Java API-snabbstart för PDF Utilities Service (SOAP) pdf-utilities-service-java-apiquick-start-soap

Följande snabbstarter är tillgängliga för tjänsten PDF Utilities.

Snabbstart (SOAP): Konvertera ett PDF-dokument till ett XDP-dokument med Java API

Snabbstart (SOAP): Konvertera ett XDP-dokument till ett PDF-dokument med Java API

Snabbstart (SOAP läge): Hämta dokumentegenskaper för PDF med Java API

Snabbstart (SOAP läge): Ange sparningsformat för ett PDF-dokument med Java API

Snabbstart (SOAP läge): Sanera PDF-dokument

AEM Forms-åtgärder kan utföras med AEM Forms starkt typbestämda API och anslutningsläget bör anges till SOAP.

NOTE
Snabbstart i programmering med AEM formulär baseras på operativsystemet Forms Server. Om du använder ett annat operativsystem, till exempel UNIX, ska du ersätta Windows-specifika sökvägar med sökvägar som stöds av det aktuella operativsystemet. På samma sätt måste du ange giltiga anslutningsegenskaper om du använder en annan J2EE-programserver. Se Ange anslutningsegenskaper.

Snabbstart (SOAP): Konvertera ett PDF-dokument till ett XDP-dokument med Java API quick-start-soap-mode-converting-a-pdf-document-to-an-xdp-document-using-the-java-api

I följande kodexempel konverteras ett PDF-dokument till ett XDP-dokument. (Se Konvertera PDF-dokument till XDP-dokument.

 /*
   * This Java Quick Start uses the SOAP mode and contains the following JAR files
   * in the class path:
   * 1. adobe-pdfutility-client.jar
   * 2. adobe-livecycle-client.jar
   * 3. adobe-usermanager-client.jar
  * 4. activation.jar (required for SOAP mode)
  * 5. axis.jar (required for SOAP mode)
  * 6. commons-codec-1.3.jar (required for SOAP mode)
  * 7. commons-collections-3.2.jar (required for SOAP mode)
  * 8. commons-discovery.jar (required for SOAP mode)
  * 9. commons-logging.jar (required for SOAP mode)
  * 10. dom3-xml-apis-2.5.0.jar (required for SOAP mode)
  * 11. jaxen-1.1-beta-9.jar (required for SOAP mode)
  * 12. jaxrpc.jar (required for SOAP mode)
  * 13. log4j.jar (required for SOAP mode)
  * 14. mail.jar (required for SOAP mode)
  * 15. saaj.jar (required for SOAP mode)
  * 16. wsdl4j.jar (required for SOAP mode)
  * 17. xalan.jar (required for SOAP mode)
  * 18. xbean.jar (required for SOAP mode)
  * 19. xercesImpl.jar (required for SOAP mode)
   *
   * The JBoss files must be kept in the jboss\client folder. You can copy the client folder to
   * your local development environment and then include the 3 JBoss JAR files in your class path
   *
   * These JAR files are in the following path:
   * <install directory>/sdk/client-libs/common
   *
   *
   * <install directory>/jboss/bin/client
   *
   * If you want to invoke a remote Forms Server instance and there is a
   * firewall between the client application and the server, then it is
   * recommended that you use the SOAP mode. When using the SOAP mode,
   * you have to include additional JAR files in the following
   * path
   * <install directory>/sdk/client-libs/thirdparty
   *
   * For information about the SOAP
   * mode and the additional JAR files that need to be included,
   * see "Setting connection properties" in Programming
   * with AEM Forms
   *
   * For complete details about the location of the AEM Forms JAR files,
   * see "Including AEM Forms Java library files" in Programming
   * with AEM Forms
   */

 import java.util.*;
 import com.adobe.livecycle.pdfutility.client.*;
 import java.io.*;
 import com.adobe.idp.Document;
 import com.adobe.idp.dsc.clientsdk.ServiceClientFactory;
 import com.adobe.idp.dsc.clientsdk.ServiceClientFactoryProperties;

 public class ConvertPDFToXDP
 {
   public static void main(String[] args)
   {
     try
     {
       //Set connection properties required to invoke AEM Forms
       Properties connectionProps = new Properties();
       connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_DEFAULT_SOAP_ENDPOINT, "https://'[server]:[port]'");
       connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_TRANSPORT_PROTOCOL,ServiceClientFactoryProperties.DSC_SOAP_PROTOCOL);
       connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_SERVER_TYPE, "JBoss");
       connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_CREDENTIAL_USERNAME, "administrator");
       connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_CREDENTIAL_PASSWORD, "password");

