Sidredigering med innehållsfragment page-authoring-with-content-fragments

Innehållsfragment i Adobe Experience Manager (AEM) skapas och hanteras som sidoberoende resurser.

Med dem kan du skapa kanalneutralt innehåll tillsammans med (eventuellt kanalspecifika) variationer. Du kan sedan använda dessa fragment och deras variationer när du redigerar innehållssidorna.

CAUTION
Den fullständiga funktionen för hantering av innehållsfragment är inte tillgänglig i det klassiska användargränssnittet. Se Sidredigering med innehållsfragment i standarddokumentationen.
Komponenten Content Fragment kan visas i den klassiska användargränssnittets sidospark, men ytterligare funktioner är inte tillgängliga.
recommendation-more-help
19ffd973-7af2-44d0-84b5-d547b0dffee2