Snabbstart för Java API för Output Service (SOAP) output-service-java-api-quick-start-soap

Java API Quick Start (SOAP) är tillgängligt för utdatatjänsten.

Snabbstart (SOAP-läge): Skapa ett PDF-dokument med Java API

Snabbstart (SOAP-läge): Skapa ett PDF-dokument baserat på en XDP-programfil med Java API

Snabbstart (SOAP-läge): Skapa ett PDF/A-dokument med Java API

Snabbstart (SOAP-läge): skicka dokument till utdatatjänsten med Java API

Snabbstart (SOAP-läge): skicka ett dokument i AEM Forms-databasen till utdatatjänsten med Java API

Snabbstart (SOAP-läge): Skapa ett PDF-dokument baserat på fragment med Java API

Snabbstart (SOAP-läge): Skriva ut till en fil med Java API

Snabbstart (SOAP-läge): Skicka en utskriftsström till en nätverksskrivare med Java API

Snabbstart (SOAP-läge): Skapa flera PDF-filer med Java API

Snabbstart (SOAP-läge): Skapa sökregler med Java API

Snabbstart (SOAP-läge): Omforma ett PDF-dokument med Java API

AEM Forms-åtgärder kan utföras med AEM Forms starkt typbestämda API och anslutningsläget bör anges till SOAP.

NOTE
Snabbstart i programmering med AEM formulär baseras på operativsystemet Forms Server. Om du använder ett annat operativsystem, till exempel UNIX, ska du ersätta Windows-specifika sökvägar med sökvägar som stöds av det aktuella operativsystemet. På samma sätt måste du ange giltiga anslutningsegenskaper om du använder en annan J2EE-programserver. Se Ange anslutningsegenskaper.

Snabbstart (SOAP-läge): Skapa ett PDF-dokument med Java API quick-start-soap-mode-creating-a-pdf-document-using-the-java-api

I följande Java-kodexempel skapas ett PDF-dokument med namnet Loan.pdf. Det här PDF-dokumentet är baserat på en formulärdesign med namnet Loan.xdp och en XML-datafil med namnet Loan.xml. The Loan.pdf skrivs till mappen C:\Adobe på J2EE-programservern som är värd för AEM Forms, inte klientdatorn. (Se Skapa PDF-dokument.)

 /*
   * This Java Quick Start uses the SOAP mode and contains the following JAR files
   * in the class path:
   * 1. adobe-output-client.jar
   * 2. adobe-livecycle-client.jar
   * 3. adobe-usermanager-client.jar
   * 4. activation.jar (required for SOAP mode)
   * 5. axis.jar (required for SOAP mode)
   * 6. commons-codec-1.3.jar (required for SOAP mode)
   * 7. commons-collections-3.2.jar (required for SOAP mode)
   * 8. commons-discovery.jar (required for SOAP mode)
   * 9. commons-logging.jar (required for SOAP mode)
   * 10. dom3-xml-apis-2.5.0.jar (required for SOAP mode)
   * 11. jaxen-1.1-beta-9.jar (required for SOAP mode)
   * 12. jaxrpc.jar (required for SOAP mode)
   * 13. log4j.jar (required for SOAP mode)
   * 14. mail.jar (required for SOAP mode)
   * 15. saaj.jar (required for SOAP mode)
   * 16. wsdl4j.jar (required for SOAP mode)
   * 17. xalan.jar (required for SOAP mode)
   * 18. xbean.jar (required for SOAP mode)
   * 19. xercesImpl.jar (required for SOAP mode)
   *
   * The JBoss files must be kept in the jboss\client folder. You can copy the client folder to
   * your local development environment and then include the 3 JBoss JAR files in your class path
   *
   * These JAR files are in the following path:
   * <install directory>/sdk/client-libs/common
   *
   *
   * <install directory>/jboss/bin/client
   *
   * If you want to invoke a remote Forms Server instance and there is a
   * firewall between the client application and the server, then it is
   * recommended that you use the SOAP mode. When using the SOAP mode,
   * you have to include additional JAR files in the following
   * path
   * <install directory>/sdk/client-libs/thirdparty
   *
   * For information about the SOAP
   * mode and the additional JAR files that need to be included,
   * see "Setting connection properties" in Programming
   * with AEM Forms
   *
   * For complete details about the location of the AEM Forms JAR files,
   * see "Including AEM Forms Java library files" in Programming
   * with AEM Forms
   */
 import com.adobe.livecycle.output.client.*;
 import java.util.*;
 import java.io.File;
 import java.io.FileInputStream;
 import com.adobe.idp.Document;
 import com.adobe.idp.dsc.clientsdk.ServiceClientFactory;
 import com.adobe.idp.dsc.clientsdk.ServiceClientFactoryProperties;


 public class CreatePDFDocument {

   public static void main(String[] args) {

     try{
     //Set connection properties required to invoke AEM Forms
     Properties connectionProps = new Properties();
     connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_DEFAULT_SOAP_ENDPOINT, "https://'[server]:[port]'");
     connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_TRANSPORT_PROTOCOL,ServiceClientFactoryProperties.DSC_SOAP_PROTOCOL);
     connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_SERVER_TYPE, "JBoss");
     connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_CREDENTIAL_USERNAME, "administrator");
     connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_CREDENTIAL_PASSWORD, "password");

     //Create a ServiceClientFactory object
     ServiceClientFactory myFactory = ServiceClientFactory.createInstance(connectionProps);

     //Create an OutputClient object
     OutputClient outClient = new OutputClient(myFactory);

     //Reference form data
     FileInputStream fileInputStream = new FileInputStream("C:\\Adobe\Loan.xml");
     Document inXMData = new Document (fileInputStream);

     //Set PDF run-time options
     PDFOutputOptionsSpec outputOptions = new PDFOutputOptionsSpec();
     outputOptions.setFileURI("C:\\Adobe\Loan.pdf");

     //Set rendering run-time options
     RenderOptionsSpec pdfOptions = new RenderOptionsSpec();
     pdfOptions.setLinearizedPDF(true);
     pdfOptions.setAcrobatVersion(AcrobatVersion.Acrobat_9);

     //Create a PDF document
     OutputResult outputDocument = outClient.generatePDFOutput(
       TransformationFormat.PDF,
       "Loan.xdp",
       "C:\\Adobe",
       outputOptions,
       pdfOptions,
       inXMData
     );

     //Retrieve the results of the operation
     Document metaData = outputDocument.getStatusDoc();
     File myFile = new File("C:\\Adobe\Output.xml");
     metaData.copyToFile(myFile);
     }
     catch (Exception ee)
     {
       ee.printStackTrace();
     }
   }
 }

Snabbstart (SOAP-läge): Skapa ett PDF-dokument baserat på en XDP-programfil med Java API quick-start-soap-mode-creating-a-pdf-document-based-on-an-application-xdp-file-using-the-java-api

I följande Java-kodexempel skapas ett PDF-dokument med namnet Loan.pdf. Det här PDF-dokumentet är baserat på en formulärdesign med namnet Loan.xdp och en XML-datafil med namnet Loan.xml. XDP-filen distribueras som en del av ett AEM Forms-program med namnet Applications/FormsApplication. Observera att URI-sökvägen är repository:///Applications/FormsApplication/1.0/FormsFolder/. The Loan.pdf skrivs till mappen C:\Adobe på J2EE-programservern som är värd för AEM Forms, inte klientdatorn. (Se Skapa PDF-dokument.)

