Snabbstart för Java API för användarhanteraren (SOAP) user-manager-java-api-quick-start-soap

Java API Quick Start(SOAP) är tillgängligt för API:t för användarhanteraren.

Snabbstart (SOAP): Lägga till användare med Java API

Snabbstart (SOAP): Ta bort användare med Java API

Snabbstart (SOAP läge): Skapa grupper med Java API

Snabbstart (SOAP): Hantera användare och grupper med Java API

Snabbstart (SOAP): Hantera roller och behörigheter med Java API

Snabbstart (SOAP): Programmatisk synkronisering av användare med Java API

Snabbstart (SOAP läge): Programmatiskt hantera inställningsnoderna med Java API

AEM Forms-åtgärder kan utföras med AEM Forms starkt typbestämda API och anslutningsläget bör anges till SOAP.

NOTE
Snabbstart vid programmering med AEM formulär baseras på dokumentet om du använder ett annat operativsystem, som Unix, och ersätter Windows-specifika sökvägar med sökvägar som stöds av det aktuella operativsystemet. På samma sätt måste du ange giltiga anslutningsegenskaper om du använder en annan J2EE-programserver. Se Ange anslutningsegenskaper.

Snabbstart (SOAP): Lägga till användare med Java API quick-start-soap-mode-adding-users-using-the-java-api

I följande kodexempel läggs en användare med namnet Wendy Blue till i AEM Forms. (Se Lägga till användare.)

 /*
   * This Java Quick Start uses the SOAP mode and contains the following JAR files
   * in the class path:
   * 1. adobe-livecycle-client.jar
   * 2. adobe-usermanager-client.jar
  * 3. activation.jar (required for SOAP mode)
  * 4. axis.jar (required for SOAP mode)
  * 5. commons-codec-1.3.jar (required for SOAP mode)
  * 6. commons-collections-3.2.jar (required for SOAP mode)
  * 7. commons-discovery.jar (required for SOAP mode)
  * 8. commons-logging.jar (required for SOAP mode)
  * 9. dom3-xml-apis-2.5.0.jar (required for SOAP mode)
  * 10. jaxen-1.1-beta-9.jar (required for SOAP mode)
  * 11. jaxrpc.jar (required for SOAP mode)
  * 12. log4j.jar (required for SOAP mode)
  * 13. mail.jar (required for SOAP mode)
  * 14. saaj.jar (required for SOAP mode)
  * 15. wsdl4j.jar (required for SOAP mode)
  * 16. xalan.jar (required for SOAP mode)
  * 17. xbean.jar (required for SOAP mode)
  * 18. xercesImpl.jar (required for SOAP mode)
   *
   * The JBoss files must be kept in the jboss\client folder. You can copy the client folder to
   * your local development environment and then include the 3 JBoss JAR files in your class path
   *
   * These JAR files are in the following path:
   * <install directory>/sdk/client-libs/common
   *
   *
   * <install directory>/jboss/bin/client
   *
   * If you want to invoke a remote Forms Server instance and there is a
   * firewall between the client application and the server, then it is
   * recommended that you use the SOAP mode. When using the SOAP mode,
   * you have to include additional JAR files in the following
   * path
   * <install directory>/sdk/client-libs/thirdparty
   *
   * For information about the SOAP
   * mode and the additional JAR files that need to be included,
   * see "Setting connection properties" in Programming
   * with AEM Forms
   *
   * For complete details about the location of the AEM Forms JAR files,
   * see "Including AEM Forms Java library files" in Programming
   * with AEM Forms
   */

 import java.util.*;
 import com.adobe.idp.dsc.clientsdk.ServiceClientFactory;
 import com.adobe.idp.dsc.clientsdk.ServiceClientFactoryProperties;
 import com.adobe.livecycle.usermanager.client.DirectoryManagerServiceClient;
 import com.adobe.idp.um.api.infomodel.impl.*;
 import com.adobe.idp.um.api.infomodel.*;

 public class AddUser {

   public static void main(String[] args) {
     try {
       //Set connection properties required to invoke AEM Forms
         Properties connectionProps = new Properties();
         connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_DEFAULT_SOAP_ENDPOINT, "https://'[server]:[port]'");
    connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_TRANSPORT_PROTOCOL,ServiceClientFactoryProperties.DSC_SOAP_PROTOCOL);
         connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_SERVER_TYPE, "JBoss");
         connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_CREDENTIAL_USERNAME, "administrator");
         connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_CREDENTIAL_PASSWORD, "password");

       //Create a ServiceClientFactory object
       ServiceClientFactory myFactory = ServiceClientFactory.createInstance(connectionProps);

       //Create an DirectoryManagerServiceClient object
       DirectoryManagerServiceClient dmClient = new DirectoryManagerServiceClient(myFactory);

       //Create a User object and populate its attributes
       UserImpl u = new UserImpl();
       u.setDomainName("DefaultDom");
       u.setUserid("wblue");
       u.setCanonicalName("wblue");
       u.setPrincipalType("USER");
       u.setGivenName("Wendy");
       u.setFamilyName("Blue");
       u.setLocale(Locale.CANADA);
       u.setTimezone(TimeZone.getDefault());
       u.setDisabled(false);

       //Add the User to the system using the DirectoryManagerServiceClient
       dmClient.createLocalUser(u,"password");

       //Ensure that the user was added
       //Create a PrincipalSearchFilter to find the user by ID
       PrincipalSearchFilter psf = new PrincipalSearchFilter();
       psf.setUserId("wblue");
       List<User> principalList = dmClient.findPrincipals(psf);
       Iterator<User> pit = principalList.iterator();
       if(pit.hasNext()){
         User theUser = pit.next();
         System.out.println("User ID: " + theUser.getUserid());
         System.out.println("User name: " + theUser.getGivenName() +" "+ theUser.getFamilyName());
         System.out.println("User Domain: " + theUser.getDomainName());
         System.out.println("is user disabled?: " + theUser.isDisabled());
       }

     }catch (Exception e) {
       e.printStackTrace();
     }
 ;
   }

 }

Snabbstart (SOAP): Ta bort användare med Java API quick-start-soap-mode-deleting-users-using-the-java-api

I följande kodexempel tas en användare med namnet Wendy Blue bort från AEM Forms. (Se Ta bort användare.)

