JavaAPI-snabbstart (SOAP) för Application Manager-tjänsten application-manager-service-javaapi-quick-start-soap

Java API Quick Start (SOAP) är tillgängligt för tjänsten Application Manager.

Snabbstart: Distribuera program med Java API(SOAP)

Snabbstart: Ta bort ett program med Java API(SOAP)

NOTE
API:erna för programhanteraren stöder endast AEM Forms LCA-filer. Det stöder inte LCA-filer i LiveCyclena ES2 och ES4.

AEM Forms-åtgärder kan utföras med AEM Forms starkt typbestämda API och anslutningsläget bör anges till SOAP.

NOTE
Java API(SOAP) Quick Start in Programming with AEM forms är baserat på Forms om du använder ett annat operativsystem, till exempel Unix, och ersätter Windows-specifika sökvägar med sökvägar som stöds av det aktuella operativsystemet. På samma sätt måste du ange giltiga anslutningsegenskaper om du använder en annan J2EE-programserver. Se Ange anslutningsegenskaper.

Snabbstart (SOAP-läge): Distribuera program med Java API quick-start-soap-mode-deploying-applications-using-the-java-api

I följande Java-kodexempel importeras ett program baserat på en befintlig LCA-fil med namnet EncryptDocument.lca.

 /*
   * This Java Quick Start uses the SOAP mode and contains the following JAR files
   * in the class path:
   * 1. adobe-livecycle-client.jar
   * 2. adobe-usermanager-client.jar
   * 3. activation.jar (required for SOAP mode)
   * 4. axis.jar (required for SOAP mode)
   * 5. commons-codec-1.3.jar (required for SOAP mode)
   * 6. commons-collections-3.2.jar (required for SOAP mode)
   * 7. commons-discovery.jar (required for SOAP mode)
   * 8. commons-logging.jar (required for SOAP mode)
   * 9. dom3-xml-apis-2.5.0.jar (required for SOAP mode)
   * 10. jaxen-1.1-beta-9.jar (required for SOAP mode)
   * 11. jaxrpc.jar (required for SOAP mode)
   * 12. log4j.jar (required for SOAP mode)
   * 13. mail.jar (required for SOAP mode)
   * 14. saaj.jar (required for SOAP mode)
   * 15. wsdl4j.jar (required for SOAP mode)
   * 16. xalan.jar (required for SOAP mode)
   * 17. xbean.jar (required for SOAP mode)
   * 18. xercesImpl.jar (required for SOAP mode)
   * 19. adobe-workflow-client-sdk.jar
   * 20. adobe-applicationmanager-client-sdk.jar

   * The JBoss files must be kept in the jboss\client folder. You can copy the client folder to
   * your local development environment and then include the 3 JBoss JAR files in your class path
   *
   * These JAR files are in the following path:
   * <install directory>/sdk/client-libs/common
   *
   *
   * <install directory>/jboss/bin/client
   *
   * If you want to invoke a remote Forms Server instance and there is a
   * firewall between the client application and the server, then it is
   * recommended that you use the SOAP mode. When using the SOAP mode,
   * you have to include additional JAR files in the following
   * path
   * <install directory>/sdk/client-libs/thirdparty
   *
   * For information about the SOAP
   * mode and the additional JAR files that need to be included,
   * see "Setting connection properties" in Programming
   * with AEM Forms
   */

 import java.io.FileInputStream;
 import java.util.*;

 import com.adobe.idp.Document;
 import com.adobe.idp.applicationmanager.application.ApplicationStatus;
 import com.adobe.idp.applicationmanager.client.ApplicationManager;
 import com.adobe.idp.dsc.clientsdk.ServiceClientFactory;
 import com.adobe.idp.dsc.clientsdk.ServiceClientFactoryProperties;

 public class DeployApplication {

   public static void main(String[] args) {

     try{
       //Set connection properties required to invoke AEM Forms
       Properties connectionProps = new Properties();
       connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_DEFAULT_SOAP_ENDPOINT, "https://'[server]:[port]'");
       connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_TRANSPORT_PROTOCOL,ServiceClientFactoryProperties.DSC_SOAP_PROTOCOL);
       connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_SERVER_TYPE, "JBoss");
       connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_CREDENTIAL_USERNAME, "administrator");
       connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_CREDENTIAL_PASSWORD, "password");

       //Create a ServiceClientFactory object
       ServiceClientFactory myFactory = ServiceClientFactory.createInstance(connectionProps);

       //Get the AEM Forms application to deploy
       FileInputStream fileApp = new FileInputStream("C:\\Adobe\EncryptDocument.lca");
       Document lcApp = new Document(fileApp);

       //Create an ApplicationManager object
       ApplicationManager appManager = new ApplicationManager(myFactory);

       //Import the application into the production server
       ApplicationStatus appStatus = appManager.importApplicationArchive(lcApp);
       int status = appStatus.getStatusCode();

       //Determine if the application was successfully deployed
       if (status==1)
           System.out.println("The application was successfully deployed");
       else
           System.out.println("The application was not successfully deployed. The status is "+status);
     }
     catch(Exception e)
     {
       e.printStackTrace();
     }
   }
 }

Snabbstart (SOAP-läge): Ta bort ett program med Java API quick-start-soap-mode-removing-an-application-using-the-java-api

I följande Java-kodexempel tas ett program med namnet bort EncryptDocument.

