Document Management Service (utgått) Java API Quick Start (SOAP) document-management-service-deprecated-java-api-quick-start-soap

Följande snabbstarter är tillgängliga för dokumenthanteringstjänsten (borttagen).

NOTE
Från och med den 5 augusti 2011 migrerar Adobe Content Services ES-kunder till Adobe Digital Enterprise Platform Experience Services. Produktens färdplan för kunder som använder Content Services är att gå över till den nya ADEP Experience Services - Core, som innehåller en inbyggd Content Repository som bygger på den moderna, modulära CRX-arkitekturen, som förvärvades under Adobe-förvärvet av Day Software.

Snabbstart (SOAP-läge): Skapa Content Services-utrymmen med Java API

Snabbstart (SOAP-läge): Ta bort innehåll i Content Services med Java API

Snabbstart (SOAP-läge): Lägg till innehåll i Content Services med Java API

Snabbstart (SOAP-läge): Hämta innehåll från innehållstjänster med Java API

Snabbstart (SOAP-läge): Flytta innehåll för innehållstjänster med Java API

Snabbstart (SOAP-läge): Lista innehåll i Content Services med Java API

Snabbstart (SOAP-läge): Sök efter innehåll i Content Services med Java API

Snabbstart (SOAP-läge): Ange behörigheter för innehållstjänster med hjälp av Java API

AEM Forms-åtgärder kan utföras med AEM Forms starkt typbestämda API och anslutningsläget bör anges till SOAP.

NOTE
Snabbstart i programmering med AEM formulär baseras på den Forms-server som distribueras på JBoss och operativsystemet Windows. Om du använder ett annat operativsystem, t.ex. UNIX, kan du ersätta Windows-specifika sökvägar med sökvägar som stöds av det aktuella operativsystemet. På samma sätt måste du ange giltiga anslutningsegenskaper om du använder en annan J2EE-programserver. Se Ange anslutningsegenskaper.

Snabbstart (SOAP-läge): Skapa innehållstjänstutrymmen med Java API (inaktuellt) quick-start-soap-mode-create-content-services-spaces-using-the-java-api-deprecated

I följande Java-kodexempel skapas ett nytt blanksteg med namnet Testkatalog i företagshem. ID-värdet för det nya utrymmet skrivs till konsolen.

 /*
   * This Java Quick Start uses the SOAP mode and contains the following JAR files
   * in the class path:
   * 1. adobe-contentservices-client.jar
   * 2. adobe-livecycle-client.jar
   * 3. adobe-usermanager-client.jar
   * 4. adobe-utilities.jar
   * 5. jboss-client.jar (use a different JAR file if the Forms Server is not deployed
   * on JBoss)
   * 6. activation.jar (required for SOAP mode)
   * 7. axis.jar (required for SOAP mode)
   * 8. commons-codec-1.3.jar (required for SOAP mode)
   * 9. commons-collections-3.1.jar (required for SOAP mode)
   * 10. commons-discovery.jar (required for SOAP mode)
   * 11. commons-logging.jar (required for SOAP mode)
   * 12. dom3-xml-apis-2.5.0.jar (required for SOAP mode)
   * 13. jaxen-1.1-beta-9.jar (required for SOAP mode)
   * 14. jaxrpc.jar (required for SOAP mode)
   * 15. log4j.jar (required for SOAP mode)
   * 16. mail.jar (required for SOAP mode)
   * 17. saaj.jar (required for SOAP mode)
   * 18. wsdl4j.jar (required for SOAP mode)
   * 19. xalan.jar (required for SOAP mode)
   * 20. xbean.jar (required for SOAP mode)
   * 21. xercesImpl.jar (required for SOAP mode)
   *
   * These JAR files are in the following path:
   * <install directory>/sdk/client-libs/common
   *
   * The adobe-utilities.jar file is in the following path:
   * <install directory>/sdk/client-libs/jboss
   *
   * The jboss-client.jar file is in the following path:
   * <install directory>/jboss/bin/client
   *
   * SOAP required JAR files are in the following path:
   * <install directory>/sdk/client-libs/thirdparty
   *
   * If you want to invoke a remote Forms Server instance and there is a
   * firewall between the client application and the server, then it is
   * recommended that you use the SOAP mode. When using the SOAP mode,
   * you have to include these additional JAR files
   *
   * For information about the SOAP
   * mode, see "Setting connection properties" in Programming
   * with AEM Forms
   */
 import java.util.*;

 import com.adobe.idp.dsc.clientsdk.ServiceClientFactory;
 import com.adobe.idp.dsc.clientsdk.ServiceClientFactoryProperties;
 import com.adobe.livecycle.contentservices.client.impl.DocumentManagementServiceClientImpl;

 public class CreateNewSpaceSoap {

   public static void main(String[] args) {

     try{

       //Set connection properties required to invoke AEM Forms using SOAP mode
       Properties connectionProps = new Properties();
       connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_DEFAULT_SOAP_ENDPOINT, "https://'[server]:[port]'");
       connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_TRANSPORT_PROTOCOL,ServiceClientFactoryProperties.DSC_SOAP_PROTOCOL);
       connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_SERVER_TYPE, "JBoss");
       connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_CREDENTIAL_USERNAME, "administrator");
       connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_CREDENTIAL_PASSWORD, "password");

