Blandade medieuppsättningar mixed-media-sets

Med blandade medieuppsättningar kan du skapa en blandning av bilder, bilduppsättningar, snurruppsättningar och videoklipp i en presentation.

Blandade medieuppsättningar definieras av en banderoll med ordet MixedMediaSet. Om uppsättningen med blandade medier publiceras visas dessutom det publiceringsdatum som anges av ikonen World på banderollen tillsammans med det senaste ändringsdatumet, som anges av ikonen Pencil.

chlimage_1-137

NOTE
Mer information om Assets användargränssnitt finns i Hantera resurser med Touch-gränssnittet.

Snabbstart: Blandade medieuppsättningar quick-start-mixed-media-sets

Följ de här stegen för att komma igång snabbt med blandade medieuppsättningar:

 1. Överför dina resurser.

  Börja med att ladda upp bilder och videoklipp för uppsättningarna med blandade medier. Om det behövs kan du skapa bilduppsättningar och rotationsuppsättningar. Eftersom användare kan zooma in bilder i visningsprogrammet för den blandade medieuppsättningen måste du ta hänsyn till zoomningen när du väljer bilder. Se till att bilderna har en största storlek på minst 2 000 pixlar.

  Se Dynamic Media - Rasterbildformat som stöds för en lista över format som stöds av blandade medieuppsättningar.

 2. Skapa blandade medieuppsättningar.

  Om du vill skapa en uppsättning med blandade media går du till Create > Mixed Media Set på Assets-sidan och ger uppsättningen ett namn, väljer resurserna och väljer den ordning bilderna ska visas.

  Se Arbeta med väljare.

 3. Ställ in förinställningar för blandad Media Viewer efter behov.

  Administratörer kan skapa eller ändra visningsförinställningar för blandade medieuppsättningar. Om du vill visa de blandade medierna med en visningsförinställning väljer du uppsättningen med blandade medier och väljer sedan Viewers i listrutan till vänster.

  Navigera till Tools > Assets > Viewer Presets om du vill skapa eller redigera visningsförinställningar.

  Se Lägga till och redigera visningsförinställningar.

 4. Förhandsgranska blandade medieuppsättningar.

  Markera den blandade medieuppsättningen och du kan förhandsgranska den. Om du vill undersöka den blandade medieuppsättningen i det valda visningsprogrammet markerar du miniatyrbildikonerna. Du kan välja olika visningsprogram på menyn Viewers, som finns i den vänstra listrutan.

 5. Publish blandade medieuppsättningar.

  När du publicerar en blandad medieuppsättning aktiveras URL-adressen och strängen Embed. Dessutom måste du publicera visningsförinställningen.

 6. Länka URL:er till webbprogrammet eller Bädda in video- eller bildvisningsprogrammet.

  Adobe Experience Manager Assets skapar URL-anrop för blandade medieuppsättningar och aktiverar dem när du har publicerat de blandade medieuppsättningarna. Du kan kopiera dessa URL:er när du förhandsgranskar resurser. Du kan även bädda in dem på din webbplats.

  Välj den blandade medieuppsättningen och välj Viewers i den vänstra listrutan.

  Se Länka en uppsättning med blandade media till en webbsida och Bädda in video- eller bildvisningsprogrammet.

Om det behövs kan du redigera Blandade medieuppsättningar. Dessutom kan du visa och ändra egenskaper för den blandade medieuppsättningen.

NOTE
Om du har problem med att skapa uppsättningar kan du läsa Felsöka Dynamic Media.

Överför resurser uploading-assets

Börja med att ladda upp bilder och videoklipp för uppsättningarna med blandade medier. Kom ihåg att användare kan zooma in bilder i visningsprogrammet för den blandade medieuppsättningen. Välj därför bilder med den här zoomfunktionen i åtanke. Se till att bilderna har en största storlek på minst 2 000 pixlar.

Om du dessutom vill lägga till snurrsuppsättningar eller bilduppsättningar i den blandade medieuppsättningen skapar du även dem.

Se Dynamic Media - Rasterbildformat som stöds för en lista över format som stöds av blandade medieuppsättningar.

Skapa blandade medieuppsättningar creating-mixed-media-sets

Du kan lägga till bilder, bilduppsättningar, snurruppsättningar och videoklipp i din uppsättning med blandade media. Se till att dina filer, bilduppsättningar och snurruppsättningar är klara att publiceras innan du lägger till dem i den blandade medieuppsättningen.

När du lägger till resurser i uppsättningen läggs de automatiskt till i alfanumerisk ordning. Du kan ändra ordning på eller sortera resurser manuellt när de har lagts till.

Så här skapar du blandade medieuppsättningar:

 1. I Assets navigerar du till den plats där du vill skapa en blandad medieuppsättning, väljer Create och väljer Mixed Media Set. Du kan också skapa uppsättningen inifrån en mapp som innehåller resurserna. Redigeraren för uppsättningar med blandade medier visas.

  chlimage_1-138

 2. Ange ett namn för den blandade medieuppsättningen i Title i redigeraren för den blandade medieuppsättningen. Namnet visas i banderollen över den blandade medieuppsättningen. Du kan också ange en beskrivning.

  chlimage_1-139

  note note
  NOTE
  När du skapar den blandade medieuppsättningen kan du ändra miniatyrbilden för den blandade medieuppsättningen eller låta Experience Manager välja miniatyrbilden automatiskt baserat på resurserna i den blandade medieuppsättningen. Om du vill välja en miniatyrbild markerar du Change thumbnail och väljer en bild (du kan navigera till andra mappar för att hitta bilder också). Om du har valt en miniatyrbild och sedan vill att Experience Manager ska generera en från den blandade medieuppsättningen väljer du Switch to Automatic thumbnail.
 3. Om du vill markera resurser som du vill inkludera i din uppsättning med blandade media väljer du Resursväljaren. Markera dem och välj Select.

