DocConverter Service Java™ API Quick Start (SOAP) docconverter-service-java-api-quickstart-soap

Java™ API Quick Start(SOAP) är tillgängligt för tjänsten DocConverter.

Snabbstart (SOAP-läge): Kontrollera PDF/A-kompatibilitet med Java

Snabbstart (SOAP-läge): Konvertera ett dokument till ett PDF/A-dokument med Java

AEM Forms-åtgärder kan utföras med AEM Forms starkt typbestämda API och anslutningsläget bör anges till SOAP.

NOTE
Snabbstart i programmering med AEM formulär baseras på Forms Server som distribueras på JBoss® Application Server och operativsystemet Microsoft® Windows. Om du använder ett annat operativsystem, till exempel UNIX®, ska du ersätta Windows-specifika sökvägar med sökvägar som stöds av det aktuella operativsystemet. På samma sätt måste du ange giltiga anslutningsegenskaper om du använder en annan J2EE-programserver. Se Ange anslutningsegenskaper.

Snabbstart (SOAP-läge): Konvertera ett dokument till ett PDF/A-dokument med Java™ API quick-start-soap-mode-converting-a-document-to-a-pdf-a-document-using-the-java-api

I följande Java™-kodexempel konverteras ett PDF-dokument med namnet Loan.pdf till ett PDF/A-dokument som har sparats som en PDF-fil med namnet LoanArchive.pdf. (Se Konvertera dokument till PDF/A-dokument.)

 /*
   * This Java Quick Start uses the SOAP mode and contains the following JAR files
   * in the class path:
   * 1. adobe-docconverter-client.jar
   * 2. adobe-livecycle-client.jar
   * 3. adobe-usermanager-client.jar
   * 4. adobe-utilities.jar
   * 5. jboss-client.jar (use a different JAR file if the Forms Server is not deployed
   * on JBoss)
   * 6. activation.jar (required for SOAP mode)
   * 7. axis.jar (required for SOAP mode)
   * 8. commons-codec-1.3.jar (required for SOAP mode)
   * 9. commons-collections-3.1.jar (required for SOAP mode)
   * 10. commons-discovery.jar (required for SOAP mode)
   * 11. commons-logging.jar (required for SOAP mode)
   * 12. dom3-xml-apis-2.5.0.jar (required for SOAP mode)
   * 13. jaxen-1.1-beta-9.jar (required for SOAP mode)
   * 14. jaxrpc.jar (required for SOAP mode)
   * 15. log4j.jar (required for SOAP mode)
   * 16. mail.jar (required for SOAP mode)
   * 17. saaj.jar (required for SOAP mode)
   * 18. wsdl4j.jar (required for SOAP mode)
   * 19. xalan.jar (required for SOAP mode)
   * 20. xbean.jar (required for SOAP mode)
   * 21. xercesImpl.jar (required for SOAP mode)
   *
   * These JAR files are in the following path:
   * <install directory>/sdk/client-libs/common
   *
   * The adobe-utilities.jar file is in the following path:
   * <install directory>/sdk/client-libs/jboss
   *
   * The jboss-client.jar file is in the following path:
   * <install directory>/jboss/bin/client
   *
   * SOAP required JAR files are in the following path:
   * <install directory>/sdk/client-libs/thirdparty
   *
   * If you want to invoke a remote Forms Server instance and there is a
   * firewall between the client application and the server, then it is
   * recommended that you use the SOAP mode. When using the SOAP mode,
   * you have to include these additional JAR files
   *
   * For information about the SOAP
   * mode, see "Setting connection properties" in Programming
   * with AEM Forms
   */
 import java.util.*;
 import java.io.File;
 import java.io.FileInputStream;
 import com.adobe.idp.Document;
 import com.adobe.idp.dsc.clientsdk.ServiceClientFactory;
 import com.adobe.idp.dsc.clientsdk.ServiceClientFactoryProperties;
 import com.adobe.livecycle.docconverter.client.DocConverterServiceClient;
 import com.adobe.livecycle.docconverter.client.PDFAConversionOptionSpec;
 import com.adobe.livecycle.docconverter.client.PDFAConversionResult;

 public class CreatePDFADocumentSOAP {

   public static void main(String[] args) {
   try{
     //Set connection properties required to invoke AEM Forms
     Properties connectionProps = new Properties();
     connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_DEFAULT_SOAP_ENDPOINT, "https://'[server]:[port]'");
     connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_TRANSPORT_PROTOCOL,ServiceClientFactoryProperties.DSC_SOAP_PROTOCOL);
     connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_SERVER_TYPE, "JBoss");
     connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_CREDENTIAL_USERNAME, "administrator");
     connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_CREDENTIAL_PASSWORD, "password");

     //Create a ServiceClientFactory instance
     ServiceClientFactory myFactory = ServiceClientFactory.createInstance(connectionProps);

     //Create a DocConverterServiceClient object
     DocConverterServiceClient docConverter = new DocConverterServiceClient(myFactory);

     //Reference a PDF document to convert to a PDF/A document
     FileInputStream myPDF = new FileInputStream("C:\\Adobe\Loan.pdf");
     Document inDoc = new Document(myPDF);

     //Create a PDFAConversionOptionSpec object and set
     //tracking information
     PDFAConversionOptionSpec spec = new PDFAConversionOptionSpec();
     spec.setLogLevel("FINE");

     //Convert the PDF document to a PDF/A document
     PDFAConversionResult result = docConverter.toPDFA(inDoc,spec);

     //Save the PDF/A file
     Document pdfADoc= result.getPDFADocument();
     File pdfAFile = new File("C:\\Adobe\LoanArchive.pdf");
     pdfADoc.copyToFile(pdfAFile);
    }catch (Exception e) {
     e.printStackTrace();
   }
    }
 }

Snabbstart (SOAP-läge): Kontrollera PDF/A-kompatibilitet med Java™ API quick-start-soap-mode-determining-pdf-a-compliancy-using-the-java-api

I följande Java™-kodexempel avgörs om indatadokumentet PDF är PDF/A-kompatibelt. Det inmatade PDF-dokumentet som skickas till tjänsten DocConverter har ett namn LoanArchive.pdf. Valideringsresultat skrivs till en XML-fil med namnet ValidationResults.xml. (Se Programmerat fastställa PDF/A-överensstämmelse.)