       //Create a ServiceClientFactory object
       ServiceClientFactory myFactory = ServiceClientFactory.createInstance(connectionProps);

       //Create a DocumentManagementServiceClientImpl object
       DocumentManagementServiceClientImpl  docManager = new DocumentManagementServiceClientImpl(myFactory);

       //Specify the name of the store and node
       String storeName ="SpacesStore";
       String nodeName = "/Company Home/Test Directory" ;

       //Create a space
       String spaceId = docManager.createSpace(storeName,nodeName);
       System.out.println("The identifier value of the new space is " +spaceId);
     }

     catch(Exception e)
     {
       e.printStackTrace();
     }
   }
 }

Snabbstart (SOAP-läge): Ta bort innehåll för innehållstjänster med Java API (inaktuellt) quick-start-soap-mode-delete-content-services-content-using-the-java-api-deprecated

I följande Java-kodexempel tas ett blanksteg med namnet /Company Home/Test Directory bort.

 /*
   * This Java Quick Start uses the SOAP mode and contains the following JAR files
   * in the class path:
   * 1. adobe-contentservices-client.jar
   * 2. adobe-livecycle-client.jar
   * 3. adobe-usermanager-client.jar
   * 4. adobe-utilities.jar
   * 5. jboss-client.jar (use a different JAR file if the Forms Server is not deployed
   * on JBoss)
   * 6. activation.jar (required for SOAP mode)
   * 7. axis.jar (required for SOAP mode)
   * 8. commons-codec-1.3.jar (required for SOAP mode)
   * 9. commons-collections-3.1.jar (required for SOAP mode)
   * 10. commons-discovery.jar (required for SOAP mode)
   * 11. commons-logging.jar (required for SOAP mode)
   * 12. dom3-xml-apis-2.5.0.jar (required for SOAP mode)
   * 13. jaxen-1.1-beta-9.jar (required for SOAP mode)
   * 14. jaxrpc.jar (required for SOAP mode)
   * 15. log4j.jar (required for SOAP mode)
   * 16. mail.jar (required for SOAP mode)
   * 17. saaj.jar (required for SOAP mode)
   * 18. wsdl4j.jar (required for SOAP mode)
   * 19. xalan.jar (required for SOAP mode)
   * 20. xbean.jar (required for SOAP mode)
   * 21. xercesImpl.jar (required for SOAP mode)
   *
   * These JAR files are in the following path:
   * <install directory>/sdk/client-libs/common
   *
   * The adobe-utilities.jar file is in the following path:
   * <install directory>/sdk/client-libs/jboss
   *
   * The jboss-client.jar file is in the following path:
   * <install directory>/jboss/bin/client
   *
   * SOAP required JAR files are in the following path:
   * <install directory>/sdk/client-libs/thirdparty
   *
   * If you want to invoke a remote Forms Server instance and there is a
   * firewall between the client application and the server, then it is
   * recommended that you use the SOAP mode. When using the SOAP mode,
   * you have to include these additional JAR files
   *
   * For information about the SOAP
   * mode, see "Setting connection properties" in Programming
   * with AEM Forms
   */
 import java.util.*;

 import com.adobe.idp.dsc.clientsdk.ServiceClientFactory;
 import com.adobe.idp.dsc.clientsdk.ServiceClientFactoryProperties;
 import com.adobe.livecycle.contentservices.client.impl.DocumentManagementServiceClientImpl;

 public class DeleteContentSoap {

   public static void main(String[] args) {

     try{

       //Set connection properties required to invoke AEM Forms using SOAP mode
       Properties connectionProps = new Properties();
       connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_DEFAULT_SOAP_ENDPOINT, "https://'[server]:[port]'");
       connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_TRANSPORT_PROTOCOL,ServiceClientFactoryProperties.DSC_SOAP_PROTOCOL);
       connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_SERVER_TYPE, "JBoss");
       connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_CREDENTIAL_USERNAME, "administrator");
       connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_CREDENTIAL_PASSWORD, "password");

       //Create a ServiceClientFactory object
       ServiceClientFactory myFactory = ServiceClientFactory.createInstance(connectionProps);

       //Create a DocumentManagementServiceClientImpl object
       DocumentManagementServiceClientImpl  docManager = new DocumentManagementServiceClientImpl(myFactory);

       //Specify the name of the store and node
       String storeName ="SpacesStore";
       String nodeName = "/Company Home/Test Directory" ;

       //Delete the content from /Company Home/Test Directory
       Boolean ans = docManager.deleteContent(storeName, nodeName);

       if (ans == true)
         System.out.println("The content was successfully deleted");
       else
         System.out.println("The content was not deleted");
       }

     catch(Exception e)
     {
       e.printStackTrace();
     }
   }
 }

Snabbstart (SOAP-läge): Lägg till innehåll i innehållstjänster med Java API (inaktuellt) quick-start-soap-mode-add-content-to-content-services-using-the-java-api-deprecated

I följande Java-kodexempel läggs en PDF-fil till med namnet MortgageForm.pdf till en mapp med namnet /Company Home/Test Directory. Attributen creator och description har angetts. Identifieringsvärdet för det nya innehållet skrivs till konsolen.

