Java™ API Quick Start (SOAP) för Autentiseringstjänst credential-service-java-api-quickstart-soap

Java™ API Quick Start (SOAP) är tillgängligt för tjänsten Credential.

Snabbstart (SOAP-läge): Importera autentiseringsuppgifter med Java

Snabbstart (SOAP-läge): Ta bort autentiseringsuppgifter med Java

AEM Forms-åtgärder kan utföras med AEM Forms starkt typbestämda API och anslutningsläget bör anges till SOAP.

NOTE
Quick Starts in Programming with AEM forms are based on the Forms Server being deploy on JBoss® and the Windows operating system. Om du använder ett annat operativsystem, till exempel UNIX®, ska du ersätta Windows-specifika sökvägar med sökvägar som stöds av det aktuella operativsystemet. På samma sätt måste du ange giltiga anslutningsegenskaper om du använder en annan J2EE-programserver. Se Ange anslutningsegenskaper.
NOTE
Du kan inte utföra åtgärder för autentiseringsuppgifter med webbtjänster.

Snabbstart (SOAP-läge): Importera autentiseringsuppgifter med Java™ API quick-start-soap-mode-importing-credentials-using-the-java-api

I följande kodexempel importeras en referens baserat på en fil med namnet cred.p12. Aliasvärdet som används för att importera autentiseringsuppgifterna är Secure. (Se Importera autentiseringsuppgifter med Trust Manager API.)

 /*
   * This Java Quick Start uses the SOAP mode and contains the following JAR files
   * in the class path:
   * 1. adobe-truststore-client.jar
   * 2. adobe-livecycle-client.jar
   * 3. adobe-usermanager-client.jar
   * 4. adobe-utilities.jar
   * 5. jboss-client.jar (use a different JAR file if the Forms Server is not deployed
   * on JBoss)
   * 6. activation.jar (required for SOAP mode)
   * 7. axis.jar (required for SOAP mode)
   * 8. commons-codec-1.3.jar (required for SOAP mode)
   * 9. commons-collections-3.1.jar (required for SOAP mode)
   * 10. commons-discovery.jar (required for SOAP mode)
   * 11. commons-logging.jar (required for SOAP mode)
   * 12. dom3-xml-apis-2.5.0.jar (required for SOAP mode)
   * 13. jaxen-1.1-beta-9.jar (required for SOAP mode)
   * 14. jaxrpc.jar (required for SOAP mode)
   * 15. log4j.jar (required for SOAP mode)
   * 16. mail.jar (required for SOAP mode)
   * 17. saaj.jar (required for SOAP mode)
   * 18. wsdl4j.jar (required for SOAP mode)
   * 19. xalan.jar (required for SOAP mode)
   * 20. xbean.jar (required for SOAP mode)
   * 21. xercesImpl.jar (required for SOAP mode)
   *
   * These JAR files are in the following path:
   * <install directory>/sdk/client-libs/common
   *
   * The adobe-utilities.jar file is in the following path:
   * <install directory>/sdk/client-libs/jboss
   *
   * The jboss-client.jar file is in the following path:
   * <install directory>/jboss/bin/client
   *
   * SOAP required JAR files are in the following path:
   * <install directory>/sdk/client-libs/thirdparty
   *
   * If you want to invoke a remote Forms Server instance and there is a
   * firewall between the client application and the server, then it is
   * recommended that you use the SOAP mode. When using the SOAP mode,
   * you have to include these additional JAR files
   *
   * For information about the SOAP
   * mode, see "Setting connection properties" in Programming
   * with AEM Forms
   */
 import java.io.FileInputStream;
 import java.util.Properties;
 import com.adobe.idp.Document;
 import com.adobe.idp.dsc.clientsdk.ServiceClientFactory;
 import com.adobe.idp.dsc.clientsdk.ServiceClientFactoryProperties;
 import com.adobe.truststore.client.CredentialServiceClient;

 public class ImportCredentialSoap {

   public static void main(String[] args) {
       try {

      //Set connection properties required to invoke AEM Forms using SOAP mode
        Properties connectionProps = new Properties();
        connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_DEFAULT_SOAP_ENDPOINT, "https://'[server]:[port]'");
        connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_TRANSPORT_PROTOCOL,ServiceClientFactoryProperties.DSC_SOAP_PROTOCOL);
        connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_SERVER_TYPE, "JBoss");
        connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_CREDENTIAL_USERNAME, "administrator");
        connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_CREDENTIAL_PASSWORD, "password");

