Bästa metoder för prestandatestning best-practices-for-performance-testing

Introduktion introduction

Prestandatestning är en viktig del i all AEM. Beroende på kundens krav kan prestandatestning utföras på publiceringsinstanser, författarinstanser eller både och.

I denna dokumentation beskrivs övergripande strategier och metoder för att utföra prestandatester och några av de verktyg som Adobe tillhandahåller för att hjälpa processen. Läs slutligen en analys av de verktyg som är tillgängliga i AEM 6 som hjälp vid prestandajustering, både från kodanalys och systemkonfigurationsperspektiv.

Simulera verklighet simulating-reality

När du gör prestandatester ska du se till att efterlikna en produktionsmiljö så nära som möjligt. Även om en sådan uppgift ofta kan vara svår är det av största vikt att säkerställa att dessa tester är korrekta. När du arbetar med att utforma prestandatester är det viktigt att tänka på följande:

 • Produktionsliknande material

Många prestandamått i AEM, t.ex. svarstid för frågor, kan påverkas av storleken på innehållet i systemet. Det är viktigt att se till att testmiljön har så nära en kopia som möjligt av produktionsdata.

 • Produktionskod

De AEM versionerna och snabbkorrigeringarna som används i produktionen bör vara desamma i testmiljön. Det är också viktigt att testa vilken version av koden som distribueras till produktionen.

 • Produktionsliknande maskinvara och nätverkskonfiguration

Testerna är meningslösa utan en miljö som liknar produktionen så nära som möjligt. I idealfallet bör maskinvaruspecifikationerna, nätverksgränssnitten, belastningsutjämnarna och CDN vara identiska med produktionen i testmiljön.

 • Produktionslast

Många prestandaproblem uppstår inte förrän systemet är hårt belastat. Goda prestandatester bör simulera den belastning som produktionssystemen är under vid toppen.

Ange mål setting-goals

Innan prestandatestning börjar måste icke-funktionella krav ställas för att specificera belastnings- och svarstider. Om du migrerar från ett befintligt system bör du se till att svarstiderna liknar dina aktuella produktionsvärden. För belastning är det bäst att ta den aktuella toppbelastningen och dubbla den. Om du gör det kan webbplatsen fortsätta att fungera som den ska, samtidigt som den växer.

verktyg tools

Det finns många kommersiellt tillgängliga verktyg för prestandatestning på marknaden. När du kör ett lastgenereringsverktyg är det viktigt att se till att de datorer som utför testerna har tillräcklig nätverksbandbredd. I annat fall genereras ingen ytterligare belastning i den miljö som provas när provningsmaskinen når anslutningens gränser.

Testverktyg testing-tools

 • Adobe Tålig dag kan användas för att generera inläsning AEM instanser och samla in prestandadata. Adobe AEM tekniker använder faktiskt verktyget för att ladda ned testning av själva AEM. Skript som körs under Tough Day konfigureras via egenskapsfiler och JMX XML-filer. Mer information finns i Dokumentation om tuffa dagar.

 • AEM innehåller färdiga verktyg för att snabbt se problematiska frågor, förfrågningar och felmeddelanden. Mer information finns i Diagnostikverktyg i dokumentationen för kontrollpanelen för åtgärder.

 • Apache tillhandahåller en produkt som kallas JMeter som kan användas för prestanda- och belastningstestning samt funktionsbeteenden. Det är programvara med öppen källkod och kan användas utan extra kostnad, men har en mindre funktionsuppsättning än företagsprodukter och en brantare inlärningskurva. JMeter finns på Apache webbplats på https://jmeter.apache.org/

 • Load Runner är en lasttestningsprodukt i enterpriseklass. Det finns en kostnadsfri utvärderingsversion. Mer information finns på https://www.microfocus.com/en-us/portfolio/performance-engineering/overview

 • Inläsningstestverktyg för webbplatser Vercara kan också användas.

