Installation av programserver application-server-install

NOTE
JAR och WAR är filtyperna som Adobe Experience Manager (AEM) släpps i. Dessa format genomgår kvalitetssäkring för att passa de supportnivåer som Adobe har åtagit sig.

I det här avsnittet beskrivs hur du installerar Adobe Experience Manager (AEM) med en programserver. Läs Plattformar som stöds om du vill läsa om de specifika supportnivåerna för de enskilda programservrarna.

Installationsstegen för följande programservrar beskrivs:

Mer information om hur du installerar webbprogram, serverkonfigurationer och hur du startar och stoppar servern finns i dokumentationen för respektive programserver.

NOTE
Om du använder Dynamic Media i en WAR-distribution kan du läsa Dynamic Media-dokumentation.

Allmän beskrivning general-description

Standardbeteende vid installation av AEM i en programserver default-behaviour-when-installing-aem-in-an-application-server

AEM kommer som en enda krigsfil att distribuera.

Om den distribueras händer följande som standard:

 • körningsläget är author

 • instansen (Repository, Felix OSGI environment, bundles, osv.) installeras i ${user.dir}/crx-quickstartdär ${user.dir} är den aktuella arbetskatalogen, den här sökvägen till crx-quickstart anropas sling.home

 • kontextroten är exempelvis krigsfilens namn, aem-6

Konfiguration configuration

Du kan ändra standardbeteendet på följande sätt:

 • körningsläge: konfigurera sling.run.modes -parametern i WEB-INF/web.xml fil för AEM krigsfil före distribution

 • sling.home: konfigurera sling.home -parametern i WEB-INF/web.xmlfil för AEM krigsfil före distribution

 • kontextrot: ändra namn på AEM krigsfil

Publicera installation publish-installation

Om du vill distribuera en publiceringsinstans måste du ange att körningsläget ska publiceras:

 • Packa upp WEB-INF/web.xml från AEM krigsfil
 • Ändra parametern sling.run.modes till publicering
 • Repetera web.xml-filen i AEM
 • Distribuera AEM

Installationskontroll installation-check

Om du vill kontrollera om alla är installerade kan du:

 • svansa error.logför att se att allt innehåll är installerat
 • titta in /system/console att alla paket är installerade

Två instanser på samma programserver two-instances-on-the-same-application-server

I demonstrationssyfte kan det vara lämpligt att installera författaren och publicera instansen i en programserver. Gör så här:

 1. Ändra variablerna sling.home och sling.run.modes i publiceringsinstansen.
 2. Packa upp WEB-INF/web.xml från AEM krigsfil.
 3. Ändra parametern sling.home till en annan sökväg (absoluta och relativa sökvägar är möjliga).
 4. Ändra sling.run.modes till publicering för publiceringsinstansen.
 5. Upprepa filen web.xml.
 6. Byt namn på krigsfilerna så att de har olika namn. Exempel: en byter namn till aemauthor.war och den andra till aempublish.war.
 7. Använd högre minnesinställningar. Standardinstanser AEM till exempel -Xmx3072m
 8. Distribuera de två webbprogrammen.
 9. Stoppa de två webbprogrammen efter distributionen.
 10. I både författare- och publiceringsinstanser ser du till att egenskapen felix.service.urlhandlers=false anges i filen sling.properties (standard är att den är true).
 11. Starta de två webbprogrammen igen.

Installationsprocedurer för programservrar application-servers-installation-procedures

WebSphere® 8.5 websphere

Före en distribution ska du läsa Allmän beskrivning ovan.

Serverförberedelse

 • Låt Basic Auth Headers gå igenom:

  • Ett sätt för AEM att autentisera en användare är att inaktivera den globala administrativa säkerheten för WebSphere®-servern: gå till Säkerhet > Global säkerhet och avmarkera kryssrutan Aktivera administrativ säkerhet, spara och starta om servern.
 • set "JAVA_OPTS= -Xmx2048m"

 • Om du vill installera AEM med kontextroten = /, ändrar du kontextroten för det befintliga standardwebbprogrammet.

Distribuera AEM webbprogram

 • Ladda ned AEM

 • Gör dina konfigurationer i web.xml vid behov (se ovan i den allmänna beskrivningen)

  • Packa upp WEB-INF/web.xml
  • ändra sling.run.modes-parameter för publicering
  • avkommentera slinga.initial startparameter och ange den här sökvägen efter behov
  • Replikera filen web.xml
 • Distribuera AEM

  • Välj en kontextrot (om du vill ange de körningslägen för sling som du behöver för att välja detaljerade steg i distributionsguiden, anger du dem sedan i steg 6 i guiden)
 • Starta AEM

JBoss® EAP 6.3.0/6.4.0 jboss-eap

Före en distribution ska du läsa Allmän beskrivning ovan.

