Begär en felrapport för Dynamic Media-leverans-URL:er som misslyckas

Du kan begära en felrapport som identifierar Dynamic Media-URL:er som misslyckades vid leveransen. Rapporten är en sammanställning av data upp till fem dagar och är tillgänglig i CSV-format. Felrapporten innehåller följande information:

  • Misslyckad Dynamic Media-leverans-URL - En felaktig URL är en URL som genererats av Dynamic Media och som inte kan producera något innehåll vid leveranstillfället.
  • Referens-URL - Den refererande URL som den felaktiga leverans-URL:en anropas från.
  • Antal fel - Det antal gånger som leverans-URL:en lästes in som resulterade i ett fel.

När du begär felrapporten skickar Adobe Dynamic Media-teamet rapporten med e-post till dig i CSV-format. Det täcker en femdagarsperiod från den dag då din begäran gjordes.

Du kan begära en felrapport en gång i månaden för ett visst företag.

Så här begär du en felrapport för Dynamic Media URL:er som inte kan levereras:

  1. Skicka e-post till reports-dynamic-media@adobe.com med det företagsnamn som är kopplat till ditt Dynamic Media-konto.

    Om du inte känner till företagsnamnet kan du läsa Dynamic Media Configuration sida in Adobe Experience Manager > Tools > Cloud Services > Dynamic Media Configuation. Klicka på Dynamic Media Configuration Browser global väljer du [Dynamic_Media_folder_icon] kryssruta och sedan markera Edit. Du måste ha administratörsbehörighet i AEM för att komma åt sidan Dynamic Media-konfiguration.

    Öppnar konfigurationssidan för Dynamic Media.

recommendation-more-help
fbcff2a9-b6fe-4574-b04a-21e75df764ab