Komponenter och tjänster - Java™ API - snabbstart (SOAP) components-and-services-java-apiquick-start-soap

Java™ API Quick Start (SOAP) är tillgängligt för komponenter och tjänster.

Snabbstart (SOAP): Distribuera en komponent med Java

Snabbstart (SOAP läge): ange körningskontext för en tjänst med Java

Snabbstart (SOAP): inaktivera tjänstsäkerhet med Java

Snabbstart (SOAP): starta en tjänst med Java

Snabbstart (SOAP): Ändra tjänstens konfigurationsvärden med Java

Snabbstart (SOAP): Ta bort komponenter med Java

AEM Forms-åtgärder kan utföras med AEM Forms starkt typbestämda API och anslutningsläget bör anges till SOAP.

NOTE
Du kan inte programmässigt manipulera komponenter och tjänster med hjälp av webbtjänster.
NOTE
Snabbstart i programmering med AEM formulär baseras på Forms Server som distribueras på JBoss® och operativsystemet Windows. Om du använder ett annat operativsystem, till exempel UNIX®, ska du ersätta Windows-specifika sökvägar med sökvägar som stöds av det aktuella operativsystemet. På samma sätt måste du ange giltiga anslutningsegenskaper om du använder en annan J2EE-programserver. Se Ange anslutningsegenskaper.
NOTE
Om du har en anpassad komponent och använder SOAP- eller EJB-protokoll för att anropa DSC:er på samma lokala server, och dessa anrop slutar att fungera efter en uppgradering, använder du en startstrategi för den virtuella datorn. Använd DSC-anropsmetoden in-VM med ServiceClientFactory som standard och konstruera inte ServiceClientFactory med hjälp av SOAP- eller EJB-protokoll.

Snabbstart (SOAP): Distribuera en komponent med Java™ API quick-start-soap-mode-deploying-a-component-using-the-java-api

I följande Java™-exempel distribueras en komponent som är baserad på en JAR-fil med namnet adobe-emailSample-dsc.jar.

 /*
     * This Java Quick Start uses the following JAR files
     * 1. adobe-taskmanager-client.jar
     * 2. adobe-livecycle-client.jar
     * 3. adobe-usermanager-client.jar
     * 4. activation.jar (required for SOAP mode)
    * 5. axis.jar (required for SOAP mode)
    * 6. commons-codec-1.3.jar (required for SOAP mode)
    * 7. commons-collections-3.2.jar (required for SOAP mode)
    * 8. commons-discovery.jar (required for SOAP mode)
    * 9. commons-logging.jar (required for SOAP mode)
    * 10. dom3-xml-apis-2.5.0.jar (required for SOAP mode)
    * 11. jaxen-1.1-beta-9.jar (required for SOAP mode)
    * 12. jaxrpc.jar (required for SOAP mode)
    * 13. log4j.jar (required for SOAP mode)
    * 14. mail.jar (required for SOAP mode)
    * 15. saaj.jar (required for SOAP mode)
    * 16. wsdl4j.jar (required for SOAP mode)
    * 17. xalan.jar (required for SOAP mode)
    * 18. xbean.jar (required for SOAP mode)
    * 19. xercesImpl.jar (required for SOAP mode)
     * The JBoss files must be kept in the jboss\client folder. You can copy the client folder to
     * your local development environment and then include the 3 JBoss JAR files in your class path
     *
     * These JAR files are in the following path:
     * <install directory>/sdk/client-libs/common
     *
     * The adobe-utilities.jar file is in the following path:
     * <install directory>/sdk/client-libs/jboss
     *
     * The jboss-client.jar file is in the following path:
     * <install directory>/jboss/bin/client
     *
     * If you want to invoke a remote Forms Server instance and there is a
     * firewall between the client application and the server, then it is
     * recommended that you use the SOAP mode. When using the SOAP mode,
     * you have to include additional JAR files in the following
     * path
     * <install directory>/sdk/client-libs/thirdparty
     *
     * For information about the SOAP
     * mode and the additional JAR files that need to be included,
     * see "Setting connection properties" in Programming
     * with AEM Forms
   */
 import java.io.FileInputStream;
 import java.util.*;

