Konvertera SOAP (PDF Service Java™ API Quick Start) convert-pdf-service-java-api-quickstart-soap

Följande snabbstarter är tillgängliga för Convert PDF service API.

Snabbstart (SOAP-läge): Konvertera ett PDF-dokument till PostScript med Java

Snabbstart (SOAP-läge): Konvertera ett PDF-dokument till JPEG med Java

AEM Forms-åtgärder kan utföras med AEM Forms starkt typbestämda API och anslutningsläget bör anges till SOAP.

NOTE
Snabbstart i programmering med AEM formulär baseras på Forms Server som distribueras på JBoss® Application Server och operativsystemet Microsoft® Windows. Om du använder ett annat operativsystem, till exempel UNIX®, ska du ersätta Windows-specifika sökvägar med sökvägar som stöds av det aktuella operativsystemet. På samma sätt måste du ange giltiga anslutningsegenskaper om du använder en annan J2EE-programserver. Se Ange anslutningsegenskaper

Snabbstart (SOAP-läge): Konvertera ett PDF-dokument till PostScript med Java™ API quick-start-soap-mode-converting-a-pdf-document-to-postscript-using-the-java-api

I följande kodexempel konverteras ett PDF-dokument med namnet Loan.pdf till ett PostScript-dokument som kallas Loan.ps. (Se Konverterar PDF-dokument till PostScript.)

 /*
   * This Java Quick Start uses the SOAP mode and contains the following JAR files
   * in the class path:
   * 1. adobe-convertpdf-client.jar
   * 2. adobe-livecycle-client.jar
   * 3. adobe-usermanager-client.jar
   * 4. activation.jar (required for SOAP mode)
   * 5. axis.jar (required for SOAP mode)
   * 6. commons-codec-1.3.jar (required for SOAP mode)
   * 7. commons-collections-3.1.jar (required for SOAP mode)
   * 8. commons-discovery.jar (required for SOAP mode)
   * 9. commons-logging.jar (required for SOAP mode)
   * 10. dom3-xml-apis-2.5.0.jar (required for SOAP mode)
   * 11. jaxen-1.1-beta-9.jar (required for SOAP mode)
   * 12. jaxrpc.jar (required for SOAP mode)
   * 13. log4j.jar (required for SOAP mode)
   * 14. mail.jar (required for SOAP mode)
   * 15. saaj.jar (required for SOAP mode)
   * 16. wsdl4j.jar (required for SOAP mode)
   * 17. xalan.jar (required for SOAP mode)
   * 18. xbean.jar (required for SOAP mode)
   * 19. xercesImpl.jar (required for SOAP mode)
   *
   * These JAR files are in the following path:
   * <install directory>/sdk/client-libs/common
   *
   * The adobe-utilities.jar file is in the following path:
   * <install directory>/sdk/client-libs/jboss
   *
   * The jboss-client.jar file is in the following path:
   * <install directory>/jboss/bin/client
   *
   * SOAP required JAR files are in the following path:
   * <install directory>/sdk/client-libs/thirdparty
   *
   * If you want to invoke a remote Forms Server instance and there is a
   * firewall between the client application and the server, then it is
   * recommended that you use the SOAP mode. When using the SOAP mode,
   * you have to include these additional JAR files
   *
   * For information about the SOAP
   * mode, see "Setting connection properties" in Programming
   * with AEM Forms
   */
 import java.io.File;
 import java.io.FileInputStream;
 import java.util.Properties;
 import com.adobe.idp.Document;
 import com.adobe.idp.dsc.clientsdk.ServiceClientFactory;
 import com.adobe.idp.dsc.clientsdk.ServiceClientFactoryProperties;
 import com.adobe.livecycle.convertpdfservice.client.ConvertPdfServiceClient;
 import com.adobe.livecycle.convertpdfservice.client.ToPSOptionsSpec;
 import com.adobe.livecycle.convertpdfservice.client.enumeration.Color;
 import com.adobe.livecycle.convertpdfservice.client.enumeration.LineWeight;
 import com.adobe.livecycle.convertpdfservice.client.enumeration.PSLevel;
 import com.adobe.livecycle.convertpdfservice.client.enumeration.PageSize;
 import com.adobe.livecycle.convertpdfservice.client.enumeration.Color;

 public class JavaAPIConvertPDFtoPSSOAP
 {
   public static void main(String[] args)
   {
   try
     {
     //Set connection properties required to invoke AEM Forms using SOAP mode
     Properties connectionProps = new Properties();
     connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_DEFAULT_SOAP_ENDPOINT, "https://'[server]:[port]'");
     connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_TRANSPORT_PROTOCOL,ServiceClientFactoryProperties.DSC_SOAP_PROTOCOL);
     connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_SERVER_TYPE, "JBoss");
     connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_CREDENTIAL_USERNAME, "administrator");
     connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_CREDENTIAL_PASSWORD, "password");