 /*
   * This Java Quick Start uses the SOAP mode and contains the following JAR files
   * in the class path:
   * 1. adobe-livecycle-client.jar
   * 2. adobe-usermanager-client.jar
  * 3. activation.jar (required for SOAP mode)
  * 4. axis.jar (required for SOAP mode)
  * 5. commons-codec-1.3.jar (required for SOAP mode)
  * 6. commons-collections-3.2.jar (required for SOAP mode)
  * 7. commons-discovery.jar (required for SOAP mode)
  * 8. commons-logging.jar (required for SOAP mode)
  * 9. dom3-xml-apis-2.5.0.jar (required for SOAP mode)
  * 10. jaxen-1.1-beta-9.jar (required for SOAP mode)
  * 11. jaxrpc.jar (required for SOAP mode)
  * 12. log4j.jar (required for SOAP mode)
  * 13. mail.jar (required for SOAP mode)
  * 14. saaj.jar (required for SOAP mode)
  * 15. wsdl4j.jar (required for SOAP mode)
  * 16. xalan.jar (required for SOAP mode)
  * 17. xbean.jar (required for SOAP mode)
  * 18. xercesImpl.jar (required for SOAP mode)
   *
   * The JBoss files must be kept in the jboss\client folder. You can copy the client folder to
   * your local development environment and then include the 3 JBoss JAR files in your class path
   *
   * These JAR files are in the following path:
   * <install directory>/sdk/client-libs/common
   *
   *
   * <install directory>/jboss/bin/client
   *
   * If you want to invoke a remote Forms Server instance and there is a
   * firewall between the client application and the server, then it is
   * recommended that you use the SOAP mode. When using the SOAP mode,
   * you have to include additional JAR files in the following
   * path
   * <install directory>/sdk/client-libs/thirdparty
   *
   * For information about the SOAP
   * mode and the additional JAR files that need to be included,
   * see "Setting connection properties" in Programming
   * with AEM Forms
   *
   * For complete details about the location of the AEM Forms JAR files,
   * see "Including AEM Forms Java library files" in Programming
   * with AEM Forms
   */
 import java.util.*;
 import com.adobe.idp.dsc.clientsdk.ServiceClientFactory;
 import com.adobe.idp.dsc.clientsdk.ServiceClientFactoryProperties;
 import com.adobe.idp.um.api.infomodel.PrincipalSearchFilter;
 import com.adobe.idp.um.api.infomodel.User;
 import com.adobe.livecycle.usermanager.client.DirectoryManagerServiceClient;

 public class DeleteUser {

   public static void main(String[] args) {
     try {
       //Set connection properties required to invoke AEM Forms
       Properties connectionProps = new Properties();
       connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_DEFAULT_SOAP_ENDPOINT, "https://'[server]:[port]'");
       connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_TRANSPORT_PROTOCOL, ServiceClientFactoryProperties.DSC_SOAP_PROTOCOL);
       connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_SERVER_TYPE, ServiceClientFactoryProperties.DSC_JBOSS_SERVER_TYPE);
       connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_CREDENTIAL_USERNAME, "administrator");
       connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_CREDENTIAL_PASSWORD, "password");

       // Create a ServiceClientFactory object
       ServiceClientFactory myFactory = ServiceClientFactory.createInstance(connectionProps);

       // Create a DirectoryManagerServiceClient object
       DirectoryManagerServiceClient dm = new DirectoryManagerServiceClient(myFactory);

       //Find the target user by the user ID value
       PrincipalSearchFilter psf = new PrincipalSearchFilter();
       psf.setUserId("wblue");
       List<User> principalList = dm.findPrincipals(psf);
       Iterator<User> pit = principalList.iterator();

       //Delete the user
       while(pit.hasNext()){
         User targetUser = pit.next();
         dm.deleteLocalUser(targetUser.getOid());
       }
     } catch (Exception e) {
       e.printStackTrace();
     }
   }
 }

Snabbstart (SOAP): Hantera användare och grupper med Java API quick-start-soap-mode-managing-users-and-groups-using-the-java-api

I följande kodexempel hittas en lokal användare och den lokala grupp som användaren tillhör. (Se Hantera användare och grupper.)

