Launches launches

Med lanseringar kan du effektivt utveckla innehåll för en framtida release.

En startsida skapas så att du kan göra ändringar redo för framtida publicering (samtidigt som du behåller dina aktuella sidor). När du har redigerat och uppdaterat startsidorna befordrar du dem tillbaka till källan och aktiverar sedan källsidorna (översta nivån). Befordra duplicerar startinnehållet tillbaka till källsidorna och kan göras antingen manuellt eller automatiskt (beroende på fält som anges när du skapar och redigerar startsidan).

NOTE
Teorin bakom lanseringar beskrivs i detalj under Startar i standarddokumentationen.
Information som är specifik för användning av starter i det klassiska användargränssnittet finns i följande dokumentation tillsammans med Skapa startprogram, Redigeringsövningaroch Befordra lanseringar.
CAUTION
Det går inte att använda flera källgrenar för en start i det klassiska användargränssnittet.

Startkonsolen kan nås direkt med http://localhost:4502/libs/launches/content/admin.html

recommendation-more-help
19ffd973-7af2-44d0-84b5-d547b0dffee2