Köra AEM i produktionsklart läge running-aem-in-production-ready-mode

Med AEM 6.1 introducerar Adobe det nya "nosamplecontent" körningsläge som automatiserar de steg som krävs för att förbereda en AEM instans för driftsättning i en produktionsmiljö.

Det nya körningsläget konfigurerar inte bara instansen automatiskt så att den uppfyller de säkerhetskrav som beskrivs i checklistan, utan tar även bort alla exempelprogram och -konfigurationer i Geometrixx.

NOTE
Eftersom AEM produktionsklart läge av praktiska skäl endast omfattar de flesta uppgifter som krävs för att skydda en instans rekommenderar vi att du läser Säkerhetschecklista innan du publicerar med produktionsmiljön.
Observera också att om du kör AEM i produktionsklart läge inaktiveras åtkomsten till CRXDE Lite. Om du behöver det för felsökning kan du läsa Aktivera CRXDE Lite i AEM.

chlimage_1-83

Om du vill köra AEM i produktionsklar läge behöver du bara lägga till nosamplecontent via -r byt körläge till dina befintliga startargument:

java -jar aem-quickstart.jar -r nosamplecontent

Du kan t.ex. använda den produktion som är klar för att starta en författarinstans med MongoDB-beständighet så här:

java -jar aem-quickstart.jar -r author,crx3,crx3mongo,nosamplecontent -Doak.mongo.uri=mongodb://remoteserver:27017 -Doak.mongo.db=aem-author

Ändrar en del av produktionsklart läge changes-part-of-the-production-ready-mode

Mer specifikt utförs följande konfigurationsändringar när AEM körs i produktionsklart läge:

 1. The CRXDE-supportpaket ( com.adobe.granite.crxde-support) är inaktiverat som standard i produktionsklar läge. Den kan installeras när som helst från Adobe offentliga Maven-databasen. Version 3.0.0 krävs för AEM 6.1.

 2. The Apache Sling Simple WebDAV Åtkomst till databaser ( org.apache.sling.jcr.webdav) kommer endast att vara tillgängligt på författare -instanser.

 3. Nyligen skapade användare måste ändra lösenordet vid den första inloggningen. Detta gäller inte administratörsanvändaren.

 4. Generera felsökningsinformation är inaktiverat för Apache Sling JavaScript-hanterare.

 5. Mappat innehåll och Generera felsökningsinformation är inaktiverade för Apache Sling JSP Script Handler.

 6. The Dag CQ WCM-filter är inställd på editförfattare och disabledpublicera -instanser.

 7. The Bibliotekshanteraren Adobe Granite HTML har konfigurerats med följande inställningar:

  1. Minimera: enabled
  2. Felsök: disabled
  3. Gzip: enabled
  4. Timing: disabled
 8. The Apache Sling GET Servlet är inställt på att stödja säkra konfigurationer som standard enligt följande:

Konfiguration
Upphovsman
Publicera
TXT-rendering
inaktiverad
inaktiverad
HTML rendering
inaktiverad
inaktiverad
JSON-rendering
aktiverad
aktiverad
XML-rendering
inaktiverad
inaktiverad
json.maximumresults
1000
100
Automatiskt index
inaktiverad
inaktiverad
recommendation-more-help
19ffd973-7af2-44d0-84b5-d547b0dffee2