Skicka en AEM

Nedan finns användbar information om hur du skickar Adobe Experience Manager (AEM) Connectors. Informationen ska läsas med artiklar om implementera och underhålla kontakter.

AEM Connectors finns listade på Adobe Exchange.

I tidigare AEM lösningar Pakethanteraren användes för att installera anslutningar på olika AEM instanser. Men med AEM as a Cloud Service driftsätts anslutningar under CI/CD-processen i Cloud Manager. För att anslutningarna ska kunna distribueras måste det finnas referenser till anslutningarna i maven-projektets pom.xml.

Det finns olika alternativ för hur paketen kan inkluderas i ett projekt:

 1. Partnerns offentliga arkiv - en partner skulle vara värd för innehållspaketet i ett offentligt tillgängligt arkiv
 2. Partnerns lösenordsskyddade arkiv - en partner lagrar innehållspaketet i en lösenordsskyddad maven-databas. Se lösenordsskyddade maven-databaser för instruktioner.
 3. Paket med sammankopplade artefakter - i det här fallet inkluderas kopplingspaketet lokalt i kundens maven-projekt.

Oavsett var de finns måste paket refereras som beroenden i pom.xml, vilket tillhandahålls av leverantören.

<!-- UberJAR Dependency to be added to the project's Reactor pom.xml -->
<dependency>
 <groupId>com.partnername</groupId>
 <artifactId>my-artifact</artifactId>
 <version>V123</version> <!-- use the latest! -->
 <scope>provided</scope>
 <classifier>my_classifier</classifier>
</dependency>

Om ISV-partnern är värd för anslutningen på en flerfaldig lagringsplats som är tillgänglig via Internet (t.ex. Cloud Manager), bör ISV-partnern tillhandahålla den databaskonfiguration där pom.xml kan placeras. Orsaken är att anslutningsberoendena (ovan) kan lösas vid byggtillfället, både lokalt och av Cloud Manager.

<repository>
  <id>the-repository</id>
  <name>The Repository Where the Connector is Hosted</name>
  <url>https://repo.partnername.com/repositories/aem_connector_repo</url>
  <releases>
    <enabled>true</enabled>
    <updatePolicy>never</updatePolicy>
  </releases>
  <snapshots>
    <enabled>false</enabled>
  </snapshots>
</repository>

Om ISV-partnern väljer att distribuera anslutningsprogrammet som hämtningsbara filer bör ISV-partnern ge instruktioner. Instruktionen bör beskriva hur filerna kan distribueras till en lokal filsystemdatabas som måste checkas in i Git som en del av AEM. Detta garanterar att Cloud Manager kan lösa dessa beroenden.

recommendation-more-help
fbcff2a9-b6fe-4574-b04a-21e75df764ab