 /*
   * This Java Quick Start uses the SOAP mode and contains the following JAR files
   * in the class path:
   * 1. adobe-contentservices-client.jar
   * 2. adobe-livecycle-client.jar
   * 3. adobe-usermanager-client.jar
   * 4. adobe-utilities.jar
   * 5. jboss-client.jar (use a different JAR file if the Forms Server is not deployed
   * on JBoss)
   * 6. activation.jar (required for SOAP mode)
   * 7. axis.jar (required for SOAP mode)
   * 8. commons-codec-1.3.jar (required for SOAP mode)
   * 9. commons-collections-3.1.jar (required for SOAP mode)
   * 10. commons-discovery.jar (required for SOAP mode)
   * 11. commons-logging.jar (required for SOAP mode)
   * 12. dom3-xml-apis-2.5.0.jar (required for SOAP mode)
   * 13. jaxen-1.1-beta-9.jar (required for SOAP mode)
   * 14. jaxrpc.jar (required for SOAP mode)
   * 15. log4j.jar (required for SOAP mode)
   * 16. mail.jar (required for SOAP mode)
   * 17. saaj.jar (required for SOAP mode)
   * 18. wsdl4j.jar (required for SOAP mode)
   * 19. xalan.jar (required for SOAP mode)
   * 20. xbean.jar (required for SOAP mode)
   * 21. xercesImpl.jar (required for SOAP mode)
   *
   * These JAR files are in the following path:
   * <install directory>/sdk/client-libs/common
   *
   * The adobe-utilities.jar file is in the following path:
   * <install directory>/sdk/client-libs/jboss
   *
   * The jboss-client.jar file is in the following path:
   * <install directory>/jboss/bin/client
   *
   * SOAP required JAR files are in the following path:
   * <install directory>/sdk/client-libs/thirdparty
   *
   * If you want to invoke a remote Forms Server instance and there is a
   * firewall between the client application and the server, then it is
   * recommended that you use the SOAP mode. When using the SOAP mode,
   * you have to include these additional JAR files
   *
   * For information about the SOAP
   * mode, see "Setting connection properties" in Programming
   * with AEM Forms
   */
 import java.io.File;
 import java.util.*;
 import com.adobe.idp.Document;
 import com.adobe.idp.dsc.clientsdk.ServiceClientFactory;
 import com.adobe.idp.dsc.clientsdk.ServiceClientFactoryProperties;
 import com.adobe.livecycle.contentservices.client.CRCResult;
 import com.adobe.livecycle.contentservices.client.impl.DocumentManagementServiceClientImpl;
 import com.adobe.livecycle.contentservices.client.impl.UpdateVersionType;

 public class AddContentSoap {

   public static void main(String[] args) {

     try{

       //Set connection properties required to invoke AEM Forms using SOAP mode
       Properties connectionProps = new Properties();
       connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_DEFAULT_SOAP_ENDPOINT, "https://'[server]:[port]'");
       connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_TRANSPORT_PROTOCOL,ServiceClientFactoryProperties.DSC_SOAP_PROTOCOL);
       connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_SERVER_TYPE, "JBoss");
       connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_CREDENTIAL_USERNAME, "administrator");
       connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_CREDENTIAL_PASSWORD, "password");

       //Create a ServiceClientFactory object
       ServiceClientFactory myFactory = ServiceClientFactory.createInstance(connectionProps);

       //Create a DocumentManagementServiceClientImpl object
       DocumentManagementServiceClientImpl  docManager = new DocumentManagementServiceClientImpl(myFactory);

       //Specify the store and node name
       String storeName ="SpacesStore";
       String nodeName = "/Company Home/Test Directory" ;

       //Retrieve the document to store in /Company Home/Test Directory
       Document content = new Document(new File("C:\\Adobe\MortgageForm.pdf"), false);

       //Create a MAP instance to store attributes
       Map<String,Object> inputs = new HashMap<String,Object>();

       //Specify attributes that belong to the new content
       String creator = "{https://www.alfresco.org/model/content/1.0}creator";
       String description = "{https://www.alfresco.org/model/content/1.0}description";

       inputs.put(creator,"Tony Blue");
       inputs.put(description,"A mortgage application form");

       //Store MortgageForm.pdf in /Company Home/Test Directory
       CRCResult result = docManager.storeContent(storeName,
            nodeName,
           "MortgageForm.pdf",
           "{https://www.alfresco.org/model/content/1.0}content",
           content,
           "UTF-8",
           UpdateVersionType.INCREMENT_MAJOR_VERSION,
           null,
           inputs);

       //Get the identifier value of the new content
       String id = result.getNodeUuid();
       System.out.println("The identifier value of the new content is "+id);
   }

     catch(Exception e)
     {
       e.printStackTrace();
     }
   }
 }

Snabbstart (SOAP-läge): Hämta innehåll från innehållstjänster med Java API (inaktuellt) quick-start-soap-mode-retrieve-content-from-content-services-using-the-java-api-deprecated

I följande Java-kodexempel hämtas en PDF-fil med namnet MortgageForm.pdf från /Company Home. PDF-filen sparas i det lokala filsystemet och får ett namn UpdatedMortgageForm.pdf.