NOTE
Innan du kör den här snabbstarten måste du skapa ett AEM Forms-program med namnet Applications/FormsApplication. Skapa en mapp i programmet som heter FormsFolder och placera XDP-filen i mappen. Mer information finns i Skapa ett PDF-dokument.
 /*
   * This Java Quick Start uses the SOAP mode and contains the following JAR files
   * in the class path:
   * 1. adobe-output-client.jar
   * 2. adobe-livecycle-client.jar
   * 3. adobe-usermanager-client.jar
   * 4. activation.jar (required for SOAP mode)
   * 5. axis.jar (required for SOAP mode)
   * 6. commons-codec-1.3.jar (required for SOAP mode)
   * 7. commons-collections-3.2.jar (required for SOAP mode)
   * 8. commons-discovery.jar (required for SOAP mode)
   * 9. commons-logging.jar (required for SOAP mode)
   * 10. dom3-xml-apis-2.5.0.jar (required for SOAP mode)
   * 11. jaxen-1.1-beta-9.jar (required for SOAP mode)
   * 12. jaxrpc.jar (required for SOAP mode)
   * 13. log4j.jar (required for SOAP mode)
   * 14. mail.jar (required for SOAP mode)
   * 15. saaj.jar (required for SOAP mode)
   * 16. wsdl4j.jar (required for SOAP mode)
   * 17. xalan.jar (required for SOAP mode)
   * 18. xbean.jar (required for SOAP mode)
   * 19. xercesImpl.jar (required for SOAP mode)
   *
   * These JAR files are in the following path:
   * <install directory>/Adobe/adobe_experience_manager_forms/SDK/client-libs/common
   *
   * <install directory>/Adobe/adobe_experience_manager_forms/SDK/client-libs/jboss
   *
   * <install directory>/Adobe/adobe_experience_manager_forms/jboss/bin/client
   *
   * If you want to invoke a remote AEM Forms instance and there is a
   * firewall between the client application and AEM Forms, then it is
   * recommended that you use the SOAP mode. When using the SOAP mode,
   * you have to include additional JAR files in the following
   * path
   * <install directory>/Adobe/adobe_experience_manager_forms/SDK/client-libs/thirdparty
   *
   * For information about the SOAP
   * mode and the additional JAR files that need to be included,
   * see "Setting connection properties" in Programming
   * with AEM Forms
   *
   * For complete details about the location of the AEM Forms JAR files,
   * see "Including AEM Forms library files" in Programming
   * with AEM Forms
   */
 import com.adobe.livecycle.output.client.*;
 import java.util.*;
 import java.io.File;
 import java.io.FileInputStream;
 import com.adobe.idp.Document;
 import com.adobe.idp.dsc.clientsdk.ServiceClientFactory;
 import com.adobe.idp.dsc.clientsdk.ServiceClientFactoryProperties;


 public class CreatePDFDocumentFromLCApp {

   public static void main(String[] args) {

     try{
     //Set connection properties required to invoke AEM Forms
     Properties connectionProps = new Properties();
     connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_DEFAULT_SOAP_ENDPOINT, "https://'[server]:[port]'");
     connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_TRANSPORT_PROTOCOL,ServiceClientFactoryProperties.DSC_SOAP_PROTOCOL);
     connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_SERVER_TYPE, "JBoss");
     connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_CREDENTIAL_USERNAME, "administrator");
     connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_CREDENTIAL_PASSWORD, "password");

     //Create a ServiceClientFactory object
     ServiceClientFactory myFactory = ServiceClientFactory.createInstance(connectionProps);

     //Create an OutputClient object
     OutputClient outClient = new OutputClient(myFactory);

     //Reference form data
     FileInputStream fileInputStream = new FileInputStream("C:\\Adobe\Loan.xml");
     Document inXMData = new Document (fileInputStream);

     //Set PDF run-time options
     PDFOutputOptionsSpec outputOptions = new PDFOutputOptionsSpec();
     outputOptions.setFileURI("C:\\Adobe\Loan.pdf");

     //Set rendering run-time options
     RenderOptionsSpec pdfOptions = new RenderOptionsSpec();
     pdfOptions.setLinearizedPDF(true);
     pdfOptions.setAcrobatVersion(AcrobatVersion.Acrobat_9);

     //Create a PDF document -- reference an XDP file named Loan.xdp that is deployed as part of
     //a AEM Forms application named Applications/FormsApplication. The XDP file is located
     //in a folder named FormsFolder
     OutputResult outputDocument = outClient.generatePDFOutput(
       TransformationFormat.PDF,
       "Loan.xdp",
       "repository:///Applications/FormsApplication/1.0/FormsFolder/",
       outputOptions,
       pdfOptions,
       inXMData
     );

     //Retrieve the results of the operation
     Document metaData = outputDocument.getStatusDoc();
     File myFile = new File("C:\\Adobe\Output.xml");
     metaData.copyToFile(myFile);
     }
     catch (Exception ee)
     {
       ee.printStackTrace();
     }
   }
 }

Snabbstart (SOAP-läge): skicka ett dokument i databasen till utdatatjänsten med Java API quick-start-soap-mode-passing-a-document-located-in-the-repository-to-the-output-service-using-the-java-api

Följande Java-kod hämtar en XDP-fil från databasen och skickar den till utdatatjänsten i com.adobe.idp.Document -instans. XDP-filen distribueras som en del av ett AEM Forms-program med namnet Applications/FormsApplication. Observera att URI-sökvägen är repository:///Applications/FormsApplication/1.0/FormsFolder/.

NOTE
Databas-API:t används för att hämta XDP-filen från den här platsen. (Se Läser resurser.)

Lägg också märke till innehållets rotvärde repository:///Applications/FormsApplication/1.0/FormsFolder/ skickas till OutputClient objektets generatePDFOutput2 method (den andra parametern). Det här värdet skickas till utdatatjänsten för att informera utdatatjänsten om att säkerheten, t.ex. bilder, lagras på den här platsen.

NOTE
Du kan ställa in innehållets rotvärde på samma sätt när du anropar generatePrintedOutput2 -metod.

The Loan.pdf finns i mappen C:\Adobe på J2EE-programservern som är värd för AEM Forms. (Se Skicka dokument i databasen till utdatatjänsten.)

NOTE
Innan du kör den här snabbstarten måste du skapa ett AEM Forms-program med namnet Applications/FormsApplication. Skapa en mapp i programmet som heter FormsFolder och placera XDP-filen i mappen.
 /*
   * This Java Quick Start uses the SOAP mode and contains the following JAR files
   * in the class path:
   * 1. adobe-output-client.jar
   * 2. adobe-repository-client.jar
   * 3. adobe-livecycle-client.jar
   * 4. adobe-usermanager-client.jar
   *
   * The JBoss files must be kept in the jboss\client folder. You can copy the client folder to
   * your local development environment and then include the 3 JBoss JAR files in your class path
   *
   * These JAR files are in the following path:
   * <install directory>/sdk/client-libs/common
   *
   *
   * <install directory>/jboss/bin/client
   *
   * If you want to invoke a remote Forms Server instance and there is a
   * firewall between the client application and the server, then it is
   * recommended that you use the SOAP mode. When using the SOAP mode,
   * you have to include additional JAR files in the following
   * path
   * <install directory>/sdk/client-libs/thirdparty
   *
   * For information about the SOAP
   * mode and the additional JAR files that need to be included,
   * see "Setting connection properties" in Programming
   * with AEM Forms
   *
   * For complete details about the location of the AEM Forms JAR files,
   * see "Including AEM Forms Java library files" in Programming
   * with AEM Forms
   */
 import com.adobe.livecycle.output.client.*;
 import com.adobe.repository.bindings.dsc.client.ResourceRepositoryClient;

 import java.util.*;
 import java.io.File;
 import java.io.FileInputStream;
 import com.adobe.idp.Document;
 import com.adobe.idp.dsc.clientsdk.ServiceClientFactory;
 import com.adobe.idp.dsc.clientsdk.ServiceClientFactoryProperties;


 public class CreatePDFFFromRepository {

   public static void main(String[] args) {

     try{
     //Set connection properties required to invoke AEM Forms
     Properties connectionProps = new Properties();
     connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_DEFAULT_SOAP_ENDPOINT, "https://'[server]:[port]'");
     connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_TRANSPORT_PROTOCOL,ServiceClientFactoryProperties.DSC_SOAP_PROTOCOL);
     connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_SERVER_TYPE, "JBoss");
     connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_CREDENTIAL_USERNAME, "administrator");
     connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_CREDENTIAL_PASSWORD, "password");

     //Create a ServiceClientFactory object
     ServiceClientFactory myFactory = ServiceClientFactory.createInstance(connectionProps);

     //Create an OutputClient object
     OutputClient outClient = new OutputClient(myFactory);

     //Reference form data
     FileInputStream fileInputStream = new FileInputStream("C:\\Adobe\Loan.xml");
     Document inXMData = new Document (fileInputStream);

     //Set PDF run-time options
     PDFOutputOptionsSpec outputOptions = new PDFOutputOptionsSpec();
     outputOptions.setFileURI("C:\\Adobe\Loan.pdf"); // this PDF form is saved on the server

