Anpassa bilder som används i flödesåtgärder customize-images-used-in-route-actions

Om du vill anpassa bilderna som används i vägåtgärder utför du stegen som beskrivs i Allmänna anpassningssteg följt av stegen som beskrivs i den här artikeln.

Bilder för vägåtgärder images-for-route-actions

 1. Lägg till formaten som definierar bilder i CSS på följande plats för de nya vägåtgärderna:

  /apps/ws/css/newStyle.css

  Exempel: Lägg till ett nytt format med namnet myStyle1 enligt nedan och överför bildfilen myStyleIcon1.png till mappen /apps/ws/image med en WebDAV-klient.

  note note
  NOTE
  Mer information finns i WebDAV-åtkomst.
  note note
  NOTE
  Använd formatnamnet om du vill vara samma som vägåtgärdens namn.
  code language-css
  .myStyle1{
  
      background-image: url('../images/myStyleIcon1.png');
  
    }
  

Åtgärdspopup för uppgiftslisteåtgärd task-list-task-action-popup

 1. Skapa ett åtgärdsfönster för uppgiftslistan, se Skapa AEM Forms-arbetsytekod. Dev-paketet måste användas.

 2. Kopiera /libs/ws/js/runtime/templates/task.html till /apps/ws/js/runtime/templates/task.html.

 3. Om namnet på CSS-formatet är detsamma som namnet på vägåtgärden som kommer från servern ändrar du följande kod i /apps/ws/js/runtime/templates/task.html:

  code language-jsp
  <%if(routeList == null){%>
        <li>
          <a href="javascript:void(0);" title="<%= $.t('taskaction.directcommand.'+availableCommands.directCommands[0])%>" value="<%= availableCommands.directCommands[0]%>" data-action="route"><%= $.t('taskaction.directcommand.'+availableCommands.directCommands[0])%></a>
        </li>
        <%}else{%>
        <%for(var i = 0; i<availableCommands.directCommands.length; i++){%>
        <li>
          <a href="javascript:void(0);" title="<%= availableCommands.directCommands[i]%>" value="<%= availableCommands.directCommands[i]%>" data-action="route"><%= availableCommands.directCommands[i]%></a>
        </li>
        <%}%>
        <%}%>
  
  To
  
  <%if(routeList == null){%>
        <li class="<%= availableCommands.directCommands[0]%>" alt="<%= $.t('taskaction.directcommand.'+availableCommands.directCommands[0]+'.value')%>">
          <a href="javascript:void(0);" title="<%= $.t('taskaction.directcommand.'+availableCommands.directCommands[0])%>" value="<%= availableCommands.directCommands[0]%>" data-action="route"><%= $.t('taskaction.directcommand.'+availableCommands.directCommands[0])%></a>
        </li>
        <%}else{%>
        <%for(var i = 0; i<availableCommands.directCommands.length; i++){%>
        <li class="<%= availableCommands.directCommands[i]%>" alt="<%= $.t('taskaction.directcommand.'+availableCommands.directCommands[i]+'.value')%>">
          <a href="javascript:void(0);" title="<%= availableCommands.directCommands[i]%>" value="<%= availableCommands.directCommands[i]%>" data-action="route"><%= availableCommands.directCommands[i]%></a>
        </li>
        <%}%>
        <%}%>
  
 4. Om namnet på CSS-formatet skiljer sig från namnet på vägåtgärden som kommer från servern ändrar du följande kod i /apps/ws/js/runtime/templates/task.html. Den lägger till en hög med serverletvillkoren if-else för att mappa formatet med flödesåtgärdens namn.

<%if(routeList == null){%>
      <li>
        <a href="javascript:void(0);" title="<%= $.t('taskaction.directcommand.'+availableCommands.directCommands[0])%>" value="<%= availableCommands.directCommands[0]%>" data-action="route"><%= $.t('taskaction.directcommand.'+availableCommands.directCommands[0])%></a>
      </li>
      <%}else{%>
      <%for(var i = 0; i<availableCommands.directCommands.length; i++){%>
      <li>
        <a href="javascript:void(0);" title="<%= availableCommands.directCommands[i]%>" value="<%= availableCommands.directCommands[i]%>" data-action="route"><%= availableCommands.directCommands[i]%></a>
      </li>
      <%}%>
      <%}%>