 import com.adobe.idp.Document;
 import com.adobe.idp.dsc.clientsdk.ServiceClientFactory;
 import com.adobe.idp.dsc.clientsdk.ServiceClientFactoryProperties;
 import com.adobe.idp.dsc.registry.component.client.*;
 import com.adobe.idp.dsc.registry.infomodel.Component;

 public class DeployComponents {

   public static void main(String[] args) {

     try{

       //Set connection properties required to invoke AEM Forms
       Properties connectionProps = new Properties();
       connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_DEFAULT_SOAP_ENDPOINT, "https://'[server]:[port]'");
       connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_TRANSPORT_PROTOCOL,ServiceClientFactoryProperties.DSC_SOAP_PROTOCOL);
       connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_SERVER_TYPE, "JBoss");
       connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_CREDENTIAL_USERNAME, "administrator");
       connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_CREDENTIAL_PASSWORD, "password");

       //Create a ServiceClientFactory object
       ServiceClientFactory myFactory = ServiceClientFactory.createInstance(connectionProps);

       //Create a ComponentRegistryClient object
       ComponentRegistryClient  componentReg = new ComponentRegistryClient(myFactory);

       //Reference a JAR file that represents the component to deploy
     //  FileInputStream componentFile = new FileInputStream("C:\\Adobe\adobe-emailSample-dsc.jar");

       FileInputStream componentFile = new FileInputStream("C:\\A22\Bank.jar");
       Document component = new Document(componentFile);

       //Install the component
       Component myComponent = componentReg.install(component);
       componentReg.start(myComponent);

       System.out.println("The component has been deployed");
       }

     catch(Exception e)
     {
       e.printStackTrace();
     }
   }
 }

Snabbstart (SOAP läge): Ange körningskontext för en tjänst med Java™ API quick-start-soap-mode-setting-the-execution-context-of-a-service-using-the-java-api

I följande Java™-kodexempel anges körningskontexten för Kör som-anrop till en exempeltjänst med namnet EncryptDocument.

 /*
     * This Java Quick Start uses the following JAR files
     * 1. adobe-taskmanager-client.jar
     * 2. adobe-livecycle-client.jar
     * 3. adobe-usermanager-client.jar
     * 4. activation.jar (required for SOAP mode)
    * 5. axis.jar (required for SOAP mode)
    * 6. commons-codec-1.3.jar (required for SOAP mode)
    * 7. commons-collections-3.2.jar (required for SOAP mode)
    * 8. commons-discovery.jar (required for SOAP mode)
    * 9. commons-logging.jar (required for SOAP mode)
    * 10. dom3-xml-apis-2.5.0.jar (required for SOAP mode)
    * 11. jaxen-1.1-beta-9.jar (required for SOAP mode)
    * 12. jaxrpc.jar (required for SOAP mode)
    * 13. log4j.jar (required for SOAP mode)
    * 14. mail.jar (required for SOAP mode)
    * 15. saaj.jar (required for SOAP mode)
    * 16. wsdl4j.jar (required for SOAP mode)
    * 17. xalan.jar (required for SOAP mode)
    * 18. xbean.jar (required for SOAP mode)
    * 19. xercesImpl.jar (required for SOAP mode)
     * The JBoss files must be kept in the jboss\bin\client folder. You can copy the client folder to
     * your local development environment and then include the 3 JBoss JAR files in your class path
     *
     * These JAR files are in the following path:
     * <install directory>/sdk/client-libs/common
     *
     *
     *
     * If you want to invoke a remote Forms Server instance and there is a
     * firewall between the client application and the server, then it is
     * recommended that you use the SOAP mode. When using the SOAP mode,
     * you have to include additional JAR files in the following
     * path
     * <install directory>/sdk/client-libs/thirdparty
     *
     * For information about the SOAP
     * mode and the additional JAR files that need to be included,
     * see "Setting connection properties" in Programming
     * with AEM Forms
   */
 import java.util.*;

 import com.adobe.idp.dsc.clientsdk.ServiceClientFactory;
 import com.adobe.idp.dsc.clientsdk.ServiceClientFactoryProperties;
 import com.adobe.idp.dsc.registry.infomodel.ServiceConfiguration;
 import com.adobe.idp.dsc.registry.service.ModifyServiceConfigurationInfo;
 import com.adobe.idp.dsc.registry.service.client.ServiceRegistryClient;