 /*
   * This Java Quick Start uses the SOAP mode and contains the following JAR files
   * in the class path:
   * 1. adobe-livecycle-client.jar
   * 2. adobe-usermanager-client.jar
  * 3. activation.jar (required for SOAP mode)
  * 4. axis.jar (required for SOAP mode)
  * 5. commons-codec-1.3.jar (required for SOAP mode)
  * 6. commons-collections-3.2.jar (required for SOAP mode)
  * 7. commons-discovery.jar (required for SOAP mode)
  * 8. commons-logging.jar (required for SOAP mode)
  * 9. dom3-xml-apis-2.5.0.jar (required for SOAP mode)
  * 10. jaxen-1.1-beta-9.jar (required for SOAP mode)
  * 11. jaxrpc.jar (required for SOAP mode)
  * 12. log4j.jar (required for SOAP mode)
  * 13. mail.jar (required for SOAP mode)
  * 14. saaj.jar (required for SOAP mode)
  * 15. wsdl4j.jar (required for SOAP mode)
  * 16. xalan.jar (required for SOAP mode)
  * 17. xbean.jar (required for SOAP mode)
  * 18. xercesImpl.jar (required for SOAP mode)
   *
   * The JBoss files must be kept in the jboss\client folder. You can copy the client folder to
   * your local development environment and then include the 3 JBoss JAR files in your class path
   *
   * These JAR files are in the following path:
   * <install directory>/sdk/client-libs/common
   *
   *
   * <install directory>/jboss/bin/client
   *
   * If you want to invoke a remote Forms Server instance and there is a
   * firewall between the client application and the server, then it is
   * recommended that you use the SOAP mode. When using the SOAP mode,
   * you have to include additional JAR files in the following
   * path
   * <install directory>/sdk/client-libs/thirdparty
   *
   * For information about the SOAP
   * mode and the additional JAR files that need to be included,
   * see "Setting connection properties" in Programming
   * with AEM Forms
   *
   * For complete details about the location of the AEM FOrms JAR files,
   * see "Including AEM Forms Java library files" in Programming
   * with AEM Forms
   */
 import java.util.*;

 import com.adobe.idp.um.api.infomodel.*;
 import com.adobe.livecycle.usermanager.client.DirectoryManagerServiceClient;
 import com.adobe.idp.dsc.clientsdk.ServiceClientFactory;
 import com.adobe.idp.dsc.clientsdk.ServiceClientFactoryProperties;

 public class ManageUsersAndGroupsTest
 {
   public static void main(String[] args) {
     try {
       //Set connection properties required to invoke AEM Forms
       Properties connectionProps = new Properties();
       connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_DEFAULT_SOAP_ENDPOINT, "https://'[server]:[port]'");
       connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_TRANSPORT_PROTOCOL,ServiceClientFactoryProperties.DSC_SOAP_PROTOCOL);
       connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_SERVER_TYPE, "JBoss");
       connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_CREDENTIAL_USERNAME, "administrator");
       connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_CREDENTIAL_PASSWORD, "password");

       //Create a ServiceClientFactory object
       ServiceClientFactory myFactory = ServiceClientFactory.createInstance(connectionProps);

       // Create an DirectoryManagerServiceClient object
       DirectoryManagerServiceClient dirClient = new DirectoryManagerServiceClient(myFactory);

       // Find a local user
       PrincipalSearchFilter psf = new PrincipalSearchFilter();
       psf.setUserId("wblue");
       List principalList = dirClient.findPrincipals(psf);
       Iterator pit = principalList.iterator();
       String oid = "";
       User testUser = null;
       if (pit.hasNext())
       {
         // Obtain the principal’s object identifier
         testUser = (User)(pit.next());
       }

       // Find the local group
       Set groupMemberships = testUser.getGroupMemberships();
       Iterator git = groupMemberships.iterator();
       Group localGroup = null;
       if (git.hasNext())
       {
         // Obtain the group to which the user belongs
         localGroup = (Group)(git.next());
       }

       // Determine the domain and the group to which the local user belongs
       String verifyCanonicalName = testUser.getCanonicalName();
       Domain verifyDomain = dirClient.findDomain(testUser.getDomainName());
       String verifyDomainName = verifyDomain.getDomainName();
       Group verifyGroup = dirClient.getDomainAsGroup(verifyDomainName);
       String verifyGroupName = verifyGroup.getCanonicalName();

       // Print the uniquely identifying information about the user
       System.out.println("User name: " + verifyCanonicalName);
       System.out.println("Group name: " + verifyGroupName);
       System.out.println("Domain names should match: " + verifyDomainName + ", "+ testUser.getDomainName());

     }
     catch (Exception e)
     {
       System.out.println("Error occurred: " + e.getMessage());
     }
   }
 }

Snabbstart (SOAP): Hantera roller och behörigheter med Java API quick-start-soap-mode-managing-roles-and-permissions-using-the-java-api

I följande kodexempel tilldelas användarrollen Tjänster till ett huvudkonto, de roller huvudmannen har skrivs ut och rollen tas sedan bort från huvudkontot. Två tjänster anropas för den här snabbstarten: tjänsten DirectoryManager och tjänsten AuthorizationManager.(Se Hantera roller och behörigheter.)

