Java API-snabbstart (SOAP) för tjänsten Task Manager task-manager-service-java-api-quickstart-soap

Följande snabbstarter är tillgängliga för tjänsten Task Manager.

Snabbstart (SOAP-läge): Tilldela uppgifter med Java API

Snabbstart (SOAP-läge): Låsa uppgifter med Java API

Snabbstart (SOAP-läge): Hämta uppgifter som tilldelats användare med Java API

Snabbstart (SOAP-läge): Hämta formulärdata från uppgifter med Java API

Snabbstart (SOAP-läge): Ändra formulärdata med Java API

Snabbstart (SOAP-läge): Hämta bifogade filer från uppgifter med Java API

Snabbstart (SOAP-läge): Hämta aktivitetsinformation med Java API

AEM Forms-åtgärder kan utföras med AEM Forms starkt typbestämda API och anslutningsläget bör anges till SOAP.

NOTE
Du kan inte söka efter uppgifter som tilldelats användare med hjälp av webbtjänstens API. Orsaken är att du inte kan anropa taskList -metod, vilket är ett nödvändigt metodanrop för att utföra den här uppgiften.
NOTE
Snabbstart i programmering med AEM Forms baseras på Forms serveroperativsystem. Om du använder ett annat operativsystem, till exempel UNIX, ska du ersätta Windows-specifika sökvägar med sökvägar som stöds av det aktuella operativsystemet. På samma sätt måste du ange giltiga anslutningsegenskaper om du använder en annan J2EE-programserver. Se Ange anslutningsegenskaper.

Snabbstart (SOAP-läge): Tilldela uppgifter med Java API quick-start-soap-mode-assigning-tasks-using-the-java-api

I följande Java-kodexempel tilldelas en uppgift till användaren Tony Blue.

 /*
   * This Java Quick Start uses the following JAR files
   * 1. adobe-taskmanager-client.jar
   * 2. adobe-livecycle-client.jar
   * 3. adobe-usermanager-client.jar
  * 4. activation.jar (required for SOAP mode)
  * 5. axis.jar (required for SOAP mode)
  * 6. commons-codec-1.3.jar (required for SOAP mode)
  * 7. commons-collections-3.2.jar (required for SOAP mode)
  * 8. commons-discovery.jar (required for SOAP mode)
  * 9. commons-logging.jar (required for SOAP mode)
  * 10. dom3-xml-apis-2.5.0.jar (required for SOAP mode)
  * 11. jaxen-1.1-beta-9.jar (required for SOAP mode)
  * 12. jaxrpc.jar (required for SOAP mode)
  * 13. log4j.jar (required for SOAP mode)
  * 14. mail.jar (required for SOAP mode)
  * 15. saaj.jar (required for SOAP mode)
  * 16. wsdl4j.jar (required for SOAP mode)
  * 17. xalan.jar (required for SOAP mode)
  * 18. xbean.jar (required for SOAP mode)
  * 19. xercesImpl.jar (required for SOAP mode)
   * 20. adobe-workflow-client-sdk.jar
   *
   * The JBoss files must be kept in the jboss\client folder. You can copy the client folder to
   * your local development environment and then include the 3 JBoss JAR files in your class path
   *
   * These JAR files are in the following path:
   * <install directory>/sdk/client-libs/common
   *
   *
   * <install directory>/jboss/bin/client
   *
   * If you want to invoke a remote Forms Server instance and there is a
   * firewall between the client application and the server, then it is
   * recommended that you use the SOAP mode. When using the SOAP mode,
   * you have to include additional JAR files in the following
   * path
   * <install directory>/sdk/client-libs/thirdparty
   *
   * For information about the SOAP
   * mode and the additional JAR files that need to be included,
   * see "Setting connection properties" in Programming
   * with AEM Forms
   *
   * For complete details about the location of the AEM Forms JAR files,
   * see "Including AEM Forms Java library files" in Programming
   * with AEM Forms
   */

 import java.util.*;

 import com.adobe.idp.dsc.clientsdk.ServiceClientFactory;
 import com.adobe.idp.dsc.clientsdk.ServiceClientFactoryProperties;
 import com.adobe.idp.taskmanager.dsc.client.task.TaskManager;
 import com.adobe.idp.taskmanager.dsc.client.*;
 import com.adobe.idp.um.api.infomodel.PrincipalSearchFilter;
 import com.adobe.idp.um.api.infomodel.User;
 import com.adobe.livecycle.usermanager.client.DirectoryManagerServiceClient;

