Underhålla en AEM

Den här artikeln innehåller information om underhåll av en AEM-kopplingar och bör läsas tillsammans med artiklarna om implementering och inskickande av kopplingar.

Även efter den första inlämningen kan det finnas skäl för en partner att uppdatera sin AEM Connector, antingen på grund av en ny utgåva av AEM eller oberoende av den, till exempel för att lägga till funktioner eller åtgärda fel. I den här artikeln beskrivs processen för båda scenarierna och även en kunds normala process för validering av anslutningar när AEM uppgraderas.

AEM as a Cloud Service program uppdateras med AEM underhållsprogram dagligen, med större förändringar aktiverade månadsvis under en funktionsrelease. AEM uppdateringar är avsedda att vara bakåtkompatibla och därmed inte bryta mot program, men leverantörspartners rekommenderas att regelbundet kontrollera att deras anslutningar fungerar som de tänkt sig. Åtkomsten till ett AEM program/en miljö bestäms av partnerteamet.

recommendation-more-help
fbcff2a9-b6fe-4574-b04a-21e75df764ab