     //Get the form design from the AEM Forms Repository
     Document formDesign = GetFormDesign(myFactory);

     //Set rendering run-time options
     RenderOptionsSpec pdfOptions = new RenderOptionsSpec();
     pdfOptions.setLinearizedPDF(true);
     pdfOptions.setAcrobatVersion(AcrobatVersion.Acrobat_9);

     //Create a non-interactive PDF document
     OutputResult outputDocument = outClient.generatePDFOutput2(
       TransformationFormat.PDF,
       "repository:///Applications/FormsApplication/1.0/FormsFolder/",
       formDesign,
       outputOptions,
       pdfOptions,
       inXMData
     );

     //Save the non-interactive PDF form as a PDF file on the client computer
     Document pdfForm = outputDocument.getGeneratedDoc();
     File myFile = new File("C:\\Adobe\Loan.pdf");
     pdfForm.copyToFile(myFile);
     }
     catch (Exception ee)
     {
       ee.printStackTrace();
     }
   }

   // Retrieve the form design from the following Repository path:
   // /Applications/FormsApplication/1.0/FormsFolder/Loan.xdp
   private static Document GetFormDesign(ServiceClientFactory myFactory)
   {
   try{

     // Create a ResourceRepositoryClient object using the service client factory
     ResourceRepositoryClient repositoryClient = new ResourceRepositoryClient(myFactory);

     // Specify the path in the Repository to Loan.xdp
     String resourceUri = "/Applications/FormsApplication/1.0/FormsFolder/Loan.xdp";

     // Retrieve the XDP file
     Document doc = repositoryClient.readResourceContent(resourceUri);

       //Return the Document instance
       return doc;
      }

     catch(Exception e)
     {
       e.printStackTrace();
     }
     return null;
   }
 }

Snabbstart (SOAP-läge): Skapa ett PDF-dokument med Java API quick_start_soap_mode_creating_a_pdf_document_using_the_java_api-1

I följande Java-kodexempel skapas ett PDF-dokument med namnet Loan.pdf. Det här PDF-dokumentet är baserat på en formulärdesign med namnet Loan.xdp och en XML-datafil med namnet Loan.xml. The Loan.pdf skrivs till mappen C:\Adobe på J2EE-programservern som är värd för AEM Forms, inte klientdatorn. (Se Skapa PDF-dokument.)

 /*
   * This Java Quick Start uses the SOAP mode and contains the following JAR files
   * in the class path:
   * 1. adobe-output-client.jar
   * 2. adobe-livecycle-client.jar
   * 3. adobe-usermanager-client.jar
   * 4. activation.jar (required for SOAP mode)
   * 5. axis.jar (required for SOAP mode)
   * 6. commons-codec-1.3.jar (required for SOAP mode)
   * 7. commons-collections-3.2.jar (required for SOAP mode)
   * 8. commons-discovery.jar (required for SOAP mode)
   * 9. commons-logging.jar (required for SOAP mode)
   * 10. dom3-xml-apis-2.5.0.jar (required for SOAP mode)
   * 11. jaxen-1.1-beta-9.jar (required for SOAP mode)
   * 12. jaxrpc.jar (required for SOAP mode)
   * 13. log4j.jar (required for SOAP mode)
   * 14. mail.jar (required for SOAP mode)
   * 15. saaj.jar (required for SOAP mode)
   * 16. wsdl4j.jar (required for SOAP mode)
   * 17. xalan.jar (required for SOAP mode)
   * 18. xbean.jar (required for SOAP mode)
   * 19. xercesImpl.jar (required for SOAP mode)
   *
   * These JAR files are in the following path:
   * <install directory>/sdk/client-libs/common
   *
   *
   * <install directory>/jboss/bin/client
   *
   * SOAP required JAR files are in the following path:
   * <install directory>/sdk/client-libs/thirdparty
   *
   * If you want to invoke a remote Forms Server instance and there is a
   * firewall between the client application and the server, then it is
   * recommended that you use the SOAP mode. When using the SOAP mode,
   * you have to include these additional JAR files
   *
   * For information about the SOAP
   * mode, see "Setting connection properties" in Programming
   * with AEM Forms
   */
 import com.adobe.livecycle.output.client.*;
 import java.util.*;
 import java.io.File;
 import java.io.FileInputStream;
 import com.adobe.idp.Document;
 import com.adobe.idp.dsc.clientsdk.ServiceClientFactory;
 import com.adobe.idp.dsc.clientsdk.ServiceClientFactoryProperties;


 public class CreatePDFDocumentSOAP {

   public static void main(String[] args) {

   try{
     //Set connection properties required to invoke AEM Forms using SOAP mode
     Properties connectionProps = new Properties();
     connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_DEFAULT_SOAP_ENDPOINT, "https://'[server]:[port]'");
     connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_TRANSPORT_PROTOCOL,ServiceClientFactoryProperties.DSC_SOAP_PROTOCOL);
     connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_SERVER_TYPE, "JBoss");
     connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_CREDENTIAL_USERNAME, "administrator");
     connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_CREDENTIAL_PASSWORD, "password");

     //Create a ServiceClientFactory object
     ServiceClientFactory myFactory = ServiceClientFactory.createInstance(connectionProps);

     //Create an OutputClient object
     OutputClient outClient = new OutputClient(myFactory);

     //Reference form data
     FileInputStream fileInputStream = new FileInputStream("C:\\Adobe\Loan.xml");
     Document inXMData = new Document (fileInputStream);

     //Set PDF run-time options
     PDFOutputOptionsSpec outputOptions = new PDFOutputOptionsSpec();
     outputOptions.setFileURI("C:\\Adobe\Loan.pdf");

     //Set rendering run-time options
     RenderOptionsSpec pdfOptions = new RenderOptionsSpec();
     pdfOptions.setLinearizedPDF(true);
     pdfOptions.setAcrobatVersion(AcrobatVersion.Acrobat_9);

     //Create a PDF document
     OutputResult outputDocument = outClient.generatePDFOutput(
       TransformationFormat.PDF,
       "Loan.xdp",
       "C:\\Adobe",
       outputOptions,
       pdfOptions,
       inXMData
     );

     //Retrieve the results of the operation
     Document metaData = outputDocument.getStatusDoc();
     File myFile = new File("C:\\Adobe\Output.xml");
     metaData.copyToFile(myFile);
     }
     catch (Exception ee)
     {
       ee.printStackTrace();
     }
   }
 }

Snabbstart (SOAP-läge): Skapa ett PDF/A-dokument med Java API quick-start-soap-mode-creating-a-pdf-a-document-using-the-java-api

I följande Java-kodexempel skapas ett PDF/A-dokument med namnet LoanArchive.pdf. Det här PDF-dokumentet är baserat på en formulärdesign med namnet Loan.xdp och en XML-datafil med namnet Loan.xml. The LoanArchive.pdf skrivs till mappen C:\Adobe på J2EE-programservern som är värd för AEM Forms, inte klientdatorn. (Se Skapa PDF/A-dokument.)

 /*
   * This Java Quick Start uses the SOAP mode and contains the following JAR files
   * in the class path:
   * 1. adobe-output-client.jar
   * 2. adobe-livecycle-client.jar
   * 3. adobe-usermanager-client.jar
   * 4. activation.jar (required for SOAP mode)
   * 5. axis.jar (required for SOAP mode)
   * 6. commons-codec-1.3.jar (required for SOAP mode)
   * 7. commons-collections-3.2.jar (required for SOAP mode)
   * 8. commons-discovery.jar (required for SOAP mode)
   * 9. commons-logging.jar (required for SOAP mode)
   * 10. dom3-xml-apis-2.5.0.jar (required for SOAP mode)
   * 11. jaxen-1.1-beta-9.jar (required for SOAP mode)
   * 12. jaxrpc.jar (required for SOAP mode)
   * 13. log4j.jar (required for SOAP mode)
   * 14. mail.jar (required for SOAP mode)
   * 15. saaj.jar (required for SOAP mode)
   * 16. wsdl4j.jar (required for SOAP mode)
   * 17. xalan.jar (required for SOAP mode)
   * 18. xbean.jar (required for SOAP mode)
   * 19. xercesImpl.jar (required for SOAP mode)
   *
   * The JBoss files must be kept in the jboss\client folder. You can copy the client folder to
   * your local development environment and then include the 3 JBoss JAR files in your class path
   *
   * These JAR files are in the following path:
   * <install directory>/sdk/client-libs/common
   *
   *
   * <install directory>/jboss/bin/client
   *
   * If you want to invoke a remote Forms Server instance and there is a
   * firewall between the client application and the server, then it is
   * recommended that you use the SOAP mode. When using the SOAP mode,
   * you have to include additional JAR files in the following
   * path
   * <install directory>/sdk/client-libs/thirdparty
   *
   * For information about the SOAP
   * mode and the additional JAR files that need to be included,
   * see "Setting connection properties" in Programming
   * with AEM Forms
   *
   * For complete details about the location of the AEM Forms JAR files,
   * see "Including AEM Forms Java library files" in Programming
   * with AEM Forms
   */
 import com.adobe.livecycle.output.client.*;
 import java.util.*;
 import java.io.File;
 import java.io.FileInputStream;
 import com.adobe.idp.Document;
 import com.adobe.idp.dsc.clientsdk.ServiceClientFactory;
 import com.adobe.idp.dsc.clientsdk.ServiceClientFactoryProperties;