 public class AssignTask {

   public static void main(String[] args) {

     try{
     //Set connection properties required to invoke AEM Forms
     Properties connectionProps = new Properties();
     connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_DEFAULT_SOAP_ENDPOINT, "https://'[server]:[port]'");
     connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_TRANSPORT_PROTOCOL,ServiceClientFactoryProperties.DSC_SOAP_PROTOCOL);
     connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_SERVER_TYPE, "JBoss");
     connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_CREDENTIAL_USERNAME, "tblue");
     connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_CREDENTIAL_PASSWORD, "password");

     //Create a ServiceClientFactory object
     ServiceClientFactory myFactory = ServiceClientFactory.createInstance(connectionProps);

     //Create a TaskManager object
     TaskManager myTaskManager = TaskManagerClientFactory.getTaskManager(myFactory);

     //Get the user identifer by calling
     //a user-defined method
     String userID = getUserId(myFactory);

     //Forward task to another user
     myTaskManager.forwardTask(343,userID);
     }

     catch(Exception e)
     {
       e.printStackTrace();
     }
   }


   //This method returns the identifier value of tony blue
    static private String getUserId(ServiceClientFactory myFactory){
    String oid = "";
    try{

      //Create a DirectoryManagerServiceClient object
      DirectoryManagerServiceClient dirClient = new DirectoryManagerServiceClient(myFactory);

      //Find a local user
      PrincipalSearchFilter psf = new PrincipalSearchFilter();
      psf.setUserId("tblue");
      List principalList = dirClient.findPrincipals(psf);
      Iterator pit = principalList.iterator();

      User testUser = null;
      if (pit.hasNext())
      {
        //Obtain the principals object identifier
        testUser = (User)(pit.next());
      }
      oid = testUser.getOid();
      }

      catch(Exception e)
      {
        e.printStackTrace();
      }
        return oid;
    }
 }

Snabbstart (SOAP-läge): Låsa uppgifter med Java API quick-start-soap-mode-locking-tasks-using-the-java-api

I följande Java-kodexempel låses en aktivitet som motsvarar aktivitetsidentifierarvärdet 2.

 /*
   * This Java Quick Start uses the following JAR files
   * 1. adobe-taskmanager-client.jar
   * 2. adobe-livecycle-client.jar
   * 3. adobe-usermanager-client.jar
  * 4. activation.jar (required for SOAP mode)
  * 5. axis.jar (required for SOAP mode)
  * 6. commons-codec-1.3.jar (required for SOAP mode)
  * 7. commons-collections-3.2.jar (required for SOAP mode)
  * 8. commons-discovery.jar (required for SOAP mode)
  * 9. commons-logging.jar (required for SOAP mode)
  * 10. dom3-xml-apis-2.5.0.jar (required for SOAP mode)
  * 11. jaxen-1.1-beta-9.jar (required for SOAP mode)
  * 12. jaxrpc.jar (required for SOAP mode)
  * 13. log4j.jar (required for SOAP mode)
  * 14. mail.jar (required for SOAP mode)
  * 15. saaj.jar (required for SOAP mode)
  * 16. wsdl4j.jar (required for SOAP mode)
  * 17. xalan.jar (required for SOAP mode)
  * 18. xbean.jar (required for SOAP mode)
  * 19. xercesImpl.jar (required for SOAP mode)
   * 20. adobe-workflow-client-sdk.jar
   *
   * The JBoss files must be kept in the jboss\client folder. You can copy the client folder to
   * your local development environment and then include the 3 JBoss JAR files in your class path
   *
   * These JAR files are in the following path:
   * <install directory>/sdk/client-libs/common
   *
   *
   * <install directory>/jboss/bin/client
   *
   * If you want to invoke a remote Forms Server instance and there is a
   * firewall between the client application and the server, then it is
   * recommended that you use the SOAP mode. When using the SOAP mode,
   * you have to include additional JAR files in the following
   * path
   * <install directory>/sdk/client-libs/thirdparty
   *
   * For information about the SOAP
   * mode and the additional JAR files that need to be included,
   * see "Setting connection properties" in Programming
   * with AEM Forms
   */