       // Create a ServiceClientFactory object
       ServiceClientFactory myFactory = ServiceClientFactory.createInstance(connectionProps);

       // Create a PDF Utility client
       PDFUtilityServiceClient pdfUt = new PDFUtilityServiceClient(myFactory);

       // Specify a PDF document to convert to an XDP file
       FileInputStream fileInputStream = new FileInputStream("C:\\Adobe\Loan.pdf");
       Document inDoc = new Document(fileInputStream);

       // Convert the PDF document to an XDP file
       Document myXDP = pdfUt.convertPDFtoXDP(inDoc);

       //Save the returned Document object as an XDP file
       File xdpFile = new File("C:\\Adobe\Loan.xdp");
       myXDP.copyToFile(xdpFile);
     }
     catch (Exception e)
     {
       e.printStackTrace();
     }
   }
 }

Snabbstart (SOAP): Konvertera ett XDP-dokument till ett PDF-dokument med Java API quick-start-soap-mode-converting-an-xdp-document-to-a-pdf-document-using-the-java-api

I följande kodexempel konverteras ett XDP-dokument till ett PDF-dokument. (Se Konvertera XDP-dokument till PDF-dokument.)

 /*
   * This Java Quick Start uses the SOAP mode and contains the following JAR files
   * in the class path:
   * 1. adobe-pdfutility-client.jar
   * 2. adobe-livecycle-client.jar
   * 3. adobe-usermanager-client.jar
  * 4. activation.jar (required for SOAP mode)
  * 5. axis.jar (required for SOAP mode)
  * 6. commons-codec-1.3.jar (required for SOAP mode)
  * 7. commons-collections-3.2.jar (required for SOAP mode)
  * 8. commons-discovery.jar (required for SOAP mode)
  * 9. commons-logging.jar (required for SOAP mode)
  * 10. dom3-xml-apis-2.5.0.jar (required for SOAP mode)
  * 11. jaxen-1.1-beta-9.jar (required for SOAP mode)
  * 12. jaxrpc.jar (required for SOAP mode)
  * 13. log4j.jar (required for SOAP mode)
  * 14. mail.jar (required for SOAP mode)
  * 15. saaj.jar (required for SOAP mode)
  * 16. wsdl4j.jar (required for SOAP mode)
  * 17. xalan.jar (required for SOAP mode)
  * 18. xbean.jar (required for SOAP mode)
  * 19. xercesImpl.jar (required for SOAP mode)
   *
   * The JBoss files must be kept in the jboss\client folder. You can copy the client folder to
   * your local development environment and then include the 3 JBoss JAR files in your class path
   *
   * These JAR files are in the following path:
   * <install directory>/sdk/client-libs/common
   *
   *
   * <install directory>/jboss/bin/client
   *
   * If you want to invoke a remote Forms Server instance and there is a
   * firewall between the client application and the server, then it is
   * recommended that you use the SOAP mode. When using the SOAP mode,
   * you have to include additional JAR files in the following
   * path
   * <install directory>/sdk/client-libs/thirdparty
   *
   * For information about the SOAP
   * mode and the additional JAR files that need to be included,
   * see "Setting connection properties" in Programming
   * with AEM Forms
   *
   * For complete details about the location of the AEM Forms JAR files,
   * see "Including AEM Forms Java library files" in Programming
   * with AEM Forms
   */
 import com.adobe.livecycle.pdfutility.client.*;
 import java.util.*;
 import java.io.*;
 import com.adobe.idp.Document;
 import com.adobe.idp.dsc.clientsdk.ServiceClientFactory;
 import com.adobe.idp.dsc.clientsdk.ServiceClientFactoryProperties;

 public class ConvertXDPToPDF
 {
   public static void main(String[] args)
   {
     try
     {
       //Set connection properties required to invoke AEM Forms
       Properties connectionProps = new Properties();
       connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_DEFAULT_SOAP_ENDPOINT, "https://'[server]:[port]'");
       connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_TRANSPORT_PROTOCOL,ServiceClientFactoryProperties.DSC_SOAP_PROTOCOL);
       connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_SERVER_TYPE, "JBoss");
       connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_CREDENTIAL_USERNAME, "administrator");
       connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_CREDENTIAL_PASSWORD, "password");