 public class CreatePDFADocument {

   public static void main(String[] args) {

   try{
     //Set connection properties required to invoke AEM Forms
     Properties connectionProps = new Properties();
     connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_DEFAULT_SOAP_ENDPOINT, "https://'[server]:[port]'");
     connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_TRANSPORT_PROTOCOL,ServiceClientFactoryProperties.DSC_SOAP_PROTOCOL);
     connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_SERVER_TYPE, "JBoss");
     connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_CREDENTIAL_USERNAME, "administrator");
     connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_CREDENTIAL_PASSWORD, "password");

     //Create a ServiceClientFactory object
     ServiceClientFactory myFactory = ServiceClientFactory.createInstance(connectionProps);

     //Create an OutputClient object
     OutputClient outClient = new OutputClient(myFactory);

     //Reference an XML data source to merge with the form design
     FileInputStream fileInputStream = new FileInputStream("C:\\Adobe\Loan.xml");
     Document inXMData = new Document (fileInputStream);

     //Set PDF run-time options
     PDFOutputOptionsSpec outputOptions = new PDFOutputOptionsSpec();
     outputOptions.setFileURI("C:\\Adobe\LoanArchive.pdf");

     //Set rendering run-time options
     RenderOptionsSpec pdfAOptions = new RenderOptionsSpec();
     pdfAOptions.setPDFAConformance(PDFAConformance.A);
     pdfAOptions.setPDFARevisionNumber(PDFARevisionNumber.Revision_1);


     //Create a PDF/A document
     OutputResult outputDocument = outClient.generatePDFOutput(
       TransformationFormat.PDFA,
       "Loan.xdp",
       "C:\\Adobe",
       outputOptions,
       pdfAOptions,
       inXMData
     );

     //Write the results of the operation to OutputLog.xml
     Document resultData = outputDocument.getStatusDoc();
     File myFile = new File("C:\\Adobe\OutputLog.xml");
     resultData.copyToFile(myFile);

     }catch (Exception ee)
     {
       ee.printStackTrace();
     }
   }
 }

Snabbstart (SOAP-läge): skicka dokument till utdatatjänsten med Java API quick-start-soap-mode-passing-documents-to-the-output-service-using-the-java-api

Följande Java-snabbstart hämtar filen Loan.xdp från innehållstjänster. Den här XDP-filen finns i space /Company Home/Form Designs. XDP-filen returneras i en com.adobe.idp.Document -instans. The com.adobe.idp.Document -instansen skickas till utdatatjänsten. Det icke-interaktiva formuläret sparas som en PDF-fil med namnet *Loan.pdf *på klientdatorn. Eftersom Arkiv-URI är inställt sparas även filen *Loan.pdf *i PDF på J2EE-programservern som är värd för AEM Forms. (Se Skicka dokument i Content Services ES2 till Output Service.)

 /*
   * This Java Quick Start uses the SOAP mode and contains the following JAR files
   * in the class path:
   * 1. adobe-output-client.jar
   * 2. adobe-contentservices-client.jar
   * 3. adobe-livecycle-client.jar
   * 4. adobe-usermanager-client.jar
   *
   * The JBoss files must be kept in the jboss\client folder. You can copy the client folder to
   * your local development environment and then include the 3 JBoss JAR files in your class path
   *
   * These JAR files are in the following path:
   * <install directory>/sdk/client-libs/common
   *
   *
   * <install directory>/jboss/bin/client
   *
   * If you want to invoke a remote Forms Server instance and there is a
   * firewall between the client application and the server, then it is
   * recommended that you use the SOAP mode. When using the SOAP mode,
   * you have to include additional JAR files in the following
   * path
   * <install directory>/sdk/client-libs/thirdparty
   *
   * For information about the SOAP
   * mode and the additional JAR files that need to be included,
   * see "Setting connection properties" in Programming
   * with AEM Forms
   *
   * For complete details about the location of the AEM Forms JAR files,
   * see "Including AEM Forms Java library files" in Programming
   * with AEM Forms
   */
 import com.adobe.livecycle.contentservices.client.CRCResult;
 import com.adobe.livecycle.contentservices.client.impl.DocumentManagementServiceClientImpl;
 import com.adobe.livecycle.output.client.*;

 import java.util.*;
 import java.io.File;
 import java.io.FileInputStream;
 import com.adobe.idp.Document;
 import com.adobe.idp.dsc.clientsdk.ServiceClientFactory;
 import com.adobe.idp.dsc.clientsdk.ServiceClientFactoryProperties;


 public class CreatePDFFFromContentServices {

   public static void main(String[] args) {

     try{
     //Set connection properties required to invoke AEM Forms
     Properties connectionProps = new Properties();
     connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_DEFAULT_SOAP_ENDPOINT, "https://'[server]:[port]'");
     connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_TRANSPORT_PROTOCOL,ServiceClientFactoryProperties.DSC_SOAP_PROTOCOL);
     connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_SERVER_TYPE, "JBoss");
     connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_CREDENTIAL_USERNAME, "administrator");
     connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_CREDENTIAL_PASSWORD, "password");

     //Create a ServiceClientFactory object
     ServiceClientFactory myFactory = ServiceClientFactory.createInstance(connectionProps);

     //Create an OutputClient object
     OutputClient outClient = new OutputClient(myFactory);

     //Reference form data
     FileInputStream fileInputStream = new FileInputStream("C:\\Adobe\Loan.xml");
     Document inXMData = new Document (fileInputStream);

     //Set PDF run-time options
     PDFOutputOptionsSpec outputOptions = new PDFOutputOptionsSpec();
     outputOptions.setFileURI("C:\\Adobe\Loan.pdf"); // this PDF form is saved on the server

     //Get the form design from Content Services
     Document formDesign = GetFormDesign(myFactory);

     //Set rendering run-time options
     RenderOptionsSpec pdfOptions = new RenderOptionsSpec();
     pdfOptions.setLinearizedPDF(true);
     pdfOptions.setAcrobatVersion(AcrobatVersion.Acrobat_9);

     //Create a non-interactive PDF document
     OutputResult outputDocument = outClient.generatePDFOutput2(
       TransformationFormat.PDF,
       "C:\\Adobe",
       formDesign,
       outputOptions,
       pdfOptions,
       inXMData
     );

     //Save the non-interactive PDF form as a PDF file on the client computer
     Document pdfForm = outputDocument.getGeneratedDoc();
     File myFile = new File("C:\\Adobe\Loan.pdf");
     pdfForm.copyToFile(myFile);
     }
     catch (Exception ee)
     {
       ee.printStackTrace();
     }
   }

   //Retrieve the form design from Content Services ES2
   private static Document GetFormDesign(ServiceClientFactory myFactory)
   {
     try{

     //Create a DocumentManagementServiceClientImpl object
     DocumentManagementServiceClientImpl  docManager = new DocumentManagementServiceClientImpl(myFactory);

     //Specify the name of the store and the content to retrieve
       String storeName = "SpacesStore";
       String nodeName = "/Company Home/Form Designs/Loan.xdp";

       //Retrieve /Company Home/Form Designs/Loan.xdp
       CRCResult content = docManager.retrieveContent(
            storeName,
            nodeName,
            "");

       //Return the Document instance
       Document doc =content.getDocument();
       return doc;
      }

     catch(Exception e)
     {
       e.printStackTrace();
     }
     return null;
   }
 }

Snabbstart (SOAP-läge): Skapa ett PDF-dokument baserat på fragment med Java API quick-start-soap-mode-creating-a-pdf-document-based-on-fragments-using-the-java-api

I följande Java-kodexempel skapas ett PDF-dokument som är baserat på en formulärdesign som har monterats av Assembler-tjänsten. Med Assembler-tjänsten samlas fragment i flera XDP-filer in i en enda formulärdesign. Programlogik som anropar Assembler-tjänsten finns i en användardefinierad metod med namnet GetFormDesign. Det icke-interaktiva formuläret sparas som en PDF-fil med namnet *Loan.pdf *på klientdatorn. (Se Skapa PDF-dokument med fragment.)