 • När du testar mobila eller responsiva webbplatser måste du använda en separat uppsättning verktyg. De fungerar genom att begränsa nätverksbandbredden och simulera långsammare mobilanslutningar som 3G eller EDGE. Bland de verktyg som används mest finns följande:

  • Nätverkslänkvillkor - det ger ett användarvänligt gränssnitt och fungerar på en ganska låg nivå i nätverksstacken. Den innehåller versioner för OS X och iOS.
  • Charles - en proxyapplikation för webbfelsökning som förutom flera andra användningsområden ger nätverksbegränsning. Det finns versioner för Windows, OS X och Linux®.

Optimeringsverktyg optimization-tools

Övervakning

The Övervakningsprestanda dokumentation är en bra resurs för verktyg och metoder som kan användas för att diagnostisera problem och identifiera områden som ska justeras.

Utvecklarläge i Touch UI

En av de nya funktionerna i pekgränssnittet AEM 6 är utvecklarläget. Precis som författare kan växla mellan redigerings- och förhandsgranskningsläge kan utvecklare växla till utvecklarläget i författargränssnittet. På så sätt kan du se återgivningstiden för varje komponent på sidan och se stackspår för eventuella fel. Mer information om utvecklarläget finns i CQ Gems-presentation.

Läs begärandeloggarna med rlog.jar

För en mer omfattande analys av begärandeloggarna i ett AEM. rlog.jar kan användas för att söka igenom och sortera request.log filer som AEM genererar. Denna jar-fil ingår i en AEM i /crx-quickstart/opt/helpers mapp. Mer information om loggverktyget och den allmänna inloggningen finns i Övervakning och underhåll dokumentation.

Verktyget Förklara fråga

The Förklara fråga, verktyg i ACS AEM Verktyg kan användas för att visa index som används när en fråga körs. Det här verktyget är användbart när du optimerar frågor som körs långsamt.

PageSpeed-verktyg

Google PageSpeed-verktyg erbjuder webbplatsanalys för att följa vedertagna standarder för sidprestanda och ett plugin-program som kan installeras tillsammans med Dispatcher på en Apache-instans för ytterligare optimeringar.
Se PageSpeed Tools Website.

Författarmiljö author-environment

Utföra tester performing-tests

Om du vill utföra prestandatestning i författarmiljön måste du simulera upplevelsen hos författarna. Det innebär att författarinstallationerna måste innehålla alla komponenter, OSGi-paket, gränssnittsanpassning, anpassade index och andra tillägg som du har gjort för produktionens författarinstanser.

Det finns många automatiseringsramverk som är utformade för prestanda- och belastningstestning. Anpassade skript kan spelas in i dessa verktyg och sedan spelas upp för att simulera ett oändligt antal skribenter som samtidigt utför liknande åtgärder för att skapa och aktivera innehåll. Vi rekommenderar att du använder verktyget Tough Day för att simulera aktiviteter som att överföra tusentals resurser eller aktivera ett stort antal sidor.

För de typer av miljöer som kräver mycket resursinläsning eller sidredigering är det av största vikt att använda verktyg som Tough Day. På så sätt säkerställs att miljön fungerar effektivt vid toppbelastning. WebDAV är ett verktyg som inte kräver skript och som också kan användas för att läsa in stora mängder resurser.

MongoDB-specifika steg mongodb-specific-steps

På system med MongoDB-backendar har AEM flera JMX MBeans som måste övervakas vid belastnings- eller prestandatester:

 • The Statistik för konsoliderad cache MBean. Du kommer åt den direkt genom att gå till:

https://server:port/system/console/jmx/org.apache.jackrabbit.oak%3Aid%3D6%2Cname%3D%22Consolidated+Cache+statistics%22%2Ctype%3D%22ConsolidatedCacheStats%22

För namngiven cache Document-Diff bör träfffrekvensen vara över .90. Om träfffrekvensen är under 90 % är det troligt att du måste redigera din DocumentNodeStoreService konfiguration. Adobe produktsupport kan rekommendera optimala inställningar för din miljö.