       // Create a ServiceClientFactory object
       ServiceClientFactory myFactory = ServiceClientFactory.createInstance(connectionProps);

       // Create a PDF Utility client
       PDFUtilityServiceClient pdfUt = new PDFUtilityServiceClient(myFactory);

       // Specify an XDP file to convert to a PDF document
       FileInputStream fileInputStream = new FileInputStream("C:\\Adobe\Loan.xdp");
       Document inDoc = new Document(fileInputStream);

       // Convert the XDP file to a PDF document
       Document myPDF = pdfUt.convertXDPtoPDF(inDoc);

       //Save the returned Document object as a PDF file
       File pdfFile = new File("C:\\Adobe\Loan.pdf");
       myPDF.copyToFile(pdfFile);
     }
     catch (Exception e)
     {
       e.printStackTrace();
     }
   }
 }

Snabbstart (SOAP läge): Hämta dokumentegenskaper för PDF med Java API quick-start-soap-mode-retrieving-pdf-document-properties-using-the-java-api

I följande kodexempel avgörs om dokumentet är ett PDF-dokument och i så fall den tidigaste Acrobat-versionen som kan läsa det. (Se Hämtar dokumentegenskaper för PDF.)

 /*
   * This Java Quick Start uses the SOAP mode and contains the following JAR files
   * in the class path:
   * 1. adobe-pdfutility-client.jar
   * 2. adobe-livecycle-client.jar
   * 3. adobe-usermanager-client.jar
   * 4. activation.jar (required for SOAP mode)
   * 5. axis.jar (required for SOAP mode)
   * 6. commons-codec-1.3.jar (required for SOAP mode)
   * 7. commons-collections-3.2.jar (required for SOAP mode)
   * 8. commons-discovery.jar (required for SOAP mode)
   * 9. commons-logging.jar (required for SOAP mode)
   * 10. dom3-xml-apis-2.5.0.jar (required for SOAP mode)
   * 11. jaxen-1.1-beta-9.jar (required for SOAP mode)
   * 12. jaxrpc.jar (required for SOAP mode)
   * 13. log4j.jar (required for SOAP mode)
   * 14. mail.jar (required for SOAP mode)
   * 15. saaj.jar (required for SOAP mode)
   * 16. wsdl4j.jar (required for SOAP mode)
   * 17. xalan.jar (required for SOAP mode)
   * 18. xbean.jar (required for SOAP mode)
   * 19. xercesImpl.jar (required for SOAP mode)
   *
   * The JBoss files must be kept in the jboss\client folder. You can copy the client folder to
   * your local development environment and then include the 3 JBoss JAR files in your class path
   *
   * These JAR files are in the following path:
   * <install directory>/sdk/client-libs/common
   *
   *
   * <install directory>/jboss/bin/client
   *
   * If you want to invoke a remote Forms Server instance and there is a
   * firewall between the client application and the server, then it is
   * recommended that you use the SOAP mode. When using the SOAP mode,
   * you have to include additional JAR files in the following
   * path
   * <install directory>/sdk/client-libs/thirdparty
   *
   * For information about the SOAP
   * mode and the additional JAR files that need to be included,
   * see "Setting connection properties" in Programming
   * with AEM Forms
   *
   * For complete details about the location of the AEM Forms JAR files,
   * see "Including AEM Forms Java library files" in Programming
   * with AEM Forms
   */
 import com.adobe.livecycle.pdfutility.client.*;
 import java.util.*;
 import java.io.*;
 import com.adobe.idp.Document;
 import com.adobe.idp.dsc.clientsdk.ServiceClientFactory;
 import com.adobe.idp.dsc.clientsdk.ServiceClientFactoryProperties;