 /*
   * This Java Quick Start uses the SOAP mode and contains the following JAR files
   * in the class path:
   * 1. adobe-contentservices-client.jar
   * 2. adobe-livecycle-client.jar
   * 3. adobe-usermanager-client.jar
   * 4. adobe-utilities.jar
   * 5. jboss-client.jar (use a different JAR file if the Forms Server is not deployed
   * on JBoss)
   * 6. activation.jar (required for SOAP mode)
   * 7. axis.jar (required for SOAP mode)
   * 8. commons-codec-1.3.jar (required for SOAP mode)
   * 9. commons-collections-3.1.jar (required for SOAP mode)
   * 10. commons-discovery.jar (required for SOAP mode)
   * 11. commons-logging.jar (required for SOAP mode)
   * 12. dom3-xml-apis-2.5.0.jar (required for SOAP mode)
   * 13. jaxen-1.1-beta-9.jar (required for SOAP mode)
   * 14. jaxrpc.jar (required for SOAP mode)
   * 15. log4j.jar (required for SOAP mode)
   * 16. mail.jar (required for SOAP mode)
   * 17. saaj.jar (required for SOAP mode)
   * 18. wsdl4j.jar (required for SOAP mode)
   * 19. xalan.jar (required for SOAP mode)
   * 20. xbean.jar (required for SOAP mode)
   * 21. xercesImpl.jar (required for SOAP mode)
   *
   * These JAR files are in the following path:
   * <install directory>/sdk/client-libs/common
   *
   * The adobe-utilities.jar file is in the following path:
   * <install directory>/sdk/client-libs/jboss
   *
   * The jboss-client.jar file is in the following path:
   * <install directory>/jboss/bin/client
   *
   * SOAP required JAR files are in the following path:
   * <install directory>/sdk/client-libs/thirdparty
   *
   * If you want to invoke a remote Forms Server instance and there is a
   * firewall between the client application and the server, then it is
   * recommended that you use the SOAP mode. When using the SOAP mode,
   * you have to include these additional JAR files
   *
   * For information about the SOAP
   * mode, see "Setting connection properties" in Programming
   * with AEM Forms
   */
 import java.io.File;
 import java.util.*;

 import com.adobe.idp.Document;
 import com.adobe.idp.dsc.clientsdk.ServiceClientFactory;
 import com.adobe.idp.dsc.clientsdk.ServiceClientFactoryProperties;
 import com.adobe.livecycle.contentservices.client.CRCResult;
 import com.adobe.livecycle.contentservices.client.impl.DocumentManagementServiceClientImpl;

 public class RetrieveContentSoap {

   public static void main(String[] args) {

     try{
       //Set connection properties required to invoke AEM Forms using SOAP mode
       Properties connectionProps = new Properties();
       connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_DEFAULT_SOAP_ENDPOINT, "https://'[server]:[port]'");
       connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_TRANSPORT_PROTOCOL,ServiceClientFactoryProperties.DSC_SOAP_PROTOCOL);
       connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_SERVER_TYPE, "JBoss");
       connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_CREDENTIAL_USERNAME, "administrator");
       connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_CREDENTIAL_PASSWORD, "password");

       //Create a ServiceClientFactory object
       ServiceClientFactory myFactory = ServiceClientFactory.createInstance(connectionProps);

       //Create a DocumentManagementServiceClientImpl object
       DocumentManagementServiceClientImpl  docManager = new DocumentManagementServiceClientImpl(myFactory);

       //Specify the name of the store and the content to retrieve
         String storeName = "SpacesStore";
         String nodeName = "/Company Home/MortgageForm.pdf";

         //Retrieve /Company Home/MortgageForm.pdf
         CRCResult content = docManager.retrieveContent(
            storeName,
            nodeName,
            "");

         //Write the PDF file to the local file system
         File myFile = new File("C:\\Adobe\UpdatedMortgageForm.pdf");
         Document doc =content.getDocument();
         doc.copyToFile(myFile);
      }

     catch(Exception e)
     {
       e.printStackTrace();
     }
   }
 }

Snabbstart (SOAP-läge): Flytta innehåll för innehållstjänster med Java API (inaktuellt) quick-start-soap-mode-move-content-services-content-using-the-java-api-deprecated

I följande Java-kodexempel flyttas en PDF-fil med namnet MortgageForm.pdf från /Company Home/Test Directory till /Company Home. Identifieringsvärdet för det flyttade innehållet skrivs till konsolen.

 /*
   * This Java Quick Start uses the SOAP mode and contains the following JAR files
   * in the class path:
   * 1. adobe-contentservices-client.jar
   * 2. adobe-livecycle-client.jar
   * 3. adobe-usermanager-client.jar
   * 4. adobe-utilities.jar
   * 5. jboss-client.jar (use a different JAR file if the Forms Server is not deployed
   * on JBoss)
   * 6. activation.jar (required for SOAP mode)
   * 7. axis.jar (required for SOAP mode)
   * 8. commons-codec-1.3.jar (required for SOAP mode)
   * 9. commons-collections-3.1.jar (required for SOAP mode)
   * 10. commons-discovery.jar (required for SOAP mode)
   * 11. commons-logging.jar (required for SOAP mode)
   * 12. dom3-xml-apis-2.5.0.jar (required for SOAP mode)
   * 13. jaxen-1.1-beta-9.jar (required for SOAP mode)
   * 14. jaxrpc.jar (required for SOAP mode)
   * 15. log4j.jar (required for SOAP mode)
   * 16. mail.jar (required for SOAP mode)
   * 17. saaj.jar (required for SOAP mode)
   * 18. wsdl4j.jar (required for SOAP mode)
   * 19. xalan.jar (required for SOAP mode)
   * 20. xbean.jar (required for SOAP mode)
   * 21. xercesImpl.jar (required for SOAP mode)
   *
   * These JAR files are in the following path:
   * <install directory>/sdk/client-libs/common
   *
   * The adobe-utilities.jar file is in the following path:
   * <install directory>/sdk/client-libs/jboss
   *
   * The jboss-client.jar file is in the following path:
   * <install directory>/jboss/bin/client
   *
   * SOAP required JAR files are in the following path:
   * <install directory>/sdk/client-libs/thirdparty
   *
   * If you want to invoke a remote Forms Server instance and there is a
   * firewall between the client application and the server, then it is
   * recommended that you use the SOAP mode. When using the SOAP mode,
   * you have to include these additional JAR files
   *
   * For information about the SOAP
   * mode, see "Setting connection properties" in Programming
   * with AEM Forms
   */
 import java.util.*;