 • The Oak-databasstatistik Mbean. Du kommer åt den direkt genom att gå till:

https://server:port/system/console/jmx/org.apache.jackrabbit.oak%3Aid%3D16%2Cname%3D%22Oak+Repository+Statistics%22%2Ctype%3D%22RepositoryStats%22

The ObservationQueueMaxLength -avsnittet visar antalet händelser i Oaks observationskö under de senaste timmarna, minuterna, sekunderna och veckorna. Hitta det största antalet händelser i avsnittet"per timme". Jämför det här talet med oak.observation.queue-length inställning. Om det högsta antalet som visas för observationskön överstiger queue-length inställning:

 1. Skapa en fil med namnet: com.adobe.granite.repository.impl.SlingRepositoryManager.cfg innehåller parametern oak.observation.queue‐length=50000
 2. Placera den under mappen /crx-quickstart/install.

Standardinställningen är 10 000, men de flesta distributioner måste öka den till 20 000 eller 50 000.

Publiceringsmiljö publish-environment

Utföra tester performing-tests-1

Den viktigaste delen av en distribution som måste genomgå inläsningstester är den publicerings- eller utsändningsmiljö som slutanvändaren är intresserad av.

Automatiska testverktyg från tredje part kan användas för att testa webbplatsens prestanda. Med dessa verktyg kan du spela in steg som användare går igenom på webbplatsen och köra många av dessa sessioner samtidigt för att simulera den belastning som är typisk för en produktionswebbplats.

De flesta webbplatser har optimeringar som Dispatcher-cachning och ett leveransnätverk. Kontrollera att även dessa optimeringar är tillgängliga för testmiljön när du testar. Förutom att övervaka slutanvändarnas svarstider bör du övervaka systemvärden på publiceringsservrarna och utskickarna för att se till att systemet inte begränsas av maskinvaruresurser.

På ett system som inte kräver en hög nivå av personalisering bör Dispatcher cachelagra de flesta förfrågningar. Därför bör inläsningen av publiceringsinstansen förbli relativt platt. Om det krävs en hög nivå av personalisering rekommenderar vi att du använder tekniker som iFrames eller AJAX förfrågningar för det personaliserade innehållet för att tillåta så mycket Dispatcher-cachning som möjligt.

För grundläggande tester kan Apache Bench användas för att mäta svarstider på webbservern och för att skapa belastning för att mäta minnesläckage. Se exemplet i Övervakningsdokumentation.

Felsökning av prestandaproblem troubleshooting-performance-issues

När du har kört prestandatester på författarinstansen måste eventuella problem undersökas, diagnostiseras och åtgärdas. Du kan använda flera verktyg och tekniker när du utför analyser och åtgärdar problem:

 • Du kan granska Prestandalogg för begäran i kontrollpanelen för åtgärder. Det här verktyget kan användas för att identifiera långsamma sidförfrågningar

 • Analysera långsamma frågor med Verktyget Frågeprestanda

 • Kontrollera om det finns fel eller varningar i felloggen. Mer information finns i Loggning.

 • Övervaka systemmaskinvaruresurser som minne och processoranvändning, disk-I/O eller nätverks-I/O. Dessa resurser är ofta orsaken till flaskhalsar i prestandan.

 • Optimera sidornas arkitektur och adressering för att minimera användningen av URL-parametrar så att så mycket cache-lagring som möjligt kan användas.

 • Följ Prestandaoptimering och Tips för prestandajustering dokumentation.

 • Om det är problem med att redigera vissa sidor eller komponenter på författarinstanser använder du TouchUI Developer Mode för att granska sidan i fråga. Då visas en beskrivning av varje innehållsområde på sidan och dess inläsningstid.

 • Minimera alla JS och CSS på webbplatsen. Se det här blogginlägg.

 • Eliminera inbäddad CSS och JS från komponenterna. De bör inkluderas och minimeras med klientbiblioteken för att minimera antalet begäranden som krävs för att återge sidan.

 • Om du vill inspektera serverförfrågningarna och se vilka som tar längst använder du webbläsarverktyg som Chrome's Network tab.

När problemområden har identifierats kan programkoden genomsökas efter prestandaoptimeringar. Alla AEM som inte fungerar som de ska kan hanteras med Adobe Support.

recommendation-more-help
19ffd973-7af2-44d0-84b5-d547b0dffee2