 import java.util.*;

 import com.adobe.idp.dsc.clientsdk.ServiceClientFactory;
 import com.adobe.idp.dsc.clientsdk.ServiceClientFactoryProperties;
 import com.adobe.idp.taskmanager.dsc.client.task.TaskManager;
 import com.adobe.idp.taskmanager.dsc.client.*;

 public class LockTask {

   public static void main(String[] args) {

   try{
     //Set connection properties required to invoke AEM Forms
     Properties connectionProps = new Properties();
     connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_DEFAULT_SOAP_ENDPOINT, "https://'[server]:[port]'");
     connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_TRANSPORT_PROTOCOL,ServiceClientFactoryProperties.DSC_SOAP_PROTOCOL);
     connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_SERVER_TYPE, "JBoss");
     connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_CREDENTIAL_USERNAME, "tblue");
     connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_CREDENTIAL_PASSWORD, "password");

     //Create a ServiceClientFactory object
     ServiceClientFactory myFactory = ServiceClientFactory.createInstance(connectionProps);

     //Create a TaskManager object
     TaskManager myTaskManager = TaskManagerClientFactory.getTaskManager(myFactory);

     //Lock the task that corresponds to task identifier 2
     myTaskManager.lockTask(2);
     }

     catch(Exception e)
     {
       e.printStackTrace();
     }
   }
 }

Snabbstart (SOAP-läge): Hämta uppgifter som tilldelats användare med Java API quick-start-soap-mode-retrieving-tasks-assigned-to-users-using-the-java-api

I följande Java-kodexempel hämtas alla uppgifter som tilldelats en användare med namnet tonblå. Observera att den här användaren anges i anslutningsegenskaperna. Information om returnerade uppgifter, som identifierarvärde och beskrivning, visas.

 /*
   * This Java Quick Start uses the following JAR files
   * 1. adobe-taskmanager-client.jar
   * 2. adobe-livecycle-client.jar
   * 3. adobe-usermanager-client.jar
  * 4. activation.jar (required for SOAP mode)
  * 5. axis.jar (required for SOAP mode)
  * 6. commons-codec-1.3.jar (required for SOAP mode)
  * 7. commons-collections-3.2.jar (required for SOAP mode)
  * 8. commons-discovery.jar (required for SOAP mode)
  * 9. commons-logging.jar (required for SOAP mode)
  * 10. dom3-xml-apis-2.5.0.jar (required for SOAP mode)
  * 11. jaxen-1.1-beta-9.jar (required for SOAP mode)
  * 12. jaxrpc.jar (required for SOAP mode)
  * 13. log4j.jar (required for SOAP mode)
  * 14. mail.jar (required for SOAP mode)
  * 15. saaj.jar (required for SOAP mode)
  * 16. wsdl4j.jar (required for SOAP mode)
  * 17. xalan.jar (required for SOAP mode)
  * 18. xbean.jar (required for SOAP mode)
  * 19. xercesImpl.jar (required for SOAP mode)
   * 20. adobe-workflow-client-sdk.jar
   *
   * The JBoss files must be kept in the jboss\client folder. You can copy the client folder to
   * your local development environment and then include the 3 JBoss JAR files in your class path
   *
   * These JAR files are in the following path:
   * <install directory>/sdk/client-libs/common
   *
   *
   * <install directory>/jboss/bin/client
   *
   * If you want to invoke a remote Forms Server instance and there is a
   * firewall between the client application and the server, then it is
   * recommended that you use the SOAP mode. When using the SOAP mode,
   * you have to include additional JAR files in the following
   * path
   * <install directory>/sdk/client-libs/thirdparty
   *
   * For information about the SOAP
   * mode and the additional JAR files that need to be included,
   * see "Setting connection properties" in Programming
   * with AEM Forms
   */

 import java.util.*;

 import com.adobe.idp.dsc.clientsdk.ServiceClientFactory;
 import com.adobe.idp.dsc.clientsdk.ServiceClientFactoryProperties;
 import com.adobe.idp.taskmanager.dsc.client.query.StatusFilter;
 import com.adobe.idp.taskmanager.dsc.client.query.TaskFilter;
 import com.adobe.idp.taskmanager.dsc.client.query.TaskRow;
 import com.adobe.idp.taskmanager.dsc.client.*;

 public class RetrieveTaskInfo {

   public static void main(String[] args) {

     try{
        //Set connection properties required to invoke AEM Forms
        Properties connectionProps = new Properties();
        connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_DEFAULT_SOAP_ENDPOINT, "https://'[server]:[port]'");
    connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_TRANSPORT_PROTOCOL,ServiceClientFactoryProperties.DSC_SOAP_PROTOCOL);
        connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_SERVER_TYPE, "JBoss");
        connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_CREDENTIAL_USERNAME, "administrator");
        connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_CREDENTIAL_PASSWORD, "password");