 import com.adobe.idp.dsc.clientsdk.ServiceClientFactory;
 import com.adobe.idp.dsc.clientsdk.ServiceClientFactoryProperties;
 import com.adobe.livecycle.contentservices.client.impl.DocumentManagementServiceClientImpl;

 public class MoveContentSoap {

   public static void main(String[] args) {

     try{

       //Set connection properties required to invoke AEM Forms using SOAP mode
       Properties connectionProps = new Properties();
       connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_DEFAULT_SOAP_ENDPOINT, "https://'[server]:[port]'");
       connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_TRANSPORT_PROTOCOL,ServiceClientFactoryProperties.DSC_SOAP_PROTOCOL);
       connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_SERVER_TYPE, "JBoss");
       connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_CREDENTIAL_USERNAME, "administrator");
       connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_CREDENTIAL_PASSWORD, "password");

       //Create a ServiceClientFactory object
       ServiceClientFactory myFactory = ServiceClientFactory.createInstance(connectionProps);


       //Create a DocumentManagementServiceClientImpl object
       DocumentManagementServiceClientImpl  docManager = new DocumentManagementServiceClientImpl(myFactory);

       //Specify the name of the store and the content to move
         String storeName = "SpacesStore";
         String nodeName = "/Company Home/Test Directory/MortgageForm.pdf";
         String newSpace = "/Company Home";

         //Move the content from /Company Home/Test Directory
         //to /Company Home and display the identifier value of the
         //moved content
         String contentID = docManager.moveContent(storeName, nodeName, newSpace);
         System.out.println("The identifier value of the moved content is "+contentID);
     }

     catch(Exception e)
     {
       e.printStackTrace();
     }
   }
 }

Snabbstart (SOAP-läge): Lista innehåll i Content Services med Java API (inaktuellt) quick-start-soap-mode-list-content-services-content-using-the-java-api-deprecated

I följande Java-kodexempel visas innehåll som finns i /Company Home. Varje nodtyp och nodnamn visas.

 /*
   * This Java Quick Start uses the SOAP mode and contains the following JAR files
   * in the class path:
   * 1. adobe-contentservices-client.jar
   * 2. adobe-livecycle-client.jar
   * 3. adobe-usermanager-client.jar
   * 4. adobe-utilities.jar
   * 5. jboss-client.jar (use a different JAR file if the Forms Server is not deployed
   * on JBoss)
   * 6. activation.jar (required for SOAP mode)
   * 7. axis.jar (required for SOAP mode)
   * 8. commons-codec-1.3.jar (required for SOAP mode)
   * 9. commons-collections-3.1.jar (required for SOAP mode)
   * 10. commons-discovery.jar (required for SOAP mode)
   * 11. commons-logging.jar (required for SOAP mode)
   * 12. dom3-xml-apis-2.5.0.jar (required for SOAP mode)
   * 13. jaxen-1.1-beta-9.jar (required for SOAP mode)
   * 14. jaxrpc.jar (required for SOAP mode)
   * 15. log4j.jar (required for SOAP mode)
   * 16. mail.jar (required for SOAP mode)
   * 17. saaj.jar (required for SOAP mode)
   * 18. wsdl4j.jar (required for SOAP mode)
   * 19. xalan.jar (required for SOAP mode)
   * 20. xbean.jar (required for SOAP mode)
   * 21. xercesImpl.jar (required for SOAP mode)
   *
   * These JAR files are in the following path:
   * <install directory>/sdk/client-libs/common
   *
   * The adobe-utilities.jar file is in the following path:
   * <install directory>/sdk/client-libs/jboss
   *
   * The jboss-client.jar file is in the following path:
   * <install directory>/jboss/bin/client
   *
   * SOAP required JAR files are in the following path:
   * <install directory>/sdk/client-libs/thirdparty
   *
   * If you want to invoke a remote Forms Server instance and there is a
   * firewall between the client application and the server, then it is
   * recommended that you use the SOAP mode. When using the SOAP mode,
   * you have to include these additional JAR files
   *
   * For information about the SOAP
   * mode, see "Setting connection properties" in Programming
   * with AEM Forms
   */
 import java.util.*;

 import com.adobe.idp.dsc.clientsdk.ServiceClientFactory;
 import com.adobe.idp.dsc.clientsdk.ServiceClientFactoryProperties;
 import com.adobe.livecycle.contentservices.client.CRCResult;
 import com.adobe.livecycle.contentservices.client.impl.DocumentManagementServiceClientImpl;

 public class ListingContentSoap {

   public static void main(String[] args) {

     try{

       //Set connection properties required to invoke AEM Forms using SOAP mode
       Properties connectionProps = new Properties();
       connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_DEFAULT_SOAP_ENDPOINT, "https://'[server]:[port]'");
       connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_TRANSPORT_PROTOCOL,ServiceClientFactoryProperties.DSC_SOAP_PROTOCOL);
       connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_SERVER_TYPE, "JBoss");
       connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_CREDENTIAL_USERNAME, "administrator");
       connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_CREDENTIAL_PASSWORD, "password");