 public class RetrievePDFProperties
 {
   public static void main(String[] args)
   {
     try
     {
       //Set connection properties required to invoke AEM Forms
       Properties connectionProps = new Properties();
       connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_DEFAULT_SOAP_ENDPOINT, "https://'[server]:[port]'");
       connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_TRANSPORT_PROTOCOL,ServiceClientFactoryProperties.DSC_SOAP_PROTOCOL);
       connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_SERVER_TYPE, "JBoss");
       connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_CREDENTIAL_USERNAME, "administrator");
       connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_CREDENTIAL_PASSWORD, "password");

       // Create a ServiceClientFactory object
       ServiceClientFactory myFactory = ServiceClientFactory.createInstance(connectionProps);

       // Create a PDF Utility client
       PDFUtilityServiceClient pdfUt = new PDFUtilityServiceClient(myFactory);

       // Specify a document whose properties are retrieved
       FileInputStream fileInputStream = new FileInputStream("C:\\Adobe\Loan.pdf");
       Document inDoc = new Document(fileInputStream);

       // Create a properties options specification
       PDFPropertiesOptionSpec optionsSpec = new PDFPropertiesOptionSpec();

       // Set the properties to be evaluated in the options specification.
       // In this example, the options specification is used to determine
       // if the document is a PDF document, and if so,
       // which Acrobat version is required to read it.
       optionsSpec.setIsPDFDocument(true);
       optionsSpec.setQueryRequiredAcrobatVersion(true);

       // Perform the query and retrieve the document properties
       PDFPropertiesResult propertiesResult = pdfUt.getPDFProperties(inDoc, optionsSpec);

       // Inspect the result and determine whether the file is a PDF document
       if (propertiesResult.getIsPDFDocument().booleanValue())
       {
         System.out.println("Loan.pdf has been verified to be a PDF document.");

         // Determine the required Acrobat version for reading the document
         String acrobatVersion = propertiesResult.getRequiredAcrobatVersion();
         System.out.println("The required Acrobat version is: " + acrobatVersion);
       }
     }
     catch (Exception e)
     {
       System.out.println("Error occurred: " + e.getMessage());
     }
   }
 }

Snabbstart (SOAP läge): Ange sparningsformat för ett PDF-dokument med Java API quick-start-soap-mode-setting-the-save-style-for-a-pdf-document-using-the-java-api

Följande kodexempel ställer in sparningsläget för snabb webbvisning och skickar sedan PDF-dokumentet till krypteringstjänsten där det är krypterat. Det krypterade PDF-dokumentet som sparas för snabb webbvisning sparas som en PDF-fil med namnet* FastWebViewLoan.pdf*. (Se Ange sparningslägen för PDF-dokument.)