       //Create a ServiceClientFactory object
       ServiceClientFactory myFactory = ServiceClientFactory.createInstance(connectionProps);

       //Create a TaskManagerQueryService object
       TaskManagerQueryService queryManager = TaskManagerClientFactory.getQueryManager(myFactory);

       //Define search criteria by performing a search on
       //Assigned tasks (tasks assigned to the user specified
       //in connection properties)
       TaskFilter filter = queryManager.newTaskFilter();
       StatusFilter sf = filter.newStatusFilter();
       sf.addStatus(StatusFilter.assigned);
       filter.setStatusFiltering(sf);

       //Perform the search
       List result = queryManager.taskList(filter);

       //Create an Iterator object and iterate through
       //the List object
       Iterator iter = result.iterator();
       int i = 0 ;

       while (iter.hasNext()) {

         TaskRow myTask = (TaskRow)iter.next();

         //Get the task identifier value
         long taskId = myTask.getTaskId();

         //Get the status of the task
         long taskStatus = myTask.getTaskStatus();

         //Get the name of process on which this task is based
         String processName = myTask.getProcessName();

         //Get the task description
         String taskDes = myTask.getDescription();

         System.out.println("The task identifier is "+taskId +"\n"+
          "The status of the task is "+taskStatus +"\n"+
          "The name of the process on which the task is based is "+processName +"\n"+
          "The task description is "+taskDes);
          i++ ;
          }
       }

     catch(Exception e)
     {
       e.printStackTrace();
     }
   }
 }

Snabbstart (SOAP-läge): Hämta formulärdata från uppgifter med Java API quick-start-soap-mode-retrieving-form-data-from-tasks-using-the-java-api

I följande Java-kodexempel hämtas formulärdata från en uppgift med identifierarvärdet 304. Formulärdata skrivs till en XML-fil med namnet FormData.xml på C:\Adobe.

 /*
   * This Java Quick Start uses the following JAR files
   * 1. adobe-taskmanager-client.jar
   * 2. adobe-livecycle-client.jar
   * 3. adobe-usermanager-client.jar
  * 4. activation.jar (required for SOAP mode)
  * 5. axis.jar (required for SOAP mode)
  * 6. commons-codec-1.3.jar (required for SOAP mode)
  * 7. commons-collections-3.2.jar (required for SOAP mode)
  * 8. commons-discovery.jar (required for SOAP mode)
  * 9. commons-logging.jar (required for SOAP mode)
  * 10. dom3-xml-apis-2.5.0.jar (required for SOAP mode)
  * 11. jaxen-1.1-beta-9.jar (required for SOAP mode)
  * 12. jaxrpc.jar (required for SOAP mode)
  * 13. log4j.jar (required for SOAP mode)
  * 14. mail.jar (required for SOAP mode)
  * 15. saaj.jar (required for SOAP mode)
  * 16. wsdl4j.jar (required for SOAP mode)
  * 17. xalan.jar (required for SOAP mode)
  * 18. xbean.jar (required for SOAP mode)
  * 19. xercesImpl.jar (required for SOAP mode)
    * 20. adobe-workflow-client-sdk.jar
   *
   * The JBoss files must be kept in the jboss\client folder. You can copy the client folder to
   * your local development environment and then include the 3 JBoss JAR files in your class path
   *
   * These JAR files are in the following path:
   * <install directory>/sdk/client-libs/common
   *
   *
   * <install directory>/jboss/bin/client
   *
   * If you want to invoke a remote Forms Server instance and there is a
   * firewall between the client application and the server, then it is
   * recommended that you use the SOAP mode. When using the SOAP mode,
   * you have to include additional JAR files in the following
   * path
   * <install directory>/sdk/client-libs/thirdparty
   *
   * For information about the SOAP
   * mode and the additional JAR files that need to be included,
   * see "Setting connection properties" in Programming
   * with AEM Forms
   */
 import java.io.File;
 import java.util.*;