 /*
   * This Java Quick Start uses the SOAP mode and contains the following JAR files
   * in the class path:
   * 1. adobe-output-client.jar
   * 2. adobe-livecycle-client.jar
   * 3. adobe-usermanager-client.jar
   * 4. activation.jar (required for SOAP mode)
   * 5. axis.jar (required for SOAP mode)
   * 6. commons-codec-1.3.jar (required for SOAP mode)
   * 7. commons-collections-3.2.jar (required for SOAP mode)
   * 8. commons-discovery.jar (required for SOAP mode)
   * 9. commons-logging.jar (required for SOAP mode)
   * 10. dom3-xml-apis-2.5.0.jar (required for SOAP mode)
   * 11. jaxen-1.1-beta-9.jar (required for SOAP mode)
   * 12. jaxrpc.jar (required for SOAP mode)
   * 13. log4j.jar (required for SOAP mode)
   * 14. mail.jar (required for SOAP mode)
   * 15. saaj.jar (required for SOAP mode)
   * 16. wsdl4j.jar (required for SOAP mode)
   * 17. xalan.jar (required for SOAP mode)
   * 18. xbean.jar (required for SOAP mode)
   * 19. xercesImpl.jar (required for SOAP mode)
   * 20. adobe-assembler-client.jar
   *
   * The JBoss files must be kept in the jboss\client folder. You can copy the client folder to
   * your local development environment and then include the 3 JBoss JAR files in your class path
   *
   * These JAR files are in the following path:
   * <install directory>/sdk/client-libs/common
   *
   *
   * <install directory>/jboss/bin/client
   *
   * If you want to invoke a remote Forms Server instance and there is a
   * firewall between the client application and the server, then it is
   * recommended that you use the SOAP mode. When using the SOAP mode,
   * you have to include additional JAR files in the following
   * path
   * <install directory>/sdk/client-libs/thirdparty
   *
   * For information about the SOAP
   * mode and the additional JAR files that need to be included,
   * see "Setting connection properties" in Programming
   * with AEM Forms
   *
   * For complete details about the location of the AEM Forms JAR files,
   * see "Including AEM Forms Java library files" in Programming
   * with AEM Forms
   *
   * This is the DDX file is used to assemble multiple XDP documents:
   * <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
   * <DDX xmlns="https://ns.adobe.com/DDX/1.0/">
   * <XDP result="tuc018result.xdp">
   * <XDP source="tuc018_template_flowed.xdp">
   * <XDPContent insertionPoint="ddx_fragment" source="tuc018_contact.xdp" fragment="subPatientContact" required="false"/>
   * <XDPContent insertionPoint="ddx_fragment" source="tuc018_patient.xdp" fragment="subPatientPhysical" required="false"/>
   * <XDPContent insertionPoint="ddx_fragment" source="tuc018_patient.xdp" fragment="subPatientHealth" required="false"/>
   * </XDP>
   * </XDP>
   * </DDX>
   */
 import com.adobe.livecycle.assembler.client.AssemblerOptionSpec;
 import com.adobe.livecycle.assembler.client.AssemblerResult;
 import com.adobe.livecycle.assembler.client.AssemblerServiceClient;
 import com.adobe.livecycle.output.client.*;

 import java.util.*;
 import java.io.File;
 import java.io.FileInputStream;
 import com.adobe.idp.Document;
 import com.adobe.idp.dsc.clientsdk.ServiceClientFactory;
 import com.adobe.idp.dsc.clientsdk.ServiceClientFactoryProperties;


 public class CreatePDFFromFragments {

   public static void main(String[] args) {

     try{
       //Set connection properties required to invoke AEM Forms
       Properties connectionProps = new Properties();
       connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_DEFAULT_SOAP_ENDPOINT, "https://'[server]:[port]'");
       connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_TRANSPORT_PROTOCOL,ServiceClientFactoryProperties.DSC_SOAP_PROTOCOL);
       connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_SERVER_TYPE, "JBoss");
       connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_CREDENTIAL_USERNAME, "administrator");
       connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_CREDENTIAL_PASSWORD, "password");

       //Create a ServiceClientFactory object
       ServiceClientFactory myFactory = ServiceClientFactory.createInstance(connectionProps);

       //Create an OutputClient object
       OutputClient outClient = new OutputClient(myFactory);

       //Reference form data
       FileInputStream fileInputStream = new FileInputStream("C:\\Adobe\Loan.xml");
       Document inXMData = new Document (fileInputStream);

       //Set PDF run-time options
       PDFOutputOptionsSpec outputOptions = new PDFOutputOptionsSpec();
       outputOptions.setFileURI("C:\\Adobe\Loan.pdf"); // this PDF form is saved on the server

       //Get the form design from Assembler service
       Document formDesign = GetFormDesign(myFactory);

       //Set rendering run-time options
       RenderOptionsSpec pdfOptions = new RenderOptionsSpec();
       pdfOptions.setLinearizedPDF(true);
       pdfOptions.setAcrobatVersion(AcrobatVersion.Acrobat_9);

       //Create a non-interactive PDF document
       OutputResult outputDocument = outClient.generatePDFOutput2(
         TransformationFormat.PDF,
         "C:\\Adobe",
         formDesign,
         outputOptions,
         pdfOptions,
         inXMData
       );

       //Save the non-interactive PDF form as a PDF file on the client computer
       Document pdfForm = outputDocument.getGeneratedDoc();
       File myFile = new File("C:\\Adobe\Loan.pdf");
       pdfForm.copyToFile(myFile);
       }
       catch (Exception ee)
       {
         ee.printStackTrace();
       }
     }

     //Retrieve the form design from Assembler service
     private static Document GetFormDesign(ServiceClientFactory myFactory)
     {
       try{

         //Create an AssemblerServiceClient object
         AssemblerServiceClient assemblerClient = new AssemblerServiceClient(myFactory);

         //Create a FileInputStream object based on an existing DDX file
         FileInputStream myDDXFile = new FileInputStream("C:\\Adobe\fragmentDDX.xml");

         //Create a Document object based on the DDX file
         Document myDDX = new Document(myDDXFile);

         //Create a Map object to store the input XDP files
         Map inputs = new HashMap();
         FileInputStream inSource = new FileInputStream("C:\\Adobe\tuc018_template_flowed.xdp");
         FileInputStream inFragment1 = new FileInputStream("C:\\Adobe\tuc018_contact.xdp");
         FileInputStream inFragment2 = new FileInputStream("C:\\Adobe\tuc018_patient.xdp");

         //Create a Document object
         Document myMapSource = new Document(inSource);

         //Create a Document object
         Document inFragment1Doc = new Document(inFragment1);

         //Create a Document object
         Document inFragment2Doc = new Document(inFragment2);

         //Place all the XDP files into the MAP
         inputs.put("tuc018_template_flowed.xdp",myMapSource);
         inputs.put("tuc018_contact.xdp",inFragment1Doc);
         inputs.put("tuc018_patient.xdp",inFragment2Doc);


         //Create an AssemblerOptionsSpec object
         AssemblerOptionSpec assemblerSpec = new AssemblerOptionSpec();
         assemblerSpec.setFailOnError(false);

         //Submit the job to Assembler service
         AssemblerResult jobResult = assemblerClient.invokeDDX(myDDX,inputs,assemblerSpec);
         java.util.Map allDocs = jobResult.getDocuments();

         //Retrieve the result PDF document from the Map object
         Document outDoc = null;

         //Iterate through the map object to retrieve the result XDP document
         for (Iterator i = allDocs.entrySet().iterator(); i.hasNext();) {
           // Retrieve the Map object?s value
           Map.Entry e = (Map.Entry)i.next();

           //Get the key name as specified in the
           //DDX document
           String keyName = (String)e.getKey();
           if (keyName.equalsIgnoreCase("tuc018result.xdp"))
           {
             Object o = e.getValue();
             outDoc = (Document)o;

           }
         }

       return outDoc;
       }catch (Exception e) {
         e.printStackTrace();
       }
       return null;
     }
   }

Snabbstart (SOAP-läge): Skriva ut till en fil med Java API quick-start-soap-mode-printing-to-a-file-using-the-java-api

I följande Java-kodexempel skrivs en utdataström ut till en PostScript-fil med namnet MortgageForm.ps. (Se Skriva ut till filer.)

