Arbeta med uppgifter working-with-tasks

Uppgifter representerar arbetsuppgifter som ska utföras med avseende på innehåll. När du tilldelas en uppgift visas den i Inkorgen för arbetsflöde. Uppgiftsobjekt kan särskiljas från arbetsflödesobjekt med värdet för Typ kolumn.

Uppgifter används också i projekt för att fastställa projektets fullständighetsnivå.

Spåra projektförlopp tracking-project-progress

Du kan spåra projektförloppet genom att titta på aktiva/slutförda uppgifter i ett projekt som representeras av Uppgifter platta. Projektets förlopp kan avgöras av:

 • Åtgärdsfönster: Ett övergripande förlopp för projektet visas i aktivitetspanelen, som finns på sidan med projektinformation.

 • Uppgiftslista: När du klickar på aktivitetspanelen visas en lista med uppgifter. Den här listan innehåller detaljerad information om alla uppgifter som rör projektet.

Båda alternativen listar arbetsflödesuppgifter och uppgifter som du skapar direkt i aktivitetspanelen.

Åtgärdsfönster task-tile

Om ett projekt innehåller några relaterade uppgifter visas en aktivitetspanel i projektet. Aktivitetsrutan visar projektets aktuella status. Detta baseras på befintliga uppgifter i arbetsflödet och inkluderar inga uppgifter som kommer att genereras i framtiden allt eftersom arbetsflödet fortsätter. Följande information visas i åtgärdsrutan:

 • Procent slutförda uppgifter
 • Procent av aktiva uppgifter
 • Procent av försenade uppgifter

Aktivitetspanelen

Visa eller ändra uppgifter i ett projekt viewing-or-modifying-the-tasks-in-a-project

Förutom att följa upp förloppet kanske du också vill visa mer information om projektet eller ändra det.

Uppgiftslista task-list

Klicka på ellipsknappen längst ned till höger i aktivitetspanelen för att visa din inkorg filtrerad på aktiviteter relaterade till projektet. Uppgiftsinformationen visas tillsammans med metadata som förfallodatum, tilldelad, prioritet och status.

Inkorg för projektuppgift

Uppgiftsinformation task-details

Om du vill ha mer information om en viss uppgift klickar du i inkorgen på uppgiften för att markera den och sedan på Öppna i verktygsfältet.

Uppgiftsinformation

Du kan visa, redigera och lägga till information i en uppgift via olika flikar.

 • Uppgift - Allmän uppgiftsinformation
 • Projektinformation - Sammanfattning av projektet som aktiviteten är kopplad till
 • Arbetsflöde in - Sammanfattning av arbetsflödet som aktiviteten är kopplad till (om tillämpligt)
 • Kommentar - Allmänna kommentarer om själva uppgiften

Lägga till uppgifter adding-tasks

Du kan lägga till nya uppgifter i projekt. Dessa uppgifter visas sedan i aktivitetspanelen och är tillgängliga i inkorgen för meddelanden så att du är medveten om dina utestående uppgifter.

Så här lägger du till en uppgift:

 1. Leta reda på Uppgifter panel

 2. Klicka på nedåtvinklingen längst upp till höger på plattan och välj Skapa uppgift.

 3. I Lägg till uppgift -fönstret, ange uppgiftsinformation som prioritet, tilldelad och förfallodatum.

  Lägga till en uppgift

 4. Klicka Skicka.

Arbeta med uppgifter i Inkorgen working-with-tasks-in-the-inbox

I stället för att komma åt dina projektuppgifter från själva projektet kan du komma åt dem direkt från din inkorg. Inkorgen ger dig en översikt över dina uppgifter i olika projekt så att du kan förstå hela arbetsflödet.

I inkorgen kan du öppna uppgifterna och ange aktivitetsstatus. Uppgifter visas också i inkorgen när de tilldelas till en användargrupp som du tillhör. I det här fallet kan alla medlemmar i gruppen utföra arbetet och slutföra uppgiften.

Inkorg

Om du vill slutföra en uppgift markerar du uppgiften och klickar på Complete i verktygsfältet. Lägg till information till uppgiften och klicka sedan på Klar. Se Din inkorg för mer information.

recommendation-more-help
19ffd973-7af2-44d0-84b5-d547b0dffee2