 /*
   * This Java Quick Start uses the SOAP mode and contains the following JAR files
   * in the class path:
   * 1. adobe-livecycle-client.jar
   * 2. adobe-usermanager-client.jar
  * 3. activation.jar (required for SOAP mode)
  * 4. axis.jar (required for SOAP mode)
  * 5. commons-codec-1.3.jar (required for SOAP mode)
  * 6. commons-collections-3.2.jar (required for SOAP mode)
  * 7. commons-discovery.jar (required for SOAP mode)
  * 8. commons-logging.jar (required for SOAP mode)
  * 9. dom3-xml-apis-2.5.0.jar (required for SOAP mode)
  * 10. jaxen-1.1-beta-9.jar (required for SOAP mode)
  * 11. jaxrpc.jar (required for SOAP mode)
  * 12. log4j.jar (required for SOAP mode)
  * 13. mail.jar (required for SOAP mode)
  * 14. saaj.jar (required for SOAP mode)
  * 15. wsdl4j.jar (required for SOAP mode)
  * 16. xalan.jar (required for SOAP mode)
  * 17. xbean.jar (required for SOAP mode)
  * 18. xercesImpl.jar (required for SOAP mode)
   *
   * The JBoss files must be kept in the jboss\client folder. You can copy the client folder to
   * your local development environment and then include the 3 JBoss JAR files in your class path
   *
   * These JAR files are in the following path:
   * <install directory>/sdk/client-libs/common
   *
   *
   * <install directory>/jboss/bin/client
   *
   * If you want to invoke a remote Forms Server instance and there is a
   * firewall between the client application and the server, then it is
   * recommended that you use the SOAP mode. When using the SOAP mode,
   * you have to include additional JAR files in the following
   * path
   * <install directory>/sdk/client-libs/thirdparty
   *
   * For information about the SOAP
   * mode and the additional JAR files that need to be included,
   * see "Setting connection properties" in Programming
   * with AEM Forms
   *
   * For complete details about the location of the AEM Forms JAR files,
   * see "Including AEM Forms Java library files" in Programming
   * with AEM Forms
   */

 import java.util.*;

 import com.adobe.idp.um.api.infomodel.*;
 import com.adobe.livecycle.usermanager.client.AuthorizationManagerServiceClient;
 import com.adobe.livecycle.usermanager.client.DirectoryManagerServiceClient;
 import com.adobe.idp.dsc.clientsdk.ServiceClientFactory;
 import com.adobe.idp.dsc.clientsdk.ServiceClientFactoryProperties;

 public class ManageRolesAndPermissionsTest
 {
   public static void main(String[] args) {
     try{
       //Set connection properties required to invoke AEM Forms
       Properties connectionProps = new Properties();
       connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_DEFAULT_SOAP_ENDPOINT, "https://'[server]:[port]'");
       connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_TRANSPORT_PROTOCOL,ServiceClientFactoryProperties.DSC_SOAP_PROTOCOL);
       connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_SERVER_TYPE, "JBoss");
       connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_CREDENTIAL_USERNAME, "administrator");
       connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_CREDENTIAL_PASSWORD, "password");

       //Create a ServiceClientFactory object
       ServiceClientFactory myFactory = ServiceClientFactory.createInstance(connectionProps);

       // Create an AuthorizationManagerServiceClient object
       AuthorizationManagerServiceClient amClient = new AuthorizationManagerServiceClient(myFactory);

       // Retrieve a principal
       DirectoryManagerServiceClient dirClient = new DirectoryManagerServiceClient(myFactory);
       PrincipalSearchFilter psf = new PrincipalSearchFilter();
       psf.setUserId("wblue");
       List principalList = dirClient.findPrincipals(psf);
       Iterator pit = principalList.iterator();
       String oid = "";
       if (pit.hasNext())
       {
         // Obtain the principal’s object identifier
         oid = ((User)pit.next()).getOid();
         String[] principalOids = new String[1];
         principalOids[0] = oid;

         //Obtain the roles to be assigned
         RoleSearchFilter rsf = new RoleSearchFilter();
         rsf.setRoleName("Services User");
         List roleList = amClient.findRoles(rsf);
         Iterator rit = roleList.iterator();
         String roleId1 = "";
         if (rit.hasNext())
         {
           // Obtain the role identifier
           roleId1 = ((Role)rit.next()).getId();

           // Assign the role to the principal
           amClient.assignRole(roleId1, principalOids);
         }
         else
         {
           System.out.println("Role not found");
         }

         // Determine which roles the principal has
         Set roleSet = amClient.findRolesForPrincipal(oid);

         // Print the roles the principal has
         Iterator it = roleSet.iterator();
         Role r = null;
         System.out.println("Roles:");
         while (it.hasNext())
         {
           r = ((Role)it.next());
           System.out.println(r.getName());
         }

         // Remove a role from the principal
         //amClient.unassignRole(roleId1, principalOids);
       }
       else
       {
         System.out.println("Principal not found");
       }

     }catch (Exception e) {
       e.printStackTrace();
     }
   }
 }

Snabbstart (SOAP): Programmatisk synkronisering av användare med Java API quick-start-soap-mode-programmatically-synchronizing-users-using-the-java-api

I följande Java-kodexempel synkroniseras användare med hjälp av API:er för användarhantering. (Se Synkronisera användare programmatiskt.)

 /*
   * This Java Quick Start uses the SOAP mode and contains the following JAR files
   * in the class path:
   * 1. adobe-livecycle-client.jar
   * 2. adobe-usermanager-client.jar
  * 3. activation.jar (required for SOAP mode)
  * 4. axis.jar (required for SOAP mode)
  * 5. commons-codec-1.3.jar (required for SOAP mode)
  * 6. commons-collections-3.2.jar (required for SOAP mode)
  * 7. commons-discovery.jar (required for SOAP mode)
  * 8. commons-logging.jar (required for SOAP mode)
  * 9. dom3-xml-apis-2.5.0.jar (required for SOAP mode)
  * 10. jaxen-1.1-beta-9.jar (required for SOAP mode)
  * 11. jaxrpc.jar (required for SOAP mode)
  * 12. log4j.jar (required for SOAP mode)
  * 13. mail.jar (required for SOAP mode)
  * 14. saaj.jar (required for SOAP mode)
  * 15. wsdl4j.jar (required for SOAP mode)
  * 16. xalan.jar (required for SOAP mode)
  * 17. xbean.jar (required for SOAP mode)
  * 18. xercesImpl.jar (required for SOAP mode)
   * 19. adobe-usermanager-util-client.jar
   *
   * The JBoss files must be kept in the jboss\client folder. You can copy the client folder to
   * your local development environment and then include the 3 JBoss JAR files in your class path
   *
   * These JAR files are in the following path:
   * <install directory>/sdk/client-libs/common
   *
   *
   * <install directory>/jboss/bin/client
   *
   * If you want to invoke a remote Forms Server instance and there is a
   * firewall between the client application and the server, then it is
   * recommended that you use the SOAP mode. When using the SOAP mode,
   * you have to include additional JAR files in the following
   * path
   * <install directory>/sdk/client-libs/thirdparty
   *
   * For information about the SOAP
   * mode and the additional JAR files that need to be included,
   * see "Setting connection properties" in Programming
   * with AEM Forms
   *
   * For complete details about the location of the AEM Forms JAR files,
   * see "Including AEM Forms Java library files" in Programming
   * with AEM Forms
   */