 /*
   * This Java Quick Start uses the SOAP mode and contains the following JAR files
   * in the class path:
   * 1. adobe-output-client.jar
   * 2. adobe-livecycle-client.jar
   * 3. adobe-usermanager-client.jar
   * 4. activation.jar (required for SOAP mode)
   * 5. axis.jar (required for SOAP mode)
   * 6. commons-codec-1.3.jar (required for SOAP mode)
   * 7. commons-collections-3.2.jar (required for SOAP mode)
   * 8. commons-discovery.jar (required for SOAP mode)
   * 9. commons-logging.jar (required for SOAP mode)
   * 10. dom3-xml-apis-2.5.0.jar (required for SOAP mode)
   * 11. jaxen-1.1-beta-9.jar (required for SOAP mode)
   * 12. jaxrpc.jar (required for SOAP mode)
   * 13. log4j.jar (required for SOAP mode)
   * 14. mail.jar (required for SOAP mode)
   * 15. saaj.jar (required for SOAP mode)
   * 16. wsdl4j.jar (required for SOAP mode)
   * 17. xalan.jar (required for SOAP mode)
   * 18. xbean.jar (required for SOAP mode)
   * 19. xercesImpl.jar (required for SOAP mode)
   *
   * The JBoss files must be kept in the jboss\client folder. You can copy the client folder to
   * your local development environment and then include the 3 JBoss JAR files in your class path
   *
   * These JAR files are in the following path:
   * <install directory>/sdk/client-libs/common
   *
   *
   * <install directory>/jboss/bin/client
   *
   * If you want to invoke a remote Forms Server instance and there is a
   * firewall between the client application and the server, then it is
   * recommended that you use the SOAP mode. When using the SOAP mode,
   * you have to include additional JAR files in the following
   * path
   * <install directory>/sdk/client-libs/thirdparty
   *
   * For information about the SOAP
   * mode and the additional JAR files that need to be included,
   * see "Setting connection properties" in Programming
   * with AEM Forms
   *
   * For complete details about the location of the AEM Forms JAR files,
   * see "Including AEM Forms Java library files" in Programming
   * with AEM Forms
   */
 import com.adobe.livecycle.output.client.*;
 import java.util.*;
 import java.io.File;
 import java.io.FileInputStream;
 import com.adobe.idp.Document;
 import com.adobe.idp.dsc.clientsdk.ServiceClientFactory;
 import com.adobe.idp.dsc.clientsdk.ServiceClientFactoryProperties;

 public class PrintToFile {

   public static void main(String[] args) {

     try{
       //Set connection properties required to invoke AEM Forms
       Properties connectionProps = new Properties();
       connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_DEFAULT_SOAP_ENDPOINT, "https://'[server]:[port]'");
       connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_TRANSPORT_PROTOCOL,ServiceClientFactoryProperties.DSC_SOAP_PROTOCOL);
       connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_SERVER_TYPE, "JBoss");
       connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_CREDENTIAL_USERNAME, "administrator");
       connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_CREDENTIAL_PASSWORD, "password");

       //Create a ServiceClientFactory object
       ServiceClientFactory myFactory = ServiceClientFactory.createInstance(connectionProps);

       //Create an OutputClient object
       OutputClient outClient = new OutputClient(myFactory);

       //Reference XML data that represents form data
       FileInputStream fileInputStream = new FileInputStream("C:\\Adobe\Loan.xml");
       Document inputXML = new Document(fileInputStream);

       //Set print run-time options required to print to a file
       PrintedOutputOptionsSpec printOptions = new PrintedOutputOptionsSpec();
       printOptions.setFileURI("C:\\Adobe\MortgageForm.ps");

       //Print the print stream to a PostScript file
       OutputResult outputDocument = outClient.generatePrintedOutput(
           PrintFormat.PostScript,
           "Loan.xdp",
           "C:\\Adobe",
           null,
           printOptions,
           inputXML);

       //Write the results of the operation to OutputLog.xml
       Document resultData = outputDocument.getStatusDoc();
       File myFile = new File("C:\\Adobe\OutputLog.xml");
       resultData.copyToFile(myFile);
       System.out.println("AEM Forms printed to MortgageForm.ps");
     }
   catch (Exception ee)
       {
       ee.printStackTrace();
     }
   }
 }

Snabbstart (SOAP-läge): Skicka en utskriftsström till en nätverksskrivare med Java API quick-start-soap-mode-sending-a-print-stream-to-a-network-printer-using-the-java-api

I följande Java-kodexempel skickas en PostScript-utskriftsström till en nätverksskrivare med namnet \Skrivare1\Skrivare. Två kopior skickas till skrivaren. (Se Skicka utskriftsströmmar till skrivare.)

 /*
   * This Java Quick Start uses the SOAP mode and contains the following JAR files
   * in the class path:
   * 1. adobe-output-client.jar
   * 2. adobe-livecycle-client.jar
   * 3. adobe-usermanager-client.jar
   * 4. activation.jar (required for SOAP mode)
   * 5. axis.jar (required for SOAP mode)
   * 6. commons-codec-1.3.jar (required for SOAP mode)
   * 7. commons-collections-3.2.jar (required for SOAP mode)
   * 8. commons-discovery.jar (required for SOAP mode)
   * 9. commons-logging.jar (required for SOAP mode)
   * 10. dom3-xml-apis-2.5.0.jar (required for SOAP mode)
   * 11. jaxen-1.1-beta-9.jar (required for SOAP mode)
   * 12. jaxrpc.jar (required for SOAP mode)
   * 13. log4j.jar (required for SOAP mode)
   * 14. mail.jar (required for SOAP mode)
   * 15. saaj.jar (required for SOAP mode)
   * 16. wsdl4j.jar (required for SOAP mode)
   * 17. xalan.jar (required for SOAP mode)
   * 18. xbean.jar (required for SOAP mode)
   * 19. xercesImpl.jar (required for SOAP mode)
   *
   * The JBoss files must be kept in the jboss\client folder. You can copy the client folder to
   * your local development environment and then include the 3 JBoss JAR files in your class path
   *
   * These JAR files are in the following path:
   * <install directory>/sdk/client-libs/common
   *
   *
   * <install directory>/jboss/bin/client
   *
   * If you want to invoke a remote Forms Server instance and there is a
   * firewall between the client application and the server, then it is
   * recommended that you use the SOAP mode. When using the SOAP mode,
   * you have to include additional JAR files in the following
   * path
   * <install directory>/sdk/client-libs/thirdparty
   *
   * For information about the SOAP
   * mode and the additional JAR files that need to be included,
   * see "Setting connection properties" in Programming
   * with AEM Forms
   *
   * For complete details about the location of the AEM Forms JAR files,
   * see "Including AEM Forms Java library files" in Programming
   * with AEM Forms
   */
 import java.util.*;
 import java.io.FileInputStream;
 import com.adobe.idp.Document;
 import com.adobe.idp.dsc.clientsdk.ServiceClientFactory;
 import com.adobe.idp.dsc.clientsdk.ServiceClientFactoryProperties;
 import com.adobe.livecycle.output.client.*;

 public class SendToPrinter {

   public static void main(String[] args) {

     try{
       //Set connection properties required to invoke AEM Forms
       Properties connectionProps = new Properties();
       connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_DEFAULT_SOAP_ENDPOINT, "https://'[server]:[port]'");
       connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_TRANSPORT_PROTOCOL,ServiceClientFactoryProperties.DSC_SOAP_PROTOCOL);
       connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_SERVER_TYPE, "JBoss");
       connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_CREDENTIAL_USERNAME, "administrator");
       connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_CREDENTIAL_PASSWORD, "password");

