Konfigurera komponenter i designläge configuring-components-in-design-mode

När AEM är installerad i en körklar version är ett urval av komponenter omedelbart tillgängliga i sidosparken.

Förutom dessa finns även andra komponenter tillgängliga. Du kan använda designläget för att Aktivera/inaktivera sådana komponenter. När det är aktiverat och finns på sidan kan du sedan använda designläget för att konfigurera komponentdesignens aspekter genom att redigera attributparametrarna.

NOTE
Försiktighet måste iakttas vid redigering av dessa komponenter. Designinställningarna är ofta en viktig del av designen för hela webbplatsen, så de bör bara ändras av någon med rätt behörighet (och upplevelse), ofta administratör eller utvecklare. Se Utveckla komponenter för mer information.

Detta innebär att lägga till, eller ta bort, de komponenter som är tillåtna i sidans styckesystem. Styckesystemet ( parsys) är en sammansatt komponent som innehåller alla andra styckekomponenter. Med styckesystemet kan författare lägga till komponenter av olika typer på en sida eftersom det innehåller alla andra styckekomponenter. Varje stycketyp representeras som en komponent.

Innehållet på en produktsida kan till exempel innehålla ett styckesystem som innehåller följande:

 • En bild av produkten (i form av en bild eller ett textimagestycke)
 • Produktbeskrivningen (som ett textstycke)
 • En tabell med tekniska uppgifter (som ett tabellstycke)
 • En formuläranvändare fyller i (när ett formulär börjar, formulärelement och slutstycke för formulär)

Aktivera/inaktivera komponenter enable-disable-components

I designläget minimeras sidosparken och du kan konfigurera komponenter som är tillgängliga för redigering:

 1. Öppna en sida för redigering och använd ikonen Sidekick för att öppna designläget:

  Designläge

 2. Klicka Redigera på styckesystemet (Partikeldesign).

  screen_shot_2012-02-08at102726am

 3. En dialogruta öppnas med en lista över de komponentgrupper som visas i Sidekick tillsammans med de enskilda komponenterna som de innehåller.

  Välj vad som krävs för att lägga till, eller ta bort, de komponenter som ska vara tillgängliga i sidosparken.

  screen_shot_2012-02-08at103407am

 4. Sidekick minimeras i designläge. Genom att klicka på pilen kan du maximera Sidekick och återgå till redigeringsläget:

  Sidekick minimerad

Konfigurera designen för en komponent configuring-the-design-of-a-component

I designläget kan du även konfigurera attribut för de enskilda komponenterna. Varje komponent har sina egna parametrar visas i följande exempel Bild komponent:

 1. Öppna en sida för redigering och använd ikonen Sidekick för att öppna designläget:

  Designläge - Sidekick

 2. Du kan konfigurera komponenternas design.

  Om du till exempel klickar Redigera på komponenten Bild (Design av bild) kan du konfigurera komponentspecifika parametrar:

  chlimage_1-5

 3. Klicka OK för att spara ändringarna.

 4. Sidekick minimeras i designläge. Genom att klicka på pilen kan du maximera Sidekick och återgå till redigeringsläget:

  Sidekick minimerad

recommendation-more-help
19ffd973-7af2-44d0-84b5-d547b0dffee2