 import com.adobe.idp.Document;
 import com.adobe.idp.dsc.clientsdk.ServiceClientFactory;
 import com.adobe.idp.dsc.clientsdk.ServiceClientFactoryProperties;

 import com.adobe.idp.taskmanager.dsc.client.*;
 import com.adobe.idp.taskmanager.dsc.client.task.FormInstance;
 import com.adobe.idp.taskmanager.dsc.client.task.TaskInfo;
 import com.adobe.idp.taskmanager.dsc.client.task.TaskManager;

 public class RetrieveFormData {

   public static void main(String[] args) {

     try{
        //Set connection properties required to invoke AEM Forms
        Properties connectionProps = new Properties();
        connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_DEFAULT_SOAP_ENDPOINT, "https://'[server]:[port]'");
    connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_TRANSPORT_PROTOCOL,ServiceClientFactoryProperties.DSC_SOAP_PROTOCOL);
        connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_SERVER_TYPE, "JBoss");
        connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_CREDENTIAL_USERNAME, "administrator");
        connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_CREDENTIAL_PASSWORD, "password");

       //Create a ServiceClientFactory object
       ServiceClientFactory myFactory = ServiceClientFactory.createInstance(connectionProps);

       //Create a TaskManager object
       TaskManager myTaskManager = TaskManagerClientFactory.getTaskManager(myFactory);

       //Retrieve information about task 304
       long taskId = 304;
       TaskInfo tInfo = myTaskManager.getTaskInfo(taskId);

       //Retrieve the form instance associated with task 304
       FormInstance[] fi = tInfo.getTaskItems();
       long formInstanceId = fi[0].getFormInstanceId();
       FormInstance newfi = myTaskManager.getFormInstanceForTask(taskId, formInstanceId, true);

       //Get data in the form and
       //write the data to FormData.xml
       Document doc = newfi.getDocument();
       File myTestFile = new File("C:\\Adobe\FormData.xml");
       doc.copyToFile(myTestFile);
       }

     catch(Exception e)
     {
       e.printStackTrace();
     }
   }
 }

Snabbstart (SOAP-läge): Ändra formulärdata med Java API quick-start-soap-mode-modifying-form-data-using-the-java-api

I följande Java-kodexempel uppdateras ett formulär med data som finns i FormData.xml -fil.

 /*
   * This Java Quick Start uses the following JAR files
   * 1. adobe-taskmanager-client.jar
   * 2. adobe-livecycle-client.jar
   * 3. adobe-usermanager-client.jar
  * 4. activation.jar (required for SOAP mode)
  * 5. axis.jar (required for SOAP mode)
  * 6. commons-codec-1.3.jar (required for SOAP mode)
  * 7. commons-collections-3.2.jar (required for SOAP mode)
  * 8. commons-discovery.jar (required for SOAP mode)
  * 9. commons-logging.jar (required for SOAP mode)
  * 10. dom3-xml-apis-2.5.0.jar (required for SOAP mode)
  * 11. jaxen-1.1-beta-9.jar (required for SOAP mode)
  * 12. jaxrpc.jar (required for SOAP mode)
  * 13. log4j.jar (required for SOAP mode)
  * 14. mail.jar (required for SOAP mode)
  * 15. saaj.jar (required for SOAP mode)
  * 16. wsdl4j.jar (required for SOAP mode)
  * 17. xalan.jar (required for SOAP mode)
  * 18. xbean.jar (required for SOAP mode)
  * 19. xercesImpl.jar (required for SOAP mode)
    * 20. adobe-workflow-client-sdk.jar
   *
   * The JBoss files must be kept in the jboss\client folder. You can copy the client folder to
   * your local development environment and then include the 3 JBoss JAR files in your class path
   *
   * These JAR files are in the following path:
   * <install directory>/sdk/client-libs/common
   *
   *
   * <install directory>/jboss/bin/client
   *
   * If you want to invoke a remote Forms Server instance and there is a
   * firewall between the client application and the server, then it is
   * recommended that you use the SOAP mode. When using the SOAP mode,
   * you have to include additional JAR files in the following
   * path
   * <install directory>/sdk/client-libs/thirdparty
   *
   * For information about the SOAP
   * mode and the additional JAR files that need to be included,
   * see "Setting connection properties" in Programming
   * with AEM Forms
   */