       //Create a ServiceClientFactory object
       ServiceClientFactory myFactory = ServiceClientFactory.createInstance(connectionProps);

       //Create an OutputClient object
       OutputClient outClient = new OutputClient(myFactory);

       //Reference XML data that represents form data
       FileInputStream fileInputStream = new FileInputStream("C:\\Adobe\Loan.xml");
       Document inputXML = new Document(fileInputStream);

       //Set print run-time options required to print to a file
       PrintedOutputOptionsSpec printOptions = new PrintedOutputOptionsSpec();

       //Set the number of copies to print
       printOptions.setCopies(2);

       //Turn on the Staple option
       printOptions.setStaple(Staple.on);

       //Create a PostScript output stream based on the form design named Loan.xdp and
       //the data in the XML file
       OutputResult outputDocument = outClient.generatePrintedOutput(
           PrintFormat.PostScript,
           "Loan.xdp",
           "C:\\Adobe",
           "C:\\Adobe",
           printOptions,
           inputXML);

       //Get a Document object that stores the PostScript print stream
       Document psPrintStream = outputDocument.getGeneratedDoc();

       //Specify the print server and the printer name
       String printServer = "\\\ottprint";
       String printerName = "\\\ottprint\Balsom";

       //Send the PostScript print stream to the printer
       outClient.sendToPrinter(
           psPrintStream,
           PrinterProtocol.SharedPrinter,
           printServer,
           printerName);
       }
     catch (Exception ee)
       {
       ee.printStackTrace();
       }
   }
 }

Snabbstart (SOAP-läge): Skapa flera PDF-filer med Java API quick-start-soap-mode-creating-multiple-pdf-files-using-the-java-api

I följande Java-kod skapas flera PDF-filer för varje datapost som finns i en XML-datafil med namnet Loan_data_batch.xml. Filerna skrivs till katalogen C:\Adobe. PDF-filerna skrivs till mappen C:\Adobe på J2EE-programservern som är värd för AEM Forms, inte till klientdatorn. (Se Skapa flera utdatafiler.)

 /*
   * This Java Quick Start uses the SOAP mode and contains the following JAR files
   * in the class path:
   * 1. adobe-output-client.jar
   * 2. adobe-livecycle-client.jar
   * 3. adobe-usermanager-client.jar
   * 4. activation.jar (required for SOAP mode)
   * 5. axis.jar (required for SOAP mode)
   * 6. commons-codec-1.3.jar (required for SOAP mode)
   * 7. commons-collections-3.2.jar (required for SOAP mode)
   * 8. commons-discovery.jar (required for SOAP mode)
   * 9. commons-logging.jar (required for SOAP mode)
   * 10. dom3-xml-apis-2.5.0.jar (required for SOAP mode)
   * 11. jaxen-1.1-beta-9.jar (required for SOAP mode)
   * 12. jaxrpc.jar (required for SOAP mode)
   * 13. log4j.jar (required for SOAP mode)
   * 14. mail.jar (required for SOAP mode)
   * 15. saaj.jar (required for SOAP mode)
   * 16. wsdl4j.jar (required for SOAP mode)
   * 17. xalan.jar (required for SOAP mode)
   * 18. xbean.jar (required for SOAP mode)
   * 19. xercesImpl.jar (required for SOAP mode)
   *
   * The JBoss files must be kept in the jboss\client folder. You can copy the client folder to
   * your local development environment and then include the 3 JBoss JAR files in your class path
   *
   * These JAR files are in the following path:
   * <install directory>/sdk/client-libs/common
   *
   *
   * <install directory>/jboss/bin/client
   *
   * If you want to invoke a remote Forms Server instance and there is a
   * firewall between the client application and the server, then it is
   * recommended that you use the SOAP mode. When using the SOAP mode,
   * you have to include additional JAR files in the following
   * path
   * <install directory>/sdk/client-libs/thirdparty
   *
   * For information about the SOAP
   * mode and the additional JAR files that need to be included,
   * see "Setting connection properties" in Programming
   * with AEM Forms
   *
   * For complete details about the location of the AEM Forms JAR files,
   * see "Including AEM Forms Java library files" in Programming
   * with AEM Forms
   */
 import java.util.*;
 import java.io.File;
 import java.io.FileInputStream;
 import com.adobe.idp.Document;
 import com.adobe.idp.dsc.clientsdk.ServiceClientFactory;
 import com.adobe.idp.dsc.clientsdk.ServiceClientFactoryProperties;
 import com.adobe.livecycle.output.client.*;

 public class CreateBatchFiles {

   public static void main(String[] args) {

     try{
       //Set connection properties required to invoke AEM Forms
       Properties connectionProps = new Properties();
       connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_DEFAULT_SOAP_ENDPOINT, "https://'[server]:[port]'");
       connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_TRANSPORT_PROTOCOL,ServiceClientFactoryProperties.DSC_SOAP_PROTOCOL);
       connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_SERVER_TYPE, "JBoss");
       connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_CREDENTIAL_USERNAME, "administrator");
       connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_CREDENTIAL_PASSWORD, "password");

       //Create a ServiceClientFactory object
       ServiceClientFactory myFactory = ServiceClientFactory.createInstance(connectionProps);

       //Create an OutputClient object
       OutputClient outClient = new OutputClient(myFactory);

       //Reference form data that contains multiple records
       FileInputStream fileInputStream = new FileInputStream("C:\\Adobe\Loan_data_batch.xml");
       Document inXMData = new Document (fileInputStream);

       //Set run-time options to generate many PDF files
       PDFOutputOptionsSpec outputOptions = new PDFOutputOptionsSpec();
       outputOptions.setFileURI("C:\\Adobe\Loan.pdf");
       outputOptions.setGenerateManyFiles(true);
       outputOptions.setRecordName("LoanRecord");


       //Set rendering run-time options
       RenderOptionsSpec pdfOptions = new RenderOptionsSpec();
       pdfOptions.setCacheEnabled(new Boolean(true));


       //Create multiple PDF files
       OutputResult outputDocument = outClient.generatePDFOutput(
         TransformationFormat.PDF,
         "Loan.xdp",
         "C:\\Adobe",
         outputOptions,
         pdfOptions,
         inXMData
         );

       //Retrieve the results of the operation
       Document metaData = outputDocument.getStatusDoc();
       File myFile = new File("C:\\Adobe\Output.xml");
       metaData.copyToFile(myFile);
       }
       catch (Exception ee)
       {
         ee.printStackTrace();
       }
   }
 }

Snabbstart (SOAP-läge): Skapa sökregler med Java API quick-start-soap-mode-creating-search-rules-using-the-java-api

I följande Java-kodexempel skapas två textmönster som utdatatjänsten söker efter. Det första textmönstret är Låta. Om det hittas använder utdatatjänsten formulärdesignen med namnet Mortgage.xdp. Det andra textmönstret är Automomobile. Om det hittas använder utdatatjänsten formulärdesignen med namnet Mobillån.xdp. Om inget av textmönstren finns, använder Output-tjänsten standardformulärdesignen som heter* Loan.xdp. *(Se Skapa sökregler.)

