Katalogproducent catalog-producer

Lär dig hur du använder Catalog Producer i AEM Assets för att generera produktkataloger med dina digitala resurser.

Med Adobe Experience Manager (AEM) Assets Catalog Producer kan du skapa kataloger för dina varumärkesprodukter med hjälp av InDesigner som importeras från en InDesign. Om du vill importera mallar för InDesigner måste du först integrera AEM Assets med en InDesign-server.

Integrera med InDesign server integrating-with-indesign-server

Som en del av integrationsprocessen konfigurerar du DAM-uppdateringsresurs arbetsflöde som är lämpligt för integrering med InDesign. Konfigurera dessutom en proxyarbetare för InDesign-servern. Mer information finns i Integrera AEM Assets med InDesign Server.

NOTE
Du kan generera mallar för InDesign från InDesigner innan du importerar dem till AEM Assets. Mer information finns i Arbeta med filer och mallar.
Du kan mappa elementen i InDesignens mallar till XML-märkord. De mappade taggarna visas som egenskaper när du mappar produktegenskaper med mallegenskaper i Catalog Producer. Mer information om XML-märkord i InDesigner finns i Tagga innehåll för XML.
NOTE
Endast InDesign-filer (.indd) används som mallar. Filer med filnamnstillägget .indt stöds inte.

Skapa en katalog creating-a-catalog

I Catalog Producer används PIM-data (Product Information Management) för att mappa produktegenskaper med de XML-egenskaper som visas i mallen. Så här skapar du en katalog:

 1. Klicka på AEM och går till Resurser > Kataloger.

 2. I Kataloger sida, klicka Skapa i verktygsfältet och välj Katalog från listan.

 3. I Skapa katalog anger du ett namn och en beskrivning (valfritt) för katalogen och anger eventuella taggar. Du kan också lägga till en miniatyrbild för katalogen.

  create_catalog

 4. Klicka Spara. En bekräftelsedialogruta meddelar att katalogen har skapats. Klicka Klar för att stänga dialogrutan.

 5. Om du vill öppna den katalog du skapade klickar du på den i dialogrutan Kataloger sida.

  note note
  NOTE
  Om du vill öppna katalogen kan du även klicka på Öppna i bekräftelsedialogrutan som nämns i föregående steg.
 6. Om du vill lägga till sidor i katalogen klickar du på Skapa i verktygsfältet och välj sedan Ny sida alternativ.

 7. I guiden väljer du en sidmall för InDesignen. Klicka sedan på Nästa.

 8. Ange ett namn för sidan och en valfri beskrivning. Ange eventuella taggar.

 9. Klicka på Skapa i verktygsfältet. Klicka sedan på Öppna i dialogrutan. Egenskaperna för produkten visas i den vänstra rutan. De fördefinierade egenskaperna för mallen InDesign visas i den högra rutan.

 10. Dra produktegenskaperna från den vänstra rutan till InDesignens mallegenskaper och skapa en mappning mellan dem.

  Om du vill visa hur sidan ser ut i realtid klickar du på Förhandsgranska till höger.

 11. Om du vill skapa fler sidor upprepar du steg 6-9. Om du vill skapa liknande sidor för andra produkter markerar du sidan och klickar på Skapa liknande sidor -ikonen i verktygsfältet.

  create_similar_pages

  note note
  NOTE
  Du kan bara skapa liknande sidor för produkter med liknande struktur.

  Klicka på ikonen Lägg till, välj produkter i produktväljaren och klicka sedan på Välj i verktygsfältet.

  select_product

 12. I verktygsfältet klickar du på Skapa. Klicka Klar för att stänga dialogrutan. Liknande sidor tas med i katalogen.

 13. Om du vill lägga till en InDesign i katalogen klickar du på Skapa i verktygsfältet och väljer Lägg till på befintlig sida alternativ.

 14. Markera InDesignen och klicka på Lägg till i verktygsfältet. Klicka sedan på OK för att stänga dialogrutan.

  Om metadata för produkterna som du refererar till på katalogsidorna ändras, återspeglas inte ändringarna automatiskt på katalogsidorna. En banderoll med etiketten Inaktuell visas på produktbilderna på de refererande katalogsidorna, vilket anger att metadata för de refererade produkterna inte är aktuella.

  chlimage_1-117

  För att produktbilderna ska återspegla de senaste metadataändringarna väljer du sidan i katalogkonsolen och klickar på knappen Uppdatera sida -ikonen i verktygsfältet.

  chlimage_1-118

  note note
  NOTE
  Om du vill ändra metadata för en refererad produkt går du till produktkonsolen (AEM logotyp > Handel > Produkter) och välj produkt. Klicka sedan på Visa egenskaper -ikonen i verktygsfältet och redigera metadata på egenskapssidan för resursen.
 15. Om du vill ordna om sidorna i katalogen klickar du på Skapa ikonen i verktygsfältet och välj Sammanfoga på menyn. I guiden kan du ändra ordningen på sidorna genom att dra dem med karusellen överst. Du kan också ta bort sidor.

 16. Klicka Nästa. Om du vill lägga till en InDesign som försättsblad klickar du på Bläddra bredvid Välj försättsblad och ange sökvägen för försättsbladet.

 17. Klicka Spara och klicka sedan på Klar för att stänga bekräftelsedialogrutan.
  Vid val av Klar öppnas en dialogruta där du kan välja om du vill ha en PDF-rendering.
  exportera till PDF
  Om alternativet Acrobat(PDF) är markerat skapas en PDF-återgivning i /jcr:content/renditions förutom indesign-rendering. Du kan hämta alla återgivningar genom att markera kryssrutan Återgivningar i hämtningsdialogrutan.

 18. Om du vill generera en förhandsvisning för den katalog du skapade markerar du den i dialogrutan Kataloger konsolen och klicka sedan på Förhandsgranska -ikonen i verktygsfältet.

  chlimage_1-119

  Granska sidorna i katalogen i förhandsgranskningen. Klicka Stäng för att stänga förhandsgranskningen.

recommendation-more-help
19ffd973-7af2-44d0-84b5-d547b0dffee2