Anteckningar vid redigering av en sida annotations-when-editing-a-page

Om du lägger till innehåll på webbplatsens sidor kan det ofta bli aktuellt med diskussioner innan det faktiskt publiceras. För att underlätta detta kan du lägga till en anteckning i många komponenter som är direkt relaterade till innehåll (till skillnad från till exempel layout).

En anteckning placerar en färgmarkör/anteckning på sidan. Med anteckningen kan du (eller andra användare) lämna kommentarer och/eller frågor till andra författare/granskare.

NOTE
Definitionen av en enskild komponenttyp avgör om det är möjligt att lägga till en anteckning (eller inte) i instanser av den komponenten.
NOTE
Anteckningar som skapas i det klassiska användargränssnittet visas i det pekaktiverade användargränssnittet. Skisser är dock gränssnittsspecifika och visas bara i det användargränssnitt där de skapades.
CAUTION
Om du tar bort en resurs (till exempel stycke) tas alla anteckningar och skisser som är kopplade till den resursen bort, oavsett deras position på sidan som helhet.
NOTE
Beroende på dina behov kan du även utveckla ett arbetsflöde för att skicka meddelanden när anteckningar läggs till, uppdateras eller tas bort.

Anteckningar annotations

En speciell läge används för att skapa och visa anteckningar.

NOTE
Glöm inte det kommentarer finns även för att ge feedback på en sida.
NOTE
Du kan anteckna en mängd olika resurser:

Kommentera en komponent annotating-a-component

I anteckningsläget kan du skapa, redigera, flytta eller ta bort anteckningar i ditt innehåll:

 1. Du kan öppna anteckningsläget med ikonen i verktygsfältet (längst upp till höger) när du redigerar en sida:

  Anteckna

  Nu kan du visa alla befintliga anteckningar.

  note note
  NOTE
  Om du vill avsluta anteckningsläget klickar du på ikonen Anteckning (x-symbolen) till höger om det övre verktygsfältet.
 2. Klicka på ikonen Lägg till anteckning (plus symbol till vänster i verktygsfältet) för att börja lägga till anteckningar.

  note note
  NOTE
  Om du vill sluta lägga till anteckningar (och återgå till att visa) klickar du på ikonen Avbryt (x-symbolen i en vit cirkel) till vänster om det övre verktygsfältet.
 3. Klicka på den önskade komponenten (komponenter som kan kommenteras markeras med en blå ram) för att lägga till anteckningen och öppna dialogrutan:

  screen_shot_2018-03-22at110606

  Här kan du använda rätt fält och/eller ikon för att:

  • Ange anteckningstexten.

  • Skapa en skiss (linjer och former) för att markera ett område i komponenten.

   Markören ändras till en korstråd när du skapar en skiss. Du kan rita flera distinkta linjer. Skisslinjen återspeglar anteckningsfärgen och kan vara en pil, cirkel eller oval.

   Sketch

  • Välj/ändra färg:

   Välj/ändra färg

  • Ta bort anteckningen.

   Ta bort anteckning

 4. Du kan stänga anteckningsdialogrutan genom att klicka/trycka utanför dialogrutan. En trunkerad vy (det första ordet) av anteckningen, tillsammans med eventuella skisser, visas:

  screen_shot_2018-03-22at110850

 5. När du är klar med redigeringen av en viss anteckning kan du:

  • Klicka på textmarkören för att öppna anteckningen. När du har öppnat den fullständiga texten kan du göra ändringar eller ta bort anteckningen.

   • Skisser kan inte tas bort oberoende av anteckningen.
  • Flytta textmarkören.

  • Klicka på en skisslinje för att markera skissen och dra den till önskad plats.

  • Flytta, eller kopiera, en komponent

   • Alla relaterade anteckningar och skisser av dem flyttas eller kopieras också, och deras placering i förhållande till stycket förblir densamma.
 6. Om du vill avsluta anteckningsläget och återgå till det tidigare använda läget klickar du på ikonen Anteckning (x-symbol) till höger om det övre verktygsfältet.

NOTE
Anteckningar kan inte läggas till på en sida som har låsts av en annan användare.

Anteckningsindikator annotation-indicator

Anteckningar visas inte i redigeringsläge, men märket längst upp till höger i verktygsfältet visar hur många anteckningar som finns för den aktuella sidan. Märket ersätter standardikonen för anteckningar, men fungerar fortfarande som en snabblänk som växlar till/från anteckningsläget:

Anteckningsindikator

recommendation-more-help
19ffd973-7af2-44d0-84b5-d547b0dffee2