Förbered JBoss®-server

Ange minnesargument i din conf-fil (till exempel standalone.conf)

 • JAVA_OPTS="-Xms64m -Xmx2048m"

Om du använder distributionsskannern för att installera AEM kan det vara bra att öka deployment-timeout, för den uppsättningen deployment-timeout i xml-filen för instansen (till exempel configuration/standalone.xml):

<subsystem xmlns="urn:jboss:domain:deployment-scanner:1.1">
      <deployment-scanner path="deployments" relative-to="jboss.server.base.dir" scan-interval="5000" deployment-timeout="1000"/>
</subsystem>

Distribuera AEM webbprogram

 • Ladda upp det AEM webbprogrammet i JBoss® Administration Console.

 • Aktivera det AEM webbprogrammet.

Oracle WebLogic 12.1.3/12.2 oracle-weblogic

Före en distribution ska du läsa Allmän beskrivning ovan.

Detta använder en enkel serverlayout med endast en Admin Server.

Förberedelse av WebLogic-server

 • I ${myDomain}/config/config.xmllägg till i avsnittet för säkerhetskonfiguration:

 • Öka inställningarna för virtuellt minne:

  • open ${myDomain}/bin/setDomainEnv.cmd (Svara .sh) sök efter WLS_MEM_ARGS, ange till exempel set WLS_MEM_ARGS_64BIT=-Xms256m -Xmx2048m
  • starta om WebLogic-server
 • Skapa i ${myDomain} en paketmapp och i en cq-mapp och i den en Plan-mapp

Distribuera AEM webbprogram

 • Ladda ned AEM

 • Lägg AEM krigsfil i ${myDomain}/packages/cq mapp

 • Gör dina konfigurationer till WEB-INF/web.xml vid behov (se ovan i den allmänna beskrivningen)

  • Packa upp WEB-INF/web.xmlfil
  • ändra sling.run.modes-parameter för publicering
  • avkommentera sling.home initial parameter och ange den här sökvägen efter behov (se General Description)
  • Replikera filen web.xml
 • Distribuera AEM krigsfil som ett program (använd standardinställningarna för de andra inställningarna)

 • Installationen kan ta tid…

 • Kontrollera att installationen har slutförts enligt beskrivningen ovan i den allmänna beskrivningen (t.ex. för att anpassa error.log)

 • Du kan ändra kontextroten på fliken Konfiguration i webbprogrammet i WebLogic /console

Tomcat 8/8.5 tomcat

Före en distribution ska du läsa Allmän beskrivning ovan.

 • Förbered Tomcat Server

  • Öka inställningarna för virtuellt minne:

   • I bin/catalina.bat (rep catalina.sh på UNIX®) lägger du till följande inställning:
   • set "JAVA_OPTS= -Xmx2048m
  • Tomcat ger inte administratörs- eller hanteraråtkomst vid installationen. Därför måste du redigera manuellt tomcat-users.xml för att ge åtkomst till dessa konton:

   • Redigera tomcat-users.xml för att ge åtkomst till administratörer och chefer. Konfigurationen bör se ut ungefär som i följande exempel:

    code language-xml
    <?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
    <tomcat-users>
    role rolename="manager"/>
    role rolename="tomcat"/>
    <role rolename="admin"/>
    <role rolename="role1"/>
    <role rolename="manager-gui"/>
    <user username="both" password="tomcat" roles="tomcat,role1"/>
    <user username="tomcat" password="tomcat" roles="tomcat"/>
    <user username="admin" password="admin" roles="admin,manager-gui"/>
    <user username="role1" password="tomcat" roles="role1"/>
    </tomcat-users>
    
  • Om du vill distribuera AEM med kontextroten "/" måste du ändra kontextroten för den befintliga ROOT-webbappen:

   • Stoppa och avdistribuera ROOT-webbprogram
   • Byt namn på mappen ROOT.war i Tomcat-webbappen
   • Starta webbprogrammet igen
  • Om du installerar AEM webbprogram med hanteraren-gui måste du öka den maximala storleken för en överförd fil, eftersom standardvärdet endast tillåter 50 MB uppladdningsstorlek. För att göra det öppnar web.xml för webbprogrammet manager,

   webapps/manager/WEB-INF/web.xml

   och öka max-file-size och max-request-size till minst 500 MB, se följande multipart-config exempel på en sådan web.xml -fil.

   code language-xml
   <multipart-config>
   <!-- 500MB max -->
   <max-file-size>524288000</max-file-size>
   <max-request-size>524288000</max-request-size>
   <file-size-threshold>0</file-size-threshold>
   </multipart-config>
   
 • Distribuera AEM webbprogram

  • Ladda ned AEM.

  • Gör dina konfigurationer i web.xml om det behövs (se ovan i den allmänna beskrivningen).

   • Packa upp WEB-INF/web.xml.
   • Ändra parametern sling.run.modes till publish.
   • Avkommentera sling.home initial parameter och ange den här sökvägen efter behov.
   • Repackera filen web.xml.
  • Byt namn AEM krigsfilen till ROOT.war om du vill distribuera den som en rotwebbapp. Byt namn på den till aemauthor.war om du vill ha en aemauthor som kontextrot.

  • Kopiera den till Tomcat's webbapps folder.

  • Vänta tills AEM har installerats.

Felsökning troubleshooting

Information om hur du hanterar problem som kan uppstå under installationen finns i:

recommendation-more-help
19ffd973-7af2-44d0-84b5-d547b0dffee2