 /*
   * This Java quick start sets the Run-As Invoker to a service named EncryptDocument
   */
 public class SetRunAsConfiguration {

    public static void main(String[] args) {

   try{
     //Set connection properties required to invoke AEM Forms
     Properties connectionProps = new Properties();
     connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_DEFAULT_SOAP_ENDPOINT, "https://'[server]:[port]'");
     connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_TRANSPORT_PROTOCOL,ServiceClientFactoryProperties.DSC_SOAP_PROTOCOL);
     connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_SERVER_TYPE, "JBoss");
     connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_CREDENTIAL_USERNAME, "tblue");
     connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_CREDENTIAL_PASSWORD, "password");

     //Create a ServiceRegistryClient object
     ServiceClientFactory _factory = ServiceClientFactory.createInstance(connectionProps);
     ServiceRegistryClient _src = new ServiceRegistryClient(_factory);

     //Reference the EncryptDocument service
     ServiceConfiguration _config = _src.getHeadActiveConfiguration("EncryptDocument");

     //Set the RUN_AS_INVOKER execution context
     ModifyServiceConfigurationInfo _configModifyInfo = new ModifyServiceConfigurationInfo();
     _configModifyInfo.setServiceId(_config.getServiceId());
     _configModifyInfo.setMajorVersion(_config.getMajorVersion());
     _configModifyInfo.setMinorVersion(_config.getMinorVersion());
     _configModifyInfo.setRunAsConfiguration(ServiceConfiguration.RUN_AS_INVOKER);
     _config = _src.modifyConfiguration(_configModifyInfo);
   }catch (Exception e) {
      e.printStackTrace();
     }
   }
 }

Snabbstart (SOAP): Inaktivera tjänstsäkerhet med Java™ API quick-start-soap-mode-disabling-service-security-using-the-java-api

I följande Java™-kodexempel inaktiveras säkerheten från exempeltjänsten EncryptDocument och de tjänster som anropas från den här tjänsten (tjänsterna Set Value och Encryption).

 /*
     * This Java Quick Start uses the following JAR files
     * 1. adobe-taskmanager-client.jar
     * 2. adobe-livecycle-client.jar
     * 3. adobe-usermanager-client.jar
     * 4. activation.jar (required for SOAP mode)
    * 5. axis.jar (required for SOAP mode)
    * 6. commons-codec-1.3.jar (required for SOAP mode)
    * 7. commons-collections-3.2.jar (required for SOAP mode)
    * 8. commons-discovery.jar (required for SOAP mode)
    * 9. commons-logging.jar (required for SOAP mode)
    * 10. dom3-xml-apis-2.5.0.jar (required for SOAP mode)
    * 11. jaxen-1.1-beta-9.jar (required for SOAP mode)
    * 12. jaxrpc.jar (required for SOAP mode)
    * 13. log4j.jar (required for SOAP mode)
    * 14. mail.jar (required for SOAP mode)
    * 15. saaj.jar (required for SOAP mode)
    * 16. wsdl4j.jar (required for SOAP mode)
    * 17. xalan.jar (required for SOAP mode)
    * 18. xbean.jar (required for SOAP mode)
    * 19. xercesImpl.jar (required for SOAP mode)
*
     * The JBoss files must be kept in the jboss\client folder. You can copy the client folder to
     * your local development environment and then include the 3 JBoss JAR files in your class path
     *
     * These JAR files are in the following path:
     * <install directory>/sdk/client-libs/common
     *
     * The adobe-utilities.jar file is in the following path:
     * <install directory>/sdk/client-libs/jboss
     *
     * The jboss-client.jar file is in the following path:
     * <install directory>/jboss/bin/client
     *
     * If you want to invoke a remote Forms Server instance and there is a
     * firewall between the client application and the server, then it is
     * recommended that you use the SOAP mode. When using the SOAP mode,
     * you have to include additional JAR files in the following
     * path
     * <install directory>/sdk/client-libs/thirdparty
     *
     * For information about the SOAP
     * mode and the additional JAR files that need to be included,
     * see "Setting connection properties" in Programming
     * with AEM Forms
   */
 import java.util.*;

 import com.adobe.idp.dsc.clientsdk.ServiceClientFactory;
 import com.adobe.idp.dsc.clientsdk.ServiceClientFactoryProperties;
 import com.adobe.idp.dsc.registry.infomodel.ServiceConfiguration;
 import com.adobe.idp.dsc.registry.service.ModifyServiceInfo;
 import com.adobe.idp.dsc.registry.service.client.ServiceRegistryClient;