 /*
   * This Java Quick Start uses the SOAP mode and contains the following JAR files
   * in the class path:
   * 1. adobe-docconverter-client.jar
   * 2. adobe-livecycle-client.jar
   * 3. adobe-usermanager-client.jar
   * 4. adobe-utilities.jar
   * 5. jboss-client.jar (use a different JAR file if the Forms Server is not deployed
   * on JBoss)
   * 6. activation.jar (required for SOAP mode)
   * 7. axis.jar (required for SOAP mode)
   * 8. commons-codec-1.3.jar (required for SOAP mode)
   * 9. commons-collections-3.1.jar (required for SOAP mode)
   * 10. commons-discovery.jar (required for SOAP mode)
   * 11. commons-logging.jar (required for SOAP mode)
   * 12. dom3-xml-apis-2.5.0.jar (required for SOAP mode)
   * 13. jaxen-1.1-beta-9.jar (required for SOAP mode)
   * 14. jaxrpc.jar (required for SOAP mode)
   * 15. log4j.jar (required for SOAP mode)
   * 16. mail.jar (required for SOAP mode)
   * 17. saaj.jar (required for SOAP mode)
   * 18. wsdl4j.jar (required for SOAP mode)
   * 19. xalan.jar (required for SOAP mode)
   * 20. xbean.jar (required for SOAP mode)
   * 21. xercesImpl.jar (required for SOAP mode)
   *
   * These JAR files are in the following path:
   * <install directory>/sdk/client-libs/common
   *
   * The adobe-utilities.jar file is in the following path:
   * <install directory>/sdk/client-libs/jboss
   *
   * The jboss-client.jar file is in the following path:
   * <install directory>/jboss/bin/client
   *
   * SOAP required JAR files are in the following path:
   * <install directory>/sdk/client-libs/thirdparty
   *
   * If you want to invoke a remote Forms Server instance and there is a
   * firewall between the client application and the server, then it is
   * recommended that you use the SOAP mode. When using the SOAP mode,
   * you have to include these additional JAR files
   *
   * For information about the SOAP
   * mode, see "Setting connection properties" in Programming
   * with AEM Forms
   */
 import java.util.*;
 import java.io.File;
 import java.io.FileInputStream;
 import com.adobe.idp.Document;
 import com.adobe.idp.dsc.clientsdk.ServiceClientFactory;
 import com.adobe.idp.dsc.clientsdk.ServiceClientFactoryProperties;
 import com.adobe.livecycle.docconverter.client.DocConverterServiceClient;
 import com.adobe.livecycle.docconverter.client.PDFAValidationOptionSpec;
 import com.adobe.livecycle.docconverter.client.PDFAValidationResult;

 public class IsDocumentPDFASOAP {

   public static void main(String[] args) {
   try{
     //Set connection properties required to invoke AEM Forms using SOAP mode
     Properties connectionProps = new Properties();
     connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_DEFAULT_SOAP_ENDPOINT, "https://'[server]:[port]'");
     connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_TRANSPORT_PROTOCOL,ServiceClientFactoryProperties.DSC_SOAP_PROTOCOL);
     connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_SERVER_TYPE, "JBoss");
     connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_CREDENTIAL_USERNAME, "administrator");
     connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_CREDENTIAL_PASSWORD, "password");

     //Create a ServiceClientFactory instance
     ServiceClientFactory myFactory = ServiceClientFactory.createInstance(connectionProps);

     //Create a DocConverterServiceClient object
     DocConverterServiceClient docConverter = new DocConverterServiceClient(myFactory);

     //Reference a PDF document used to determine PDF/A compliancy
     FileInputStream myPDF = new FileInputStream("C:\\Adobe\LoanArchive.pdf");
     Document inDoc = new Document(myPDF);

     //Create a PDFAValidationOptionSpec object and set
     //run-time values
     PDFAValidationOptionSpec spec = new PDFAValidationOptionSpec();
     spec.setCompliance(PDFAValidationOptionSpec.Compliance.PDFA_1B);
     spec.setResultLevel(PDFAValidationOptionSpec.ResultLevel.DETAILED);
     spec.setLogLevel("FINE");
     spec.setIgnoreUnusedResource(true);

     //Determine if the PDF document is PDF/A compliant
     PDFAValidationResult result = docConverter.isPDFA(inDoc,spec)  ;

     //Get the results of the operation
     Boolean isPDFA = result.getIsPDFA();

     //Get XML data that contains validaction results
     Document validationResults = result.getValidationLog();
     File file= new File("C:\\Adobe\ValidationResults.xml");
     validationResults .copyToFile(file);

   }catch (Exception e) {
     e.printStackTrace();
   }
    }
 }
recommendation-more-help
19ffd973-7af2-44d0-84b5-d547b0dffee2