 import java.util.*;
 import com.adobe.idp.dsc.clientsdk.ServiceClientFactory;
 import com.adobe.idp.dsc.clientsdk.ServiceClientFactoryProperties;
 import com.adobe.livecycle.usermanager.client.DirectoryManagerServiceClient;
 import com.adobe.idp.um.api.DirectoryManager;
 import com.adobe.idp.um.api.infomodel.DirectorySyncInfo;
 import com.adobe.idp.um.dsc.util.client.UserManagerUtilServiceClient;

 public class SynchDomain {

   public static void main(String[] args) {
     try {

       //Set connection properties required to invoke AEM Forms
         Properties connectionProps = new Properties();
         connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_DEFAULT_SOAP_ENDPOINT, "https://'[server]:[port]'");
    connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_TRANSPORT_PROTOCOL,ServiceClientFactoryProperties.DSC_SOAP_PROTOCOL);
         connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_SERVER_TYPE, "JBoss");
         connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_CREDENTIAL_USERNAME, "administrator");
         connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_CREDENTIAL_PASSWORD, "password");

       //Create a UserManagerUtilServiceClient object
       ServiceClientFactory myFactory = ServiceClientFactory.createInstance(connectionProps);
       UserManagerUtilServiceClient umutil = new UserManagerUtilServiceClient(myFactory);

       //Specify the set of enterprise domains to synchronize
       Set<String> domainNames = new HashSet<String>();
       domainNames.add("adobe3");

       //Perform the synchronization operation on the set of enterprise domains specified above
       umutil.scheduleSynchronization(domainNames);

       //In case the synchronization needs to be performed on all the registered enterprise domains use this method umutil.scheduleSynchronization();

       DirectoryManager dm = new DirectoryManagerServiceClient(myFactory);
       Map<String, DirectorySyncInfo> synchStatus = dm.getDirectorySyncStatus(domainNames);

       String domainName = "adobe3";
       DirectorySyncInfo di = synchStatus.get(domainName);
       if(di.getSyncStatus() == DirectorySyncInfo.SYNCSTATUS_COMPLETED){
              System.out.println("Directory synch for domain   "+domainName+" is complete");

       }

     }catch (Exception e) {
       e.printStackTrace();
     }
   }

 }

Snabbstart (SOAP): Lägga till användare med Java API quick_start_soap_mode_adding_users_using_the_java_api-1

I följande kodexempel läggs en användare med namnet Wendy Blue till i AEM Forms. (Se Lägga till användare.)

 /*
   * This Java Quick Start uses the SOAP mode and contains the following JAR files
   * in the class path:
   * 1. adobe-livecycle-client.jar
   * 2. adobe-usermanager-client.jar
  * 3. activation.jar (required for SOAP mode)
  * 4. axis.jar (required for SOAP mode)
  * 5. commons-codec-1.3.jar (required for SOAP mode)
  * 6. commons-collections-3.2.jar (required for SOAP mode)
  * 7. commons-discovery.jar (required for SOAP mode)
  * 8. commons-logging.jar (required for SOAP mode)
  * 9. dom3-xml-apis-2.5.0.jar (required for SOAP mode)
  * 10. jaxen-1.1-beta-9.jar (required for SOAP mode)
  * 11. jaxrpc.jar (required for SOAP mode)
  * 12. log4j.jar (required for SOAP mode)
  * 13. mail.jar (required for SOAP mode)
  * 14. saaj.jar (required for SOAP mode)
  * 15. wsdl4j.jar (required for SOAP mode)
  * 16. xalan.jar (required for SOAP mode)
  * 17. xbean.jar (required for SOAP mode)
  * 18. xercesImpl.jar (required for SOAP mode)
   *
   * The JBoss files must be kept in the jboss\client folder. You can copy the client folder to
   * your local development environment and then include the 3 JBoss JAR files in your class path
   *
   * These JAR files are in the following path:
   * <install directory>/sdk/client-libs/common
   *
   *
   * <install directory>/jboss/bin/client
   *
   * If you want to invoke a remote Forms Server instance and there is a
   * firewall between the client application and the server, then it is
   * recommended that you use the SOAP mode. When using the SOAP mode,
   * you have to include additional JAR files in the following
   * path
   * <install directory>/sdk/client-libs/thirdparty
   *
   * For information about the SOAP
   * mode and the additional JAR files that need to be included,
   * see "Setting connection properties" in Programming
   * with AEM Forms
   *
   * For complete details about the location of the AEM Forms JAR files,
   * see "Including AEM Forms Java library files" in Programming
   * with AEM Forms
   */