 /*
   * This Java quick start disables security from the EncryptDocument process
   * and each service that is in this process
   */
 public class DisableSecurity{

    public static void main(String[] args) {

   try{
     //Set connection properties required to invoke AEM Forms
     Properties connectionProps = new Properties();
     connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_DEFAULT_SOAP_ENDPOINT, "https://'[server]:[port]'");
     connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_TRANSPORT_PROTOCOL,ServiceClientFactoryProperties.DSC_SOAP_PROTOCOL);
     connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_SERVER_TYPE, "JBoss");
     connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_CREDENTIAL_USERNAME, "administrator");
     connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_CREDENTIAL_PASSWORD, "password");


     //Create a ServiceRegistryClient object
     ServiceClientFactory _factory = ServiceClientFactory.createInstance(connectionProps);
     ServiceRegistryClient _src = new ServiceRegistryClient(_factory);

     //Reference the EncryptDocument process and each service that is
     //invoked from within the EncryptDocument process
     ServiceConfiguration encryptDocumentService = _src.getHeadActiveConfiguration("EncryptDocument");
     ServiceConfiguration setValueService = _src.getHeadActiveConfiguration("SetValue");
     ServiceConfiguration encryptionService = _src.getHeadActiveConfiguration("EncryptionService");

     //Create a ModifyServiceInfo object
     ModifyServiceInfo si = new ModifyServiceInfo();

     //Disable security from the EncryptDocument service
     si.setId(encryptDocumentService.getServiceId());
     si.setSecurityEnabled(false);
     _src.modifyService(si);

     //Disable security from the SetValue service
     si.setId(setValueService.getServiceId());
     si.setSecurityEnabled(false);
     _src.modifyService(si);

     //Disable security from the EncryptionService
     si.setId(encryptionService.getServiceId());
     si.setSecurityEnabled(false);
     _src.modifyService(si);

   }catch (Exception e) {
      e.printStackTrace();
     }
   }
 }

Snabbstart (SOAP): Starta en tjänst med Java™ API quick-start-soap-mode-starting-a-service-using-the-java-api

I följande Java™-kodexempel startas en tjänst med namnet SendEmailService.

 package com.adobe.sample.servicemanager;

 /**
   * This Java Quick Start uses the following JAR files:
   * 1. adobe-livecycle-client.jar
   * 2. adobe-usermanager-client.jar
   * 3. adobe-workflow-client-sdk.jar
   * 4. adobe-utilities.jar
   * 5. jboss-client.jar (use a different JAR file if AEM Forms is not deployed on Jboss)
   * 6. jacorb.jar (use a different JAR file if the Forms Server is not deployed on JBoss)
   * 7. jnp-client.jar (use a different JAR file if the Forms Server is not deployed on JBoss)
   */
 import java.util.*;
 import com.adobe.idp.dsc.clientsdk.ServiceClientFactory;
 import com.adobe.idp.dsc.registry.infomodel.ServiceConfiguration;
 import com.adobe.idp.dsc.registry.service.client.ServiceRegistryClient;

 public class StartService {

   public static void main(String[] args) {

     try{
       //Set connection properties required to invoke AEM Forms
       Properties ConnectionProps = new Properties();
       ConnectionProps.setProperty("DSC_DEFAULT_SOAP_ENDPOINT", "https://'[server]:[port]'");
       ConnectionProps.setProperty("DSC_TRANSPORT_PROTOCOL","SOAP");
       ConnectionProps.setProperty("DSC_SERVER_TYPE", "JBoss");
       ConnectionProps.setProperty("DSC_CREDENTIAL_USERNAME", "administrator");
       ConnectionProps.setProperty("DSC_CREDENTIAL_PASSWORD", "password");

       //Create a ServiceClientFactory object
       ServiceClientFactory myFactory = ServiceClientFactory.createInstance(ConnectionProps);

       //Create a ServiceRegistryClient object
       ServiceRegistryClient serviceReg = new ServiceRegistryClient(myFactory);

       //Reference the SendEmailService
       ServiceConfiguration myServiceConfig = serviceReg.getHeadActiveConfiguration("SendEmailService");

       //Start the SendEmailService
       serviceReg.start(myServiceConfig);
       }

         catch(Exception e)
         {
           e.printStackTrace();
         }
   }
 }

Snabbstart (SOAP läge): Ändra konfigurationsvärden för tjänster med Java™ API quick-start-soap-mode-modifying-a-services-configuration-values-using-the-java-api

I följande Java™-exempel ändras konfigurationsvärden som tillhör SendEmail Service.

