Sammanställa PDF-dokument assembling-pdf-documents

Exempel och exempel i det här dokumentet är bara för AEM Forms i JEE-miljö.

Om Assembler Service

Med Assembler-tjänsten kan du samla ihop flera PDF-dokument till ett PDF-dokument eller dela upp ett PDF-dokument till flera PDF-dokument. Med Assembler-tjänsten kan du hantera dokument på olika sätt, till exempel genom att ändra sidstorlek och rotera innehåll. Det kan infoga ytterligare innehåll, t.ex. sidhuvuden, sidfötter och en innehållsförteckning, och det kan bevara, importera eller exportera befintligt innehåll, t.ex. anteckningar, bifogade filer och bokmärken.

Från och med LiveCycle ES 8.0 och senare finns stöd för PDF-paket i Assembler-tjänsten.

NOTE
Mer information om Assembler-tjänsten finns i Tjänstreferens för AEM Forms.
recommendation-more-help
19ffd973-7af2-44d0-84b5-d547b0dffee2