 import java.util.*;
 import com.adobe.idp.dsc.clientsdk.ServiceClientFactory;
 import com.adobe.idp.dsc.clientsdk.ServiceClientFactoryProperties;
 import com.adobe.livecycle.usermanager.client.DirectoryManagerServiceClient;
 import com.adobe.idp.um.api.infomodel.impl.*;
 import com.adobe.idp.um.api.infomodel.*;

 public class AddUser {

   public static void main(String[] args) {
     try {
       //Set connection properties required to invoke AEM Forms
         Properties connectionProps = new Properties();
         connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_DEFAULT_SOAP_ENDPOINT, "https://'[server]:[port]'");
    connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_TRANSPORT_PROTOCOL,ServiceClientFactoryProperties.DSC_SOAP_PROTOCOL);
         connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_SERVER_TYPE, "JBoss");
         connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_CREDENTIAL_USERNAME, "administrator");
         connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_CREDENTIAL_PASSWORD, "password");

       //Create a ServiceClientFactory object
       ServiceClientFactory myFactory = ServiceClientFactory.createInstance(connectionProps);

       //Create an DirectoryManagerServiceClient object
       DirectoryManagerServiceClient dmClient = new DirectoryManagerServiceClient(myFactory);

       //Create a User object and populate its attributes
       UserImpl u = new UserImpl();
       u.setDomainName("DefaultDom");
       u.setUserid("wblue");
       u.setCanonicalName("wblue");
       u.setPrincipalType("USER");
       u.setGivenName("Wendy");
       u.setFamilyName("Blue");
       u.setLocale(Locale.CANADA);
       u.setTimezone(TimeZone.getDefault());
       u.setDisabled(false);

       //Add the User to the system using the DirectoryManagerServiceClient
       dmClient.createLocalUser(u,"password");

       //Ensure that the user was added
       //Create a PrincipalSearchFilter to find the user by ID
       PrincipalSearchFilter psf = new PrincipalSearchFilter();
       psf.setUserId("wblue");
       List<User> principalList = dmClient.findPrincipals(psf);
       Iterator<User> pit = principalList.iterator();
       if(pit.hasNext()){
         User theUser = pit.next();
         System.out.println("User ID: " + theUser.getUserid());
         System.out.println("User name: " + theUser.getGivenName() +" "+ theUser.getFamilyName());
         System.out.println("User Domain: " + theUser.getDomainName());
         System.out.println("is user disabled?: " + theUser.isDisabled());
       }

     }catch (Exception e) {
       e.printStackTrace();
     }
 ;
   }

 }

Snabbstart (SOAP läge): Skapa grupper med Java API quick-start-soap-mode-creating-groups-using-the-java-api

I följande kodexempel skapas en grupp med namnet AdobeGroup till AEM Forms. (Se Skapa grupper.)

 /*
   * This Java Quick Start uses the SOAP mode and contains the following JAR files
   * in the class path:
   * 1. adobe-livecycle-client.jar
   * 2. adobe-usermanager-client.jar
  * 3. activation.jar (required for SOAP mode)
  * 4. axis.jar (required for SOAP mode)
  * 5. commons-codec-1.3.jar (required for SOAP mode)
  * 6. commons-collections-3.2.jar (required for SOAP mode)
  * 7. commons-discovery.jar (required for SOAP mode)
  * 8. commons-logging.jar (required for SOAP mode)
  * 9. dom3-xml-apis-2.5.0.jar (required for SOAP mode)
  * 10. jaxen-1.1-beta-9.jar (required for SOAP mode)
  * 11. jaxrpc.jar (required for SOAP mode)
  * 12. log4j.jar (required for SOAP mode)
  * 13. mail.jar (required for SOAP mode)
  * 14. saaj.jar (required for SOAP mode)
  * 15. wsdl4j.jar (required for SOAP mode)
  * 16. xalan.jar (required for SOAP mode)
  * 17. xbean.jar (required for SOAP mode)
  * 18. xercesImpl.jar (required for SOAP mode)
   *
   * The JBoss files must be kept in the jboss\client folder. You can copy the client folder to
   * your local development environment and then include the 3 JBoss JAR files in your class path
   *
   * These JAR files are in the following path:
   * <install directory>/sdk/client-libs/common
   *
   *
   * <install directory>/jboss/bin/client
   *
   * If you want to invoke a remote Forms Server instance and there is a
   * firewall between the client application and the server, then it is
   * recommended that you use the SOAP mode. When using the SOAP mode,
   * you have to include additional JAR files in the following
   * path
   * <install directory>/sdk/client-libs/thirdparty
   *
   * For information about the SOAP
   * mode and the additional JAR files that need to be included,
   * see "Setting connection properties" in Programming
   * with AEM Forms
   *
   * For complete details about the location of the AEM Forms JAR files,
   * see "Including AEM Forms Java library files" in Programming
   * with AEM Forms
   */
 import java.util.List;
 import java.util.Properties;

 import com.adobe.idp.dsc.clientsdk.ServiceClientFactory;
 import com.adobe.idp.dsc.clientsdk.ServiceClientFactoryProperties;
 import com.adobe.idp.um.api.infomodel.Group;
 import com.adobe.idp.um.api.infomodel.Principal;
 import com.adobe.idp.um.api.infomodel.PrincipalSearchFilter;
 import com.adobe.idp.um.api.infomodel.PrincipalReference;
 import com.adobe.idp.um.api.infomodel.impl.GroupImpl;
 import com.adobe.livecycle.usermanager.client.DirectoryManagerServiceClient;

 public class AddGroup {

   public static void main(String[] args) {
      try {

      //Set connection properties that are required to invoke AEM Forms
      Properties connectionProps = new Properties();
         connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_DEFAULT_SOAP_ENDPOINT, "https://'[server]:[port]'");
    connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_TRANSPORT_PROTOCOL,ServiceClientFactoryProperties.DSC_SOAP_PROTOCOL);
         connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_SERVER_TYPE, "JBoss");
         connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_CREDENTIAL_USERNAME, "administrator");
         connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_CREDENTIAL_PASSWORD, "password");