 /*
   * This Java Quick Start uses the following JAR files
     * 1. adobe-taskmanager-client.jar
     * 2. adobe-livecycle-client.jar
     * 3. adobe-usermanager-client.jar
     * 4. activation.jar (required for SOAP mode)
    * 5. axis.jar (required for SOAP mode)
    * 6. commons-codec-1.3.jar (required for SOAP mode)
    * 7. commons-collections-3.2.jar (required for SOAP mode)
    * 8. commons-discovery.jar (required for SOAP mode)
    * 9. commons-logging.jar (required for SOAP mode)
    * 10. dom3-xml-apis-2.5.0.jar (required for SOAP mode)
    * 11. jaxen-1.1-beta-9.jar (required for SOAP mode)
    * 12. jaxrpc.jar (required for SOAP mode)
    * 13. log4j.jar (required for SOAP mode)
    * 14. mail.jar (required for SOAP mode)
    * 15. saaj.jar (required for SOAP mode)
    * 16. wsdl4j.jar (required for SOAP mode)
    * 17. xalan.jar (required for SOAP mode)
    * 18. xbean.jar (required for SOAP mode)
    * 19. xercesImpl.jar (required for SOAP mode)
     * The JBoss files must be kept in the jboss\client folder. You can copy the client folder to
     * your local development environment and then include the 3 JBoss JAR files in your class path
     *
     * These JAR files are in the following path:
     * <install directory>/sdk/client-libs/common
     *
     * The adobe-utilities.jar file is in the following path:
     * <install directory>/sdk/client-libs/jboss
     *
     * The jboss-client.jar file is in the following path:
     * <install directory>/jboss/bin/client
     *
     * If you want to invoke a remote Forms Server instance and there is a
     * firewall between the client application and the server, then it is
     * recommended that you use the SOAP mode. When using the SOAP mode,
     * you have to include additional JAR files in the following
     * path
     * <install directory>/sdk/client-libs/thirdparty
     *
     * For information about the SOAP
     * mode and the additional JAR files that need to be included,
     * see "Setting connection properties" in Programming
     * with AEM Forms
   */
 import java.util.*;
 import com.adobe.idp.dsc.clientsdk.ServiceClientFactory;
 import com.adobe.idp.dsc.registry.infomodel.ConfigParameter;
 import com.adobe.idp.dsc.registry.infomodel.ServiceConfiguration;
 import com.adobe.idp.dsc.registry.service.ModifyServiceConfigurationInfo;
 import com.adobe.idp.dsc.registry.service.client.ServiceRegistryClient;


 public class ModifyService {

   public static void main(String[] args) {

     try{
       //Set connection properties required to invoke AEM Forms
       Properties ConnectionProps = new Properties();
       ConnectionProps.setProperty("DSC_DEFAULT_SOAP_ENDPOINT", "https://'[server]:[port]'");
       ConnectionProps.setProperty("DSC_TRANSPORT_PROTOCOL","SOAP");
       ConnectionProps.setProperty("DSC_SERVER_TYPE", "JBoss");
       ConnectionProps.setProperty("DSC_CREDENTIAL_USERNAME", "administrator");
       ConnectionProps.setProperty("DSC_CREDENTIAL_PASSWORD", "password");

       //Create a ServiceClientFactory object
       ServiceClientFactory myFactory = ServiceClientFactory.createInstance(ConnectionProps);

       //Create a ServiceRegistryClient object
       ServiceRegistryClient serviceReg = new ServiceRegistryClient(myFactory);

       //Reference the SendEmailService
       ServiceConfiguration myServiceConfig = serviceReg.getHeadServiceConfiguration("SendEmailService");

       //Create a ModifyServiceConfigurationInfo object
         ModifyServiceConfigurationInfo modService = new ModifyServiceConfigurationInfo();