 import java.io.FileInputStream;
 import java.io.InputStream;
 import java.util.*;

 import com.adobe.idp.Document;
 import com.adobe.idp.dsc.clientsdk.ServiceClientFactory;
 import com.adobe.idp.dsc.clientsdk.ServiceClientFactoryProperties;

 import com.adobe.idp.taskmanager.dsc.client.*;
 import com.adobe.idp.taskmanager.dsc.client.task.FormInstance;
 import com.adobe.idp.taskmanager.dsc.client.task.SaveTaskResult;
 import com.adobe.idp.taskmanager.dsc.client.task.TaskManager;

 public class SetFormData {

   public static void main(String[] args) {
   try{
     //Set connection properties required to invoke AEM Forms
     Properties connectionProps = new Properties();
     connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_DEFAULT_SOAP_ENDPOINT, "https://'[server]:[port]'");
     connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_TRANSPORT_PROTOCOL,ServiceClientFactoryProperties.DSC_SOAP_PROTOCOL);
     connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_SERVER_TYPE, "JBoss");
     connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_CREDENTIAL_USERNAME, "tblue");
     connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_CREDENTIAL_PASSWORD, "password");

     //Create a ServiceClientFactory object
     ServiceClientFactory myFactory = ServiceClientFactory.createInstance(connectionProps);

     //Create a TaskManager object
     TaskManager myTaskManager = TaskManagerClientFactory.getTaskManager(myFactory);

     //Specify form data that is used to update the form
     FileInputStream myData = new FileInputStream("C:\\Adobe\FormData.xml");
     Document doc = new Document(myData);
     InputStream in = doc.getInputStream();
     byte[] formarray = new byte[in.available()];
     in.read(formarray);

     //Get an empty form instance
     FormInstance newForm = myTaskManager.getEmptyForm();
     newForm.setTemplatePath("C:\\Adobe\Mortgage.xdp");
     newForm.setXFAData(formarray);
     newForm.setDocument(doc);

     //Save the modified form
     SaveTaskResult result = myTaskManager.save(4, newForm);
     System.out.println("ActionFromData= "+result.getActionFromData());
     System.out.println("task id= "+result.getTaskId());
     }

   catch(Exception e)
     {
       e.printStackTrace();
     }
   }
 }

Snabbstart (SOAP-läge): Hämta bifogade filer från uppgifter med Java API quick-start-soap-mode-retrieving-file-attachments-from-tasks-using-the-java-api

Följande Java-kodexempel hämtar bifogade filer. Varje bifogad fil sparas som en TXT-fil.

 /*
   * This Java Quick Start uses the following JAR files
   * 1. adobe-taskmanager-client.jar
   * 2. adobe-livecycle-client.jar
   * 3. adobe-usermanager-client.jar
  * 4. activation.jar (required for SOAP mode)
  * 5. axis.jar (required for SOAP mode)
  * 6. commons-codec-1.3.jar (required for SOAP mode)
  * 7. commons-collections-3.2.jar (required for SOAP mode)
  * 8. commons-discovery.jar (required for SOAP mode)
  * 9. commons-logging.jar (required for SOAP mode)
  * 10. dom3-xml-apis-2.5.0.jar (required for SOAP mode)
  * 11. jaxen-1.1-beta-9.jar (required for SOAP mode)
  * 12. jaxrpc.jar (required for SOAP mode)
  * 13. log4j.jar (required for SOAP mode)
  * 14. mail.jar (required for SOAP mode)
  * 15. saaj.jar (required for SOAP mode)
  * 16. wsdl4j.jar (required for SOAP mode)
  * 17. xalan.jar (required for SOAP mode)
  * 18. xbean.jar (required for SOAP mode)
  * 19. xercesImpl.jar (required for SOAP mode)
   * 20. adobe-workflow-client-sdk.jar
   *
   * The JBoss files must be kept in the jboss\client folder. You can copy the client folder to
   * your local development environment and then include the 3 JBoss JAR files in your class path
   *
   * These JAR files are in the following path:
   * <install directory>/sdk/client-libs/common
   *
   *
   * <install directory>/jboss/bin/client
   *
   * If you want to invoke a remote Forms Server instance and there is a
   * firewall between the client application and the server, then it is
   * recommended that you use the SOAP mode. When using the SOAP mode,
   * you have to include additional JAR files in the following
   * path
   * <install directory>/sdk/client-libs/thirdparty
   *
   * For information about the SOAP
   * mode and the additional JAR files that need to be included,
   * see "Setting connection properties" in Programming
   * with AEM Forms
   */

