Dokumentskydd security

Programsäkerhet startar under utvecklingsfasen. Adobe rekommenderar att du tillämpar följande bästa säkerhetspraxis.

Använd begärandesession use-request-session

I enlighet med principen om lägsta behörighet rekommenderar Adobe att all databasåtkomst görs genom att använda den session som är bunden till användarens begäran och rätt åtkomstkontroll.

Protect mot XSS (Cross-Site Scripting) protect-against-cross-site-scripting-xss

Med XSS (Cross-site scripting) kan angripare lägga in kod på webbsidor som visas av andra användare. Säkerhetsluckan kan utnyttjas av skadliga webbanvändare för att kringgå åtkomstkontroller.

AEM tillämpar principen om att filtrera allt innehåll som användaren tillhandahåller vid utskrift. Förhindrande av XSS har högsta prioritet under både utveckling och testning.

Den XSS-skyddsmekanism som tillhandahålls av AEM bygger på AntiSamy Java™ Library tillhandahålls av OWASP (Open Web Application Security Project). Standardkonfigurationen för AntiSamy finns på

/libs/cq/xssprotection/config.xml

Det är viktigt att du anpassar den här konfigurationen efter dina egna säkerhetsbehov genom att täcka över konfigurationsfilen. Tjänstemannen AntiSamy-dokumentation ger dig all information du behöver för att uppfylla säkerhetskraven.

NOTE
Adobe rekommenderar att du alltid får tillgång till XSS-skydds-API:t med hjälp av XSSAPI tillhandahålls av AEM.

En brandvägg för webbprogram, som mod_security för Apache, kan ge tillförlitlig och central kontroll över distributionsmiljöns säkerhet och skydda mot tidigare oidentifierade serveröverskridande skriptattacker (cross-site scripting).

Tillgång till information om Cloud Servicen access-to-cloud-service-information

NOTE
Åtkomstkontrollistorna för den Cloud Service Information och de OSGi-inställningar som krävs för att skydda instansen automatiseras som en del av Produktionsklar läge. Detta innebär att du inte behöver ändra konfigurationen manuellt, men vi rekommenderar ändå att du granskar dem innan du publicerar distributionen.

När du integrera AEM med Adobe Experience Cloud, du använder Konfigurationer av Cloud Service. Information om dessa konfigurationer, tillsammans med all statistik som samlas in, lagras i databasen. Adobe rekommenderar att du, om du använder den här funktionen, granskar om standardsäkerheten för den här informationen matchar dina krav.

Webbtjänsternas supportmodul skriver statistik och konfigurationsinformation under:

/etc/cloudservices

Med standardbehörigheter:

  • Författarmiljö: read for contributors

  • Publiceringsmiljö: read for everyone

Protect mot attacker från smidda förfrågningar på olika webbplatser protect-against-cross-site-request-forgery-attacks

Mer information om AEM säkerhetsmekanismer som används för att mildra CSRF-attacker finns i Sling-referensfilter i checklistan och Dokumentation för CSRF Protection Framework.

recommendation-more-help
19ffd973-7af2-44d0-84b5-d547b0dffee2