Sidskillnader page-diff

Introduktion introduction

Att skapa innehåll är en repetitiv process. Effektiv redigering kräver att man kan se vad som har ändrats från en iteration till en annan. Om du visar den ena sidversionen och den andra är ineffektiv och felbenägen kan uppstå. En författare vill enkelt kunna jämföra den aktuella sidan sida vid sida med en annan version.

Med funktionen för sidskillnader kan du enkelt jämföra två sidor sida vid sida med skillnaderna markerade.

TIP
Mer teknisk information om den här funktionen finns i Developing and Page Diff.

Använd use

Diff:en sida vid sida kan jämföra:

Läs respektive avsnitt om hur du påbörjar skillnaderna i dessa sammanhang.

Presentation av skillnader presentation-of-differences

Oberoende av vilket innehåll som jämförs, förblir presentationen av skillnaderna densamma.

 • Det innehåll som valdes när du startade differensen visas till vänster (diff-startpunkten).
 • Jämförelseinnehållet visas till höger (vad det markerade innehållet jämförs med).

Om du till exempel jämför versioner visas den aktuella versionen till vänster och den föregående versionen till höger.

Källan för båda sidorna visas tydligt i sidhuvudsfältet högst upp i webbläsarfönstret.

Source visas i sidhuvudet

Skillnaden identifierar ändringar på komponentnivå och HTML-nivå. Objekt som har ändrats markeras med olika färger.

Komponentändringar

 • Ljusgrön - komponent tillagd
 • Rosa - komponent borttagen

Ändringar i HTML

 • Mörkgrön - tillagd HTML
 • Röd - HTML har tagits bort
NOTE
När du jämför språkkopior inaktiveras markering, eftersom i en översättning ändras allt och markering inte har någon fördel.

Helskärm och avslutande fullscreen-and-exiting

Om du vill fokusera på ett visst innehåll kan du klicka på helskärmsikonen för någon av sidorna i den sida som skiljer sig åt för att förstora den till hela webbläsarfönstret.

Ikon för helskärmsläge

Den markerade sidan fyller hela fönstret, men fältet förblir överst så att du kan växla mellan de två sidorna.

Med fältet överst kan du växla mellan sidor

Du kan också stänga helskärmsläget genom att klicka på ikonen för att avsluta helskärmsläget.

Stäng helskärm

Du kan när som helst stänga diff sida vid sida genom att klicka på stängningsknappen i sidhuvudet.

Begränsningar limitations

I vissa situationer kan det hända att sidskillnader inte identifierar någon skillnad som förväntat.

 • När olika versioner och starter görs tar inte differensen hänsyn till dynamiska komponenter som vägbeskrivningar, menyer, produktlistor eller logotyper (komponenter som är beroende av webbplatsstrukturen för att återge sitt innehåll).

 • För versioner återskapar inte diff åtkomstkontrollprincipen och Live copy-relationen.

 • Om en sida flyttas kan du inte längre göra några skillnader med versioner som gjorts före flyttningen.

  • Om du får problem med en skillnad kontrollerar du tidslinjen för sidan för att se om sidan har flyttats.
NOTE
Versioner kan inte jämföras med varandra. Endast den aktuella versionen kan jämföras med andra versioner av sidan. Den aktuella versionen är alltid den version som markeras med ändringar.
NOTE
Mer information om funktionen för sidskillnader och begränsningar som kan påverka sidskillnader finns i utvecklardokumentationen för den här funktionen.
recommendation-more-help
19ffd973-7af2-44d0-84b5-d547b0dffee2