API-stödlinjer api-guides

Adobe Experience Manager (AEM) innehåller flera API:er för utveckling av program och utökning av AEM. Följande lista innehåller dokumentation för API:er som stöds av AEM:

AEM Single-Page Application (SPA) Editor SDK Framework JavaScript API-referenser:

AEM Delivery and Content Management APIs:

Följande externa resurser är endast avsedda som referens:

recommendation-more-help
19ffd973-7af2-44d0-84b5-d547b0dffee2