       //Create a ServiceClientFactory object
       ServiceClientFactory myFactory = ServiceClientFactory.createInstance(connectionProps);

       //Create a CredentialServiceClient instance
       CredentialServiceClient certClient = new CredentialServiceClient(myFactory);

       //Reference a credential based on a P12 file
       FileInputStream myCred = new FileInputStream("C:\\Adobe\cred.p12");
       Document credential = new Document(myCred);

       //Create a string array to store usage values
       String[] usage = new String[1];
       usage[0] = "truststore.usage.type.sign";

       //Import the credential
       certClient.importCredential("secure",credential,"password",usage);
       System.out.println("Credential was uploaded");

       }catch (Exception e) {
         e.printStackTrace();
       }

       }
 }

Snabbstart (SOAP-läge): Ta bort autentiseringsuppgifter med Java™ API quick-start-soap-mode-deleting-credentials-using-the-java-api

I följande kodexempel tas en referens bort baserat på ett aliasvärde säker. (Se Ta bort autentiseringsuppgifter med Trust Manager API.)

 /*
   * This Java Quick Start uses the SOAP mode and contains the following JAR files
   * in the class path:
   * 1. adobe-truststore-client.jar
   * 2. adobe-livecycle-client.jar
   * 3. adobe-usermanager-client.jar
   * 4. adobe-utilities.jar
   * 5. jboss-client.jar (use a different JAR file if the Forms Server is not deployed
   * on JBoss)
   * 6. activation.jar (required for SOAP mode)
   * 7. axis.jar (required for SOAP mode)
   * 8. commons-codec-1.3.jar (required for SOAP mode)
   * 9. commons-collections-3.1.jar (required for SOAP mode)
   * 10. commons-discovery.jar (required for SOAP mode)
   * 11. commons-logging.jar (required for SOAP mode)
   * 12. dom3-xml-apis-2.5.0.jar (required for SOAP mode)
   * 13. jaxen-1.1-beta-9.jar (required for SOAP mode)
   * 14. jaxrpc.jar (required for SOAP mode)
   * 15. log4j.jar (required for SOAP mode)
   * 16. mail.jar (required for SOAP mode)
   * 17. saaj.jar (required for SOAP mode)
   * 18. wsdl4j.jar (required for SOAP mode)
   * 19. xalan.jar (required for SOAP mode)
   * 20. xbean.jar (required for SOAP mode)
   * 21. xercesImpl.jar (required for SOAP mode)
   *
   * These JAR files are in the following path:
   * <install directory>/sdk/client-libs/common
   *
   * The adobe-utilities.jar file is in the following path:
   * <install directory>/sdk/client-libs/jboss
   *
   * The jboss-client.jar file is in the following path:
   * <install directory>/jboss/bin/client
   *
   * SOAP required JAR files are in the following path:
   * <install directory>/sdk/client-libs/thirdparty
   *
   * If you want to invoke a remote Forms Server instance and there is a
   * firewall between the client application and the server, then it is
   * recommended that you use the SOAP mode. When using the SOAP mode,
   * you have to include these additional JAR files
   *
   * For information about the SOAP
   * mode, see "Setting connection properties" in Programming
   * with AEM Forms
   */

 import java.util.Properties;
 import com.adobe.idp.dsc.clientsdk.ServiceClientFactory;
 import com.adobe.idp.dsc.clientsdk.ServiceClientFactoryProperties;
 import com.adobe.truststore.client.CredentialServiceClient;

 public class DeleteCertificateSoap {


   public static void main(String[] args)
   {
   try {

     //Set connection properties required to invoke AEM Forms using SOAP mode
     Properties connectionProps = new Properties();
     connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_DEFAULT_SOAP_ENDPOINT, "https://'[server]:[port]'");
     connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_TRANSPORT_PROTOCOL,ServiceClientFactoryProperties.DSC_SOAP_PROTOCOL);
     connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_SERVER_TYPE, "JBoss");
     connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_CREDENTIAL_USERNAME, "administrator");
     connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_CREDENTIAL_PASSWORD, "password");

     //Create a ServiceClientFactory object
     ServiceClientFactory myFactory = ServiceClientFactory.createInstance(connectionProps);

     //Create a CredentialServiceClient instance
     CredentialServiceClient certClient = new CredentialServiceClient(myFactory);

     //Delete the certificate
     certClient.deleteCredential("secure");
     System.out.println("Credential was deleted");

     }catch (Exception e) {
       e.printStackTrace();
     }

     }

 }
recommendation-more-help
19ffd973-7af2-44d0-84b5-d547b0dffee2