 /*
   * This Java Quick Start uses the SOAP mode and contains the following JAR files
   * in the class path:
   * 1. adobe-pdfutility-client.jar
   * 2. adobe-livecycle-client.jar
   * 3. adobe-usermanager-client.jar
   * 4. activation.jar (required for SOAP mode)
   * 5. axis.jar (required for SOAP mode)
   * 6. commons-codec-1.3.jar (required for SOAP mode)
   * 7. commons-collections-3.2.jar (required for SOAP mode)
   * 8. commons-discovery.jar (required for SOAP mode)
   * 9. commons-logging.jar (required for SOAP mode)
   * 10. dom3-xml-apis-2.5.0.jar (required for SOAP mode)
   * 11. jaxen-1.1-beta-9.jar (required for SOAP mode)
   * 12. jaxrpc.jar (required for SOAP mode)
   * 13. log4j.jar (required for SOAP mode)
   * 14. mail.jar (required for SOAP mode)
   * 15. saaj.jar (required for SOAP mode)
   * 16. wsdl4j.jar (required for SOAP mode)
   * 17. xalan.jar (required for SOAP mode)
   * 18. xbean.jar (required for SOAP mode)
   * 19. xercesImpl.jar (required for SOAP mode)
   *
   * The JBoss files must be kept in the jboss\client folder. You can copy the client folder to
   * your local development environment and then include the 3 JBoss JAR files in your class path
   *
   * These JAR files are in the following path:
   * <install directory>/sdk/client-libs/common
   *
   *
   * <install directory>/jboss/bin/client
   *
   * If you want to invoke a remote Forms Server instance and there is a
   * firewall between the client application and the server, then it is
   * recommended that you use the SOAP mode. When using the SOAP mode,
   * you have to include additional JAR files in the following
   * path
   * <install directory>/sdk/client-libs/thirdparty
   *
   * For information about the SOAP
   * mode and the additional JAR files that need to be included,
   * see "Setting connection properties" in Programming
   * with AEM Forms
   *
   * For complete details about the location of the AEM Forms JAR files,
   * see "Including AEM Forms Java library files" in Programming
   * with AEM Forms
   */
 import com.adobe.livecycle.encryption.client.EncryptionServiceClient;
 import com.adobe.livecycle.encryption.client.PasswordEncryptionCompatability;
 import com.adobe.livecycle.encryption.client.PasswordEncryptionOption;
 import com.adobe.livecycle.encryption.client.PasswordEncryptionOptionSpec;
 import com.adobe.livecycle.encryption.client.PasswordEncryptionPermission;
 import com.adobe.livecycle.pdfutility.client.*;
 import java.util.*;
 import java.io.*;
 import com.adobe.idp.Document;
 import com.adobe.idp.dsc.clientsdk.ServiceClientFactory;
 import com.adobe.idp.dsc.clientsdk.ServiceClientFactoryProperties;

 public class SaveDocument
 {
   public static void main(String[] args)
   {
     try
     {
       //Set connection properties required to invoke AEM Forms
       Properties connectionProps = new Properties();
       connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_DEFAULT_SOAP_ENDPOINT, "https://'[server]:[port]'");
       connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_TRANSPORT_PROTOCOL,ServiceClientFactoryProperties.DSC_SOAP_PROTOCOL);
       connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_SERVER_TYPE, "JBoss");
       connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_CREDENTIAL_USERNAME, "administrator");
       connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_CREDENTIAL_PASSWORD, "password");

       // Create a ServiceClientFactory object
       ServiceClientFactory myFactory = ServiceClientFactory.createInstance(connectionProps);

       // Create a PDF Utility client
       PDFUtilityServiceClient pdfUt = new PDFUtilityServiceClient(myFactory);

       // Specify a document to be saved
       FileInputStream fileInputStream = new FileInputStream("C:\\Adobe\Loan.pdf");
       Document inDoc = new Document(fileInputStream);

       // Specify the save option
       PDFUtilitySaveMode saveMode = new PDFUtilitySaveMode();
       saveMode.setSaveStyle("FAST_WEB_VIEW");
       Document outFastWebView = pdfUt.setSaveMode(inDoc, saveMode, true);

       //Pass the document that is saved as 'Fast
       //Web View' to the Encryption service
       EncryptionServiceClient encryptClient = new EncryptionServiceClient(myFactory);

       //Create a PasswordEncryptionOptionSpec object that
       //stores encryption run-time values
       PasswordEncryptionOptionSpec passSpec = new PasswordEncryptionOptionSpec();

       //Specify the PDF document resource to encrypt
       passSpec.setEncryptOption(PasswordEncryptionOption.ALL);

       //Specify the permission associated with the password
       List encrypPermissions = new ArrayList();
       encrypPermissions.add(PasswordEncryptionPermission.PASSWORD_EDIT_EXTRACT);
       encrypPermissions.add(PasswordEncryptionPermission.PASSWORD_EDIT_FORM_FILL);
       passSpec.setPermissionsRequested(encrypPermissions);

       //Specify the Acrobat version
       passSpec.setCompatability(PasswordEncryptionCompatability.ACRO_7);

       //Specify the password values
       passSpec.setDocumentOpenPassword("OpenPassword");
       passSpec.setPermissionPassword("PermissionPassword");

       //Encrypt the PDF document
       Document encryptDoc = encryptClient.encryptPDFUsingPassword(inDoc,passSpec);