  Med resursväljaren kan du söka efter resurser genom att skriva ett nyckelord och välja Return. Du kan också använda filter för att förfina sökresultatet. Du kan filtrera efter sökväg, samling, filtyp och tagg. Markera filtret och välj sedan ikonen Filter i verktygsfältet. Ändra vyn genom att markera ikonen View och markera List View, Column View eller Card View.

  Se Arbeta med väljare.

  chlimage_1-140

 4. Ändra ordning på resurserna genom att dra dem uppåt eller nedåt i listan (måste markera ikonen Reorder) efter behov.

  chlimage_1-141

  Om du vill lägga till miniatyrbilder markerar du ikonen + thumbnail bredvid bilden och går till miniatyrbilden som du vill ha. När du har valt alla miniatyrbilder väljer du Save.

  note note
  NOTE
  Om du vill lägga till resurser väljer du Add Asset.
 5. Om du vill ta bort en resurs markerar du motsvarande kryssruta och väljer Delete Asset.

 6. Om du vill använda en förinställning väljer du Preset i det övre högra hörnet och väljer en förinställning som ska användas för resurserna.

 7. Välj Save. Den skapade blandade medieuppsättningen visas i den mapp du skapade den i.

Redigera blandade medieuppsättningar editing-mixed-media-sets

Du kan utföra olika redigeringsåtgärder för resurser i blandade medieuppsättningar direkt i användargränssnittet på samma sätt som för andra resurser i Assets. Du kan även utföra följande åtgärder i Blandade medieuppsättningar:

 • Lägg till resurser i den blandade medieuppsättningen.
 • Ändra ordning på resurser i den blandade medieuppsättningen.
 • Ta bort resurser i den blandade medieuppsättningen.
 • Använd förinställningar för visningsprogram.
 • Ändra standardminiatyrbilden.

Så här redigerar du blandade medieuppsättningar:

 1. Gör något av följande:

  • Håll pekaren över en resurs i en blandad medieuppsättning och välj sedan Edit (pennikon).

  • Håll pekaren över en resurs i en blandad medieuppsättning, välj Select (bockmarkeringsikon) och välj sedan Edit i verktygsfältet.

  • Välj en resurs i en blandad medieuppsättning och välj sedan Edit (pennikon) i verktygsfältet.

 2. Gör något av följande i redigeraren för den blandade medieuppsättningen:

  • Om du vill ändra ordning på resurser väljer du Assets (bildikon) och drar en resurs till en ny plats i den vänstra panelen.

  • Om du vill lägga till resurser väljer du Add Asset i verktygsfältet. Navigera till resurserna. För varje resurs som du vill lägga till håller du pekaren över resursens bild (inte resursens namn) och väljer sedan bockmarkeringsikonen. Välj Select i det övre högra hörnet.

  • Om du vill ta bort en resurs väljer du Assets (bildikon) i den vänstra panelen och markerar sedan resursen. Välj Delete Asset i verktygsfältet.

  • Om du vill sortera resurser efter namn i stigande eller fallande ordning väljer du Assets (bildikon) i den vänstra panelen. Till höger om rubriken Assets väljer du upp- eller nedåtcirkonerna.

   note note
   NOTE
   • Om du vill ta bort en hel uppsättning med blandade media går du till visningsläget (till exempel Card View eller Column View) och går till den blandade medieuppsättningen. Håll markören över resursen och markera sedan bockmarkeringsikonen så att du kan markera den. Tryck på Backspace på tangentbordet eller välj More (tre punkter) i verktygsfältet och välj sedan Delete.

   • Du kan redigera resurserna i en uppsättning med blandade media genom att navigera till uppsättningen. I den vänstra listen väljer du Set Members och sedan ikonen Pencil för en enskild resurs för att öppna redigeringsfönstret.

 3. Välj Save när du är klar med redigeringen.

  note note
  NOTE
  • Om du vill redigera resurserna i en uppsättning med blandade media navigerar du till den blandade medieuppsättningen. Markera (markera inte) uppsättningen så att du kan öppna den på sidan Förhandsvisa Experience Manager. I den vänstra listen markerar du nedåtpilen för att öppna listrutan och väljer sedan Set Members. Håll markören över en resurs på sidan Ange medlemmar och välj sedan Edit (pennikon) för att öppna redigeringssidan.

  • Om du vill ta bort en hel uppsättning med blandade media - I valfritt visningsläge (som kortvyn eller kolumnvyn) går du till den blandade medieuppsättningen. Håll markören över uppsättningen och välj sedan Select (bockmarkeringsikon). Tryck på Backspace på tangentbordet eller välj More (rad om tre punkter) och välj sedan Delete.

Förhandsgranska blandade medieuppsättningar previewing-mixed-media-sets

Se Förhandsgranska resurser för mer information om hur du förhandsvisar blandade medieuppsättningar.

Publish Mixed Media Sets publishing-mixed-media-sets

Mer information om hur du publicerar blandade medieuppsättningar finns i Publish-resurser .

NOTE
Om den blandade medieuppsättningen inte hamnar helt i leveranstjänsten första gången du publicerar den publicerar du den blandade medieuppsättningen en andra gång.
recommendation-more-help
fbcff2a9-b6fe-4574-b04a-21e75df764ab