       //Create a ServiceClientFactory object
       ServiceClientFactory myFactory = ServiceClientFactory.createInstance(connectionProps);

       //Create a DocumentManagementServiceClientImpl object
       DocumentManagementServiceClientImpl  docManager = new DocumentManagementServiceClientImpl(myFactory);

       //Specify the name of the store and the space
         String storeName = "SpacesStore";
         String nodeName = "/Company Home";

        //List the contents of /Company Home
        List<CRCResult> allImages = docManager.getSpaceContents(
            storeName,
            nodeName,
            false);

        //Create an Iterator object and iterate through
        //the List object
        Iterator iter = allImages.iterator();
        int i = 0 ;
        while (iter.hasNext()) {

          //Get the node content type and name
          CRCResult sinContent = (CRCResult)iter.next();
          String nodeType = sinContent.getNodeType();
          String name = sinContent.getNodeName();
          System.out.println("The node type is "+nodeType +". The node name is "+name);
        }
     }

     catch(Exception e)
     {
       e.printStackTrace();
     }
   }
 }

Snabbstart (SOAP-läge): Sök efter innehåll i innehållstjänster med Java API (inaktuellt) quick-start-soap-mode-search-content-services-content-using-the-java-api-deprecated

Följande Java-kod söker efter ett dokument som innehåller texten MortgageForm /Company Home. Undermapparna söks också igenom.

 /*
   * This Java Quick Start uses the SOAP mode and contains the following JAR files
   * in the class path:
   * 1. adobe-contentservices-client.jar
   * 2. adobe-livecycle-client.jar
   * 3. adobe-usermanager-client.jar
   * 4. adobe-utilities.jar
   * 5. jboss-client.jar (use a different JAR file if the Forms Server is not deployed
   * on JBoss)
   * 6. activation.jar (required for SOAP mode)
   * 7. axis.jar (required for SOAP mode)
   * 8. commons-codec-1.3.jar (required for SOAP mode)
   * 9. commons-collections-3.1.jar (required for SOAP mode)
   * 10. commons-discovery.jar (required for SOAP mode)
   * 11. commons-logging.jar (required for SOAP mode)
   * 12. dom3-xml-apis-2.5.0.jar (required for SOAP mode)
   * 13. jaxen-1.1-beta-9.jar (required for SOAP mode)
   * 14. jaxrpc.jar (required for SOAP mode)
   * 15. log4j.jar (required for SOAP mode)
   * 16. mail.jar (required for SOAP mode)
   * 17. saaj.jar (required for SOAP mode)
   * 18. wsdl4j.jar (required for SOAP mode)
   * 19. xalan.jar (required for SOAP mode)
   * 20. xbean.jar (required for SOAP mode)
   * 21. xercesImpl.jar (required for SOAP mode)
   *
   * These JAR files are in the following path:
   * <install directory>/sdk/client-libs/common
   *
   * The adobe-utilities.jar file is in the following path:
   * <install directory>/sdk/client-libs/jboss
   *
   * The jboss-client.jar file is in the following path:
   * <install directory>/jboss/bin/client
   *
   * SOAP required JAR files are in the following path:
   * <install directory>/sdk/client-libs/thirdparty
   *
   * If you want to invoke a remote Forms Server instance and there is a
   * firewall between the client application and the server, then it is
   * recommended that you use the SOAP mode. When using the SOAP mode,
   * you have to include these additional JAR files
   *
   * For information about the SOAP
   * mode, see "Setting connection properties" in Programming
   * with AEM Forms
   */
 import java.util.*;

 import com.adobe.idp.dsc.clientsdk.ServiceClientFactory;
 import com.adobe.idp.dsc.clientsdk.ServiceClientFactoryProperties;
 import com.adobe.livecycle.contentservices.client.ResultSet;
 import com.adobe.livecycle.contentservices.client.impl.DocumentManagementServiceClientImpl;
 import com.adobe.livecycle.contentservices.client.impl.QueryImpl;
 import com.adobe.livecycle.contentservices.client.impl.StatementImpl;

 public class SearchSpaceSoap {

   public static void main(String[] args) {

     try{
       //Set connection properties required to invoke AEM Forms using SOAP mode
       Properties connectionProps = new Properties();
       connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_DEFAULT_SOAP_ENDPOINT, "https://'[server]:[port]'");
       connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_TRANSPORT_PROTOCOL,ServiceClientFactoryProperties.DSC_SOAP_PROTOCOL);
       connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_SERVER_TYPE, "JBoss");
       connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_CREDENTIAL_USERNAME, "administrator");
       connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_CREDENTIAL_PASSWORD, "password");