 import java.io.File;
 import java.util.*;

 import com.adobe.idp.Document;
 import com.adobe.idp.dsc.clientsdk.ServiceClientFactory;
 import com.adobe.idp.dsc.clientsdk.ServiceClientFactoryProperties;
 import com.adobe.idp.taskmanager.dsc.client.*;
 import com.adobe.idp.taskmanager.dsc.client.task.TaskManager;

 public class RetrieveFileAttachments
   {

   public static void main(String[] args) {

     try{
        //Set connection properties required to invoke AEM Forms
        Properties connectionProps = new Properties();
        connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_DEFAULT_SOAP_ENDPOINT, "https://'[server]:[port]'");
    connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_TRANSPORT_PROTOCOL,ServiceClientFactoryProperties.DSC_SOAP_PROTOCOL);
        connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_SERVER_TYPE, "JBoss");
        connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_CREDENTIAL_USERNAME, "administrator");
        connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_CREDENTIAL_PASSWORD, "password");

       //Create a ServiceClientFactory object
       ServiceClientFactory myFactory = ServiceClientFactory.createInstance(connectionProps);

       //Create a TaskManager object
       TaskManager myTaskManager = TaskManagerClientFactory.getTaskManager(myFactory);

       //Retrieve file attachments associated with the task
       List fileAttachments = myTaskManager.getAttachmentListForTask(322);

       //Create an Iterator object and iterate through
       //the List object
       Iterator iter = fileAttachments.iterator();
       int i = 0 ;
       while (iter.hasNext()) {
          Document fileAttachment= (Document)iter.next();
          File myFile = new File("C:\\FileAtt" +i+".txt");
          fileAttachment.copyToFile(myFile);
          i++ ;
        }
       }

     catch(Exception e)
     {
       e.printStackTrace();
     }
   }
 }

Snabbstart (SOAP-läge): Hämta aktivitetsinformation med Java API quick-start-soap-mode-retrieving-task-information-using-the-java-api

I följande Java-kodexempel hämtas alla uppgifter som är baserade på en process med namnet Lån - fördefinierat. Statusen för varje returnerad uppgift kontrolleras för att säkerställa att den är en slutförd uppgift. Information som namnet på den användare som slutförde uppgiften och datumet då uppgiften slutfördes hämtas och visas.

 /*
   * This Java Quick Start uses the following JAR files
   * 1. adobe-taskmanager-client.jar
   * 2. adobe-livecycle-client.jar
   * 3. adobe-usermanager-client.jar
  * 4. activation.jar (required for SOAP mode)
  * 5. axis.jar (required for SOAP mode)
  * 6. commons-codec-1.3.jar (required for SOAP mode)
  * 7. commons-collections-3.2.jar (required for SOAP mode)
  * 8. commons-discovery.jar (required for SOAP mode)
  * 9. commons-logging.jar (required for SOAP mode)
  * 10. dom3-xml-apis-2.5.0.jar (required for SOAP mode)
  * 11. jaxen-1.1-beta-9.jar (required for SOAP mode)
  * 12. jaxrpc.jar (required for SOAP mode)
  * 13. log4j.jar (required for SOAP mode)
  * 14. mail.jar (required for SOAP mode)
  * 15. saaj.jar (required for SOAP mode)
  * 16. wsdl4j.jar (required for SOAP mode)
  * 17. xalan.jar (required for SOAP mode)
  * 18. xbean.jar (required for SOAP mode)
  * 19. xercesImpl.jar (required for SOAP mode)
   * 20. adobe-workflow-client-sdk.jar
   *
   * The JBoss files must be kept in the jboss\client folder. You can copy the client folder to
   * your local development environment and then include the 3 JBoss JAR files in your class path
   *
   * These JAR files are in the following path:
   * <install directory>/sdk/client-libs/common
   *
   *
   * <install directory>/jboss/bin/client
   *
   * If you want to invoke a remote Forms Server instance and there is a
   * firewall between the client application and the server, then it is
   * recommended that you use the SOAP mode. When using the SOAP mode,
   * you have to include additional JAR files in the following
   * path
   * <install directory>/sdk/client-libs/thirdparty
   *
   * For information about the SOAP
   * mode and the additional JAR files that need to be included,
   * see "Setting connection properties" in Programming
   * with AEM Forms
   */
 import java.util.*;