     //Create a ServiceClientFactory object
     ServiceClientFactory myFactory = ServiceClientFactory.createInstance(connectionProps);

     //Create a ConvertPdfServiceClient object
     ConvertPdfServiceClient convertPDFClient= new ConvertPdfServiceClient(myFactory);

     //Get a PDF file document to convert to a PS document
     //and populate a com.adobe.idp.Document object
     String inputFileName = "C:\\Adobe\Loan.pdf";
     FileInputStream fileInputStream = new FileInputStream(inputFileName);
     Document inDoc = new Document(fileInputStream);

     //Create a ToPSOptionsSpec object that defines run-time options
     ToPSOptionsSpec psSpec = new ToPSOptionsSpec();
     psSpec.setPsLevel(PSLevel.LEVEL_3);
     psSpec.setShrinkToFit(true);
     psSpec.setPageSize(PageSize.A4);
     psSpec.setRotateAndCenter(true);
     psSpec.setColor(Color.compositeGray);
     psSpec.setLineWeight(LineWeight.point25);

     //Convert the PDF document to a PostScript file
     Document createdDocument =convertPDFClient.toPS2(
       inDoc,
       psSpec
       );

     //Save the PostScript file
     createdDocument.copyToFile(new File("C:\\Adobe\Loan.ps"));
     }
   catch (Exception e)
     {
       e.printStackTrace();
     }
   }
 }

Snabbstart (SOAP-läge): Konvertera ett PDF-dokument till JPEG med Java™ API quick-start-soap-mode-converting-a-pdf-document-to-jpeg-files-using-the-java-api

I följande Java™-kodexempel konverteras ett PDF-dokument med namnet Loan.pdf till en uppsättning JPEG-filer och lagrar dem i katalogen C:\Adobe. Varje fil har ett namn tempFile[index].jpg, där den första bildfilen har ett namn tempFile0.jpg. (Se Konvertera PDF-dokument till bildformat.)

 /*
   * This Java Quick Start uses the SOAP mode and contains the following JAR files
   * in the class path:
   * 1. adobe-convertpdf-client.jar
   * 2. adobe-livecycle-client.jar
   * 3. adobe-usermanager-client.jar
   * 4. activation.jar (required for SOAP mode)
   * 5. axis.jar (required for SOAP mode)
   * 6. commons-codec-1.3.jar (required for SOAP mode)
   * 7. commons-collections-3.1.jar (required for SOAP mode)
   * 8. commons-discovery.jar (required for SOAP mode)
   * 9. commons-logging.jar (required for SOAP mode)
   * 10. dom3-xml-apis-2.5.0.jar (required for SOAP mode)
   * 11. jaxen-1.1-beta-9.jar (required for SOAP mode)
   * 12. jaxrpc.jar (required for SOAP mode)
   * 13. log4j.jar (required for SOAP mode)
   * 14. mail.jar (required for SOAP mode)
   * 15. saaj.jar (required for SOAP mode)
   * 16. wsdl4j.jar (required for SOAP mode)
   * 17. xalan.jar (required for SOAP mode)
   * 18. xbean.jar (required for SOAP mode)
   * 19. xercesImpl.jar (required for SOAP mode)
   *
   * These JAR files are in the following path:
   * <install directory>/sdk/client-libs/common
   *
   * The adobe-utilities.jar file is in the following path:
   * <install directory>/sdk/client-libs/jboss
   *
   * The jboss-client.jar file is in the following path:
   * <install directory>/jboss/bin/client
   *
   * SOAP required JAR files are in the following path:
   * <install directory>/sdk/client-libs/thirdparty
   *
   * If you want to invoke a remote Forms Server instance and there is a
   * firewall between the client application and the server, then it is
   * recommended that you use the SOAP mode. When using the SOAP mode,
   * you have to include these additional JAR files
   *
   * For information about the SOAP
   * mode, see "Setting connection properties" in Programming
   * with AEM Forms
   */
 import java.io.File;
 import java.io.FileInputStream;
 import java.util.Iterator;
 import java.util.List;
 import java.util.Properties;
 import com.adobe.idp.Document;
 import com.adobe.idp.dsc.clientsdk.ServiceClientFactory;
 import com.adobe.idp.dsc.clientsdk.ServiceClientFactoryProperties;
 import com.adobe.livecycle.convertpdfservice.client.ConvertPdfServiceClient;
 import com.adobe.livecycle.convertpdfservice.client.ToImageOptionsSpec;
 import com.adobe.livecycle.convertpdfservice.client.enumeration.CMYKPolicy;
 import com.adobe.livecycle.convertpdfservice.client.enumeration.ColorCompression;
 import com.adobe.livecycle.convertpdfservice.client.enumeration.ColorSpace;
 import com.adobe.livecycle.convertpdfservice.client.enumeration.GrayScaleCompression;
 import com.adobe.livecycle.convertpdfservice.client.enumeration.GrayScalePolicy;
 import com.adobe.livecycle.convertpdfservice.client.enumeration.ImageConvertFormat;
 import com.adobe.livecycle.convertpdfservice.client.enumeration.Interlace;
 import com.adobe.livecycle.convertpdfservice.client.enumeration.JPEGFormat;
 import com.adobe.livecycle.convertpdfservice.client.enumeration.MonochromeCompression;
 import com.adobe.livecycle.convertpdfservice.client.enumeration.PNGFilter;
 import com.adobe.livecycle.convertpdfservice.client.enumeration.RGBPolicy;

