Redigera sidegenskaper editing-page-properties

Du kan definiera de egenskaper som krävs för en sida. Dessa kan variera beroende på sidans beskaffenhet. Vissa sidor kan t.ex. vara kopplade till en live-kopia medan andra inte är det och live-kopieringsinformationen är tillgänglig om det är lämpligt.

Sidegenskaper page-properties

Egenskaperna fördelas på flera flikar:

Grundläggande basic

 • Titel

  Sidans rubrik visas på olika platser. Till exempel Webbplatser tabblista och Webbplatser kort-/listvyer.

  Detta är ett obligatoriskt fält.

 • Taggar

  Här kan du lägga till eller ta bort taggar från sidan genom att uppdatera listan i valrutan:

  • När du har valt en tagg visas den under markeringsrutan. Du kan ta bort en tagg från den här listan med hjälp av x.

  • Du kan ange en helt ny tagg genom att skriva namnet i en tom markeringsruta.

   Den nya taggen skapas när du trycker på Enter. Den nya taggen visas sedan i en ruta med en liten stjärna till höger som anger att det är en ny tagg.

  • Med den nedrullningsbara menyn kan du välja bland befintliga taggar.

  • Ett x-tecken visas när du för musen över en taggpost i markeringsrutan. Det kan användas för att ta bort taggen för den här sidan.

 • Dölj i navigering

  En växlingsknapp som anger om sidan visas eller döljs i sidnavigeringen.

 • Sidrubrik

  En rubrik som ska användas på sidan.

 • Navigeringsrubrik

  Du kan ange en separat rubrik som ska användas i navigeringen (om du till exempel vill ha något mer koncist). Om den är tom visas Titel används.

 • Underrubrik

  En underrubrik som ska användas på sidan.

 • Beskrivning

  Din beskrivning av sidan, dess syfte eller annan information som du vill lägga till.

 • I tid

  Det datum och den tidpunkt då den publicerade sidan aktiveras. När den publiceras kommer den här sidan att vara vilande tills den angivna tiden.

  Lämna dessa fält tomma för sidor som du vill publicera omedelbart (det normala scenariot).

 • Fråntid

  Den tidpunkt då den publicerade sidan inaktiveras.

  Lämna dessa fält tomma igen för sidor som du vill publicera omedelbart.

 • Vanity URL

  Här kan du ange en fågel-URL för sidan. Det gör att du kan ha en kortare och mer uttrycksfull URL.

  Om Vanity-URL:en till exempel är inställd på w elcometill den sida som identifieras av sökvägen / v1.0/startpageför webbplatsen h ttp://example.com, sedan h ttp://example.com/welcomeskulle vara den vanligaste URL:en för h ttp://example.com/content/v1.0/startpage

  note caution
  CAUTION
  Vanity URL
  • måste vara unik så du bör vara försiktig med att värdet inte redan används av en annan sida.
  • saknar stöd för regex-mönster.
 • URL för omdirigering av vanity

  Anger om du vill att sidan ska använda fågel-URL:en.

Avancerat advanced

 • Språk

  Sidspråket.

 • Omdirigering

  Ange den sida som den här sidan automatiskt ska omdirigeras till.

 • Design

  Ange design som ska användas för den här sidan.

 • Alias

  Ange ett alias som ska användas med den här sidan.

 • Aktivera stängd användargrupp

  Aktiverar (eller inaktiverar) användning av stängda användargrupper (CUG).

 • Inloggningssida

  Den sida som ska användas för inloggning.

 • Tillåtna grupper

  Grupper som är berättigade att logga in i CUG.

 • Sfär

  CUG:ens verkliga namn.

 • Exportera konfiguration

  Ange en exportkonfiguration.

Miniatyrbild thumbnail

 • Sidminiatyr

  Visar sidminiatyrbilden. Du kan:

  • Generera förhandsgranskning

   Generera en förhandsgranskning av sidan som ska användas som miniatyrbild.

  • Överför bild

   Överför en bild som ska användas som miniatyrbild.

Cloud Service cloud-services

Personalisering personalization

Behörigheter permissions

Blueprint blueprint

 • Blueprint

  Definiera egenskaper för en designsida i hantering av flera webbplatser. Styr under vilka omständigheter ändringar ska spridas till Live Copy.

Live Copy live-copy

 • Livecopy

  Definiera egenskaper för en Live Copy-sida i hantering av flera webbplatser. Styr under vilka omständigheter ändringar ska spridas från utkast.

Webbplatsstruktur site-structure

 • Tillhandahålla länkar till sidor som innehåller funktioner för hela webbplatsen, till exempel Registreringssida, Offlinesida, bland annat.

Redigera sidegenskaper editing-page-properties-2

Redigera sidegenskaper för en viss sida editing-page-properties-for-a-specific-page

Sidegenskaper definierar de olika egenskaperna för sidan, till exempel rubriker, när de visas på webbplatsen och andra.

 1. Öppna sidan som du vill redigera.

 2. Öppna Sida välj Sidegenskaper…

  Då öppnas en dialogruta med flera flikar.

 3. Gör de ändringar du vill och klicka sedan på OK att spara.

recommendation-more-help
19ffd973-7af2-44d0-84b5-d547b0dffee2