Befordra lanseringar promoting-launches

Du måste befordra startsidor för att kunna flytta tillbaka innehållet till källan (produktionen) innan du publicerar. När en startsida befordras ersätts motsvarande sida på källsidorna med innehållet på den befordrade sidan. Följande alternativ är tillgängliga när du befordrar en startsida:

 • Anger om bara den aktuella sidan eller hela programstarten ska befordras.
 • Anger om underordnade sidor för den aktuella sidan ska befordras.
 • Anger om en fullständig start ska erbjudas eller endast sidor som har ändrats.

Marknadsför startsidor promoting-launch-pages

Om du vill befordra sidor utför du följande steg när du redigerar startsidan som du vill befordra:

 1. Sida i Sidekick, klicka på Promote Launch.

 2. Ange vilka sidor som ska befordras:

  • (Standard) Om du bara vill befordra den aktuella sidan väljer du Befordra sidändringar till produktionsversion.
  • Om du även vill befordra den aktuella sidans underordnade sidor väljer du Inkludera undersidor.
  • Om du vill befordra alla sidor i starten väljer du Befordra fullständig start till produktionsversion.
 3. Om du vill lägga till produktionssidorna i ett arbetsflödespaket väljer du Lägg till i arbetsflödespaket och välj sedan arbetsflödespaketet.

 4. Klicka Befordra.

Bearbeta befordrade sidor med AEM arbetsflöde processing-promoted-pages-using-aem-workflow

Använd arbetsflödesmodeller för att utföra massbearbetning av befordrade startsidor:

 1. Skapa ett arbetsflödespaket.
 2. När författare befordrar startsidor lagrar de dem i arbetsflödespaketet.
 3. Starta en arbetsflödesmodell med paketet som nyttolast.

Så här startar du ett arbetsflöde automatiskt när sidor befordras: konfigurera en startfunktion för arbetsflöden för paketnoden.

Du kan t.ex. automatiskt generera begäranden om sidaktivering när författare befordrar startsidor. Konfigurera en startfunktion för arbetsflödet för aktivering av begäran när paketnoden ändras.

chlimage_1-136

recommendation-more-help
19ffd973-7af2-44d0-84b5-d547b0dffee2