 public class JavaAPIConvertPDFtoImageSOAP {

   public static void main(String[] args)
   {
   try
   {
     //Set connection properties required to invoke AEM Forms using SOAP mode
     Properties connectionProps = new Properties();
     connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_DEFAULT_SOAP_ENDPOINT, "https://'[server]:[port]'");
     connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_TRANSPORT_PROTOCOL,ServiceClientFactoryProperties.DSC_SOAP_PROTOCOL);
     connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_SERVER_TYPE, "JBoss");
     connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_CREDENTIAL_USERNAME, "administrator");
     connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_CREDENTIAL_PASSWORD, "password");

     //Create a ServiceClientFactory object
     ServiceClientFactory myFactory = ServiceClientFactory.createInstance(connectionProps);

     //Create the ConvertPDF service client
     ConvertPdfServiceClient serviceClient = new ConvertPdfServiceClient(myFactory);

     //Get a PDF file document to convert to a JPEG document and populate a com.adobe.idp.Document object
     String inputFileName = "C:\\Adobe\Loan.pdf";
     FileInputStream fileInputStream = new FileInputStream(inputFileName);
     Document inDoc = new Document(fileInputStream);

     // Set up the runtime options for the new JPEG file to be created
     ToImageOptionsSpec spec = new ToImageOptionsSpec();
     spec.setImageConvertFormat(ImageConvertFormat.JPEG);
     spec.setGrayScaleCompression(GrayScaleCompression.Low);
     spec.setColorCompression(ColorCompression.Low);
     spec.setFormat(JPEGFormat.BaselineOptimized);
     spec.setRgbPolicy(RGBPolicy.Off);
     spec.setCmykPolicy(CMYKPolicy.Off);
     spec.setColorSpace(ColorSpace.RGB);
     spec.setResolution("72");
     spec.setMonochrome(MonochromeCompression.None);
     spec.setFilter(PNGFilter.Sub);
     spec.setInterlace(Interlace.Adam7);
     spec.setTileSize(180);
     spec.setGrayScalePolicy(GrayScalePolicy.Off);

     //Perform the conversion and get the containing the newly created JPEG files
     List allImages = serviceClient.toImage2(
       inDoc,
       spec
     );

     //Create an Iterator object and iterate through
     //the List object to get all images
     Iterator iter = allImages.iterator();
     int i = 0 ;
     while (iter.hasNext()) {
       Document file = (Document)iter.next();
       file.copyToFile(new File("C:\\Adobe\tempFile"+i+".jpg"));
       i++;
     }
   }
   catch (Exception e) {
     e.printStackTrace();
     }
   }
 }
recommendation-more-help
19ffd973-7af2-44d0-84b5-d547b0dffee2