 /*
   * This Java Quick Start uses the SOAP mode and contains the following JAR files
   * in the class path:
   * 1. adobe-livecycle-client.jar
   * 2. adobe-usermanager-client.jar
   * 3. activation.jar (required for SOAP mode)
   * 4. axis.jar (required for SOAP mode)
   * 5. commons-codec-1.3.jar (required for SOAP mode)
   * 6. commons-collections-3.2.jar (required for SOAP mode)
   * 7. commons-discovery.jar (required for SOAP mode)
   * 8. commons-logging.jar (required for SOAP mode)
   * 9. dom3-xml-apis-2.5.0.jar (required for SOAP mode)
   * 10. jaxen-1.1-beta-9.jar (required for SOAP mode)
   * 11. jaxrpc.jar (required for SOAP mode)
   * 12. log4j.jar (required for SOAP mode)
   * 13. mail.jar (required for SOAP mode)
   * 14. saaj.jar (required for SOAP mode)
   * 15. wsdl4j.jar (required for SOAP mode)
   * 16. xalan.jar (required for SOAP mode)
   * 17. xbean.jar (required for SOAP mode)
   * 18. xercesImpl.jar (required for SOAP mode)
   * 19. adobe-workflow-client-sdk.jar
   * 20. adobe-applicationmanager-client-sdk.jar
   *
   * The JBoss files must be kept in the jboss\client folder. You can copy the client folder to
   * your local development environment and then include the 3 JBoss JAR files in your class path
   *
   * These JAR files are in the following path:
   * <install directory>/sdk/client-libs/common
   *
   *
   * <install directory>/jboss/bin/client
   *
   * If you want to invoke a remote Forms Server instance and there is a
   * firewall between the client application and the server, then it is
   * recommended that you use the SOAP mode. When using the SOAP mode,
   * you have to include additional JAR files in the following
   * path
   * <install directory>/sdk/client-libs/thirdparty
   *
   * For information about the SOAP
   * mode and the additional JAR files that need to be included,
   * see "Setting connection properties" in Programming
   * with AEM Forms
   */


 import java.util.*;

 import com.adobe.idp.applicationmanager.application.Application;
 import com.adobe.idp.applicationmanager.application.ApplicationId;

 import com.adobe.idp.applicationmanager.client.ApplicationManager;
 import com.adobe.idp.dsc.clientsdk.ServiceClientFactory;
 import com.adobe.idp.dsc.clientsdk.ServiceClientFactoryProperties;

 public class RemoveApplication {

   public static void main(String[] args) {


     try{
       //Set connection properties required to invoke AEM Forms
       Properties connectionProps = new Properties();
       connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_DEFAULT_SOAP_ENDPOINT, "https://'[server]:[port]'");
       connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_TRANSPORT_PROTOCOL,ServiceClientFactoryProperties.DSC_SOAP_PROTOCOL);
       connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_SERVER_TYPE, "JBoss");
       connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_CREDENTIAL_USERNAME, "administrator");
       connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_CREDENTIAL_PASSWORD, "password");

       //Create a ServiceClientFactory object
       ServiceClientFactory myFactory = ServiceClientFactory.createInstance(connectionProps);

       //Create a ComponentRegistryClient object
       ApplicationManager appManager = new ApplicationManager(myFactory);

       //Get all the deployed applications
       List allApps = appManager.getApplications();

       //Iterate through the applications
       Iterator iter= allApps.iterator();
       while (iter.hasNext()) {

        //Cast each element to an Application object
        Application myApplication = (Application)iter.next();
        ApplicationId appID = myApplication.getApplicationId();
        String appName = appID.getApplicationName();

        System.out.println("The name of the AEM Forms application is "+ appID.getApplicationName());
        //Determine the name of the application
        if (appName.compareTo("EncryptDocument")==0)
        {
          //Remove the application
         appManager.removeApplication(appID);
         System.out.println("The "+ appID.getApplicationName() +" application was removed.");
        }
     }
     }
     catch(Exception e)
       {
       e.printStackTrace();
       }
   }
 }
recommendation-more-help
19ffd973-7af2-44d0-84b5-d547b0dffee2