.txt:

  code language-text
  #base=css
  
  productlist.css
  
 • ui.apps/src/main/content/jcr_root/apps/venia/components/commerce/productlist/clientlibs/css/productlist.css

  Skapa filen productlist.css

  code language-css
   /* #search-plp-root */
  
  html {
   font-size: 62.5% !important;
  }
  
  body {
   font-size: 1.6rem;
  }
  
  .root.container {
   max-width: inherit;
  }
  
  .container {
   margin-left: auto;
   margin-right: auto;
  }
  
  div.ds-sdk-sort-dropdown {
   z-index: 9;
  }
  
 • ui.apps/src/main/content/jcr_root/apps/venia/components/commerce/productlist/clientlibs/js.txt

  Skapa filen js.txt:

  code language-text
  js/productlist.js
  
 • ui.apps/src/main/content/jcr_root/apps/venia/components/commerce/productlist/clientlibs/js/productlist.js

  Skapa filen productlist.js:

  code language-javascript
  /*~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
  ~ Copyright 2023 Adobe
  ~
  ~ Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
  ~ you may not use this file except in compliance with the License.
  ~ You may obtain a copy of the License at
  ~
  ~   http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
  ~
  ~ Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
  ~ distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
  ~ WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
  ~ See the License for the specific language governing permissions and
  ~ limitations under the License.
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~*/
  "use strict";
  
  class ProductList {
   constructor() {
    const stateObject = {
     categoryName: null,
     currentCategoryUrlPath: null,
    };
    this._state = stateObject;
    this._init();
   }
  
   _init() {
    this._initWidgetPLP();
   }
  
   _injectStoreScript(src) {
    const script = document.createElement("script");
    script.type = "text/javascript";
    script.src = src;
  
    document.head.appendChild(script);
   }
  
   async _getStoreData() {
    // get from session storage
    const sessionData = sessionStorage.getItem(
     "WIDGET_STOREFRONT_INSTANCE_CONTEXT"
    );
    // WIDGET_STOREFRONT_INSTANCE_CONTEXT is set from searchbar/clientlibs/js/searchbar.js
    // if not, we will need to retrieve from graphql separately here.
  
    if (sessionData) {
     this._state.dataServicesSessionContext = JSON.parse(sessionData);
     return;
    }
   }
  
   getStoreConfigMetadata() {
    const storeConfig = JSON.parse(
     document
      .querySelector("meta[name='store-config']")
      .getAttribute("content")
    );
  
    const { storeRootUrl } = storeConfig;
    const redirectUrl = storeRootUrl.split(".html")[0];
    return { storeConfig, redirectUrl };
   }
  
   async _initWidgetPLP() {
    if (!window.LiveSearchPLP) {
     const liveSearchPlpSrc =
      "https://plp-widgets-ui.magento-ds.com/v1/search.js";
     this._injectStoreScript(liveSearchPlpSrc);
     // wait until script is loaded
     await new Promise((resolve) => {
      const interval = setInterval(() => {
       if (window.LiveSearchPLP && window.LiveSearchAutocomplete) {
        // Widget expects LiveSearchAutocomplete already loaded to rely on data-service-graphql
        clearInterval(interval);
        resolve();
       }
      }, 200);
     });
    }
    await this._getStoreData();
    const { dataServicesSessionContext } = this._state;
    if (!dataServicesSessionContext) {
     console.log("no dataServicesSessionContext");
     return;
    }
  
