Redigeringsövningar editing-launches

Redigera startsidor editing-launch-pages

När en startsida har skapats för en sida (eller en uppsättning sidor) kan du redigera innehållet i startkopian av sidorna).

 1. Öppna Starta från referenser (platskonsolen) för att visa tillgängliga åtgärder.
 2. Välj Gå till sidan för att öppna sidan för redigering.
NOTE
Du får inte flytta en sida inom en start. Om du försöker utföra den här åtgärden utlöses ett varningsmeddelande:
 • Varning! Den här sidan är källan till en start. Det är inte tillåtet att flytta sidan.

Redigera startsidor som är beroende av en Live-kopia editing-launch-pages-subject-to-a-live-copy

Om din lansering baseras på en live copy då kommer du att:

 • se låssymboler (små hänglås) när du redigerar en komponent (innehåll och/eller egenskaper).
 • se Live Copy tabba in Sidegenskaper

En live-kopia används för att synkronisera innehåll från källgrenen till startgrenen (för att hålla startsidan uppdaterad med ändringarna i källan).

Du kan göra ändringar på samma sätt som du kan redigera en vanlig Live-kopia, till exempel:

 • Om du klickar på ett stängt hänglås bryts synkroniseringen och du kan göra nya uppdateringar av innehållet när du startar programmet. När du har låst upp (öppet hänglås) skrivs inte ändringarna över av ändringar som gjorts på samma plats i källgrenen.
 • Gör uppehåll i (och återuppta) arv för en viss sida.

Se Ändra innehåll i Live Copy för ytterligare information.

Jämföra en startsida med dess källsida comparing-a-launch-page-to-its-source-page

Om du vill spåra de ändringar du har gjort kan du visa startsidan i Referenser och jämföra startsidan med dess källsida:

 1. I Webbplatser konsol, navigera till startsidan och markera den.

 2. Öppna Referenser panel och markera Startar.

 3. Välj en specifik start och sedan Jämför med källa:

  screen-shot_2019-03-05at121952

 4. De två sidorna (start och källa) öppnas sida vid sida.

  Mer information om hur du använder den här funktionen finns i Sidskillnader.

Ändra använda källsidor changing-the-source-pages-used

Du kan när som helst lägga till eller ta bort sidor till/från intervallet med källsidor för en start:

 1. Öppna och välj programstart från:

  Källsidorna visas.

 2. Gör önskade ändringar och bekräfta sedan med Spara.

  note note
  NOTE
  Om du vill lägga till sidor i en programstart måste de ligga under en gemensam språkrot, det vill säga inom en enda plats.

Redigera en startkonfiguration editing-a-launch-configuration

Du kan när som helst redigera egenskaperna för en start:

 1. Öppna och välj programstart från:

  Detaljerna visas.

 2. Gör önskade ändringar och bekräfta sedan med Spara.

  Avsnittet Startsidor och händelseordning innehåller information om syftet med och interaktionen mellan fälten Startdatum och Produktionsklar.

Identifiera startstatus för en sida discovering-the-launch-status-of-a-page

Statusen visas när du väljer en viss start på fliken Inställningar (se Startar i referenser (platskonsolen)).

screen-shot_2019-03-05at121901

recommendation-more-help
19ffd973-7af2-44d0-84b5-d547b0dffee2