          //Create a ServiceClientFactory object
          ServiceClientFactory myFactory = ServiceClientFactory.createInstance(connectionProps);

          //Create an DirectoryManagerServiceClient object
          DirectoryManagerServiceClient dmClient = new DirectoryManagerServiceClient(myFactory);

          //Specify the group and domain name
          String groupName = "AdobeGroup";
          String domainName = "TestDomain";

          //Check whether the group exists
          String groupOid = checkGroupExist(groupName, domainName,dmClient);

          //The group exists
          if(groupOid != null){
            System.out.println("The group exists");
            return;
          }

          //The group does not exist
          String groupCanonicalName = groupName;

          GroupImpl group = new GroupImpl();
          group.setCanonicalName(groupCanonicalName);
          group.setDomainName(domainName);
          group.setGroupType(Group.GROUPTYPE_PRINCIPALS);
          group.setLocal(true);
          group.setPrincipalType(Principal.PRINCIPALTYPE_GROUP);

          groupOid = dmClient.createLocalGroup(group);
          System.out.println("Sample group created with name "+groupName);

      }catch (Exception e) {
         e.printStackTrace();
       }

     }

   /**
     * Search for a group in the specified domain
     */
     private static String checkGroupExist(String groupName, String domainName, DirectoryManagerServiceClient directoryManager){
      try {
      PrincipalSearchFilter psf = new PrincipalSearchFilter();
       psf.setCommonName(groupName);
       psf.setSpecificDomainName(domainName);

       //By default the filter causes like search unless you are using the absolute version
       //Setting this ensures that search is exact
       psf.setMatchExactCriteria(true);

       //By default search returns obsolete groups also. Set this to ensure that
       //only active groups are returned
       psf.setRetrieveOnlyActive();

       //PrincipalReference are lightweight group objects and searching for them is better performance.
       //If you do not require any other group attribute then use this
       //mode of search
       List<PrincipalReference> result = directoryManager.findPrincipalReferences(psf);
       if(result.isEmpty()){
      System.out.println("Sample group with name "+groupName +" does not exist");
         return null;
       }else{
         String oid = result.get(0).getOid();
         System.out.println("Sample group with name "+groupName +" already exists");
         return oid;
       }
      }catch (Exception e) {
         e.printStackTrace();
       }
      return "";
     }
 }

Snabbstart (SOAP) Hantera inställningsnoder quick-start-soap-mode-managing-preferences-nodes

Följande Java-kodsmodeller hanterar Preferences Nodes med API:erna för användarhantering. ( Se Hantera inställningsnoderna programmatiskt)

/*
 * This Java Quick Start uses the SOAP mode and contains the following JAR files
 * in the class path:
 * 1. adobe-livecycle-client.jar
 * 2. adobe-usermanager-client.jar
  * 3. activation.jar (required for SOAP mode)
  * 4. axis.jar (required for SOAP mode)
  * 5. commons-codec-1.3.jar (required for SOAP mode)
  * 6. commons-collections-3.2.jar (required for SOAP mode)
  * 7. commons-discovery.jar (required for SOAP mode)
  * 8. commons-logging.jar (required for SOAP mode)
  * 9. dom3-xml-apis-2.5.0.jar (required for SOAP mode)
  * 10. jaxen-1.1-beta-9.jar (required for SOAP mode)
  * 11. jaxrpc.jar (required for SOAP mode)
  * 12. log4j.jar (required for SOAP mode)
  * 13. mail.jar (required for SOAP mode)
  * 14. saaj.jar (required for SOAP mode)
  * 15. wsdl4j.jar (required for SOAP mode)
  * 16. xalan.jar (required for SOAP mode)
  * 17. xbean.jar (required for SOAP mode)
  * 18. xercesImpl.jar (required for SOAP mode)
 *
 * These JAR files are in the following path:
 * <install directory>/Adobe/Adobe_Experience_Manager_forms/sdk/client-libs/common
 *
 * <install directory>/Adobe/Adobe_Experience_Manager_forms/sdk/client-libs/jboss
 *
 * <install directory>/Adobe/Adobe_Experience_Manager_forms/jboss/bin/client
 *
 * If you want to invoke a remote AEM Forms instance and there is a
 * firewall between the client application and AEM Forms, then it is
 * recommended that you use the SOAP mode. When using the SOAP mode,
 * you have to include additional JAR files in the following
 * path
 * <install directory>/Adobe/Adobe_Experience_Manager_forms/sdk/client-libs/thirdparty
 *
 * For information about the SOAP
 * mode and the additional JAR files that need to be included,
 * see "Setting connection properties" in Programming
 * with AEM Forms
 *
 * For complete details about the location of the AEM Forms JAR files,
 * see "Including AEM Forms library files" in Programming
 * with AEM Forms
 */

import java.util.*;
import com.adobe.idp.dsc.clientsdk.ServiceClientFactory;
import com.adobe.idp.dsc.clientsdk.ServiceClientFactoryProperties;
import com.adobe.idp.um.api.UMException;
import com.adobe.livecycle.usermanager.client.PreferenceManagerServiceClient;

public class ManagePreferences {

  public static void main(String[] args) {
  //Set connection properties required to invoke AEM Forms
    Properties connectionProps = new Properties();
  connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_DEFAULT_SOAP_ENDPOINT, "https://'[server]:[port]'");
  connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_TRANSPORT_PROTOCOL,ServiceClientFactoryProperties.DSC_SOAP_PROTOCOL);
  connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_SERVER_TYPE, "JBoss");
  connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_CREDENTIAL_USERNAME, "administrator");
  connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_CREDENTIAL_PASSWORD, "password");