To

<%if(routeList == null){%>
      <li class="<%= availableCommands.directCommands[0]%>" alt="<%= $.t('taskaction.directcommand.'+availableCommands.directCommands[0]+'.value')%>">
        <a href="javascript:void(0);" title="<%= $.t('taskaction.directcommand.'+availableCommands.directCommands[0])%>" value="<%= availableCommands.directCommands[0]%>" data-action="route"><%= $.t('taskaction.directcommand.'+availableCommands.directCommands[0])%></a>
      </li>
      <%}else{%>
      <%for(var i = 0; i<availableCommands.directCommands.length; i++){%>
        <%if(availableCommands.directCommands[i].equals("myAction1")){%>
           <li class="myStyle1" alt="<%= $.t('taskaction.directcommand.'+availableCommands.directCommands[i]+'.value')%>">
             <a href="javascript:void(0);" title="<%= availableCommands.directCommands[i]%>" value="<%= availableCommands.directCommands[i]%>" data-action="route"><%= availableCommands.directCommands[i]%></a>
           </li>
        <%}else if(availableCommands.directCommands[i].equals("myAction2")){%>
           <li class="myStyle2" alt="<%= $.t('taskaction.directcommand.'+availableCommands.directCommands[i]+'.value')%>">
             <a href="javascript:void(0);" title="<%= availableCommands.directCommands[i]%>" value="<%= availableCommands.directCommands[i]%>" data-action="route"><%= availableCommands.directCommands[i]%></a>
           </li>
        <%}%>
      <%}%>
      <%}%>

Åtgärdsfönster för aktivitetsåtgärd för aktivitetsinformation task-details-task-action-popup

 1. Kopiera /libs/ws/js/runtime/templates/taskdetails.html till /apps/ws/js/runtime/templates/taskdetails.html.

 2. Om namnet på CSS-formatet är detsamma som namnet på vägåtgärden som kommer från servern ändrar du följande kod i /apps/ws/js/runtime/templates/taskdetails.html:

  code language-jsp
  <%for (var i = 0; i < availableCommands.directCommands.length; i++) {%>
              <li class="routeAction">
                <a href="javascript:void(0);" title="<%= availableCommands.directCommands[i]%>" value="<%= availableCommands.directCommands[i]%>" data-action="route"><%= availableCommands.directCommands[i]%></a>
              </li>
            <%}%>
  
  To
  
  <%for (var i = 0; i < availableCommands.directCommands.length; i++) {%>
              <li class="routeAction">
                <a href="javascript:void(0);" title="<%= availableCommands.directCommands[i]%>" value="<%= availableCommands.directCommands[i]%>" data-action="route">
                <i class="<%= availableCommands.directCommands[i]%>" value="<%= availableCommands.directCommands[i]%>" data-action="route"/>
                </a>
              </li>
            <%}%>
  
 3. Om namnet på CSS-formatet skiljer sig från namnet på vägåtgärden som kommer från servern ändrar du följande kod i /apps/ws/js/runtime/templates/taskdetails.html. Den lägger till en hög med if-else serverletsvillkor för att mappa formatet med vägåtgärdens namn.

  code language-jsp
  <%for (var i = 0; i < availableCommands.directCommands.length; i++) {%>
              <li class="routeAction">
                <a href="javascript:void(0);" title="<%= availableCommands.directCommands[i]%>" value="<%= availableCommands.directCommands[i]%>" data-action="route"><%= availableCommands.directCommands[i]%></a>
              </li>
            <%}%>
  
  To
  
  <%for (var i = 0; i < availableCommands.directCommands.length; i++) {%>
          <%if(availableCommands.directCommands[i].equals("myAction1")){%>
            <li class="routeAction">
                <a href="javascript:void(0);" title="<%= availableCommands.directCommands[i]%>" value="<%= availableCommands.directCommands[i]%>" data-action="route">
                <i class="myStyle1" value="<%= availableCommands.directCommands[i]%>" data-action="route"/>
                </a>
              </li>
          <%}else if(availableCommands.directCommands[i].equals("myAction2")){%>
            <li class="routeAction">
                <a href="javascript:void(0);" title="<%= availableCommands.directCommands[i]%>" value="<%= availableCommands.directCommands[i]%>" data-action="route">
                <i class="myStyle2" value="<%= availableCommands.directCommands[i]%>" data-action="route"/>
                </a>
              </li>
          <%}%>
        <%}%>
  
 4. Öppna /apps/ws/js/registry.js för att redigera och sök efter följande text:
  "text!/lc/libs/ws/js/runtime/templates/taskdetails.html"

 5. Ersätt texten med följande:
  "text!/lc/apps/ws/js/runtime/templates/taskdetails.html"

recommendation-more-help
19ffd973-7af2-44d0-84b5-d547b0dffee2