    const root = document.getElementById("search-plp-root");
    if (!root) {
     console.log("plp root not found.");
     return;
    }
    // get dataset from root
    const categoryUrlPath = root.getAttribute("data-plp-urlPath") || "";
    const categoryName = root.getAttribute("data-plp-title") || "";
    const storeDetails = {
     environmentId: dataServicesSessionContext.environment_id,
     environmentType: dataServicesSessionContext.environment,
     apiKey: dataServicesSessionContext.api_key,
     websiteCode: dataServicesSessionContext.website_code,
     storeCode: dataServicesSessionContext.store_code,
     storeViewCode: dataServicesSessionContext.store_view_code,
     config: {
      pageSize: dataServicesSessionContext.page_size,
      perPageConfig: {
       pageSizeOptions: dataServicesSessionContext.page_size_options,
       defaultPageSizeOption:
        dataServicesSessionContext.default_page_size_option,
      },
      minQueryLength: dataServicesSessionContext.min_query_length,
      currencySymbol: dataServicesSessionContext.currency_symbol,
      currencyRate: dataServicesSessionContext.currency_rate,
      displayOutOfStock: dataServicesSessionContext.display_out_of_stock,
      allowAllProducts: dataServicesSessionContext.allow_all_products,
      locale: dataServicesSessionContext.locale,
      currentCategoryUrlPath: categoryUrlPath,
      categoryName,
      displayMode: "", // "" for plp || "PAGE" for category/catalog
     },
     context: {
      customerGroup: dataServicesSessionContext.customer_group,
     },
     route: ({ sku }) => {
      return `${
       this.getStoreConfigMetadata().redirectUrl
      }.cifproductredirect.html/${sku}`;
     },
     searchQuery: "search_query",
    };
    setTimeout(() => {
     console.log("init PLP");
     window.LiveSearchPLP({ storeDetails, root });
    }, 0);
   }
  }
  
  (function () {
   function onDocumentReady() {
    new ProductList({});
   }
  
   if (document.readyState !== "loading") {
    onDocumentReady();
   } else {
    document.addEventListener("DOMContentLoaded", onDocumentReady);
   }
  })();
  
 • ui.apps/src/main/content/jcr_root/apps/venia/components/commerce/productlist/productlist.html

  Skapa fil productlist.html:

  code language-html
  <div
  data-sly-use.productList="com.adobe.cq.commerce.core.components.models.productlist.ProductList"
  id="search-plp-root"
  class="productlist__root"
  data-plp-urlPath="${productList.storefrontContext.urlPath}"
  data-plp-title="${productList.title}">
  </div>
  
 • ui.apps/src/main/content/jcr_root/apps/venia/components/commerce/searchresults/.content.xml

  Redigera .content.xml på rad 6:

  code language-xml
  sling:resourceSuperType="venia/components/commerce/productlist"
  
 • ui.content/src/main/content/jcr_root/content/venia/language-masters/en/search/.content.xml

  Redigera .content.xml på rad 21-22:

  code language-xml
  sling:resourceType="venia/components/commerce/productlist"
  
 • ui.content/src/main/content/jcr_root/content/venia/us/en/search/.content.xml

  Redigera .content.xml på rad 26:

  code language-xml
  sling:resourceType="venia/components/commerce/productlist"
  
 • ui.frontend/src/main/components/App/App.js

  Redigera App.js på rad 47, precis ovanför ../../site/main.scss:

  code language-javascript
  import '@adobe/magento-storefront-event-collector';
  
 • ui.tests/test-module/specs/venia/productlist-dialog.js

  Redigera productlist-dialog.js och ändra describe till describe.skip på rad 20:

  code language-javascript
  describe.skip('Product List Component Dialog', function () {
  

Sidor som inte är PLP non-plp-pages

Det kan finnas kategorier där standardkategorin eller katalogsidan är önskad, i stället för att använda PLP-widgeten. I AEM måste dessa kategorisidor konfigureras manuellt.

 1. Välj en kategorisidmall på sidan Författare. Venedig Store - startsida > Katalogsida > Venedig Store - kategorisida och väljer"Leta upp utseendet" eller skapar en ny sidmall.

Välj mallen

 1. Klicka på Egenskaper -avsnittet och välj Handel -fliken.

Välj egenskaper

 1. Välj den kategori som du vill visa med den valda kategorisidmallen.

Välj kategori

recommendation-more-help
fbcff2a9-b6fe-4574-b04a-21e75df764ab