       //Create a ServiceClientFactory object
       ServiceClientFactory myFactory = ServiceClientFactory.createInstance(connectionProps);

       //Create a DocumentManagementServiceClientImpl object
       DocumentManagementServiceClientImpl  docManager = new DocumentManagementServiceClientImpl(myFactory);

       //Specify the name of the store and node
       String path ="/Company Home";
        String storeName = "SpacesStore";

       //Create a Query expression
       QueryImpl qImpl = new QueryImpl();
       String myName = "{https://www.alfresco.org/model/content/1.0}name";
       StatementImpl statement = new StatementImpl(myName, StatementImpl.OPERATOR_CONTAINS, "MortgageForm" );
       qImpl.addStatement(statement);

       //Perform the search for a document that contains the text MortgageForm
       ResultSet rs = docManager.searchRepository(storeName, path, true, qImpl, 200);
       long resultSize = rs.getResultSize();

       //Determine if the document is in Content space
       if (resultSize > 0)
       {
         System.out.println("MortgageForm is in the Repository");
       }
     }
   catch(Exception e)
     {
       e.printStackTrace();
     }
   }
 }

Snabbstart (SOAP-läge): Ange behörigheter för innehållstjänster med Java API (inaktuellt) quick-start-soap-mode-setting-content-services-permissions-using-the-java-api-deprecated

I följande Java-kodexempel anges en behörighet för en användare med namnet tony blue. Den angivna domänen är standarddomän. Användarbehörighet anges och noden är /Company Home/Test Directory.

 /*
   * This Java Quick Start uses the SOAP mode and contains the following JAR files
   * in the class path:
   * 1. adobe-contentservices-client.jar
   * 2. adobe-livecycle-client.jar
   * 3. adobe-usermanager-client.jar
   * 4. adobe-utilities.jar
   * 5. jboss-client.jar (use a different JAR file if the Forms Server is not deployed
   * on JBoss)
   * 6. activation.jar (required for SOAP mode)
   * 7. axis.jar (required for SOAP mode)
   * 8. commons-codec-1.3.jar (required for SOAP mode)
   * 9. commons-collections-3.1.jar (required for SOAP mode)
   * 10. commons-discovery.jar (required for SOAP mode)
   * 11. commons-logging.jar (required for SOAP mode)
   * 12. dom3-xml-apis-2.5.0.jar (required for SOAP mode)
   * 13. jaxen-1.1-beta-9.jar (required for SOAP mode)
   * 14. jaxrpc.jar (required for SOAP mode)
   * 15. log4j.jar (required for SOAP mode)
   * 16. mail.jar (required for SOAP mode)
   * 17. saaj.jar (required for SOAP mode)
   * 18. wsdl4j.jar (required for SOAP mode)
   * 19. xalan.jar (required for SOAP mode)
   * 20. xbean.jar (required for SOAP mode)
   * 21. xercesImpl.jar (required for SOAP mode)
   *
   * These JAR files are in the following path:
   * <install directory>/sdk/client-libs/common
   *
   * The adobe-utilities.jar file is in the following path:
   * <install directory>/sdk/client-libs/jboss
   *
   * The jboss-client.jar file is in the following path:
   * <install directory>/jboss/bin/client
   *
   * SOAP required JAR files are in the following path:
   * <install directory>/sdk/client-libs/thirdparty
   *
   * If you want to invoke a remote Forms Server instance and there is a
   * firewall between the client application and the server, then it is
   * recommended that you use the SOAP mode. When using the SOAP mode,
   * you have to include these additional JAR files
   *
   * For information about the SOAP
   * mode, see "Setting connection properties" in Programming
   * with AEM Forms
   */

 import java.util.*;

 import com.adobe.idp.dsc.clientsdk.ServiceClientFactory;
 import com.adobe.idp.dsc.clientsdk.ServiceClientFactoryProperties;
 import com.adobe.livecycle.contentservices.client.impl.DocumentManagementServiceClientImpl;
 import com.adobe.livecycle.contentservices.client.impl.ContentAccessPermission;

 public class SetPermissionsSoap {

   public static void main(String[] args) {

     try{

       //Set connection properties required to invoke AEM Forms using SOAP mode
       Properties connectionProps = new Properties();
       connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_DEFAULT_SOAP_ENDPOINT, "https://'[server]:[port]'");
       connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_TRANSPORT_PROTOCOL,ServiceClientFactoryProperties.DSC_SOAP_PROTOCOL);
       connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_SERVER_TYPE, "JBoss");
       connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_CREDENTIAL_USERNAME, "administrator");
       connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_CREDENTIAL_PASSWORD, "password");

       //Create a ServiceClientFactory object
       ServiceClientFactory myFactory = ServiceClientFactory.createInstance(connectionProps);

       //Create a DocumentManagementServiceClientImpl object
       DocumentManagementServiceClientImpl  docManager = new DocumentManagementServiceClientImpl(myFactory);

       //Specify the store and node name
       String storeName ="SpacesStore";
       String nodeName = "/Company Home/Test Directory/";

        //Create a permission
       ContentAccessPermission permission = new ContentAccessPermission();
       permission.setAuthority("tblue/DefaultDom");
       permission.setIsAllowed(false);
       permission.setPermission("Consumer");

       //Create a collection to hold the values
       List<ContentAccessPermission> permissionList = new ArrayList<ContentAccessPermission>();
       permissionList.add(0,permission);

       //Set the permission
       docManager.writePermissions(storeName,
            nodeName,
            permissionList,
           false);
   }

     catch(Exception e)
     {
       e.printStackTrace();
     }
   }
 }

Snabbstart (SOAP-läge): Skapa associationer med Java API (inaktuellt) quick-start-soap-mode-creating-associations-using-the-java-api-deprecated

I följande Java-kod skapas en association för en XML-datafil och ett PDF-formulär. Den här associationstypen heter LinkedBy. Dokumentet PDF måste ha proportionslänkningsfunktionen tillämpad.

