Innehållsfragment Konfigurera komponenter för återgivning content-fragments-configuring-components-for-rendering

Det finns flera avancerade tjänster relaterat till återgivning av innehållsfragment. För att kunna använda dessa tjänster måste resurstyperna för sådana komponenter göra sig kända för innehållsfragmentets ramverk.

Detta görs genom att konfigurera OSGi-tjänst - Konfiguration av komponent för innehållsfragment.

CAUTION
Om du inte behöver avancerade tjänster som beskrivs nedan kan du ignorera den här konfigurationen.
CAUTION
När du utökar eller använder en eller flera komponenter som är klara att användas bör du inte ändra konfigurationen.
CAUTION
Du kan skriva en helt ny komponent som endast använder API:t för innehållsfragment, utan några avancerade tjänster. I så fall måste du dock utveckla komponenten så att den hanterar lämplig bearbetning.
Därför rekommenderas att kärnkomponenterna används.

Definition av avancerade tjänster som behöver konfigureras definition-of-advanced-services-that-need-configuration

De tjänster som kräver registrering av en komponent är:

  • Kontrollera beroenden korrekt under publiceringen (d.v.s. se till att fragment och modeller kan publiceras automatiskt med en sida om de har ändrats sedan den senaste publiceringen).
  • Stöd för innehållsfragment vid fulltextsökning.
  • Hantering/hantering av mellanliggande innehåll.
  • Hantering/hantering av resurser för olika medier.
  • Skickar rensning för refererade fragment (om en sida som innehåller ett fragment publiceras igen).
  • Använda styckebaserad återgivning.

Om du behöver en eller flera av de här funktionerna är det (oftast) enklare att använda de färdiga funktionerna i stället för att utveckla dem från början.

OSGi-tjänst - Konfiguration av komponent för innehållsfragment osgi-service-content-fragment-component-configuration

Konfigurationen måste bindas till OSGi-tjänsten Konfiguration av komponent för innehållsfragment:

com.adobe.cq.dam.cfm.impl.component.ComponentConfigImpl

NOTE
Se Konfigurerar OSGi för mer information.

Till exempel:

cfm-01

OSGi-konfigurationen är:

Etikett
OSGi-konfiguration
Beskrivning
Resurstyp
dam.cfm.component.resourceType

Resurstypen som ska registreras, till exempel

core/wcm/components/contentfragment/v1/contentfragment

Referensegenskap
dam.cfm.component.fileReferenceProp
Namnet på den egenskap som innehåller referensen till fragmentet, till exempel fragmentPath eller fileReference
Elementegenskap(er)
dam.cfm.component.elementsProp
Namnet på den egenskap som innehåller namnen på elementen som ska återges, till exempelelementName
Variationsegenskap
dam.cfm.component.variationProp
Namnet på den egenskap som innehåller namnet på variationen som ska återges, till exempelvariationName

För vissa funktioner (till exempel för att endast återge ett styckeintervall) måste du följa vissa konventioner:

Egenskapsnamn
Beskrivning
paragraphRange

En strängegenskap som definierar det intervall med stycken som ska skrivas ut om i renderingsläge för enskilt element.

Format:

  • 1 eller 1-3 eller 1-3;6;7-8 eller *-3;5-*
  • endast utvärderat om paragraphScope är inställd på range
paragraphScope

En strängegenskap som definierar hur stycken ska skrivas ut i renderingsläge för enskilt element.

Värden:

  • all : för att återge alla stycken
  • range : för att återge styckeintervallet från paragraphRange
paragraphHeadings
En boolesk egenskap som definierar om rubriker (till exempel h1, h2, h3) räknas som punkter (true) eller inte (false)
CAUTION
Detta kan förändras i senare 6,5 milstolpar.

Exempel example

Se följande (i en AEM som inte finns i kartongen):

/apps/core/wcm/config/com.adobe.cq.dam.cfm.impl.component.ComponentConfigImpl-core-comp-v1.config

Detta innehåller:

dam.cfm.component.resourceType="core/wcm/components/contentfragment/v1/contentfragment"
dam.cfm.component.fileReferenceProp="fragmentPath"
dam.cfm.component.elementsProp="elementName"
dam.cfm.component.variationProp="variationName"
recommendation-more-help
19ffd973-7af2-44d0-84b5-d547b0dffee2