 /*
   * This Java Quick Start uses the SOAP mode and contains the following JAR files
   * in the class path:
   * 1. adobe-output-client.jar
   * 2. adobe-livecycle-client.jar
   * 3. adobe-usermanager-client.jar
   * 4. activation.jar (required for SOAP mode)
   * 5. axis.jar (required for SOAP mode)
   * 6. commons-codec-1.3.jar (required for SOAP mode)
   * 7. commons-collections-3.2.jar (required for SOAP mode)
   * 8. commons-discovery.jar (required for SOAP mode)
   * 9. commons-logging.jar (required for SOAP mode)
   * 10. dom3-xml-apis-2.5.0.jar (required for SOAP mode)
   * 11. jaxen-1.1-beta-9.jar (required for SOAP mode)
   * 12. jaxrpc.jar (required for SOAP mode)
   * 13. log4j.jar (required for SOAP mode)
   * 14. mail.jar (required for SOAP mode)
   * 15. saaj.jar (required for SOAP mode)
   * 16. wsdl4j.jar (required for SOAP mode)
   * 17. xalan.jar (required for SOAP mode)
   * 18. xbean.jar (required for SOAP mode)
   * 19. xercesImpl.jar (required for SOAP mode)
   *
   * The JBoss files must be kept in the jboss\client folder. You can copy the client folder to
   * your local development environment and then include the 3 JBoss JAR files in your class path
   *
   * These JAR files are in the following path:
   * <install directory>/sdk/client-libs/common
   *
   *
   * <install directory>/jboss/bin/client
   *
   * If you want to invoke a remote Forms Server instance and there is a
   * firewall between the client application and the server, then it is
   * recommended that you use the SOAP mode. When using the SOAP mode,
   * you have to include additional JAR files in the following
   * path
   * <install directory>/sdk/client-libs/thirdparty
   *
   * For information about the SOAP
   * mode and the additional JAR files that need to be included,
   * see "Setting connection properties" in Programming
   * with AEM Forms
   *
   * For complete details about the location of the AEM Forms JAR files,
   * see "Including AEM Forms Java library files" in Programming
   * with AEM Forms
   */
 import com.adobe.livecycle.output.client.*;
 import java.util.*;
 import java.io.File;
 import java.io.FileInputStream;
 import com.adobe.idp.Document;
 import com.adobe.idp.dsc.clientsdk.ServiceClientFactory;
 import com.adobe.idp.dsc.clientsdk.ServiceClientFactoryProperties;

 public class CreateSearchRules {

   public static void main(String[] args) {
     try{

       //Set connection properties required to invoke AEM Forms
       Properties connectionProps = new Properties();
       connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_DEFAULT_SOAP_ENDPOINT, "https://'[server]:[port]'");
       connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_TRANSPORT_PROTOCOL,ServiceClientFactoryProperties.DSC_SOAP_PROTOCOL);
       connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_SERVER_TYPE, "JBoss");
       connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_CREDENTIAL_USERNAME, "administrator");
       connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_CREDENTIAL_PASSWORD, "password");

       //Create a ServiceClientFactory object
       ServiceClientFactory myFactory = ServiceClientFactory.createInstance(connectionProps);

       //Create an OutputClient object
       OutputClient outClient = new OutputClient(myFactory);

       //Reference form data
       FileInputStream fileInputStream = new FileInputStream("C:\\Adobe\Loan.xml");
       Document inXMData = new Document (fileInputStream);

       //Define two text patterns
       Rule mortageRule = new Rule();
       mortageRule.setPattern("Mortgage");
       mortageRule.setForm("Mortgage.xdp");

       Rule automobileRule = new Rule();
       automobileRule.setPattern("Automobile");
       automobileRule.setForm("AutomobileLoan.xdp");

       //Add the Rules to a List object
       List<Rule> myList = new ArrayList<Rule>();
       myList.add(mortageRule);
       myList.add(automobileRule);

       //Define PDF run-time options which includes Search Rules
       PDFOutputOptionsSpec outputOptions = new PDFOutputOptionsSpec();
       outputOptions.setFileURI("C:\\Adobe\Loan.pdf");
       outputOptions.setRules(myList);
       outputOptions.setLookAhead(900);

       //Define rendering run-time options
       RenderOptionsSpec pdfOptions = new RenderOptionsSpec();
       pdfOptions.setCacheEnabled(new Boolean(true));

       //Create a PDF document based on multiple form designs
       OutputResult outputDocument = outClient.generatePDFOutput(
         TransformationFormat.PDF,
         "Loan.xdp",
         "C:\\Adobe",
         outputOptions,
         pdfOptions,
         inXMData
       );

       //Write the results of the operation to OutputLog.xml
       Document resultData = outputDocument.getStatusDoc();
       File myFile = new File("C:\\Adobe\OutputLog.xml");
       resultData.copyToFile(myFile);
       }
     catch (Exception ee)
         {
           ee.printStackTrace();
         }
     }
 }

Snabbstart (SOAP-läge): Omforma ett PDF-dokument med Java API quick-start-soap-mode-transforming-a-pdf-document-using-the-java-api

I följande Java-kodexempel omformas ett interaktivt PDF-dokument med namnet Loan.pdf till ett icke-interaktivt PDF-dokument med namnet NonInteractiveLoan.pdf. (Se Förenklar dokument i PDF.)

 /*
   * This Java Quick Start uses the SOAP mode and contains the following JAR files
   * in the class path:
   * 1. adobe-output-client.jar
   * 2. adobe-livecycle-client.jar
   * 3. adobe-usermanager-client.jar
   * 4. activation.jar (required for SOAP mode)
   * 5. axis.jar (required for SOAP mode)
   * 6. commons-codec-1.3.jar (required for SOAP mode)
   * 7. commons-collections-3.2.jar (required for SOAP mode)
   * 8. commons-discovery.jar (required for SOAP mode)
   * 9. commons-logging.jar (required for SOAP mode)
   * 10. dom3-xml-apis-2.5.0.jar (required for SOAP mode)
   * 11. jaxen-1.1-beta-9.jar (required for SOAP mode)
   * 12. jaxrpc.jar (required for SOAP mode)
   * 13. log4j.jar (required for SOAP mode)
   * 14. mail.jar (required for SOAP mode)
   * 15. saaj.jar (required for SOAP mode)
   * 16. wsdl4j.jar (required for SOAP mode)
   * 17. xalan.jar (required for SOAP mode)
   * 18. xbean.jar (required for SOAP mode)
   * 19. xercesImpl.jar (required for SOAP mode)
   *
   * The JBoss files must be kept in the jboss\client folder. You can copy the client folder to
   * your local development environment and then include the 3 JBoss JAR files in your class path
   *
   * These JAR files are in the following path:
   * <install directory>/sdk/client-libs/common
   *
   *
   * <install directory>/jboss/bin/client
   *
   * If you want to invoke a remote Forms Server instance and there is a
   * firewall between the client application and the server, then it is
   * recommended that you use the SOAP mode. When using the SOAP mode,
   * you have to include additional JAR files in the following
   * path
   * <install directory>/sdk/client-libs/thirdparty
   *
   * For information about the SOAP
   * mode and the additional JAR files that need to be included,
   * see "Setting connection properties" in Programming
   * with AEM Forms
   *
   * For complete details about the location of the AEM Forms JAR files,
   * see "Including AEM Forms Java library files" in Programming
   * with AEM Forms
   */
 import com.adobe.livecycle.output.client.*;
 import java.util.*;
 import java.io.File;
 import java.io.FileInputStream;
 import com.adobe.idp.Document;
 import com.adobe.idp.dsc.clientsdk.ServiceClientFactory;
 import com.adobe.idp.dsc.clientsdk.ServiceClientFactoryProperties;

 public class TransformPDF {

   public static void main(String[] args) {

   try{
     //Set connection properties required to invoke AEM Forms
     Properties connectionProps = new Properties();
     connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_DEFAULT_SOAP_ENDPOINT, "https://'[server]:[port]'");
     connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_TRANSPORT_PROTOCOL,ServiceClientFactoryProperties.DSC_SOAP_PROTOCOL);
     connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_SERVER_TYPE, "JBoss");
     connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_CREDENTIAL_USERNAME, "administrator");
     connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_CREDENTIAL_PASSWORD, "password");

     //Create a ServiceClientFactory object
     ServiceClientFactory myFactory = ServiceClientFactory.createInstance(connectionProps);

     //Create an OutputClient object
     OutputClient outClient = new OutputClient(myFactory);

     //Reference an interactive PDF document to transform
     FileInputStream fileInputStream = new FileInputStream("C:\\Adobe\Loan.pdf");
     Document inPDFDoc = new Document (fileInputStream);

     //Transform the PDF document to a non-interactive PDF document
     Document transformedDocument = outClient.transformPDF(
         inPDFDoc,
         TransformationFormat.PDF,
         null,
         null,
         null);

     //Save the non-interactive PDF document
     File myFile = new File("C:\\Adobe\NonInteractiveLoan.pdf");
     transformedDocument.copyToFile(myFile);

   }catch (Exception ee)
     {
       ee.printStackTrace();
     }
   }
 }
recommendation-more-help
19ffd973-7af2-44d0-84b5-d547b0dffee2