       //Save the encrypted document that is saved as FAST_WEB_VIEW
       //as a PDF file named FastWebViewLoan.pdf
       File pdfFile = new File("C:\\Adobe\FastWebViewLoan.pdf");
       encryptDoc.copyToFile(pdfFile);

       // Inspect the document?s save option
       PDFUtilitySaveMode verifySaveMode = pdfUt.getSaveMode(outFastWebView);
       String verifySaveStyle = verifySaveMode.getSaveStyle();
       System.out.println("The save mode is " + verifySaveStyle);
     }
     catch (Exception e)
     {
       System.out.println("Error occurred: " + e.getMessage());
     }
   }
 }

Snabbstart (SOAP): Konvertera ett dokument till ett PDF/A-2b-dokument med Java API quick-start-soap-mode-converting-a-document-to-a-pdf-a-2b-document-using-the-java-api

I följande Java-kodexempel konverteras ett PDF-dokument med namnet Loan.pdf till ett PDF/A-2b-dokument som sparas som en PDF-fil med namnet LoanArchive.pdf. (Se Konverterar dokument till PDF/A-dokument.)

/*
 * This Java Quick Start uses the SOAP mode and contains the following JAR files
 * in the class path:
 * 1. adobe-docconverter-client.jar
 * 2. adobe-livecycle-client.jar
 * 3. adobe-usermanager-client.jar
 *
 * These JAR files are in the following path:
 * <install directory>/Adobe/Adobe_Experience_Manager_forms/sdk/client-libs/common
 *
 * <install directory>/Adobe/Adobe_Experience_Manager_forms/sdk/client-libs/jboss
 *
 * <install directory>/Adobe/Adobe_Experience_Manager_forms/jboss/bin/client
 *
 * If you want to invoke a remote AEM Forms instance and there is a
 * firewall between the client application and AEM Forms, then it is
 * recommended that you use the SOAP mode. When using the SOAP mode,
 * you have to include additional JAR files in the following
 * path
 * <install directory>/Adobe/Adobe_Experience_Manager_forms/sdk/client-libs/thirdparty
 *
 * For information about the SOAP
 * mode and the additional JAR files that need to be included,
 * see "Setting connection properties" in Programming
 * with AEM Forms
 *
 * For complete details about the location of the AEM Forms JAR files,
 * see "Including AEM Forms library files" in Programming
 * with AEM Forms
 */
import java.util.*;
import java.io.File;
import java.io.FileInputStream;
import com.adobe.idp.Document;
import com.adobe.idp.dsc.clientsdk.ServiceClientFactory;
import com.adobe.idp.dsc.clientsdk.ServiceClientFactoryProperties;
import com.adobe.livecycle.docconverter.client.DocConverterServiceClient;
import com.adobe.livecycle.docconverter.client.PDFAConversionOptionSpec;
import com.adobe.livecycle.docconverter.client.PDFAConversionResult;
import com.adobe.livecycle.docconverter.client.PDFAConversionOptionSpec.Compliance;

public class CreatePDFADocument {

  public static void main(String[] args) {
  try{
    //Set connection properties required to invoke AEM Forms
    Properties connectionProps = new Properties();
    connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_DEFAULT_SOAP_ENDPOINT, "https://'[server]:[port]'");
    connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_TRANSPORT_PROTOCOL,ServiceClientFactoryProperties.DSC_SOAP_PROTOCOL);
    connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_SERVER_TYPE, "JBoss");
    connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_CREDENTIAL_USERNAME, "administrator");
    connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_CREDENTIAL_PASSWORD, "password");

    //Create a ServiceClientFactory instance
    ServiceClientFactory myFactory = ServiceClientFactory.createInstance(connectionProps);

    //Create a DocConverterServiceClient object
    DocConverterServiceClient docConverter = new DocConverterServiceClient(myFactory);

    //Reference a PDF document to convert to a PDF/A document
    FileInputStream myPDF = new FileInputStream("C:\\Adobe\\Loan.pdf");
    Document inDoc = new Document(myPDF);