  //Create a PreferenceManagerServiceClient object
  ServiceClientFactory factory = ServiceClientFactory.createInstance(connectionProps);
  PreferenceManagerServiceClient pmutil = new PreferenceManagerServiceClient(factory);

  //get the preference map for a particular node
  String path = "/Adobe/LiveCycle/Config/UM/CommonNameOrder";
  Map<String, String> map;
  try {
    map = pmutil.getPreferences(path);
    for(String str:map.keySet()) {
      //assert on the key as "ReverseOrder"
      //assert on the value[map.get(str)] as "false"
    }
  } catch (UMException e) {
    e.printStackTrace();
  }

  // set preferences by editing a particular key/value pair of a Node.
  String path = "/Adobe/LiveCycle/Config/UM/CommonNameOrder";
  Map<String, String> map = new HashMap<String, String>();
  map.put("ReverseOrder", "true");
  try {
    pmutil.setPreferences(path, map);
    Map<String, String> map1 = pmutil.getPreferences(path);
    for(String str:map1.keySet()) {
      //assert on the key as "ReverseOrder"
      //assert on the value[map.get(str)] as "true"
    }
  } catch (UMException e) {
    e.printStackTrace();
  }
  }
}

Snabbstart (SOAP läge): Programmatiskt hantera inställningsnoderna med Java API quick-start-soap-mode-programmatically-managing-the-preferences-nodes-using-the-java-api

Följande Java-kodmodeller hanterar Preferences Nodes med API:er för användarhantering ( Se Hantera inställningsnoderna programmatiskt)

/*
 * This Java Quick Start uses the SOAP mode and contains the following JAR files
 * in the class path:
 * 1. adobe-livecycle-client.jar
 * 2. adobe-usermanager-client.jar
 *
 * These JAR files are in the following path:
 * <install directory>/Adobe/Adobe_Experience_Manager_forms/sdk/client-libs/common
 *
 * <install directory>/Adobe/Adobe_Experience_Manager_forms/sdk/client-libs/jboss
 *
 * <install directory>/Adobe/Adobe_Experience_Manager_forms/jboss/bin/client
 *
 * If you want to invoke a remote AEM Forms instance and there is a
 * firewall between the client application and AEM FOrms, then it is
 * recommended that you use the SOAP mode. When using the SOAP mode,
 * you have to include additional JAR files in the following
 * path
 * <install directory>/Adobe/Adobe_Experience_Manager_forms/sdk/client-libs/thirdparty
 *
 * For information about the SOAP
 * mode and the additional JAR files that need to be included,
 * see "Setting connection properties" in Programming
 * with AEM Forms
 *
 * For complete details about the location of the AEM Forms JAR files,
 * see "Including AEM FOrms library files" in Programming
 * with AEM FOrms
 */

import java.util.*;
import com.adobe.idp.dsc.clientsdk.ServiceClientFactory;
import com.adobe.idp.dsc.clientsdk.ServiceClientFactoryProperties;
import com.adobe.idp.um.api.UMException;
import com.adobe.livecycle.usermanager.client.PreferenceManagerServiceClient;

public class ManagePreferences {

  public static void main(String[] args) {
  //Set connection properties required to invoke AEM Forms
    Properties connectionProps = new Properties();
  connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_DEFAULT_SOAP_ENDPOINT, "https://'[server]:[port]'");
  connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_TRANSPORT_PROTOCOL,ServiceClientFactoryProperties.DSC_SOAP_PROTOCOL);
  connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_SERVER_TYPE, "JBoss");
  connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_CREDENTIAL_USERNAME, "administrator");
  connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_CREDENTIAL_PASSWORD, "password");

  //Create a PreferenceManagerServiceClient object
  ServiceClientFactory factory = ServiceClientFactory.createInstance(connectionProps);
  PreferenceManagerServiceClient pmutil = new PreferenceManagerServiceClient(factory);

  //get the preference map for a particular node
  String path = "/Adobe/LiveCycle/Config/UM/CommonNameOrder";
  Map<String, String> map;
  try {
    map = pmutil.getPreferences(path);
    for(String str:map.keySet()) {
      //assert on the key as "ReverseOrder"
      //assert on the value[map.get(str)] as "false"
    }
  } catch (UMException e) {
    e.printStackTrace();
  }

  // set preferences by editing a particular key/value pair of a Node.
  String path = "/Adobe/LiveCycle/Config/UM/CommonNameOrder";
  Map<String, String> map = new HashMap<String, String>();
  map.put("ReverseOrder", "true");
  try {
    pmutil.setPreferences(path, map);
    Map<String, String> map1 = pmutil.getPreferences(path);
    for(String str:map1.keySet()) {
      //assert on the key as "ReverseOrder"
      //assert on the value[map.get(str)] as "true"
    }
  } catch (UMException e) {
    e.printStackTrace();
  }
}
}
recommendation-more-help
19ffd973-7af2-44d0-84b5-d547b0dffee2