 import com.adobe.idp.dsc.clientsdk.ServiceClientFactory;
 import com.adobe.idp.dsc.clientsdk.ServiceClientFactoryProperties;
 import com.adobe.idp.taskmanager.dsc.client.query.TaskRow;
 import com.adobe.idp.taskmanager.dsc.client.query.TaskSearchFilter;
 import com.adobe.idp.taskmanager.dsc.client.task.ParticipantInfo;
 import com.adobe.idp.taskmanager.dsc.client.task.TaskInfo;
 import com.adobe.idp.taskmanager.dsc.client.task.TaskManager;
 import com.adobe.idp.taskmanager.dsc.client.*;
 import com.adobe.idp.um.api.infomodel.Principal;
 import com.adobe.livecycle.usermanager.client.DirectoryManagerServiceClient;

 public class RetrievingTasks {

   public static void main(String[] args) {

     try{
       //Set connection properties required to invoke AEM Forms
       Properties connectionProps = new Properties();
       connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_DEFAULT_SOAP_ENDPOINT, "https://'[server]:[port]'");
    connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_TRANSPORT_PROTOCOL,ServiceClientFactoryProperties.DSC_SOAP_PROTOCOL);
       connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_SERVER_TYPE, "JBoss");
       connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_CREDENTIAL_USERNAME, "administrator");
       connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_CREDENTIAL_PASSWORD, "password");

       //Create a ServiceClientFactory object
       ServiceClientFactory myFactory = ServiceClientFactory.createInstance(connectionProps);

       //Create a TaskManagerQueryService object
       TaskManagerQueryService queryManager = TaskManagerClientFactory.getQueryManager(myFactory);

       //Create a TaskManager object
       TaskManager taskManager = TaskManagerClientFactory.getTaskManager(myFactory);

       //Define search criteria by performing a search on
       //completed tasks
       TaskSearchFilter filter = new TaskSearchFilter();
       filter.setServiceName("MortgageLoan - Prebuilt");
       filter.setAdminIgnoreAllAcls(true);

       //Perform the search on tasks
       List result = queryManager.taskSearch(filter);

       //Create an Iterator object and iterate through
       //the List object
       Iterator iter = result.iterator();
       int i = 0 ;
       while (iter.hasNext()) {
         TaskRow myTask = (TaskRow)iter.next();

         //Make sure that the task is completed- 100 represents
         //a completed task
         if (myTask.getTaskStatus()== 100)
         {
           //Get the name of the user who completed the task
           long taskId = myTask.getTaskId();
           TaskInfo taskInfo= taskManager.getTaskInfo(taskId);
           ParticipantInfo user = taskInfo.getAssignedTo();
           String userId = user.getSpecifiedUserId();
           String userName = getUserName(myFactory, userId);

           //Get the name of the process
           String processName = myTask.getProcessName();

           //Get the completion time
           Date completionTime = myTask.getCompleteTime();

           //Display task information
            System.out.println("The task identifier is "+taskId +"\n"+
           "The name of the user who completed the task is "+ userName +"\n"+
           "The name of the process on which the task is based is "+ processName+"\n"+
            "The completion time is "+ completionTime.getDate());
            i++ ;
           }
          }
       }

     catch(Exception e)
     {
       e.printStackTrace();
     }
   }


   //This method accepts a user Id and returns the corresponding user name
   static private String getUserName(ServiceClientFactory myFactory, String userId){
      String userName = "";
      try{
        //Create a DirectoryManagerServiceClient object
        DirectoryManagerServiceClient dirClient = new DirectoryManagerServiceClient(myFactory);

       //Find a local user
       Principal prin = dirClient.findPrincipal(userId);
       userName = prin.getCanonicalName();
       }
      catch(Exception e)
      {
        e.printStackTrace();
      }
      return userName;
    }
   }
recommendation-more-help
19ffd973-7af2-44d0-84b5-d547b0dffee2