       //Set configuration values required by the SendEmailService
       String serviceId = myServiceConfig.getServiceId();
       modService.setServiceId(serviceId);
       modService.setMajorVersion(1);
       modService.setConfigParameterAsText("smtpHost","mySMTPSERVER");
       modService.setConfigParameterAsText("smtpUser","smyUserName");
       modService.setConfigParameterAsText("smtpPassword","myPassword");

       //Modify the service's configuration values
       serviceReg.modifyConfiguration(modService);

       //Conform the new configuration values
       ServiceConfiguration serviceConfig = serviceReg.getServiceConfiguration("SendEmailService",1,0);
       ConfigParameter cp = serviceConfig.getConfigParameter("smtpUser");
       String configValue = cp.getTextValue();
       System.out.println(configValue);
       }

       catch(Exception e)
       {
         e.printStackTrace();
       }
   }
 }

Snabbstart (SOAP): Ta bort komponenter med Java™ API quick-start-soap-mode-removing-components-using-the-java-api

I följande Java™-kodexempel tas en komponent bort med Java™-API:t.

 /*
   * This Java Quick Start uses the following JAR files
   * 1. adobe-taskmanager-client.jar
   * 2. adobe-livecycle-client.jar
   * 3. adobe-usermanager-client.jar
   * 4. adobe-utilities.jar
   * 5. jboss-client.jar (use a different JAR file if the Forms Server is not deployed
   * on JBoss)
   * 6. commons-code-1.3.jar
   * 7. adobe-workflow-client-sdk.jar
   * 8. jacorb.jar (use a different JAR file if the Forms Server is not deployed on JBoss)
   * 9. jnp-client.jar (use a different JAR file if the Forms Server is not deployed on JBoss)
   *
   * The JBoss files must be kept in the jboss\client folder. You can copy the client folder to
   * your local development environment and then include the 3 JBoss JAR files in your class path
   *
   * These JAR files are in the following path:
   * <install directory>/sdk/client-libs/common
   *
   * The adobe-utilities.jar file is in the following path:
   * <install directory>/sdk/client-libs/jboss
   *
   * The jboss-client.jar file is in the following path:
   * <install directory>/jboss/bin/client
   *
   * If you want to invoke a remote Forms Server instance and there is a
   * firewall between the client application and the server, then it is
   * recommended that you use the SOAP mode. When using the SOAP mode,
   * you have to include additional JAR files in the following
   * path
   * <install directory>/sdk/client-libs/thirdparty
   *
   * For information about the SOAP
   * mode and the additional JAR files that need to be included,
   * see "Setting connection properties" in Programming
   * with AEM Forms
   */
 import java.util.*;

 import com.adobe.idp.dsc.clientsdk.ServiceClientFactory;
 import com.adobe.idp.dsc.clientsdk.ServiceClientFactoryProperties;
 import com.adobe.idp.dsc.registry.component.client.*;
 import com.adobe.idp.dsc.registry.infomodel.Component;

 public class RemoveComponent {

   public static void main(String[] args) {

     try{
        //Set connection properties required to invoke AEM Forms
        Properties connectionProps = new Properties();
        connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_DEFAULT_SOAP_ENDPOINT, "https://'[server]:[port]'");
    connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_TRANSPORT_PROTOCOL,ServiceClientFactoryProperties.DSC_SOAP_PROTOCOL);
        connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_SERVER_TYPE, "JBoss");
        connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_CREDENTIAL_USERNAME, "administrator");
        connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_CREDENTIAL_PASSWORD, "password");

       //Create a ServiceClientFactory object
       ServiceClientFactory myFactory = ServiceClientFactory.createInstance(connectionProps);

       //Create a ComponentRegistryClient object
       ComponentRegistryClient  componentReg = new ComponentRegistryClient(myFactory);

       //Retrieve the Id of the component to remove from the service container
       Component myComponent = componentReg.getComponent("com.adobe.livecycle.sample.email.emailSampleComponent", "1.0");

       //Determine if the component is in a running state
       if (myComponent.getState()== Component.RUNNING)
       {
         //Stop the component
         Component stoppedComponent = componentReg.stop(myComponent);

         //Uninstall the component
         componentReg.uninstall(stoppedComponent);
       }
       else
         componentReg.uninstall(myComponent);

       System.out.println("The component was removed.");
       }

       catch(Exception e)
       {
         e.printStackTrace();
       }
   }
 }
recommendation-more-help
19ffd973-7af2-44d0-84b5-d547b0dffee2