Integrering med SPA och Adobe Experience Platform Launch spa-and-adobe-experience-platform-launch-integration

Adobe Experience Platform Launch rekommenderas för att implementera Analytics, Target och Audience Manager i Single Page Applications (SPA).

NOTE
SPA Editor är den rekommenderade lösningen för projekt som kräver SPA ramverksbaserad klientåtergivning (till exempel React eller Angular).

Självstudiekurs tutorial

Om du vill veta mer om hur du integrerar dina SPA med Adobe Experience Platform Launch kan du läsa den här kunskapsbasartikeln och självstudiekursen, som vägleder dig genom Launch-installationen och implementerar Experience Cloud som byggts med Angular eller React.

NOTE
Den refererade KB:en skapades för att aktivera Adobe Experience Platform Launch-integrering med SPA som inte använder Adobe Experience Manager SPA Editor. Dessa metoder bör också göra det möjligt för Adobe Experience Platform Launch-integreringen att samexistera med SPA som är byggda för att använda SPA Editor.
Användningen av Redux tillsammans med JavaScript-SPA har inte utforskats fullständigt. Stöd för Redux planeras i en framtida version av SPA.
recommendation-more-help
19ffd973-7af2-44d0-84b5-d547b0dffee2