    //Create a PDFAConversionOptionSpec object and set
    //tracking information
    PDFAConversionOptionSpec spec = new PDFAConversionOptionSpec();
    spec.setLogLevel("FINE");
    spec.setCompliance(Compliance.PDFA_2B);

    //Convert the PDF document to a PDF/A document
    PDFAConversionResult result = docConverter.toPDFA(inDoc,spec);

    //Save the PDF/A file
    Document pdfADoc= result.getPDFADocument();
    File pdfAFile = new File("C:\\Adobe\\LoanArchive.pdf");
    pdfADoc.copyToFile(pdfAFile);
  }catch (Exception e) {
    e.printStackTrace();
  }
 }
}

Snabbstart (SOAP läge): Sanera PDF-dokument quick-start-soap-mode-sanitizing-pdf-documents

I följande Java-kodexempel rensas ett PDF-dokument med namnet Loan.pdf.

/*
 * This Java Quick Start uses the SOAP mode and contains the following JAR files
 * in the class path:
 * 1. adobe-docconverter-client.jar
 * 2. adobe-livecycle-client.jar
 * 3. adobe-usermanager-client.jar
 *
 * These JAR files are in the following path:
 * <install directory>/Adobe/Adobe_Experience_Manager_forms/sdk/client-libs/common
 *
 * <install directory>/Adobe/Adobe_Experience_Manager_forms/sdk/client-libs/jboss
 *
 * <install directory>/Adobe/Adobe_Experience_Manager_forms/jboss/bin/client
 *
 * If you want to invoke a remote AEM Forms instance and there is a
 * firewall between the client application and AEM Forms, then it is
 * recommended that you use the SOAP mode. When using the SOAP mode,
 * you have to include additional JAR files in the following
 * path
 * <install directory>/Adobe/Adobe_Experience_Manager_forms/sdk/client-libs/thirdparty
 *
 * For information about the SOAP
 * mode and the additional JAR files that need to be included,
 * see "Setting connection properties" in Programming
 * with AEM Forms
 *
 * For complete details about the location of the AEM Forms JAR files,
 * see "Including AEM Forms library files" in Programming
 * with AEM Forms
 */
import java.io.File;
import java.io.FileInputStream;
import java.util.Properties;
import com.adobe.idp.Document;
import com.adobe.idp.dsc.clientsdk.ServiceClientFactory;
import com.adobe.idp.dsc.clientsdk.ServiceClientFactoryProperties;
import com.adobe.livecycle.pdfutility.client.PDFUtilityServiceClient;
import com.adobe.livecycle.pdfutility.client.SanitizationResult;
public class Sanitization {
  public static void main (String[] args){

    try {
      //Set connection properties required to invoke AEM Forms
      Properties connectionProps = new Properties();
      connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_DEFAULT_SOAP_ENDPOINT, "https://'[server]:[port]'");
      connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_TRANSPORT_PROTOCOL,ServiceClientFactoryProperties.DSC_SOAP_PROTOCOL);
      connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_SERVER_TYPE, "JBoss");
      connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_CREDENTIAL_USERNAME, "administrator");
      connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_CREDENTIAL_PASSWORD, "password");

     //Create a ServiceClientFactory instance
      ServiceClientFactory myFactory = ServiceClientFactory.createInstance(connectionProps);

     //Create a PDFUtilityServiceClient object
      PDFUtilityServiceClient pdfutility = new PDFUtilityServiceClient(myFactory);

     //Reference a PDF document to Sanitize
      FileInputStream myPDF;
      myPDF = new FileInputStream("C://loan.pdf");
      Document inDoc = new Document(myPDF);

      //Sanitize the document.
      SanitizationResult result = pdfutility.sanitize(inDoc);

      //Save the Sanitized document
      if(result.isSanitizationSuccessful()){
        Document pdfADoc= result.getDocument();
        File pdfAFile = new File("C://annotations_sanitized.pdf");
        pdfADoc.copyToFile(pdfAFile);
      }
    } catch (Exception e) {
      e.printStackTrace();
    }

  }
}
recommendation-more-help
19ffd973-7af2-44d0-84b5-d547b0dffee2