Lösningsintegrering solutions-integration

Följande information finns om hur du integrerar AEM med andra Adobe- eller tredjepartstjänster:

NOTE
Om du använder en anpassad proxykonfiguration tillsammans med integreringen måste du konfigurera båda HTTP-klientproxykonfigurationerna eftersom vissa funktioner i AEM använder 3.x-API:erna och andra 4.x-API
recommendation-more-help
19ffd973-7af2-44d0-84b5-d547b0dffee2