 /*
   * This Java Quick Start uses the SOAP mode and contains the following JAR files
   * in the class path:
   * 1. adobe-contentservices-client.jar
   * 2. adobe-livecycle-client.jar
   * 3. adobe-usermanager-client.jar
   * 4. adobe-utilities.jar
   * 5. jboss-client.jar (use a different JAR file if the Forms Server is not deployed
   * on JBoss)
   * 6. activation.jar (required for SOAP mode)
   * 7. axis.jar (required for SOAP mode)
   * 8. commons-codec-1.3.jar (required for SOAP mode)
   * 9. commons-collections-3.1.jar (required for SOAP mode)
   * 10. commons-discovery.jar (required for SOAP mode)
   * 11. commons-logging.jar (required for SOAP mode)
   * 12. dom3-xml-apis-2.5.0.jar (required for SOAP mode)
   * 13. jaxen-1.1-beta-9.jar (required for SOAP mode)
   * 14. jaxrpc.jar (required for SOAP mode)
   * 15. log4j.jar (required for SOAP mode)
   * 16. mail.jar (required for SOAP mode)
   * 17. saaj.jar (required for SOAP mode)
   * 18. wsdl4j.jar (required for SOAP mode)
   * 19. xalan.jar (required for SOAP mode)
   * 20. xbean.jar (required for SOAP mode)
   * 21. xercesImpl.jar (required for SOAP mode)
   *
   * These JAR files are in the following path:
   * <install directory>/sdk/client-libs/common
   *
   * The adobe-utilities.jar file is in the following path:
   * <install directory>/sdk/client-libs/jboss
   *
   * The jboss-client.jar file is in the following path:
   * <install directory>/jboss/bin/client
   *
   * SOAP required JAR files are in the following path:
   * <install directory>/sdk/client-libs/thirdparty
   *
   * If you want to invoke a remote Forms Server instance and there is a
   * firewall between the client application and the server, then it is
   * recommended that you use the SOAP mode. When using the SOAP mode,
   * you have to include these additional JAR files
   *
   * For information about the SOAP
   * mode, see "Setting connection properties" in Programming
   * with AEM Forms
   */
 import java.util.*;

 import com.adobe.idp.dsc.clientsdk.ServiceClientFactory;
 import com.adobe.idp.dsc.clientsdk.ServiceClientFactoryProperties;
 import com.adobe.livecycle.contentservices.client.impl.DocumentManagementServiceClientImpl;

 public class CreateAssociationsSoap {

   public static void main(String[] args) {

     try{

       //Set connection properties required to invoke AEM Forms using SOAP mode
       Properties connectionProps = new Properties();
       connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_DEFAULT_SOAP_ENDPOINT, "https://'[server]:[port]'");
       connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_TRANSPORT_PROTOCOL,ServiceClientFactoryProperties.DSC_SOAP_PROTOCOL);
       connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_SERVER_TYPE, "JBoss");
       connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_CREDENTIAL_USERNAME, "administrator");
       connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_CREDENTIAL_PASSWORD, "password");

       //Create a ServiceClientFactory object
       ServiceClientFactory myFactory = ServiceClientFactory.createInstance(connectionProps);

       //Create a DocumentManagementServiceClientImpl object
       DocumentManagementServiceClientImpl  docManager = new DocumentManagementServiceClientImpl(myFactory);

       //Specify the input values
       String storeName ="SpacesStore";
       String associationType = "{https://www.adobe.com/lc/datacapture/1.0}linkedBy";
       String aspect = "{https://www.adobe.com/lc/datacapture/1.0}linkable";
       String parentPath= "/Company Home/MortgageForm.pdf";
       String childPath= "/Company Home/Loan.xml";

       //Set the linkable aspect to MortgageForm.pdf
       List<String> aspectList = new ArrayList();
       aspectList.add(aspect);

       //Create an attribute map
       Map<String,Object> inputs = new HashMap<String,Object>();

       //Specify attributes that belong to the new content
       String creator = "{https://www.alfresco.org/model/content/1.0}creator";
       String description = "{https://www.alfresco.org/model/content/1.0}description";

       inputs.put(creator,"Tony Blue");
       inputs.put(description,"Link the PDF document to loan data");

       //Set the aspects
       docManager.setContentAttributes(storeName,parentPath,aspectList,inputs);

       //Create an association between MortgageForm.pdf and Loan.xml
       docManager.createAssociation(storeName,
           associationType,
           parentPath,
           childPath);
     }

     catch(Exception e)
     {
       e.printStackTrace();
     }
   }
recommendation-more-help
19ffd973-7af2-44d0-84b5-d547b0dffee2